متوقف ساختن صدور کشتار و هرج و مرج از جانب ایران

متوقف ساختن صدور کشتار و هرج و مرج از جانب ایران

معمر‭ ‬الریانی،‭ ‬وزیر‭ ‬معلومات‌رسانی‭ ‬یمن زمانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2020‭ ‬هفتاد‭ ‬و‭ ‬پنجمین‭ ‬نشست‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬در‭ ‬نیویارک‭ ‬آغاز‭ ‬شود،‭ ‬یکی‭ ‬از‭…

Read Article →
برادران اردو

برادران اردو

حضور‭ ‬قوای‭ ‬اردنی‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬مشترک‭ ‬متمرکز‭ ‬بر‭ ‬دفاع‭ ‬ساحلی‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن،‭ ‬اداره‭ ‬هدایت‭ ‬اخلاقی عکسها‭ ‬توسط‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن…

Read Article →
مقابله با تروریزم

مقابله با تروریزم

تورن‌جنرال‭ ‬حسین‭ ‬الحواتمه‭ ‬مسئول‭ ‬ترویج‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬رئیس‭ ‬کل‭ ‬امنیت‭ ‬عامه‭ ‬اردن‭ ‬ کارکنان‭ ‬یونیپاث‭  |  ‬عکس‭ ‬از‭ ‬اداره‭ ‬ژاندارمری‭ ‬اردن قومندانی قوای‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬با‭…

Read Article →
تقویت همکاری منطقوی

تقویت همکاری منطقوی

مانور‭ ‬چندملیتی‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری کارکنان‭ ‬یونیپاث تهدیدات‭ ‬ثبات‭ ‬منطقوی‭ ‬چنان‭ ‬هولناک‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بازگرداندن‭ ‬صلح‭ ‬مستلزم‭ ‬همکاری‭ ‬اردو‌های‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭…

Read Article →
عملیات نگهبان

عملیات نگهبان

همکاری‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تهاجم‭ ‬بحری کارمندان‭  ‬یونیپاث حمله‭ ‬به‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬واکنش‭ ‬دفاعی‭ ‬ائتلاف‭ ‬بحری‭ ‬بشمول‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬بریتانیا،‭ ‬استرالیا،‭ ‬بحرین،‭…

Read Article →
نقش  هواشناسی در جنگ

نقش هواشناسی در جنگ

قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬افغانستان‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬موفقیت‭ ‬عملیات ‭ ‬از‭ ‬مسلکی‌های‭ ‬هواشناسی‭ ‬کمک‭ ‬می‌گیرند خورد‭ ‬ضابط‭ ‬ارکان‭ ‬حسین‭ ‬رحیمی رئیس‭ ‬اداره‭ ‬هواشناسی،‭ ‬لوای‭ ‬خاص‭ ‬777‭ ‬هوایی‭ ‬افغانستان…

Read Article →
عکس العمل هماهنگ

عکس العمل هماهنگ

مرکز‭ ‬ملی‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬اردن‭ ‬نهادهای‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ملکی‭ ‬را‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آورده‭ ‬است کارکنان‭ ‬یونیپاث پلان‌گذاری‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬وقوع‭…

Read Article →
ازبکستان و همکاری امنیتی

ازبکستان و همکاری امنیتی

دستگاه‭ ‬نظامی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬مسئول‭ ‬ترویج‭ ‬همکاری‭ ‬ برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬معضلات‭ ‬ امنیتی‭ ‬آسیای‭ ‬ میانه‭ ‬است سلطنت‭ ‬بردیکیوا بازدید‭ ‬شوکت‭ ‬میرضیایف،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬ازبکستان‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭…

Read Article →
داعش بدون پناهگاه

داعش بدون پناهگاه

قوای‭ ‬عراقی‭ ‬و‭ ‬ائتلاف‭ ‬یک‭ ‬قرارگاه‭ ‬تروریستی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جزیره‌ای‭ ‬در‭ ‬رود‭ ‬فرات‭ ‬تخریب‭ ‬کردند داکتر‭ ‬حسین‭ ‬علاوی،‭ ‬استاد‭ ‬امنیت‭ ‬ملی،‭ ‬پوهنتون‭ ‬نهرین عکسهای‭ ‬سرویس‭…

Read Article →
وحدت در بحرها

وحدت در بحرها

مانور‭ ‬بحری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬میزبان‭ ‬5000‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬کشور کارکنان‭ ‬یونیپاث هزاران تن‭ ‬از‭ ‬ملوانان‭ ‬ده‌ها‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬مانور‭ ‬بحری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬گرد‭ ‬هم‭…

Read Article →