مرور رده

مشخصات رهبری ارشد

دست استوار

دگروال‭ ‬رشید‭ ‬محمد‭ ‬الحمودی،‭ ‬نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬ملی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده عکسهای‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی دریادار پیلوت‭ ‬شیخ‭ ‬سعید‭ ‬بن‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬نهیان‭…

یک کارشناس در امور قدرت هوایی

برید‭ ‬جنرال‭ ‬انجنیر‭ ‬سالم‭ ‬ابوشریضه،‭ ‬نماینده‭ ‬ملی‭ ‬ارشد‭ ‬قطر‭ ‬در‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭  ‬ایالت‭ ‬متحده از‭ ‬دید‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬سالم‭ ‬النابت،‭ ‬دو‭ ‬نکته‭ ‬چشمگیر‭ ‬در‭ ‬دستاوردهای‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬امیرنشین‭ ‬قطر‭ ‬دیده‭…

هدایت کشتی‌ها دریا به دریا

امیرالبحر‭ ‬فهد‭ ‬الغفیلی‭ ‬پیشگام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬نوسازی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬سعودی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد کارکنان‭ ‬یونیپاث ادمیرل‭ (‬Admiral‭)‬”‭ ‬از‭ ‬لغت‭ ‬قدیمی‭ ‬عربی‭ ‬امیر‭ ‬البحر‭ (‬emir al bahar‭) ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬که‭…

قومندان کماندوهای لبنانی

برید‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬المصطفی‭ ‬که‭ ‬هدایت‭ ‬غُند‭ ‬برگزیده‭ ‬ دریایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬شهرت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬رسیده‭ ‬است کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‌ها‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان اقدامات‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬برای‭ ‬تضعیف‭…

یک شریک صلح در قطر

داکتر خالد بن محمد العطیه  ثبات را از طریق همکاری نظامی تقویه می کند برید‭ ‬جنرال‭ ‬خالد‭ ‬الخیرین‭ ‬ نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬ملی‭ ‬قطر‭ ‬برای‭ ‬قومانده‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده این‭ ‬افتخار‭ ‬را‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭…

محافظت از ملت

دگر‌جنرال‭ ‬هاشم‭ ‬الرفاعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬مسئول‭ ‬بهبود‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭ ‬مطرح‭ ‬کرده‭ ‬است کارمندان‭  ‬یونیپاث‭ | ‬عکسها‭ ‬توسط‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت یونیپاث‭ ‬به‭ ‬مدیر‭ ‬ممتازی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬معین‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭…

دفاع از سواحل یمن

مصاحبه‭ ‬با‭ ‬امیرالبحر‭ ‬عبدالله‭ ‬سالم‭ ‬علی‭ ‬عبدالله‭ ‬النخعی وهب‭ ‬نعمان،‭ ‬شاعر‭ ‬معروف‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬کشورش‭ ‬نوشت‭:‬ “این‭ ‬سرزمین‭ ‬من‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬هیچ زورگویی‭ ‬زانو‭ ‬نمی‌زند؛‭ ‬ این‭ ‬سرزمین‭…

قهرمان در گیرودار جنگ

دگروال‭ ‬قوای‭ ‬خاص،‭ ‬حیدر‭ ‬ضریع‭ ‬الخیون،‭ ‬مدیریت‭ ‬قوا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬است کارکنان‭ ‬یونیپاث قوای‭ ‬دگروال‭ ‬حیدر‭ ‬الخیون‭ ‬چندی‭ ‬قبل‭ ‬یک‭ ‬کندک‭ ‬از‭ ‬همرزمان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رمادی‭ ‬از‭ ‬محاصره‭ ‬داعش‭…

نگهبان خلیج عربی

گفتگو‭ ‬با‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین،‭ ‬فیلد‭ ‬مارشال‭ ‬شیخ‭ ‬خلیفه‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‌ها‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین قومندان‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین،‭ ‬فیلد‭ ‬مارشال‭ ‬شیخ‭ ‬خلیفه‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬آل‭…

دفاع از وطن

لوی درسیز قوای مسلح کویت دگرجنرال محمد الخدر قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کویت ‮«‬کویت،‭ ‬وطن‭ ‬من،‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬پیروز‭ ‬باشی‭! ‬همواره‭ ‬خوشبخت‭ ‬باشی‭. ‬آرام‭ ‬باشی‭ ‬وطن‭ ‬من،‭ ‬کشور‭ ‬یکدلی،‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬پناه‭ ‬وطن‭ ‬داران‭ ‬آزاده‭ ‬باشی‭…