مرور رده

مشخصات رهبری ارشد

صدای پیروزی

برید‭ ‬جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬رسول‭ ‬عبدا‭... ‬الزبیدی‭ ‬عملیات‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬تبلیغات‭ ‬داعش‭ ‬رهبری‭ ‬کرد در‭ ‬جریان‭ ‬نبرد‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬برای‭ ‬آزادسازی‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬شر‭ ‬دهشت‌افگنی،‭ ‬داستان‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭…

خدمت به جامعه

هنگامی که‭ ‬جلالت‌مآب‭ ‬امیر‭ ‬شیخ‭ ‬تمیم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثانی‭ ‬از‭ ‬قطر،‭ ‬در‭ ‬اپریل‭ ‬2018‭ ‬از‭ ‬واشنگتون‭ ‬دی‭ ‬سی‭ ‬دیدار‭ ‬کرد،‭ ‬پیامی‭ ‬واضح‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬داشت‭: "‬قطر‭ ‬آماده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬نقش‭ ‬محوری‭ ‬و‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬در‭ ‬حفظ‭…

دشمن دهشت افگن

قمر‭ ‬جاوید‭ ‬باجوه،‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬اردوی‭ ‬پاکستان،‭ ‬ملت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬علیه‭ ‬افراط‭ ‬گرایی‭ ‬رهبری‭ ‬می‌کند کارکنان‭ ‬یونیپاث عکسها‭ ‬از‭ ‬آسوشیتد‭ ‬پرس یک یادگاری‭ ‬به‭ ‬دیوار‭ ‬دفتر‭ ‬جنرال‭ ‬قمر‭ ‬جاوید‭ ‬باجوه،‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭…