قطر و تقویت همکاری‌های منطقوی

اقدام‭ ‬قطر‭ ‬در‭ ‬انعقاد‭ ‬15‭ ‬یادداشت‭ ‬تفاهم‭ ‬با‭ ‬ترکیه‭ ‬گواه‭ ‬روابط‭ ‬مستحکم‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬قراردادها‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‌های‭ ‬دوجانبه‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬تجارت،‭ ‬امنیت،‭ ‬نظامی،‭ ‬سیاحت،‭ ‬تعلیم،‭ ‬سرمایه‌گذاری،‭ ‬توسعه،‭ ‬تامین‭ ‬مالی،‭ ‬فرهنگ،‭ ‬جوانان،‭ ‬رویدادهای‭ ‬ورزشی،‭ ‬دیپلماسی،‭ ‬صحت،‭ ‬امور‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬رسانه‭ ‬بسته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬اقدام‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازدید‭ ‬اخیر‭ ‬دو‭-‬روزه‭ ‬رجب‭ ‬طیب‭ ‬اردوغان،‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬ترکیه،‭ ‬از‭ ‬دوحه‭ ‬و‭ ‬دیدار‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬شیخ‭ ‬تمیم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثانی،‭ ‬امیر‭ ‬قطر،‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬این‭ ‬دیدارها‭ ‬را‭ ‬کمیته‭ ‬استراتژیک‭ ‬عالی‭ ‬ترکیه‭-‬قطر‭ ‬تنظیم‭ ‬نموده‭ ‬بود‭. ‬

اردوغان‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سفر‭ ‬به‭ ‬دوحه‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2021‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ترکیه‭ ‬قدرتمند‭ ‬از‭ ‬تداوم‭ ‬همکاری،‭ ‬وحدت‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬روابط‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‌‭ ‬عربی‭ ‬استقبال‭ ‬می‌کند‭. ‬ما‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬قطر‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬کشور‭ ‬خود‭ ‬جدا‭ ‬نمی‌دانیم‭.‬‮»‬‭ ‬

در‭ ‬دسمبر‭ ‬2014،‭ ‬شیخ‭ ‬تمیم،‭ ‬امیر‭ ‬قطر،‭ ‬و‭ ‬اردوغان‭ ‬قراردادی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تشکیل‭ ‬کمیته‭ ‬استراتژیک‭ ‬عالی،‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬نمایندگان‭ ‬دو‭ ‬کشور،‭ ‬امضا‭ ‬نموده‭ ‬بودند‭. ‬بربنیاد‭ ‬این‭ ‬قرارداد،‭ ‬چندین‭ ‬موسسه‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی‭ ‬برای‭ ‬تدوین‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬پیشبرد‭ ‬همکاری‌های‭ ‬دوجانبه‭ ‬وارد‭ ‬عمل‭ ‬شدند‭. ‬نخستین‭ ‬جلسه‭ ‬این‭ ‬کمیته‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬در‭ ‬دوحه‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬بسته‭ ‬شدن‭ ‬16‭ ‬قرارداد‭ ‬از‭ ‬نتایج‭ ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬جلسه‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬قسمت‭ ‬مسائل‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬همکاری‭ ‬نزدیکی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬بشردوستانه‭ ‬و‭ ‬کوشش‌های‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬پیدا‭ ‬نمودن‭ ‬راهکارهای‭ ‬مسالمت‌آمیز‭ ‬برای‭ ‬درگیری‌های‭ ‬مختلف،‭ ‬ازجمله‭ ‬ناآرامی‌های‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬افغانستان،‭ ‬دارند‭.‬

قطر‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬روابط‭ ‬دوجانبه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬1972‭ ‬آغاز‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬تجاری‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر‭ ‬رشد‭ ‬قابل‌توجهی‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬قطر‭ ‬قراردادهایی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ترکیه‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬گاز‭ ‬طبیعی‭ ‬مایع‭ ‬منعقد‭ ‬نموده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬چندین‭ ‬شرکت‭ ‬ساختمانی‭ ‬ترکیه‭ ‬قراردادهایی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬قطر‭ ‬منعقد‭ ‬نموده‌اند‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قراردادها‭ ‬به‭ ‬طرحهای‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬جام‭ ‬جهانی‭ ‬2022‭ ‬فوتبال‭ ‬مربوط‭ ‬می‌شود‭. ‬برای‭ ‬تسهیل‭ ‬روابط‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬تجاری‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور،‭ ‬دوحه‭ ‬حجم‭ ‬مبادلات‭ ‬ارزی‭ ‬با‭ ‬ترکیه‭ ‬را‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬15‭ ‬میلیارد‭ ‬دالر‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬رساند‭. ‬

مهم‌تر‭ ‬این‭ ‬که،‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬پیوندهای‭ ‬نظامی‭ ‬مستحکمی‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬دوجانبه‭ ‬و‭ ‬بسته‭ ‬نمودن‭ ‬قراردادهای‭ ‬امنیتی‭ ‬متعدد‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬دیدن‭ ‬قوای‭ ‬قطری‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬تجهیزات‭ ‬نظامی‭ ‬از‭ ‬ترکیه‭ ‬به‭ ‬قطر،‭ ‬نمادی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پیوندهاست‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017،‭ ‬ترکیه‭ ‬پایگاه‭ ‬نظامی‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬ولید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قطر‭ ‬افتتاح‭ ‬نمود‭. ‬همین‭ ‬حالا‭ ‬هزاران‭ ‬قوای‭ ‬ترک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پایگاه‭ ‬مستقر‭ ‬هستند‭.‬

منابع‭: ‬Aljazeera.com،‭ ‬سفارت‭ ‬قطر‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬

نظرات بسته شده است.