پیام رهبر کلیدی

خوشحال

هستیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سرمقاله‭ ‬را‭ ‬مشترکاً‭ ‬برای‭ ‬شماره‭ ‬ویژه‭ ‬یونیپاث‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬دفاع‭ ‬مرزی‭ ‬و‭ ‬ساحلی‭ ‬می‌پردازد،‭ ‬می‌نویسیم‭. ‬لازمه‭ ‬دفاع،‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬چشمان‭ ‬بیدار‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬هشیاری‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تهدیدات‭ ‬و‭ ‬مخاطرات‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی،‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬جهانی‭ ‬است‭. ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬غیرسنتی،‭ ‬مستلزم‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬است‭. ‬

رابطه‭ ‬استراتژیک‭ ‬عمیق‭ ‬بین‭ ‬سلطان‌نشین‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬همکاری‭ ‬بسیار‭ ‬نزدیک‭  ‬است‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬1833،‭ ‬عمان‭ ‬با‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬‮«‬پیمان‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬تجارت‮»‬‭ ‬امضا‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پیمان‭ ‬در‭ ‬1834‭ ‬به‭ ‬تصویب‭ ‬کانگرس‭ ‬رسید‭. ‬شش‭ ‬سال‭ ‬بعد،‭ ‬کشتی‭ ‬عمانی‭ ‬سلطانه‭ ‬وارد‭ ‬بندر‭ ‬نیویارک‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬کشتی‭ ‬را‭ ‬حاکم‭ ‬وقت‭ ‬عمان،‭ ‬سعید‭ ‬بن‭ ‬سلطان،‭ ‬اعزام‭ ‬نموده‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬کشتی‭ ‬حامل‭ ‬فرستاده‭ ‬سلطان،‭ ‬احمد‭ ‬بن‭ ‬نعمان‭ ‬الکعبی،‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬نخستین‭ ‬دیپلمات‭ ‬عرب‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬زمینه‭ ‬رابطه‭ ‬نظامی،‭ ‬سیاسی،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬پایدار‭ ‬شکل‭ ‬گرفت‭. ‬

این‭ ‬نوع‭ ‬رابطه‭ ‬استراتژیک‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬اصول‭ ‬و‭ ‬مفاهیم‭ ‬مشترک‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬روابط‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬نزدیک‭ ‬نظامی‭ ‬بین‭ ‬سلطان‌نشین‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اصل‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برقرار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

سلطان‌نشین‭ ‬عمان‭ ‬در‭ ‬منتهی‌الیه‭ ‬جنوب‌شرقی‭ ‬شبه‌جزیره‭ ‬عربستان‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬خط‭ ‬ساحلی‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬تا‭ ‬مرز‭ ‬یمن،‭ ‬در‭ ‬جنوب،‭ ‬کشیده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬حوزه‭ ‬آبی‭ ‬مهم‭ ‬مشرف‭ ‬است‭: ‬خلیج‌‭ ‬عربی،‭ ‬دریای‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬عمان‭. ‬تاجران‭ ‬و‭ ‬دانشمندان‭ ‬عمانی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬کشوری‭ ‬دریانورد‭ ‬با‭ ‬تاریخ‭ ‬بحری‭ ‬ریشه‌دار،‭ ‬بین‭ ‬ملت‌های‭ ‬با‭ ‬فرهنگ‌های‭ ‬متعددی‭ ‬سفر‭ ‬می‌کردند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬داشتند‭. ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬عمانی‌ها‭ ‬با‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬فرهنگ‌ها‭ ‬و‭ ‬تمدن‌ها‭ ‬ارتباط‭ ‬برقرار‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬همچنان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬فعالیت‭ ‬دریایی‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬حوزه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عصر‭ ‬جهانی‌سازی‭ ‬اشغال‭ ‬نموده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬عمان‭ ‬روحیه‭ ‬مبادلات‭ ‬و‭ ‬همکاری‌های‭ ‬آزاد‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬نخست‭ ‬جهانی‌سازی‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬بود،‭ ‬حفظ‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬زمینه‭ ‬ایجاد‭ ‬همکاری‭ ‬فرهنگی،‭ ‬تجارتی‭ ‬و‭ ‬علمی‭ ‬را‭ ‬پدیدآورده‭ ‬و‭ ‬باعث‭ ‬تقویت‭ ‬همزیستی،‭ ‬صلح،‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬متقابل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باد‭ ‬موافق‭ ‬به‭ ‬بادبان‌های‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬بوزد‭. ‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موقعیت‭ ‬استراتژیک‭ ‬عمان،‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬غرب‭ ‬اقیانوس‭ ‬هند،‭ ‬حوزه‌های‭ ‬آبی‭ ‬پیش‌گفته‭ ‬و‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬است‭. ‬امضا‭ ‬شدن‭ ‬‮«‬قرارداد‭ ‬بندر‭ ‬استراتژیک‮»‬‭ ‬بین‭ ‬سلطان‌نشین‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬نشانه‌ای‭ ‬از‭ ‬پایبندی‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬تعقیب‭ ‬اهداف‭ ‬امنیتی‭ ‬مشترک‭ ‬است‭.‬

تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بنادر‭ ‬مهم‭ ‬بین‌المللی‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬گاز‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬سالانه‭ ‬حدود‭ ‬60‭,‬000‭ ‬کشتی‭ ‬نفت‌کش،‭ ‬با‭ ‬مجموع‭ ‬بار‭ ‬17‭ ‬ملیون‭ ‬بیلر‭ ‬نفت‭ ‬در‭ ‬روز،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تنگه‭ ‬می‌گذرند‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬30‭% ‬محموله‌های‭ ‬دریایی‭ ‬نفت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬می‌گذرد‭. ‬ضمن‭ ‬نفت،‭ ‬حدود‭  ‬30‭% ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬محموله‌های‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬مایع‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬انتقال‭ ‬می‌شود‭. ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عمان،‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬منطقه،‭ ‬نقش‭ ‬نگهبان‭ ‬مرکزی‭ ‬این‭ ‬بندر‭ ‬حیاتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬خطوط‭ ‬کشتی‌رانی‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬عمان‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬تضمین‭ ‬می‌کنند‭. ‬

این‭ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬امنیت‭ ‬دریایی‮»‬‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬قوماندانی‭ ‬وظیفه‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬عملیات‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬دریایی‭ ‬عمان؛‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬حفاظتی‭ ‬ضروری‭ ‬به‭ ‬بندرها،‭ ‬تاسیسات‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬سواحل؛‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬دریایی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬مسئولین‭ ‬امنیت‭ ‬دریایی‭ ‬سلطان‌نشین‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬امنیت‭ ‬خطوط‭ ‬کشتی‌رانی،‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬به‭ ‬جمع‌آوری،‭ ‬تحلیل‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬مراکز‭ ‬عملیاتی‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬دریایی،‭ ‬می‌پردازد‭. ‬عمان‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬اطلاعات‭ ‬یک‭ ‬سلسله‭ ‬قراردادهایی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬امضا‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬روند‭ ‬تفتیش‭ ‬تغییرات‭ ‬محیط‭ ‬امنیت‭ ‬دریایی،‭ ‬ما‭ ‬متوجه‭ ‬افزایش‭ ‬خطرات‭ ‬و‭ ‬تهدیدات‭ ‬دریایی،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی،‭ ‬سرقت‭ ‬مسلحانه،‭ ‬نفوذ‭ ‬و‭ ‬قاچاق،‭ ‬بسته‭ ‬نمودن‭ ‬بنادر‭ ‬کشتی‌رانی،‭ ‬تروریزم‭ ‬دریایی،‭ ‬جرایم‭ ‬سازمان‌یافته‭ ‬فراملی‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬غیرقانونی،‭ ‬مانند‭ ‬قاچاق‭ ‬انسان‭ ‬و‭ ‬سلاح،‭ ‬شده‌ایم‭. ‬

در‭ ‬سال‭ ‬2019،‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬گزمه‭ ‬امنیتی‭ ‬فشرده‭ ‬در‭ ‬آبهای‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬دادند‭. ‬طبق‭ ‬راپور‭ ‬ناوگان‭ ‬5‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬از‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬‮«‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬شورا‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬دریایی‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬عملیات‌های‭ ‬امنیت‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬تقویت‭ ‬کرده‌اند‭.‬‮»‬

در‭ ‬این‭ ‬راپور‭ ‬ذکر‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬‮«‬کشتی‌های‭ ‬کشورهای‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‌‭ ‬عربی،‭ ‬بشمول‭ ‬شناورهای‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬گارد‭ ‬ساحلی،‭ ‬همکاری‭ ‬تنگاتنگی‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬دارند‭.‬‮»‬‭ ‬حوزه‭ ‬عملیات‭ ‬ناوگان‭ ‬5‭ ‬تقریباً‭ ‬2‭.‬5‭ ‬ملیون‭ ‬مایل‭ ‬مربع‭ ‬از‭ ‬آبها،‭ ‬بشمول‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬دریای‭ ‬عمان،‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬بخشهایی‭ ‬از‭ ‬اقیانوس‭ ‬هند‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬محدوده‭ ‬شامل‭ ‬21‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬بندر‭ ‬حیاتی‭ ‬است‭: ‬تنگه‭ ‬هرمز،‭ ‬کانال‭ ‬سوئز‭ ‬و‭ ‬تنگه‭ ‬باب‌المندب‭.‬

چندی‭ ‬قبل،‭ ‬ناوگان‭ ‬5‭ ‬پروگرام‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬نوظهور‭ ‬اجرا‭ ‬نمود‭. ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬را‭ ‬کارگروپ‭ ‬59،‭ ‬قوای‭ ‬جدید‭ ‬مسئول‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬هوایی،‭ ‬سطحی‭ ‬و‭ ‬زیردریایی،‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کرد‭. ‬این‭ ‬قوا‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬سریع‭ ‬از‭ ‬سیستم‌های‭ ‬اتومات‭ ‬و‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬در‭ ‬عملیات‌های‭ ‬دریایی‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

این‭ ‬قوا‭ ‬بدون‭ ‬شک‭ ‬کاملاً‭ ‬به‭ ‬همکاری‌ها‭ ‬و‭ ‬پیوندهای‭ ‬منطقوی‭ ‬متکی‭ ‬است‭. ‬وحدت‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬قوی‌تر‭ ‬می‌سازد‭.‬

دگرجنرال‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عبدا‭… ‬بن‭ ‬الخمیس‭ ‬الرئیسی،‭ ‬

لوی‭ ‬درستیز‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬سلطان‌نشین،‭ ‬

و‭ ‬دگرجنرال‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬جیمز‭ ‬مالوی،‭ ‬معاون‭ ‬وقت‭ ‬

قومندان‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده

نظرات بسته شده است.