مدیریت چابک

دگر جنرال قیس خلف رحیمه با تهدیدات سنتی و مدرن

کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬عراق

ظاهر‭ ‬و‭ ‬خصوصیات‭ ‬متمایز‭ ‬او‭ ‬بیانگر‭ ‬ریشه‌های‭ ‬سومری‭ ‬اوست‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬مهربانی،‭ ‬تواضع‭ ‬و‭ ‬ادب،‭ ‬کلمات‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مهمان‭ ‬به‌دقت‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬روحیه‭ ‬مهمان‌نوازی‭ ‬جنوبی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬می‌گذارد‭. ‬تواضع‭ ‬و‭ ‬ادب‭ ‬او‭ ‬مانع‭ ‬کسب‭ ‬تجربه‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬علوم‭ ‬نظامی‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬حضور‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬های‭ ‬مختلف،‭ ‬منحیث‭ ‬عسکر،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬فداکاری‭ ‬سرسختانه‭ ‬و‭ ‬ایمان‭ ‬به‭ ‬پیروزی‭ ‬رسانده‭ ‬است‭.‬

او‭ ‬دگر‭ ‬جنرال‭ ‬قیس‭ ‬خلف‭ ‬رحیمه،‭ ‬معین‭ ‬رئیس‭ ‬ارکان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق،‭ ‬و‭ ‬قومندان‭ ‬قوماندانی‭ ‬عملیاتهای‭ ‬مشترک‭ ‬عراق‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬سابقه‭ ‬معانی‭ ‬بسیاری‭ ‬برای‭ ‬رهبران‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬دارد‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬و‭ ‬درستکاری‭ ‬وظیفهٔ‭ ‬سخت‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬به‌خوبی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬

او‭ ‬متولد‭ ‬1962‭ ‬در‭ ‬میسان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬دوران‭ ‬طفولیت‭ ‬شیوه‭ ‬معاشرت‭ ‬با‭ ‬اشخاص‭ ‬فرهیخته‭ ‬را‭ ‬آموخته‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬1984‭ ‬از‭ ‬کالج‭ ‬نظامی‭ ‬اول‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬اول‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬کسب‭ ‬سند‭ ‬ماستری‭ ‬شد‭. ‬همچنان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزادسازی‭ ‬موصل‭ ‬سند‭ ‬دوکتورا‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬تحصیلات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تجربیات‭ ‬جنگی‭ ‬مکمل‭ ‬کرد‭.‬

جنرال‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬وقتی‭ ‬در‭ ‬1984‭ ‬وارد‭ ‬کالج‭ ‬نظامی‭ ‬شدم،‭ ‬جنگ‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬اوج‭ ‬رسیده‭ ‬بود‭. ‬آن‭ ‬کالج‭ ‬نیز‭ ‬جبهه‭ ‬جنگی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬محصلین‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬تخصصی‭ ‬استادان‭ ‬مستفید‭ ‬می‭ ‬ساخت‭. ‬این‭ ‬استادان‭ ‬از‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬بازگشته‭ ‬بودند‭ ‬و‭ ‬تجربیات‭ ‬و‭ ‬درسهای‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬محصلین‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬می‌گذاشتند‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬قومندانان‭ ‬میدانی‭ ‬که‭ ‬وظیفه‭ ‬تدریس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشتند،‭ ‬درسهای‭ ‬بسیاری‭ ‬آموختیم‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شدن،‭ ‬از‭ ‬چنان‭ ‬تجربه‭ ‬میدانی‭ ‬و‭ ‬علمی‭ ‬مستفید‭ ‬شده‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬گویی‭ ‬واقعاً‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬اشتراک‌‭ ‬نموده‭ ‬بودیم‭.‬‮»‬‭ ‬

تانک M1A1 فرقهٔ 9 زرهی در بیرون از موصل موضع دفاعی گرفته است. 2017

با‭ ‬وجود‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬بخشهای‭ ‬عملیاتی،‭ ‬دگر‭ ‬جنرال‭ ‬قیس‭ ‬مطالعات‭ ‬سترایتژیک‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2010‭ ‬وارد‭ ‬کالج‭ ‬ملی‭ ‬دفاعی‭ ‬شد‭.‬

‮«‬از‌‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬تحصیل‭ [‬ستراتیژی‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭] ‬و‭ ‬کسب‭ ‬سند‭ ‬ماستری‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬بودم،‭ ‬خوشحال‭ ‬بودم‭. ‬این‭ ‬رشته‭ ‬منحصربه‌فرد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬استادان‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬علوم‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬تخصص‭ ‬داشتند‭. ‬این‭ ‬تجربه‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬بی‌نظیر‭ ‬بود‭ ‬چون‭ ‬قبلاً‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬تل‌عفر‭ ‬تجربه‭ ‬کسب‭ ‬کرده‭ ‬بودم‭ ‬و‭ ‬می‌توانستم‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬موجود‭ ‬برای‭ ‬بازگرداندن‭ ‬امنیت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬شهر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬درسی‭ ‬تحلیل‭ ‬کنم‭. ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬انگیزه‭ ‬ادامه‭ ‬تحصیل‭ ‬در‭ ‬مقطع‭ ‬دوکتورا‭ ‬با‭ ‬گرایش‭ ‬‮«‬جنگهای‭ ‬نوین‭ ‬و‭ ‬تحول‭ ‬در‭ ‬مفاهیم‭ ‬قدرت‮»‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬در‭ ‬من‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تشویشهای‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬منحیث‭ ‬قومندان‭ ‬عملیات‭ ‬میان‭-‬فرات،‭ ‬مشکلات‭ ‬امنیتی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬وقفه‭ ‬چندباره‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬تهیه‭ ‬مونوگراف،‭ ‬اراده‭ ‬من‭ ‬برای‭ ‬سپری‭ ‬نمودن‭ ‬این‭ ‬مقطع‭ ‬سست‭ ‬نشد‭. ‬این‭ ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬تخصص‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬چالش‌های‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬عراق،‭ ‬بخصوص‭ ‬نسل‭ ‬پنجم‭ ‬و‭ ‬ششم‭ ‬جنگ،‭ ‬مرتبط‭ ‬بود‭.‬‮»‬

دگر‭ ‬جنرال‭ ‬قیس‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬جنگ‭ ‬سنتی‭ ‬متوقف‭ ‬نشد‭. ‬او‭ ‬با‭ ‬یادگیری‭ ‬علوم‭ ‬نظامی‭ ‬معاصر‭ ‬ذریعه‭ ‬تحقیقات‭ ‬ستراتیژیک،‭ ‬شناخت‭ ‬اهمیت‭ ‬جنگ‭ ‬سایبری‭ ‬و‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬مخاطرات‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬افراط‌گرا‭ ‬در‭ ‬کانال‌های‭ ‬مجازی،‭ ‬وارد‭ ‬مسیر‭ ‬جدیدی‭ ‬شد‭.‬

جنرال‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬از‭ ‬پیدایش‭ ‬فاجعه‭ ‬داعش‭ ‬و‭ ‬تسلط‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬بر‭ ‬بخش‭ ‬وسیعی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬عراق،‭ ‬جنگ‭ ‬روانی‭ ‬با‭ ‬شایعه‌پراکنی‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬مجازی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تضعیف‭ ‬هرچه‭ ‬بیشتر‭ ‬وضعیت‭ ‬امنیتی‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭.‬

در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬پاسخ‌های‭  ‬نهادهای‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬غیررسمی‭ ‬دولت‭ ‬مطابق‭ ‬چالش‌ها‭ ‬نبود‭. ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‌های‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬وحشت‌آفرینی‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سر‭ ‬بریدن،‭ ‬انفجار‭ ‬دادن‭ ‬بازارها،‭ ‬اسیر‭ ‬کردن‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬این‭ ‬تصاویر‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬برای‭ ‬پیام‌رسانی‭ ‬به‭ ‬دیگران،‭ ‬می‌پرداختند‭.‬‮»‬‭ ‬

تانک M1A1 فرقهٔ 9 زرهی وارد میدان جنگ موصل می‌شود. 2017

‮«‬هدف‭ ‬آنها‭ ‬تضعیف‭ ‬روحیه‭ ‬مخالفین‭ ‬و‭ ‬وادار‭ ‬ساختن‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬به‭ ‬مصالحه‭ ‬و‭ ‬تسلیم‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬تخریب‭ ‬شبکه‌های‭ ‬سایبری‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬تحت‭ ‬تصرف‭ ‬آنها‭ ‬کنترول‭ ‬می‌شد،‭ ‬کردیم‭.‬‮»‬‭ ‬

جنرال‭ ‬و‭ ‬همکارانش‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬شبکه‌های‭ ‬جنگ‭ ‬سایبری‭ ‬داعش‭ ‬کردند‭. ‬گروپ‌های‭ ‬جنگ‭ ‬الکترونیک‭ ‬عراق‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬گروپ‌های‭ ‬ائتلاف‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬نوشتن‭ ‬توییت‭ ‬و‭ ‬وبلاگ‭ ‬از‭ ‬داعش‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کردند،‭ ‬همکاری‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬حساب‌ها‭ ‬را‭ ‬مسدود‭ ‬نمودند‭. ‬

جنرال‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬بعداً‭ ‬بر‭ ‬مساله‭ ‬جلب‭ ‬اعتماد‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬روحیه‭ ‬متمرکز‭ ‬شدیم‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬بازیابی‭ ‬آمادگی‭ ‬روانی‭-‬نظامی‭ ‬پرسونل‌‭ ‬جزوتام‌ها‭ ‬شدیم‭. ‬بعداً،‭ ‬قهرمانان‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬پرداختند‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬های‭ ‬شدید‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬خارج‭ ‬نشدند‭. ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬به‌تدریج‭ ‬آشکار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬تصویری‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬با‭ ‬تبلیغات‭ ‬آنلاین‭ ‬ایجاد‭ ‬نموده‭ ‬بود،‭ ‬دروغی‭ ‬بیش‭ ‬نبود‭. ‬داعش‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬را‭ ‬رزمندگانی‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬که‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬یا‭ ‬کشتن‭ ‬آنها‭ ‬با‭ ‬گلوله‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬نیست،‭ ‬معرفی‭ ‬کرده‭ ‬بود‭.‬‮»‬

او‭ ‬شکست‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬نتیجه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬کانال‌های‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬جوانان‭ ‬می‌داند‭. ‬آنها‭ ‬دروغ‌های‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬افشا‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬بی‌اعتمادی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬داعش‭ ‬سخت‭ ‬کردند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل،‭ ‬اردوی‭ ‬الکترونیک‭ ‬و‭ ‬دستگاه‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬داعش‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬مدنی،‭ ‬نهادهای‭ ‬معلوماتی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬شکست‭ ‬خورد‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬آنها‭ ‬مسیر‭ ‬شکست‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬طی‭ ‬کردند‭.‬

دگر‭ ‬جنرال‭ ‬قیس‭ ‬با‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬جنگ‭ ‬نسل‭ ‬چهار،‭ ‬پنج‭ ‬و‭ ‬شش‭ ‬به‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬نوین‭ ‬متکی‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬اردو‌ها‭ ‬توصیه‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تحولات‭ ‬تکنالوژی‌‭ ‬همگام‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬جاری‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬که‭ ‬معمولاً‭ ‬در‭ ‬کتگوری‭ ‬جنگ‭ ‬نامتقارن‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬مقابله‭ ‬کنند‭.‬

راست: گروپی در مرکز رسانه وزارت دفاع عراق در حال تفتیش رسانه‌ای برای مقابله با تبلیغات تروریستی.

اردو‌ها‭ ‬باید‭ ‬ابزارهای‭ ‬دفاع‭ ‬آنلاین‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬نهادهای‭ ‬معلوماتی‭ ‬سایبری‭ ‬بپردازند‭. ‬این‭ ‬نهادها‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬قابلیت‭ ‬تفتیش‭ ‬فعالیت‭ ‬دشمن‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬مخاطرات‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬گروپ‌های‭ ‬خرابکار‭ ‬برخوردار‭ ‬باشند‭. ‬به‭ ‬ادعای‭ ‬دگر‭ ‬جنرال،‭ ‬تکنالوژی‭ ‬مدرن،‭ ‬انترنت‭ ‬و‭ ‬طیاره‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬باعث‭ ‬پیچیده‌تر‭ ‬شدن‭ ‬نهادهای‭ ‬امنیتی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

دگر‭ ‬جنرال‭ ‬قیس‭ ‬در‭ ‬مقطع‭ ‬زمانی‭ ‬2004‭ ‬الی‭ ‬2008‭ ‬قومندان‭ ‬لوای‭ ‬10‭ ‬منطقه‭ ‬تل‌عفر‭ ‬بود‭. ‬القاعده‭ ‬با‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬خطرناکی‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭. ‬درگیری‌های‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شهرها‭ ‬رایج‭ ‬بود‭.‬

او‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬به‭ ‬دلایل‭ ‬متعددی‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬پیچیده‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬آنها‭ ‬حضور‭ ‬قوای‭ ‬القاعده‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬اطراف‭ ‬بود‭. ‬ترکیب‭ ‬جمعیتی‭ ‬شهر‭ ‬شامل‭ ‬فرقه‌ها‭ ‬و‭ ‬آیین‌های‭ ‬گوناگون‭ ‬بود‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬قومندانی‭ ‬لوای‭ ‬10‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفتم،‭ ‬ترس‭ ‬و‭ ‬نومیدی‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬فرا‭ ‬گرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬مرگ‭ ‬ذهن‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬مصروف‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬سرویس‭ ‬پولیس‭ ‬تا‭ ‬فعلاً‭ ‬شکل‭ ‬نگرفته‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اردو‭ ‬وظیفه‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭. ‬رشته‭ ‬اعتماد‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬گسسته‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ذهنیت‭ ‬وجود‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تروریستان‭ ‬نیستند‭.‬‮»‬

با‭ ‬همکاری‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف،‭ ‬وضعیت‭ ‬به‌تدریج‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬ثبات‭ ‬نهاد‭. ‬آنها‭ ‬بالای‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬استخبارات‭ ‬متمرکز‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬ثبات‭ ‬به‭ ‬شهر‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬ملکی‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬کمک‭ ‬گرفتند‭. ‬آنها‭ ‬همچنان‭ ‬از‭ ‬ساکنان‭ ‬سنی‭ ‬تل‌عفر‭ ‬خواستند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬پولیس‭ ‬ملحق‭ ‬شوند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬مهمی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬تعقیب‭ ‬می‌کردیم‭. ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬کاهش‭ ‬فاصله‭ ‬بین‭ ‬جنبه‌های‭ ‬قومی‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬نظام‭ ‬قضایی،‭ ‬اعتمادسازی،‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬سعی‭ ‬کردند‭.‬‮»‬‭ 

در‭ ‬اوایل‭ ‬اکتوبر‭ ‬2019،‭ ‬تظاهراتی‭ ‬در‭ ‬بغداد‭ ‬برای‭ ‬اعتراض‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬فساد‭ ‬دولتی‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬ایجاد‭ ‬خشونت‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬گروپ‌های‭ ‬نافرمان‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تظاهرات‭ ‬با‭ ‬خون‌ریزی‭ ‬همراه‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬گرداب‭ ‬خطرناکی‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬رهبران‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬چاره‌ای‭ ‬جز‭ ‬برکناری‭ ‬مدیران‭ ‬امنیتی‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬نداشتند‭. ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬قومندانان‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬صفات‭ ‬خویشتن‌داری،‭ ‬وطن‌دوستی‭ ‬و‭ ‬شجاعت‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌کردند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مقطع‭ ‬نام‭ ‬دگر‭ ‬جنرال‭ ‬قیس‭ ‬برای‭ ‬اعطای‭ ‬این‭ ‬مسئولیت‭ ‬سخت‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭.‬

جنرال‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬تلفات‭ ‬ملکی‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬شکاف‭ ‬عمیق‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬تصویر‭ ‬امنیتی‭ ‬آشفته‭ ‬اوضاع‭ ‬را‭ ‬بدتر‭ ‬ساخت‭. ‬کمبود‭ ‬قوای‭ ‬تخصصی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سرویس‭ ‬برخوردار‭ ‬باشند،‭ ‬مشکل‭ ‬کلانی‭ ‬بود‭. ‬البته،‭ ‬این‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬ویژه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تجربه‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬هنر‭ ‬مدیریت‭ ‬هنرمند‭ ‬وابسته‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬درایت،‭ ‬وطن‌دوستی،‭ ‬خویشتن‌داری‭ ‬و‭ ‬دلسوزی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭. ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬معترض‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬تحریک‌آمیز‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬باعث‭ ‬جلب‭ ‬اعتماد‭ ‬مردم‭ ‬می‌شود‭.‬‮»‬

چپ: دگر جنرال قیس، قومندان وقت عملیات بغداد، در حال گفتگو با فعالان عراقی در میدان تحریر، 2019

اقدام‭ ‬در‭ ‬چوکات‭ ‬اختیارات‭ ‬قانون‭ ‬‌اساسی‭ ‬و‭ ‬قوانین‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬شورش‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تظاهرکنندگان‭ ‬خشن‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬مراعات‭ ‬الزامات‭ ‬قانونی‭ ‬تظاهرات‭ ‬مسالمت‌آمیز‭ ‬به‭ ‬تهداب‌ها‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬حمله‭ ‬می‌کردند،‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬بود‭. ‬

جنرال‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬به‭ ‬محض‭ ‬پذیرش‭ ‬این‭ ‬مقام،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬جزوتام‌ها‭ ‬مسئولیت،‭ ‬تعریف‭ ‬حوزه‭ ‬وظایف‭ ‬تک‌تک‭ ‬صاحب‌منصبان،‭ ‬ایجاد‭ ‬موانع‭ ‬آشکار‭ ‬برای‭ ‬مراعات‭ ‬پیمان‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬حقوق‭ ‬بشر،‭ ‬و‭ ‬جداسازی‭ ‬تظاهرکنندگان‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬کردم‭.‬

کمره‌هایی‭ ‬روی‭ ‬موانع‭ ‬و‭ ‬پوسته‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬برای‭ ‬تفتیش‭ ‬موارد‭ ‬بی‌نظمی‭ ‬نصب‭ ‬شد‭. ‬من‭ ‬با‭ ‬صدور‭ ‬دستورهای‭ ‬سختگیرانه‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬تعهد‭ ‬گرفتم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬عنوان‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬تظاهرکنندگان‭ ‬فیر‭ ‬نکنند‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مرمی‭ ‬پلاستیکی‭ ‬و‭ ‬اسپری‭ ‬گاز‭ ‬اشک‌آور‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬منع‭ ‬کردم‭.‬‮»‬

او‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬با‭ ‬فعالان‭ ‬صلح‌طلب‭ ‬و‭ ‬تظاهرکنندگان‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬می‌کرد‭. ‬شرایط‭ ‬به‌سرعت‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬بهبود‭ ‬نهاد‭.  

جنرال‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬ما‭ ‬احترام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬بازگرداندیم‭. ‬هر‭ ‬چه‭ ‬باشد،‭ ‬آنها‭ ‬طرفدار‭ ‬مردم‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬و‭ ‬اراده‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬می‌گیرند‭.‬‮»‬

نظرات بسته شده است.