قومندان کماندوهای لبنانی

قومندان کماندوهای لبنانی

برید‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬المصطفی‭ ‬که‭ ‬هدایت‭ ‬غُند‭ ‬برگزیده‭ ‬ دریایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬شهرت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬رسیده‭ ‬است کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‌ها‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭…

Read Article →
یک شریک صلح در قطر

یک شریک صلح در قطر

داکتر خالد بن محمد العطیه  ثبات را از طریق همکاری نظامی تقویه می کند برید‭ ‬جنرال‭ ‬خالد‭ ‬الخیرین‭ ‬ نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬ملی‭ ‬قطر‭ ‬برای‭ ‬قومانده‭ ‬مرکزی‭…

Read Article →
محافظت از ملت

محافظت از ملت

دگر‌جنرال‭ ‬هاشم‭ ‬الرفاعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬مسئول‭ ‬بهبود‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‭ ‬است کارمندان‭  ‬یونیپاث‭ | ‬عکسها‭ ‬توسط‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت یونیپاث‭ ‬به‭…

Read Article →
دفاع از سواحل یمن

دفاع از سواحل یمن

مصاحبه‭ ‬با‭ ‬امیرالبحر‭ ‬عبدالله‭ ‬سالم‭ ‬علی‭ ‬عبدالله‭ ‬النخعی وهب‭ ‬نعمان،‭ ‬شاعر‭ ‬معروف‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬کشورش‭ ‬نوشت‭:‬ “این‭ ‬سرزمین‭ ‬من‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭…

Read Article →
قهرمان در گیرودار جنگ

قهرمان در گیرودار جنگ

دگروال‭ ‬قوای‭ ‬خاص،‭ ‬حیدر‭ ‬ضریع‭ ‬الخیون،‭ ‬مدیریت‭ ‬قوا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬است کارکنان‭ ‬یونیپاث قوای‭ ‬دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬الخیون‭ ‬چندی‭ ‬قبل‭ ‬یک‭ ‬کندک‭…

Read Article →
نگهبان خلیج عربی

نگهبان خلیج عربی

گفتگو‭ ‬با‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین،‭ ‬فیلد‭ ‬مارشال‭ ‬شیخ‭ ‬خلیفه‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‌ها‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین قومندان‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭…

Read Article →
دفاع از وطن

دفاع از وطن

لوی درسیز قوای مسلح کویت دگرجنرال محمد الخدر قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کویت ‮«‬کویت،‭ ‬وطن‭ ‬من،‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬پیروز‭ ‬باشی‭! ‬همواره‭ ‬خوشبخت‭ ‬باشی‭. ‬آرام‭ ‬باشی‭ ‬وطن‭ ‬من،‭…

Read Article →
دفاع از وطن

دفاع از وطن

رهبران‭ ‬نظامی‭ ‬مصر‭ ‬قدر‭ ‬میراث‭ ‬توانمندی‭ ‬نظامی‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬می‌دانند قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مصر در‭ ‬طول‭ ‬تاریخ‭ ‬باستان،‭ ‬جنگجویان‭ ‬مصری‭ ‬کماندارانی‭ ‬پیشتاز‭ ‬بودند‭. ‬به‭ ‬همین‭…

Read Article →
الهام‌بخش وفاداری

الهام‌بخش وفاداری

دگرجنرال‭ ‬بسم‌الله‭ ‬وزیری‭ ‬قومندانی‭ ‬قول‭ ‬اردوی‭ ‬عملیات‌های‭ ‬خاص‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد کارکنان‭ ‬یونیپاث سال‌هاست‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قابل‌اتکاترین‭ ‬سربازان‭ ‬افغانستان،‭ ‬کوماندوهای‭ ‬جزوتام‌های‭…

Read Article →
صدای پیروزی

صدای پیروزی

برید‭ ‬جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬رسول‭ ‬عبدا‭… ‬الزبیدی‭ ‬عملیات‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬تبلیغات‭ ‬داعش‭ ‬رهبری‭ ‬کرد در‭ ‬جریان‭ ‬نبرد‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬برای‭ ‬آزادسازی‭ ‬عراق‭…

Read Article →