چشمهای بیدار مرز

استفاده اردو‌های آسیای میانه از طیاره بدون سرنشین برای مقابله با تهدیدات امنیتی

سلطنت‭ ‬بردیکیوا،‭ ‬کارمند‭ ‬یونیپاث

در‭ ‬اکتوبر‭ ‬2021،‭ ‬قرقیزستان‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ترکیه‭ ‬وارد‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭.  ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬Bayraktar‭ ‬نتیجه‭ ‬نخستین‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬عمده‭ ‬قرقیزستان‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬نظامی‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬وسیله‭ ‬بدون‭ ‬پیلوت‭ ‬یا‭ ‬سرنشین‭ ‬پرواز‭ ‬می‌کند‭. ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬ماه‭ ‬بعد،‭ ‬قزاقستان‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬جدی‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬افغانستان‭ ‬روبرو‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬مشابهی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اردوی‭ ‬خود‭ ‬تهیه‭ ‬کرد‭.‬

با‭ ‬وجود‭ ‬سابقه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه،‭ ‬استفاده‭ ‬روزافزون‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬به‌کارگیری‭ ‬تکنالوژی‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬است‭. ‬حملات‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬به‭ ‬تاسیسات‭ ‬نفتی‭ ‬در‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬حملات‭ ‬مشابه‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬فعالان‭ ‬غیردولتی‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬را‭ ‬شدت‭ ‬بخشیده‭ ‬است‭. ‬دولت‌های‭ ‬منطقه‭ ‬ظاهراً‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬زرادخانه‌های‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬دفاعی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬روی‭ ‬آورده‌اند‭.‬

طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬نظامی

از‭ ‬سال‭ ‬2016،‭ ‬قزاقستان،‭ ‬ترکمنستان‭ ‬و‭ ‬ازبیکستان‭ ‬از‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬کلان‭ ‬نظامی‭ ‬عمدتاً‭ ‬برای‭ ‬اهداف‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬رهگیری‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬اند‭. ‬در‭ ‬قزاقستان،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬وسیله‭ ‬در‭ ‬رسم‌گذشت‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مانورها‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬قزاقستان‭ ‬همچنان‭ ‬سه‭ ‬مدل‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬با‭ ‬کاربردهای‭ ‬زراعتی،‭ ‬تولید‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬نقشه‌برداری‭ ‬تولید‭ ‬می‌کند‭. ‬ترکمنستان‭ ‬چندین‭ ‬نوع‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬نظامی،‭ ‬بشمول‭ ‬Bayraktar‭ ‬ساخت‭ ‬ترکیه،‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬دارای‭ ‬قابلیت‭ ‬انتقال‭ ‬بمب‭ ‬هستند‭.‬

سدیر‭ ‬جباروف،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬قرقیزستان،‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬اقدام‭ ‬اخیر‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬به‌کارگیری‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬نظامی‭ ‬ساخت‭ ‬ترکیه‭ ‬صرفاً‭ ‬کاربرد‭ ‬دفاعی‭ ‬دارد‭.‬

رئیس‌جمهور‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬در‭ ‬30‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬ما‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬آغازگر‭ ‬جنگ‭ ‬نبوده‌ایم،‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬کشوری‭ ‬حمله‭ ‬مسلحانه‭ ‬نکرده‌ایم‭. ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نیز‭ ‬برقرار‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‮»‬

در‌‌حالی‌که‭ ‬ازبیکستان‭ ‬قبلاً‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬را‭ ‬محدود‭ ‬ساخته‭ ‬بود،‭ ‬این‭ ‬محدودیت‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬2016‭ ‬تاحدی‭ ‬لغو‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ازبیکستان‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬نوع‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬امور‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬رهگیری‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭. ‬با‌این‌که‭ ‬از‭ ‬کاربرد‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬تاجیکستان‭ ‬معلومات‭ ‬چندانی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد،‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬ظاهراً‭ ‬ازطیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬اهدایی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬برای‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬نجات‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬کوهستانی‭ ‬کمک‭ ‬می‌گیرد‭.‬

ابزارهای‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬تول‌بکس‭ ‬امنیتی
طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬مزایای‭ ‬خاصی‭ ‬برای‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬گزمه‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬کم‌جمعیت،‭ ‬اجرای‭ ‬طرحهای‭ ‬ترمیمی‭ ‬زیست‌محیطی،‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تحرکات‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬سرحدی‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

یکی‭ ‬از‭ ‬کاربردهای‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬تفتیش‭ ‬میزان‭ ‬انتشار‭ ‬یورانیم‭ ‬در‭ ‬مکان‌های‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬آژانس‭ ‬بین‌المللی‭ ‬انرژی‭ ‬اتمی‭ (‬IAEA‭) ‬برای‭ ‬آلودگی‌زدایی‭ ‬از‭ ‬معادن‭ ‬قدیمی‭ ‬یورانیم‭ ‬در‭ ‬دره‭ ‬فرغانه،‭ ‬با‭ ‬دولت‌های‭ ‬قزاقستان،‭ ‬قرقیزستان،‭ ‬ازبیکستان‭ ‬و‭ ‬تاجیکستان‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کند‭.‬

فرغانه‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬پرنفوس‌ترین‭ ‬مناطق‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌رود،‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬تابش‭ ‬رادیواکتیو‭ ‬و‭ ‬فلزات‭ ‬سنگین‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬معادن‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬دفن‭ ‬پسماند‭ ‬یورانیم‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬زلزله‭ ‬و‭ ‬رانش‭ ‬زمین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬احتمال‭ ‬گسترش‭ ‬آلودگی‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬آشکارگرهای‭ ‬اشعه‭ ‬گاما‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬امن‌ترین‭ ‬و‭ ‬موثرترین‭ ‬ابزار‭ ‬تفتیش‭ ‬میزان‭ ‬انتشار‭ ‬تشعشعات‭ ‬رادیواکتیو،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬کوهستانی،‭ ‬صعب‌العبور‭ ‬و‭ ‬زلزله‌خیز،‭ ‬دانست‭. ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬ضمن‭ ‬کاستن‭ ‬از‭ ‬احتمال‭ ‬آلوده‭ ‬شدن‭ ‬انسان‌ها،‭ ‬کارآیی‭ ‬پروسه‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬داده‌ها‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهد‭.‬

مرحله‭ ‬اول‭ ‬طرح‭ ‬آژانس‭ ‬بین‌المللی‭ ‬انرژی‭ ‬اتمی‭ ‬بشمول‭ ‬نقشه‌برداری‭ ‬از‭ ‬مراکز‭ ‬یورانیم‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬بود‭. ‬مرحله‭ ‬بعدی‭ ‬آشناسازی‭ ‬کارمندان‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬روش‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬برای‭ ‬پاکسازی‭ ‬پسماندهای‭ ‬هسته‌ای‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬مراجع‭ ‬انفاذ‭ ‬قانون‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬ابراز‭ ‬نگرانی‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬نیز‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬از‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬استفاده‭ ‬کنند،‭ ‬آنها‭ ‬همچنین‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬را‭ ‬ابزاری‭ ‬جذاب‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬قاچاق‭ ‬می‭ ‬دانند‭.‬

سرویس‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬قرقیزستان‭ ‬که‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬وزارت‭ ‬داخله‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬برای‭ ‬تعقیب‭ ‬قاچاقبران‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬علاقه‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬تصاویری‭ ‬که‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬می‌گیرند‭ ‬می‌توان‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬مزارع‭ ‬غیرقانونی‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬معلومات‭ ‬ارزشمند‭ ‬استفاده‭ ‬نمود‭.‬

آندری‭ ‬سلزنف،‭ ‬رئیس‭ ‬دفتر‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬جرم‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ورود‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬به‭ ‬سرویس‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬نخستین‭ ‬رویکرد‭ ‬نوآورانه‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬‮»‬

دولت‌های‭ ‬محلی‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬به‌عنوان‭ ‬ابزاری‭ ‬ضروری‭ ‬برای‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حوادث‭ ‬طبیعی‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭. ‬هر‭ ‬پنج‭ ‬کشور‭ ‬به‌نوعی‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬حوادث‭ ‬طبیعی‭ ‬روبرو‭ ‬هستند‭. ‬هرچند‭ ‬زلزله‭ ‬شایع‌ترین‭ ‬بلای‭ ‬طبیعی‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬است،‭ ‬سیل،‭ ‬رانش‭ ‬زمین،‭ ‬گلرود‭ ‬و‭ ‬برف‌کوچ‭ ‬نیز‭ ‬مکرراً‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد‭.‬

طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬مکان‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث‭ ‬طبیعی‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‌کنند،‭ ‬بلکه‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬درستی‭ ‬مجهز‭ ‬شوند،‭ ‬می‭ ‬توانند‭ ‬تجهیزات‭ ‬حیاتی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مکان‭ ‬های‭ ‬دوردست‭ ‬انتقال‭ ‬دهند‭.‬

در‭ ‬نومبر‭ ‬2021،‭ ‬مدیران‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬‮«‬شرایط‭ ‬اضطراری‮»‬‭ ‬پنج‭ ‬کشور‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬در‭ ‬نشستی‭ ‬در‭ ‬تاشکند‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬حوادث‭ ‬غیرمترقبه‭ ‬و‭ ‬کمک‌رسانی‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬موافقت‭ ‬نمودند‭. ‬قرارداد‭ ‬‮«‬مفهوم‭ ‬کاربرد‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‮»‬‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬استراتژی‭ ‬کلی‭ ‬‮«‬توسعه‭ ‬همکاری‭ ‬2022-2030‮»‬‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬پنج‭ ‬دولت‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

تفتیش‭ ‬سرحدات‭ ‬افغانستان
‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬به‭ ‬ابزاری‭ ‬ضروری‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬سرحدات‭ ‬افغانستان‭ ‬نیز‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬تاجیکستان،‭ ‬ترکمنستان‭ ‬و‭ ‬ازبیکستان‭ ‬مرزهای‭ ‬طولانی‭ ‬با‭ ‬افغانستان‭ ‬دارند‭. ‬استقرار‭ ‬دولت‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬کابل‭ ‬تشویش‌‌هایی‭ ‬را‭ ‬درباره‭ ‬بازگشت‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬خشن‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬انگیخته‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬آگست2021،‭ ‬ازبیکستان‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬شناسایی‭ ‬هوایی‭ ‬مناطق‭ ‬مرزی‭ ‬افغانستان‭ ‬زد‭. ‬قزاقستان‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬Bayraktar‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬تروریست‌های‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬از‭ ‬ترکیه‭ ‬خریداری‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬‌این‌که‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬نظامی،‭ ‬اطلاعاتی،‭ ‬نجات‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬داده‌اند،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬با‭ ‬خبر‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬متخاصم‭ ‬نیز‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬سلاح‭ ‬قدرتمند‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭. ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬تجارتی‭ ‬حالا‭ ‬ارزان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬تشویش‌‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬تبدیل‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬ساده‭ ‬به‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬نظامی‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬بمب‭ ‬و‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬مکان‌های‭ ‬پرجمعیت،‭ ‬مراکز‭ ‬دارای‭ ‬اهمیت‭ ‬استراتژیک‭ ‬و‭ ‬زیربنا‌ها،‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬مراکز‭ ‬استقرار‭ ‬قوا‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭.‬

حکومت‌های‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬ایجاد‭ ‬قابلیتهای‭ ‬تخنیکی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬پیش‭ ‬بینی،‭ ‬پیشگیری‭ ‬و‭ ‬توقف‭ ‬تهدیدات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬هستند‭. ‬آنها‭ ‬بر‭ ‬آشناسازی‭ ‬قوا‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬سرنگون‭ ‬ساختن‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬دشمن‭ ‬و‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬تاسیسات‭ ‬نظامی‭ ‬تاکید‭ ‬دارند‭.‬

بعضی‭ ‬تحلیل‌گران‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬باور‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬اتخاذ‭ ‬رویکرد‭ ‬یکنواخت‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬تعادل‭ ‬بین‭ ‬مزایای‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬تکنالوژی‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬فایده‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬باشد‭. ‬دولت‌ها‭ ‬می‌توانند‭ ‬درباره‭ ‬انواع‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬مجاز‭ ‬و‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬کاربرد‭ ‬آنها‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬کنند‭.‬

با‭ ‬یکسان‭ ‬ساختن‭ ‬سیاست‌های‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬انتقال‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬مجرمین‭ ‬و‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬جلوگیری‭ ‬نمود‭. 

نظرات بسته شده است.