مستفید شدن قوای مسلح لبنان از کمک‌های بین‌المللی

Sources: Lebanese Armed Forces, Qatari Ministry of Foreign Affairs, Reuters, Malcolm H. Kerr Carnegie Middle East Center

لبنان،‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬شرکای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬که‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬لبنان‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬اهمیت‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تقویت‭ ‬ذخایر‭ ‬مواد‭ ‬غذایی،‭ ‬دوا‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬نظامی‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬پایان‭ ‬نشست‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مجازی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬فلورنس‭ ‬پارلی،‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬فرانسه،‭ ‬در‭ ‬جون‭ ‬2021‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست،‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬فرانسه،‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬و‭ ‬ایتالیا،‭ ‬تعهد‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬اقتصادی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬یاری‭ ‬کنند‭.‬

پارلی‭ ‬بر‭ ‬پایبندی‭ ‬کشورش‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬مستمر‭ ‬از‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬لبنان‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان،‭ ‬به‌عنوان‭ ‬رکن‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬کشور،‭ ‬تشکر‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬نشست‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬جلب‭ ‬کمک‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬شامل‭ ‬مواد‭ ‬غذایی،‭ ‬امکانات‭ ‬صحی‭ ‬و‭ ‬پرزه‌جات‭ ‬اضافی‭ ‬تجهیزات‭ ‬نظامی‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬

جنرال‭ ‬جوزف‭ ‬عون،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان،‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سخنرانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬از‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اعتماد‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬نهادهای‭ ‬نظامی‭ ‬لبنان‭ ‬قدردانی‭ ‬کرد‭. ‬

قطر‭ ‬تعهد‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ماهانه‭ ‬70‭ ‬تن‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭. ‬طیاره‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬قطر‭ ‬نخستین‭ ‬محموله‭ ‬کمک‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬8‭ ‬جولای‭ ‬2021‭ ‬در‭ ‬میدان‌هوایی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬رفیق‭ ‬حریری‭ ‬تحویل‭ ‬لبنان‭ ‬داد‭. 

آرام‭ ‬نرگوزیان،‭ ‬مشاور‭ ‬ارشد‭ ‬مرکز‭ ‬Malcolm H‭. ‬Kerr Carnegie‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه،‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬نشست‭ ‬پاریس‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬کشورهای‭ ‬همکار‭ ‬به‭ ‬راهکارهای‭ ‬خلاقانه‭ ‬برای‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2021‭ ‬بیندیشند‭ ‬و‭ ‬روش‌های‭ ‬تمرکز‭ ‬قومندانی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬بر‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬مرتبط‭ -‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬مرزی،‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم،‭ ‬تامین‭ ‬ثبات‭ ‬داخلی‭- ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬کنند‭.‬‮»‬‭ ‬

ازآنجا‌که‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬نماینده‭ ‬کل‭ ‬کشور‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬سیاسی‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬اختلافات‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬لطمه‭ ‬می‌خورد،‭ ‬مردم‭ ‬لبنان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان‭ ‬را‭ ‬ضامن‭ ‬وحدت‭ ‬ملی،‭ ‬استقلال‭ ‬و‭ ‬تمامیت‭ ‬ارضی‭ ‬خود‭ ‬می‌دانند‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬اقتصادی،‭ ‬بشمول‭ ‬انفجار‭ ‬بندر‭ ‬بیروت‭ ‬در‭ ‬آگست‭ ‬2020،‭ ‬روبرو‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬توانایی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬آمادگی‭ ‬نظامی،‭ ‬بدون‭ ‬کمک‌های‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬را‭ ‬مختل‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬

نظرات بسته شده است.