یکپارچه‌سازی دفاع هوایی

مانور «اراده عقاب» 22امکان فعالیت یکپارچه در قالب گروپ چندملیتی و مقابله با حملات موشکی و بی‌سرنشین را برای صاحب‌منصبان کشورهای حاشیه خلیج عربی فراهم کرد

کارکنان‭ ‬یونیپاث

آسیب‌پذیری‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‌عربی،‭ ‬بخصوص‭ ‬قرار‭ ‬داشتن‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬حملات‭ ‬احتمالی‭ ‬با‭ ‬موشک،‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬بمبهای‭ ‬دست‌ساز،‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬توان‭ ‬دفاعی‭ ‬اردو‌های‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬ضروری‭ ‬ساخته‭ ‬است‭.‬

مانور‭ ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‭ ‬22‮»‬،‭ ‬مانور‭ ‬چندملیتی‭ ‬که‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2022‭ ‬اجرا‭ ‬کرد،‭ ‬نمایی‭ ‬کلی‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬کشورهایی‭ ‬ازقبیل‭ ‬بحرین،‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬سیستم‌‭ ‬‮«‬دفاع‭ ‬هوایی‭-‬موشکی‭ ‬یکپارچه‮»‬‭ (‬IAMD‭) ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬این‭ ‬حملات‭ ‬ارائه‭ ‬کرد‭.‬

شبیه‌سازی‌های‭ ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‮»‬‭ ‬بشمول‭ ‬حملات‭ ‬موشکی‭ ‬و‭ ‬حمله‭ ‬گروپی‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بی‌سرنشین،‭ ‬انفجار‭ ‬بمبهای‭ ‬دست‌ساز،‭ ‬و‭ ‬تبلیغات‭ ‬گمراه‭ ‬کننده‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬برای‭ ‬تضعیف‭ ‬روحیه‭ ‬کشورهای‭ ‬هدف‭ ‬بود‭. ‬اگر‭ ‬حسگرهای‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬حمله‌ای‭ ‬را‭ ‬تشخیص‭ ‬دهند،‭ ‬هشدار‭ ‬آماده‌باش‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬چندملیتی‭ ‬کشورهای‭ ‬خلیج‌عربی‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬مشترک‭ ‬اطلاعات‭ ‬نظامی‭ ‬صادر‭ ‬می‌شود‭.‬

مخاطب‭ ‬هدف‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬فورت‭ ‬کارسون،‭ ‬کلرادو،‭ ‬بشمول‭ ‬30‭ ‬افسر‭ ‬کویتی،‭ ‬14‭ ‬افسر‭ ‬عربستانی‭ ‬و‭ ‬شش‭ ‬افسر‭ ‬بحرینی‭ ‬بود‭. ‬بیش‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬پرسونل‭ ‬نظامی‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬با‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬امکانات‭ ‬پایگاه‭ ‬نظامی،‭ ‬تعلیم‭ ‬آرایش‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬تجهیزات‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬سنجش‭ ‬مفاهیم‭ ‬IAMD‭ ‬پرداختند‭. ‬عمان‭ ‬ناظر‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬اعزام‭ ‬نموده‭ ‬بود‭.‬

دگرمن سلمان سلمان، افسر ارشد بحرین در مانور «اراده عقاب 22». خورد ضابط ارکان لیو جینکینز/اردوی ایالات متحده

‮«‬تهدیدات‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬موشکی‭ ‬دچار‭ ‬تغییرات‭ ‬اساسی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬دقت‭ ‬و‭ ‬گستردگی‭ ‬این‭ ‬تهدیدات‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬IAMD‭ ‬فعالیتی‭ ‬ضروری‭ ‬و‭ ‬مستمر‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬صلح،‭ ‬بحران‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬خالد‭ ‬الشریان،‭ ‬معین‭ ‬قومندان‭ ‬
دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬کویت‭ ‬است‭.‬

‮«‬متصل‭ ‬نمودن‭ ‬سیستم‌‌های‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬مشترک،‭ ‬بشمول‭ ‬حسگرها،‭ ‬تجهیزات‭ ‬قومندانی‭ ‬و‭ ‬کنترول‌،‭ ‬و‭ ‬سیستم‌‌های‭ ‬تسلیحاتی‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬این‌ترتیب‭ ‬امکان‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬ملی‭ ‬با‭ ‬پشتوانه‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬عمل‭ ‬فراهم‭ ‬می‌شود‭.‬‮»‬

پروگرام‭ ‬مانور‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬صاحب‌منصبانی‭ ‬از‭ ‬کویت،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬بحرین‭ ‬و‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬بانکهای‭ ‬کمپیوتری‭ ‬اطلاعات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬دوردست،‭ ‬راپور‌های‭ ‬خبری‭ ‬و‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬منطقه‭ ‬خلیج‌عربی‭ ‬به‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬منتقل‭ ‬می‌کردند‭.‬

کارمندان‌‭ ‬پیوسته‭ ‬تصاویر‭ ‬زنده‭ ‬روی‭ ‬پرده‌های‭ ‬کلان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تفتیش‭ ‬گروپ‌‭ ‬سیستم‌‌های‭ ‬هوایی‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬فراز‭ ‬مسیر‭ ‬دریایی‭ ‬حیاتی‭ ‬در‭ ‬خلیج‌عربی‭ ‬گزمه‭ ‬می‌کردند،‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬داشتند‭. ‬این‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬احتمالاً‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬امکانات‭ ‬شناسایی‭ ‬برای‭ ‬تعیین‭ ‬اهداف‭ ‬آینده‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬اموال‭ ‬‮«‬کارگروپ‌‭ ‬مشترک‭ ‬ترکیبی‮»‬‭ ‬یا‭(‬CJTF‭) ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬بودند‭. ‬راپور‌های‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬متعدد‭ ‬نشان‭ ‬می‌داد‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬دشمن‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬انداخت‭ ‬موشک‌های‭ ‬بالستیک‭ ‬و‭ ‬کروز‭ ‬به‭ ‬جانب‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‌عربی‭ ‬است‭.‬

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬مشترکاً‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬آماده‌باش‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭. ‬چند‭ ‬ساعت‭ ‬بعد،‭ ‬یک‭ ‬سیستم‌‭ ‬رادار‭ ‬منطقوی‭ ‬انداخت‭ ‬چند‭ ‬موشک‭ ‬بالستیک‭ ‬و‭ ‬موشک‭ ‬کروز‭ ‬را‭ ‬آشکار‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬گروپ‌‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬به‭ ‬پرواز‭ ‬درآمدند‭. ‬آنها‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬تاسیسات‭ ‬خلیج‌عربی‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬گرفته‭ ‬بودند‭.‬

اعضای گارد ملی کویت و افسر اردوی ایالات‌ متحده در حال بررسی پروگرام‌های مانور «اراده عقاب 22». عسکر رابرت وایسنز/ قوماندانی مرکزی ایالات متحده

صاحب‌منصبان‭ ‬کویتی‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬وارد‭ ‬عمل‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قومندانان‭ ‬نظامی‭ ‬مسئول‭ ‬دفع‭ ‬حملات‭ ‬هوایی‭ ‬منتقل‭ ‬کردند‭. ‬ظرف‭ ‬یک‭ ‬ساعت،‭ ‬CJTF‭ ‬آماده‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬موشک‌ها،‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬موشکی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬پالایشگاه‭ ‬نفت‭ ‬اصابت‭ ‬نموده‭ ‬بودند،‭ ‬را‭ ‬منهدم‭ ‬ساخت‭.‬

درخواست‭ ‬کمک‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬به‭ ‬افسر‭ ‬رابط‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬رسید‭. ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬گاز‭ ‬سمی‭ ‬از‭ ‬پالایشگاه‭ ‬نفت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬سوختن‭ ‬متصاعد‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مجروحین‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬طبی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭. ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬یک‭ ‬پلان‭ ‬تدوین‭ ‬کرد‭. ‬پروسه‭ ‬تسلیم‭ ‬شدن‭ ‬شفاخانه‭ ‬صحرایی‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬همسایه‭ ‬هماهنگ‭ ‬شد‭. ‬همچنان‭ ‬چهار‭ ‬موتر‭ ‬اطفاییه‭ ‬برای‭ ‬خاموش‭ ‬کردن‭ ‬آتش‭ ‬پالایشگاه‭ ‬درخواست‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬کَندَک‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭ ‬برای‭ ‬عملیات‭ ‬تخلیه‭ ‬و‭ ‬جابجایی‭ ‬فراخوانده‭ ‬شد‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬میان،‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬قوای‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬کشور‭ ‬همکار‭ ‬مصروف‭ ‬رهگیری‭ ‬و‭ ‬ردیابی‭ ‬گروپ‌‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بی‭ ‬سرنشین‭ ‬بود‭. ‬طیاره‌های‭ ‬جت‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬دشمن‭ ‬بدون‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬رفتن‭ ‬جان‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬نفر‭ ‬منهدم‭ ‬شدند‭.‬

در‭ ‬کنار‭ ‬تهدیدات‭ ‬سنتی،‭ ‬در‭ ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‭ ‬22‮»‬‭ ‬سناریو‭ ‬حمله‭ ‬نامتقارن‭ ‬نیز‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬سناریو،‭ ‬عوامل‭ ‬دولتی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬وحشت‭ ‬بر‭ ‬اهداف‭ ‬نرم‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‭ ‬بودند‭. ‬سلول‭ ‬اطلاعات‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬کویت‭ ‬راپور‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬گروپ‌‭ ‬تروریستی‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬بمب‭ ‬دست‌ساز‭ ‬جاسازی‌شده‭ ‬در‭ ‬موتر‭ ‬که‭ ‬حاوی‭ ‬عامل‭ ‬کیمیاوی‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مرکز‭ ‬پرجمعیت‭ ‬حمله‭ ‬کند‭.‬

دگروال نواف المواش از اردوی کویت در حال گفتگو با همتایان امریکایی در جریان مانور «اراده عقاب 22». عسکر رابرت وایسنز/ قوماندانی مرکزی ایالات متحده

چند‭ ‬ساعت‭ ‬بعد،‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬یک‭ ‬راپور‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬درباره‭ ‬انفجار‭ ‬بمب‭ ‬دست‌ساز‭ ‬جاسازی‌شده‭ ‬در‭ ‬موتردر‭ ‬نزدیکی‭ ‬یک‭ ‬شفاخانه‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬انفجار‭ ‬تلفات‭ ‬فراوانی‭ ‬داشت‭. ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬قطعه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬را‭ ‬اعزام‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی‭ ‬به‭ ‬پاک‌سازی‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬مجروحین‭ ‬بپردازد‭.‬

تروریست‌ها‭ ‬برای‭ ‬انتشار‭ ‬شایعه‭ ‬درباره‭ ‬حمله‭ ‬بمب‭ ‬دست‌ساز‭ ‬جاسازی‌شده‭ ‬در‭ ‬موتر‭ ‬از‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬استفاده‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬کوشش‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬حمله‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬دیگری‭ ‬منتسب‭ ‬کنند‭. ‬مامورین‭ ‬رابط‭ ‬عملیات‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬کشف‭ ‬این‭ ‬کمپاین‭ ‬انتشار‭ ‬اطلاعات‭ ‬غلط‭ ‬شدند‭. ‬آنها‭ ‬با‭ ‬شیوه‭ ‬پیام‌رسانی‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کمپاین‭ ‬مقابله‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬اطمینان‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬اردو‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬دفاع‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬پروسه‭ ‬پیام‌رسانی‭ ‬بشمول‭ ‬انتشار‭ ‬مستمر‭ ‬پیام‭ ‬قومندانان‭ ‬نظامی‭ ‬بود‭.‬

دگَروال‭ ‬محمد‭ ‬العوضی،‭ ‬مدیر‭ ‬ارتباطات‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬اردوی‭ ‬کویت،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬نقش‭ ‬ارتباط‭ ‬ستراتیژیک،‭ ‬بشمول‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬سایبری،‭ ‬عملیات‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬انترنتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬برای‭ ‬انتشار‭ ‬یکپارچه‭ ‬پیام‌ها‭ ‬در‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬روایت‌های‭ ‬دشمن‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنند،‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬کردیم‭. ‬هدف‭ ‬ما‭ ‬کنترول‌‭ ‬محیط‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬تضمین‭ ‬صحت‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬آشفتگی‭ ‬و‭ ‬نا‭ ‬امیدی‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬دشمن‭ ‬است‭.‬‮»‬

برید جنرال مبارک الزعابی، قومندان کارگروپ‌ مشترک ترکیبی مانور «اراده عقاب 22»، در حال صدور حکم به دستیاران ارشد. خورد ضابط ارکان لیو جینکینز/اردوی ایالات متحده

قومندانان‭ ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‮»‬‭ ‬واقع‌گرایی‭ ‬سناریوهای‭ ‬تعلیمی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حوادث‭ ‬واقعی‭ ‬منطقه‭ ‬سازگاری‭ ‬داشت،‭ ‬ستودند‭. ‬در‭ ‬نشست‭ ‬قومندانان‭ ‬ارشد‭ ‬مانور،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬استیون‭ ‬دی‌میلیانو،‭ ‬مدیر‭ ‬تعلیم‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‌متحده،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬موشکی‭ ‬جدید‭ ‬مستلزم‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬است‭.‬

دی‌میلیانو‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬قسمی‭ ‬که‭ ‬می‌دانید،‭ ‬بازیگران‭ ‬شرور‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر‭ ‬جسورتر‭ ‬شده‌اند‭ ‬ولی‭ ‬خاصتاً‭ ‬جسارت‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬به‭ ‬بعد‭ ‬زیادتر‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬‮»‬

مانور‭ ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‮»‬‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬ستاد‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شیوه‭ ‬مدیریت‭ ‬مشترک‭ ‬واقعاتی‭ ‬ازقبیل‭ ‬طیاره‭ ‬ربایی،‭ ‬مذاکره‭ ‬با‭ ‬گروگان‌گیران‭ ‬و‭ ‬توقیف‭ ‬تانک‭ ‬تیل،‭ ‬آشنا‭ ‬کرد‭. ‬هدف‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬مهارت‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحرانی‭ ‬نایل‭ ‬شوند‭.‬

دگَروال‭ ‬کاید‭ ‬العزمی،‭ ‬رئیس‭ ‬گروپ‌‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬کویت‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬در‭ ‬‮«‬اداره‭ ‬عقاب‮»‬،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬این‭ ‬مانور‭ ‬یک‭ ‬فرصت‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‌های‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‭ ‬بود‭. ‬کار‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬چندملیتی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬قوای‭ ‬ترکیبی‭ ‬فرصت‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬مدیریت‭ ‬فاجعه‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭.‬‮»‬‭ 


قومندان‭ ‬کویتی در‭ ‬حال‭ ‬ارائه‭ ‬دیدگاه‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬مانور ‮«‬اراده‭ ‬عقاب‭ ‬22‮»‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬مبارک‭ ‬الزعابی‭ ‬از‭ ‬کویت،‭ ‬قومندان‭ ‬کارگروپ‌‭ ‬مشترک‭ ‬ترکیبی‭ ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‭ ‬2022‮»‬،‭ ‬به‭ ‬تشریح‭ ‬ابعاد‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬برگزارشده‭ ‬در‭ ‬خلیج‌عربی‭ ‬پرداخت‭: ‬

یونیپاث‭: ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‮»‬‭ ‬چقدر‭ ‬برای‭ ‬کویت‭ ‬مهم‭ ‬بود؟

برید‭ ‬جنرال‭ ‬مبارک‭ ‬الزعابی‭: ‬مانور‭ ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‮»‬‭ ‬جزو‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کشورها‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬تجربه‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬میدانی‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬اشتراک‭ ‬می‌کنند‭. ‬دولت‭ ‬کویت‭ ‬میزبان‭ ‬سیزدهمین‭ ‬و‭ ‬چهاردهمین‭ ‬دوره‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬رویدادها‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬حوزه‭ ‬خلیج‌عربی‭ ‬در‭ ‬بخشهای‭ ‬میدانی‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭. ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‭ ‬22‮»‬‭ ‬نخستین‭ ‬مانور‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬دوره‭ ‬شیوع‭ ‬کروناوایرس‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬کویت‭ ‬با‭ ‬اعزام‭ ‬30‭ ‬افسر‭ ‬از‭ ‬رده‌های‭ ‬مختلف‭ ‬بیشترین‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬کویتی‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬بخشهای‭ ‬مانور‭ ‬مشارکت‭ ‬داشتند‭. ‬قومندانی‭ ‬مانور‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬بخشهای‭ ‬اصلی‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬کویتی‭ ‬بود‭.‬

یونیپاث‭: ‬کدام‭ ‬بخشهای‭ ‬مانور‭ ‬ارزش‭ ‬خاصی‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬داشت؟

برید‭ ‬جنرال‭ ‬مبارک‭ ‬الزعابی‭: ‬مانور‭ ‬‮«‬اراده‭ ‬عقاب‭ ‬22‮»‬‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مکان‭ ‬و‭ ‬سناریو‭ ‬با‭ ‬مانورهای‭ ‬قبلی‭ ‬تفاوت‭ ‬داشت‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬بالای‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬دفاع‭ ‬هوایی‭-‬موشکی‭ ‬یکپارچه‮»‬‭ (‬IAMD‭) ‬در‭ ‬یک‭ ‬سیستم‭ ‬متمرکز،‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬موشکی‭ ‬یا‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬مطلع‭ ‬می‌سازد،‭ ‬متمرکز‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬مفهوم‭ ‬جدید‭ ‬باید‭ ‬استندردسازی‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تکنالوژی‌‭ ‬‌های‭ ‬مدرن‭ ‬گنجانیده‭ ‬شود‭. ‬بخش‭ ‬اجرایی‭ ‬مانور‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تفتیش‭ ‬سازگاری‭ ‬عملیاتی‭ ‬کشورهای‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬بود‭. ‬راپور‭ ‬‌های‭ ‬معلوماتی‭ ‬بصورت‭ ‬منعطف‭ ‬به‭ ‬بخشهای‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیاتی‭ ‬مشترک‭ ‬می‌رسید‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬سلول‌ها‭ ‬بصورت‭ ‬منعطف‭ ‬و‭ ‬ساده‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬شبکه‭ ‬مانور‭ ‬می‌پرداختند‭. ‬همه‭ ‬طرف‌های‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬می‌توانستند‭ ‬جریان‭ ‬عملیات‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬ایجاد‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬اقدامات‭ ‬دیگر‭ ‬مشاهده‭ ‬کنند‭. ‬ایالات‌متحده‭ ‬زیربنا‭ ‬‌ها‭ ‬و‭ ‬ابزارهای‭ ‬مانور‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬آماده‭ ‬ساخته‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬گویی‭ ‬مانور‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬عملیات‭ ‬واقعی‭ ‬هدایت‭ ‬می‌شود‭. ‬ضرور‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اقدامات‭ ‬هفته‭ ‬اول،‭ ‬که‭ ‬هفته‭ ‬تعلیم‭ ‬بود،‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭. ‬همه‭ ‬مفاهیم،‭ ‬پروسیجرها‭ ‬و‭ ‬رویکرد‭ ‬مدیریتی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬مانور،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬مانور،‭ ‬برای‭ ‬کشورهای‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬استندرد‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬الزامات‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬اجرای‭ ‬پروسیجرهای‭ ‬تصمیم‌سازی‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬ستادی‭ ‬آشنا‭ ‬شده‭ ‬بودند‭. ‬

یونیپاث‭: ‬موضوعات‭ ‬‮«‬نشست‭ ‬قومندانان‭ ‬ارشد‮»‬‭ ‬چقدر‭ ‬برای‭ ‬شما‭ ‬کاربردی‭ ‬بود؟

برید‭ ‬جنرال‭ ‬مبارک‭ ‬الزعابی‭: ‬قومندانان‭ ‬و‭ ‬مدرسین‭ ‬امریکایی‭ ‬و‭ ‬کویتی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬کارشناسان‭ ‬حوزه‭ ‬خود‭ ‬بودند،‭ ‬موضوعات‭ ‬مهمی‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬نمودند‭. ‬معلوماتی‭ ‬که‭ ‬ارائه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬شد‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬موثر‭ ‬بود‭. ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬موشکی‭ ‬و‭ ‬شیوه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬موشک‌های‭ ‬بالستیک‭ ‬و‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بی‌سرنشین،‭ ‬معلومات‭ ‬ارزشمندی‭ ‬ارائه‭ ‬شد‭. ‬ضرور‭ ‬است‭ ‬اشاره‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬کسب‭ ‬تجربه‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬مشترک‭ ‬دفاع‭ ‬هوا‭-‬فضایی‭ ‬امریکای‭ ‬شمالی‭ (‬NORAD‭) ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬بود‭. ‬شون‭ ‬گران‌ول،‭ ‬کاپیتان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‌‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬سیستم‭ ‬یکپارچه‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬موشکی‭ ‬NORAD،‭ ‬توضیحاتی‭ ‬درباره‭ ‬سابقه‭ ‬NORAD‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬رادارها‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬و‭ ‬کانادا‭ ‬ارائه‭ ‬کرد‭. ‬نظر‭ ‬من‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ادغام‭ ‬سیستم‌های‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬برای‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬سخنرانان‭ ‬معین‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬عراق،‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬خالد‭ ‬الشریان‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬درباره‭ ‬موضوعات‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬موردعلاقه‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‌عربی‭ ‬و‭ ‬بخصوص‭ ‬کویت‭ ‬صحبت‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬چگونه‭ ‬از‭ ‬تجربه‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬موشکی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬راهکارهای‭ ‬مرتبط‭ ‬استفاده‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭: ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬امریکایی‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬چه‭ ‬درس‌هایی‭ ‬گرفتید؟

برید‭ ‬جنرال‭ ‬مبارک‭ ‬الزعابی‭: ‬نخست‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬چشم‌اندازهای‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬امنیت‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬تکنالوژی‌‌های‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬سایبری‭ ‬پرداختیم‭. ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬جنگی‭ ‬متعدد‭ ‬و‭ ‬محیط‌های‭ ‬عملیاتی‭ ‬متنوع‭ ‬به‭ ‬تجربیات‭ ‬ارزشمندی‭ ‬نایل‭ ‬شده‭ ‬اند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬مناسب‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬جدیدترین‭ ‬تکنالوژی‌‌ها‭ ‬و‭ ‬شگردهای‭ ‬نظامی‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬بسیار‭ ‬ارزشمند‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬تجربه‭ ‬عملیاتی‭ ‬کسب‭ ‬نمودیم‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬شیوه‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬محیط‌های‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬یاد‭ ‬گرفتند‭. ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬به‭ ‬مفاد‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬بود‭.‬

یونیپاث‭: ‬آیا‭ ‬می‌توانید‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کنید؟

برید‭ ‬جنرال‭ ‬مبارک‭ ‬الزعابی‭: ‬مفاهیم‭ ‬جنگ‭ ‬سنتی‭ ‬تغییر‭ ‬نموده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬کشوری‭ ‬دیگر‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬جنگ‭ ‬نامتقارن‭ ‬مقابله‭ ‬کند‭. ‬بنابراین،‭ ‬همکاری‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬سطوح‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تهدیدات‭ ‬غیرسنتی‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬روابط‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬هم‌پیمانان‌مان‭ ‬در‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‌عربی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬تفاهم‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬جنبه‌های‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬موجود‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬آینده‭ ‬تعلیم‭ ‬می‌بینیم‭. ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬منطقوی‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬ماست‭.‬

‭ ‬یونیپاث‭: ‬عملکرد‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬کویت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬ارزیابی‭ ‬می‌کنید؟

برید‭ ‬جنرال‭ ‬مبارک‭ ‬الزعابی‭: ‬اردوی‭ ‬کویت‭ ‬از‭ ‬اشتراک‭ ‬مستمر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬و‭ ‬مانورهای‭ ‬مشابه‭ ‬تجربه‭ ‬ارزشمندی‭ ‬کسب‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬درک‭ ‬و‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬تحولات‭ ‬وضعیتی،‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬کلی‭ ‬درباره‭ ‬روش‭ ‬حرفوی‭ ‬مدیریت‭ ‬شرایط‭ ‬اضطراری‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬پروسیجرهای‭ ‬تصمیم‌سازی‭ ‬از‭ ‬اول‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬می‌خواهم‭ ‬بر‭ ‬اهمیت‭ ‬نقش‭ ‬کشورهای‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬حوزه‭ ‬خلیج‌عربی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬باتجربه‭ ‬هستند،‭ ‬تاکید‭ ‬کنم‭. ‬همچنان،‭ ‬لازم‭ ‬می‌دانم‭ ‬از‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اقدامات‭ ‬قوای‭ ‬آمریکایی،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مانور‭ ‬و‭ ‬واقع‌گرایی‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭.‬

یونیپاث‭: ‬به‭ ‬مفهوم‭ ‬IAMD‭ ‬چه‭ ‬امتیازی‭ ‬می‌دهید؟

برید‭ ‬جنرال‭ ‬مبارک‭ ‬الزعابی‭: ‬IAMD‭ ‬برای‭ ‬ارتش‌ها‭ ‬مفهوم‭ ‬جدیدی‭ ‬است‭ ‬ولی‭ ‬راهکار‭ ‬مناسبی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬نامتقارن‭ ‬است‭. ‬کاهش‭ ‬هزینه‭ ‬تهیه‭ ‬پهپاد‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬تروریست‭ ‬و‭ ‬مسلح‭ ‬را‭ ‬تشویق‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پهپاد‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‌های‭ ‬برون‌مرزی‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬بدون‭ ‬ایجاد‭ ‬سیستم‭ ‬یکپارچه‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬هشدار‭ ‬زودهنگام،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬حریم‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬تاسیسات‭ ‬حیاتی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬حمله‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬نیست‭. ‬البته،‭ ‬این‭ ‬مفهوم،‭ ‬بخصوص‭ ‬مساله‭ ‬سیستم‌های‭ ‬یکپارچه‭ ‬با‭ ‬خاستگاه‌های‭ ‬متعدد،‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬عمیق‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭. ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬این‭ ‬پروگرام،‭ ‬همه‭ ‬عوامل‭ ‬مرتبط،‭ ‬شامل‭ ‬دیپلماتیک،‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬تاکتیکی،‭ ‬باید‭ ‬آماده‭ ‬شود‭. ‬برای‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬موفقیت،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬مانورهای‭ ‬مشابه،‭ ‬بررسی‭ ‬دوره‌ای‭ ‬پروگرام‌ها‭ ‬و‭ ‬تضمین‭ ‬هماهنگی‭ ‬مستمر‭ ‬بین‭ ‬کشورها‭ ‬بپردازیم‭. ‬در‭ ‬پایان،‭ ‬می‌خواهم‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬میزبانی‭ ‬مانور‭ ‬2022،‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬شرایط‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬نامساعد،‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭. ‬آنها‭ ‬کوشش‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬شرایط‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬تهداب‌ها،‭ ‬ترجمان‌ها‭ ‬و‭ ‬مشاورین‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬موفقیت‌آمیز‭ ‬مانور‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬دادند‭. ‬همچنان،‭ ‬از‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬امریکایی،‭ ‬استیون‭ ‬دی‌میلیانو،‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬او‭ ‬تشکر‭ ‬می‌کنم‭ ‬و‭ ‬امیدوار‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬منافع‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نیز‭ ‬ادامه‭ ‬یابد‭. 

نظرات بسته شده است.