مقابله با سلاح‌های کیمیاوی

تعلیم قوای دفاع هوایی سعودی برای دفع خطر سلاح‌های کشتار جمعی قابل‌حمل با طیاره بی‌سرنشین و موشک

تورن جنرال خالد ابوقیس، قومندان دفاع هوایی پنجم سعودی

مانور ‮«‬سپر‭ ‬محافظ‭ ‬3‮»‬‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬عمده‭ ‬بر‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬حمله‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کیمیاوی،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2022‭ ‬با‭ ‬اشتراک‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬320‭ ‬نفر‭ ‬در‭ ‬دمام‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬اعضای‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عربستان،‭ ‬اداره‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی‭ ‬وزارت‭ ‬داخله،‭ ‬صلیب‭ ‬سرخ،‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬پشتیبان‭ ‬امریکا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬اشتراک‭ ‬نموده‭ ‬بودند‭.‬

سه‭ ‬افسر‭ ‬سعودی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬اشتراک‭ ‬داشتند،‭ ‬با‭ ‬یونیپاث‭ ‬درباره‭ ‬دستاوردهای‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬نامتقارن‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬گفتگو‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬شخصیت‭ ‬ها‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬خالد‭ ‬ابوقیس،‭ ‬قومندان‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬پنجم‭ ‬سعودی،‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬سعید‭ ‬الشهرانی،‭ ‬قومندان‭ ‬مانور،‭ ‬و‭ ‬دگَروال‭ ‬سامی‭ ‬العلیان،‭ ‬پلان‌گذار‭ ‬ارشد‭ ‬مانور،‭ ‬هستند‭.‬

یونیپاث‭: ‬چالش‌های‭ ‬تکتیکی‭ ‬که‭ ‬پرسونل‭ ‬قوای‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬روبرو‭ ‬هستند،‭ ‬چگونه‭ ‬در‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬محافظ‮»‬‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬شد؟‭ ‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬ابوقیس‭: ‬همه‭ ‬تاسیسات‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬تهدید‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬سلاح‌ها‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬ایفای‭ ‬وظایف‭ ‬پرسونل،‭ ‬بخصوص‭ ‬ارائه‭ ‬توانایی‌های‭ ‬نظامی،‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭. ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬اصلی‭ ‬دشمن‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬خنثی‌سازی‭ ‬توانایی‌های‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬است‭. ‬بنابراین،‭ ‬تعلیم‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬تهدید‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬فوق‌العاده‌ای‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬زمینه‭ ‬ارتقای‭ ‬سطح‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬تهدید‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬توانایی‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬ایفای‭ ‬وظایف‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌سازد‭. ‬

یونیپاث‭: ‬این‭ ‬مانور‭ ‬بشمول‭ ‬سناریویی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬همه‭ ‬اردو‌های‭ ‬دنیا‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود‭: ‬حملات‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬قوای‭ ‬دشمن‭. ‬تاثیر‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬بالای‭ ‬تقویت‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬دفاع‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬کشورهای‭ ‬حامی‭ ‬تروریزم‭ ‬چه‭ ‬بود؟

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬ابوقیس‭: ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬نقطه‭ ‬عطفی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬جنگ‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬اردو‌های‭ ‬دنیا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬گرفتار‭ ‬هستند‭. ‬طیاره‭ ‬های‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬حامل‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬خطرناک‌تر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬سناریوهای‭ ‬تمرین‌شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬ما،‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬ارتقای‭ ‬سطح‭ ‬آمادگی‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تهدید‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬مخاطرات‭ ‬ذاتی‭ ‬این‭ ‬تهدیدات‭ ‬موثر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬مانور‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬حفظ‭ ‬توانایی‭ ‬قطعات‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬اجرای‭ ‬مستمر‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭.‬

یونیپاث‭: ‬از‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬کدام‭ ‬اهداف‭ ‬را‭ ‬دنبال‭ ‬می‌کنید؟

برید جنرال سعید الشهرانی، معین قومندان دفاع هوایی پنجم سعودی

برید‭ ‬جنرال‭ ‬الشهرانی‭: ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬طراحی‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬نایل‭ ‬شدن‭ ‬همه‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی،‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬غیرنظامی،‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬حرفوی‭ ‬مدیریت‭ ‬بحران‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬حوادث‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬رویداد‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬نبود؛‭ ‬چون‭ ‬قبلاً‭ ‬نیز‭ ‬مانورهایی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬برگزار‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬چالش‭ ‬اصلی‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬توانایی‌های‭ ‬کسب‌شده‭ ‬از‭ ‬تعلیمات‭ ‬قبلی‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬هماهنگ‭ ‬و‭ ‬شایسته‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬مکان‭ ‬معین‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬بر‭ ‬سه‭ ‬سناریو‭ ‬اصلی‭ ‬تمرکز‭ ‬داشت‭: ‬حمله‭ ‬ذریعه‌ای‭ ‬موشک‭ ‬بالستیک،‭ ‬حمله‭ ‬تروریستی‭ ‬با‭ ‬بمب‭ ‬دست‌ساز‭ ‬و‭ ‬حمله‭ ‬طیاره‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬تجهیزات‭ ‬از‭ ‬قابلیت‭ ‬حمل‭ ‬عامل‭ ‬کیمیاوی‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭. ‬تیم‌های‭ ‬واکنش‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬رسیدند‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬حرفوی‭ ‬بودند‭. ‬دستاوردهای‭ ‬مانور‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬انتظارات‭ ‬اولیه‭ ‬بود‭.‬

یونیپاث‭: ‬اشتراک‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬به‭ ‬کدام‭ ‬اندازه‭ ‬مهم‭ ‬بود؟‭ ‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬ابوقیس‭: ‬قطعه‭ ‬امریکایی‭ ‬اشتراک‌کننده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬از‭ ‬آمادگی‭ ‬تجهیزاتی‭ ‬و‭ ‬پرسونلی‭ ‬بالایی‭ ‬برخوردار‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬حضور‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬مهم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬اجرای‭ ‬موفق‭ ‬مانور‭ ‬تاثیر‭ ‬گذاشت‭.. ‬این‭ ‬حضور،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کارآیی‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬پرسونل‭ ‬و‭ ‬تجهیزات،‭ ‬اهمیت‭ ‬هدف،‭ ‬و‭ ‬تمایل‭ ‬عمومی‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬دانش‭ ‬کارشناسی‭ ‬در‭ ‬بالاترین‭ ‬سطوح،‭ ‬بسیار‭ ‬موثر‭ ‬بود‭.‬

یونیپاث‭: ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬آماده‭ ‬شدن‭ ‬برای‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬چقدر‭ ‬وقت‭ ‬گرفت؟

دگَروال سامی العلیان، پلان‌گذار ارشد مانور از دفاع هوایی پنجم سعودی

دگَروال‭ ‬العلیان‭:‬ پروسه‭ ‬کسب‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬‮«‬سپر‭ ‬محافظ‭ ‬3‮»‬‭ ‬از‭ ‬فبروری‭ ‬2020‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬ولی،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شیوع‭ ‬کروناوایرس،‭ ‬جلسات‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬به‭ ‬2021‭ ‬موکول‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬فاصله‭ ‬زمانی،‭ ‬سناریوها‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬تناسب‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬منطقه‭ ‬بطورمنظم‭ ‬اپدیت‭ ‬می‌شد‭. ‬ما،‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تعیین‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬مکان‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬مانور،‭ ‬مکرراً‭ ‬با‭ ‬طرف‌های‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬بودیم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬گروپی‭ ‬تاثیر‭ ‬فوق‌العاه‭ ‬خوبی‭ ‬بالای‭ ‬نتیجه‭ ‬مانور‭ ‬داشت‭. ‬عنوان‭ ‬مانور‭ ‬‮«‬مدیریت‭ ‬بحران‌های‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‮»‬‭ ‬است‭. ‬یعنی‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬سناریوها‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬چوکات‭ ‬تعلیم‭ ‬عملی‭ ‬مشترک‭ ‬مخصوص‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬کیمیاوی،‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬آلودگی‌زدایی‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬تلفات،‭ ‬صورت‭ ‬می‌گرفت‭. ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس،‭ ‬سه‭ ‬سناریو‭ ‬برای‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬تهدیدات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬بالقوه‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬پادشاهی‭ ‬و‭ ‬منطقه،‭ ‬و‭ ‬روش‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬آنها،‭ ‬انتخاب‭ ‬شد‭.‬

یونیپاث‭: ‬انتقال‭ ‬تجهیزات‭ ‬سنگین‭ ‬قوای‭ ‬ایالات‌متحده‭ ‬به‭ ‬دمام‭ ‬چقدر‭ ‬وقت‭ ‬را‭ ‬دربر‭ ‬گرفت؟‭ ‬

دگَروال‭ ‬العلیان‭: ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬سعودی‭ ‬مقدمات‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬انتقال‭ ‬تجهیزات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬فرصت‭ ‬ممکن‭ ‬فراهم‭ ‬نمودند‭. ‬تجهیزات‭ ‬سنگین‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬زمانی‭ ‬بی‌سابقه،‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬روز،‭ ‬منتقل‭ ‬شد‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬قوای‭ ‬امریکایی‭ ‬به‭ ‬تجربه‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬تجهیزات‭ ‬نظامی‭ ‬دست‭ ‬یافتیم،‭ ‬و‭ ‬پیوسته‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬میکانیزم‭ ‬انتقال‭ ‬لوجستیکی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬سریع‭ ‬تجهیزات‭ ‬کند،‭ ‬کوشش‌‭ ‬می‌کنیم‭.‬

یونیپاث‭: ‬ایجاد‭ ‬جبهه‭ ‬متحد‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬به‭ ‬کدام‭ ‬اندازه‭ ‬مهم‭ ‬است؟

عساکر سعودی و امریکایی وسایل زرهی را ضدعفونی می‌کنند. کارکنان یونیپاث

دگَروال‭ ‬العلیان‭: ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬کشورهای‭ ‬دنیا‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬روبرو‭ ‬هستند‭. ‬همه‭ ‬کشورها،‭ ‬بخصوص‭ ‬کشورهای‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬و‭ ‬همسایه،‭ ‬باید‭ ‬آماده‭ ‬اقدامات‭ ‬گروپی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬احتمالی‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬باشند‭. ‬تروریست‌ها‭ ‬برای‭ ‬جان‭ ‬انسان‌های‭ ‬بی‌گناه‭ ‬ارزشی‭ ‬قائل‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬بین‌المللی‭ ‬احترام‭ ‬نمی‌گذارند‭. ‬آنها‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬ابزاری‭ ‬برای‭ ‬تخریب‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬کشتن‭ ‬مردم‭ ‬بی‌گناه‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭. ‬بنابراین،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬آماده‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬رسیدن‭ ‬دشمن‭ ‬به‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬باشیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬مقابله‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬سلاح‌های‭ ‬ممنوع‭ ‬رایج‭ ‬آشنا‭ ‬شویم‭. 

نظرات بسته شده است.