از‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‌‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬انتشار‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬از‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬ضرورت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬خشن‭ ‬می‌پردازد،‭ ‬تشکر‭ ‬می‌کنم‭. ‬ دولت‭ ‬یمن‭ ‬از‭ ‬مدت‌ها‭ ‬قبل‭ ‬از‭…

پیام رهبر کلیدی

می‌خواهم از‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‌‭ ‬متحده‭ ‬که‭ ‬فرصت‭ ‬نوشتن‭ ‬مقاله‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬از‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬من‭ ‬فراهم‭ ‬نمود،‭ ‬صمیمانه‭ ‬تشکر‭ ‬نمایم‭. ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬بین‌المللی‭…

همکاران تعلیم

کارکنان‭ ‬یونیپاث سوخت‌رسانی‭ ‬KC-10‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬آسمان‭ ‬صاف‭ ‬مصر‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬زمین‌های‭ ‬زراعتی‭ ‬دوردست‭ ‬دلتای‭ ‬نیل‭ ‬پرواز‭ ‬می‌کند‭.‬ پیلوت‭ ‬طیاره‭ ‬جنگی‭ ‬مصری،‭ ‬فالکون‭ ‬طیاره‭ ‬جنگی‭ ‬F-16‭…

بدون سرنشین و خطرناک

کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکاس‭: ‬تورَن‭ ‬لوک‭ ‬جین‭/ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده طیاره بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬با‭ ‬صدای‭ ‬ناخوشایندی‭ ‬که‭ ‬بیانگر‭ ‬وقوع‭ ‬‌فاجعه‌ای‭ ‬احتمالی‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پرواز‭ ‬بود‭.‬ قوای‭ ‬مصری‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭…

عملیات تخریب موانع

سرویس‭ ‬ضدتروریزم‌‭ ‬عراق به‭ ‬دلیل‭ ‬تنوع‭ ‬قومی‭ ‬و‭ ‬نژادی‭ ‬گسترده‭ ‬در‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬مرزهای‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬عهد‭ ‬عتیق‭ ‬تا‭ ‬فعلاً‭ ‬بین‭ ‬تمدن‌های‭ ‬مختلف‭ ‬رد‭ ‬و‭ ‬بدل‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬کشور‭ ‬چند‭-‬فرقه‌ای‭ ‬می‌نامند‭.…

همکاری دریایی اردن و ایالات متحده

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬ نزدیکیهمکاری دریایی ایالات‌متحده-اردن که مزیت تعلیم و آمادگی را برای دو طرف به همراه دارد، نتیجه حضور قوای بحری ایالات‌متحده در عرصه دریایی بین‌المللی، حضور منطقوی ناوگان 5 ایالات‌متحده، و اعتماد ایجادشده به قوای…

ایجاد صلح از طریق تقویت امکانات محافظت

کارکنان‭ ‬یونیپاث پروگرام محافظت‭ ‬همگانی‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تعقیب‭ ‬جنایی‭ ‬مجرمین،‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬شایعه‌پراکنی،‭ ‬مصون‭ ‬ساختن‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مخاطرات‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬تروریزم،‭ ‬و‭ ‬بازپروری‭ ‬قربانیان‭ ‬اعتیاد‭ ‬به‭…

تامین منابع انرژی

شیخ‭ ‬سالم‭ ‬عبدا‭... ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬کویت کشور‭ ‬کویت‭ ‬دقیقاً‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬منطقهٔ‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬سرشار‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬موقعیت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬موقعیت‭ ‬جغرافیایی،‭ ‬باعث‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬تا‭…

اهداف مربی تهدیدات نامتقارن

کارکنان‭ ‬یونیپاث برای مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬منطقوی،‭ ‬اردن‭ ‬بر‭ ‬توسعه‭ ‬استراتژی‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اردوهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تقویت‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬پیچیده‭ ‬و‭ ‬دانش‭…

مقابله با تروریست‌ها

کارکنان‭ ‬یونیپاث مقابله ‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬مستلزم‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬معلومات‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬بهنگام‭ ‬معلومات‭ ‬بین‭ ‬سرویس‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬است‭. ‬از‌آنجا‌که‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مردم‭ ‬محلی‭ ‬پنهان‭ ‬می‌شوند‭…