مرور رده

مشخصات رهبری ارشد

یک شریک صلح در قطر

داکتر خالد بن محمد العطیه  ثبات را از طریق همکاری نظامی تقویه می کند برید‭ ‬جنرال‭ ‬خالد‭ ‬الخیرین‭ ‬ نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬ملی‭ ‬قطر‭ ‬برای‭ ‬قومانده‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده این‭ ‬افتخار‭ ‬را‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭…

محافظت از ملت

دگر‌جنرال‭ ‬هاشم‭ ‬الرفاعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬مسئول‭ ‬بهبود‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‭ ‬است کارمندان‭  ‬یونیپاث‭ | ‬عکسها‭ ‬توسط‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت یونیپاث‭ ‬به‭ ‬مدیر‭ ‬ممتازی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬معین‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭…

دفاع از سواحل یمن

مصاحبه‭ ‬با‭ ‬امیرالبحر‭ ‬عبدالله‭ ‬سالم‭ ‬علی‭ ‬عبدالله‭ ‬النخعی وهب‭ ‬نعمان،‭ ‬شاعر‭ ‬معروف‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬کشورش‭ ‬نوشت‭:‬ “این‭ ‬سرزمین‭ ‬من‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬هیچ زورگویی‭ ‬زانو‭ ‬نمی‌زند؛‭ ‬ این‭ ‬سرزمین‭…

قهرمان در گیرودار جنگ

دگروال‭ ‬قوای‭ ‬خاص،‭ ‬حیدر‭ ‬ضریع‭ ‬الخیون،‭ ‬مدیریت‭ ‬قوا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬است کارکنان‭ ‬یونیپاث قوای‭ ‬دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬الخیون‭ ‬چندی‭ ‬قبل‭ ‬یک‭ ‬کندک‭ ‬از‭ ‬همرزمان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رمادی‭ ‬از‭ ‬محاصره‭ ‬داعش‭…

نگهبان خلیج عربی

گفتگو‭ ‬با‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین،‭ ‬فیلد‭ ‬مارشال‭ ‬شیخ‭ ‬خلیفه‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‌ها‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین قومندان‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین،‭ ‬فیلد‭ ‬مارشال‭ ‬شیخ‭ ‬خلیفه‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬آل‭…

دفاع از وطن

لوی درسیز قوای مسلح کویت دگرجنرال محمد الخدر قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کویت ‮«‬کویت،‭ ‬وطن‭ ‬من،‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬پیروز‭ ‬باشی‭! ‬همواره‭ ‬خوشبخت‭ ‬باشی‭. ‬آرام‭ ‬باشی‭ ‬وطن‭ ‬من،‭ ‬کشور‭ ‬یکدلی،‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬پناه‭ ‬وطن‭ ‬داران‭ ‬آزاده‭ ‬باشی‭…

دفاع از وطن

رهبران‭ ‬نظامی‭ ‬مصر‭ ‬قدر‭ ‬میراث‭ ‬توانمندی‭ ‬نظامی‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬می‌دانند قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مصر در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬باستان،‭ ‬جنگجویان‭ ‬مصری‭ ‬کماندارانی‭ ‬پیشتاز‭ ‬بودند‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬نام‭ "…

الهام‌بخش وفاداری

دگرجنرال‭ ‬بسم‌الله‭ ‬وزیری‭ ‬قومندانی‭ ‬قول‭ ‬اردوی‭ ‬عملیات‌های‭ ‬خاص‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد کارکنان‭ ‬یونیپاث سال‌هاست‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قابل‌اتکاترین‭ ‬سربازان‭ ‬افغانستان،‭ ‬کوماندوهای‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬عملیات‌های‭…

صدای پیروزی

برید‭ ‬جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬رسول‭ ‬عبدا‭... ‬الزبیدی‭ ‬عملیات‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬تبلیغات‭ ‬داعش‭ ‬رهبری‭ ‬کرد در‭ ‬جریان‭ ‬نبرد‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬برای‭ ‬آزادسازی‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬شر‭ ‬دهشت‌افگنی،‭ ‬داستان‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭…

خدمت به جامعه

هنگامی که‭ ‬جلالت‌مآب‭ ‬امیر‭ ‬شیخ‭ ‬تمیم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثانی‭ ‬از‭ ‬قطر،‭ ‬در‭ ‬اپریل‭ ‬2018‭ ‬از‭ ‬واشنگتون‭ ‬دی‭ ‬سی‭ ‬دیدار‭ ‬کرد،‭ ‬پیامی‭ ‬واضح‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬داشت‭: "‬قطر‭ ‬آماده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬نقش‭ ‬محوری‭ ‬و‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬در‭ ‬حفظ‭…