دست استوار

دریادار پیلوت شیخ سعید بن حمدان بن محمد آل نهیان، قومندان قوای بحری امارات متحده عربی

دگروال‭ ‬رشید‭ ‬محمد‭ ‬الحمودی،‭ ‬نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬ملی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده
عکسهای‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی

دریادار پیلوت‭ ‬شیخ‭ ‬سعید‭ ‬بن‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬نهیان‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬است‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پذیرش‭ ‬مسئولیت‭ ‬قوای‭ ‬بحری،‭ ‬او‭ ‬این‭ ‬سرویس‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬رهبران‭ ‬سیاسی‭ ‬تشکیل‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬نایل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬آمادگی‭ ‬رزمی،‭ ‬استندردهای‭ ‬حرفوی‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تسلیحات‭ ‬برخوردار‭ ‬از‭ ‬تکنالوژی‭ ‬پیشرفته‭ ‬را‭ ‬تضمین‭ ‬کند‭. ‬

دریادار‭ ‬سعید‭ ‬در‭ ‬1989‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬پیوست‭ ‬و‭ ‬دوره‌های‭ ‬تعلیمات‭ ‬ابتدایی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کالج‭ ‬دریایی‭ ‬سلطنتی‭ ‬بریتانیا‭ ‬در‭ ‬دارتموت،‭ ‬بریتانیا،‭ ‬سپری‭ ‬نمود‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فارغ‌التحصیلی‭ ‬موفقیت‌آمیز‭ ‬در‭ ‬1990،‭ ‬او‭ ‬وارد‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬شد‭. ‬سعید‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬فعالیت‭ ‬حرفوی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬کسب‭ ‬مهارت‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬کشور‭ ‬پرداخت‭. ‬او‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شدن‭ ‬از‭ ‬کالج‭ ‬هوایی‭ ‬خلیفه‭ ‬بن‭ ‬زیاد،‭ ‬به‭ ‬پیلوتی‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬روی‭ ‬آورد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2000،‭ ‬او‭ ‬دوره‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬ارکان‭ ‬حرب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬سپری‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬کسب‭ ‬سند‭ ‬ماستری‭ ‬علوم‭ ‬نظامی‭ ‬از‭ ‬حربی‭ ‬شونزی‭ ‬دریایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬شد‭.‬

عالی‌جناب دگرجنرال شیخ سیف بن زاید آل نهیان، معاون صدراعظم و وزیر داخله، از دریادار هدیه دریافت می‌کند.

فعالیت‭ ‬حرفوی‭ ‬دریادار‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬باعث‭ ‬کسب‭ ‬تجربه‭ ‬در‭ ‬کشتی‌های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پشت‭ ‬صحنه،‭ ‬منحیث‭ ‬افسر‭ ‬ارکان‭ ‬حرب،‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬وظایف‭ ‬عملیاتی‭ ‬او‭ ‬بشمول‭ ‬خدمت‭ ‬منحیث‭ ‬افسر‭ ‬ناوبری‭ ‬و‭ ‬افسر‭ ‬تسلیحات‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬ناوچه‭ ‬ابوظبی‭ ‬منحیث‭ ‬افسر‭ ‬اجرایی‭ ‬کار‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قومندانی‭ ‬یک‭ ‬قایق‭ ‬موشک‌انداز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ناوگان‭ ‬یکم‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

ارتقای‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬ارکان‭ ‬حرب‭ ‬دریایی‭ ‬با‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬جدید‭ ‬همراه‭ ‬بود‭: ‬مدیر‭ ‬عملیات‭ ‬و‭ ‬تعلیم،‭ ‬مدیر‭ ‬منابع‭ ‬بشری‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬2010‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬کشتی‌بان‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬2013‭ ‬به‭ ‬مقام‭ ‬دریادار‭ ‬رسید‭. ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2017،‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬قومندانی‭ ‬ارشد‭ ‬رسید‭ ‬و‭ ‬هشتمین‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬شد‭.‬

فعالیت‭ ‬حرفوی‭ ‬طولانی‭ ‬و‭ ‬درخشان‭ ‬سعید،‭ ‬مدال‭ ‬خدمت‭ ‬طولانی‭ ‬ممتاز،‭ ‬مدال‭ ‬یوبیل‭ ‬نقره‭ ‬وحدت‭ ‬قوای‭ ‬مسلح،‭ ‬مدال‭ ‬آزادی‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬حکم‭ ‬شایستگی‭ ‬ملی‭ ‬فرانسه‭ ‬را‭ ‬برایش‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬آورده‭ ‬است‭.‬

هدایت‭ ‬قوای‭ ‬بحری

به‭ ‬دلیل‭ ‬گستردگی‭ ‬خط‭ ‬ساحلی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬وابستگی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬تجارت‭ ‬دریایی،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬با‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬تهدیدات‭ ‬متعددی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬روبروست‭. ‬مقامات‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬با‭ ‬مجهز‭ ‬ساختن‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬به‭ ‬توانایی‭ ‬ایفای‭ ‬وظایف‭ ‬واگذارشده‭ ‬به‭ ‬آن،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬تهدیدات‭ ‬جواب‭ ‬داده‌اند‭.‬

تبار‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬ابوظبی‭ ‬می‌رسد‭. ‬این‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬1967‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬قطعه‭ ‬بحری‭ ‬زد‭. ‬ناوگان‭ ‬یکم‭ ‬ابوظبی‭ ‬مسئول‭ ‬گزمه‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬ساحلی‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬بود‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬مهم‭ ‬آن‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬تاسیسات‭ ‬نفتی‭ ‬و‭ ‬گازی‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬ساحل‭ ‬بود‭. ‬با‭ ‬تاسیس‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬2‭ ‬دسمبر‭ ‬1971،‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬یکپارچه‭ ‬ساختن‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬خود‭ ‬تحت‭ ‬نظر‭ ‬قومندانی‭ ‬واحد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬1976‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسانید‭.‬

قوای‭ ‬دریایی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬شامل‭ ‬یک‭ ‬تعداد‭ ‬از‭ ‬قطعات‭ ‬دریایی‭ ‬مختلف،‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬قایق‌های‭ ‬دارای‭ ‬توپ،‭ ‬کشتی‌های‭ ‬بینونه‭ ‬و‭ ‬کشتی‌های‭ ‬جنگی،‭ ‬کشتی‌های‭ ‬لوجستیکی‭ ‬سریع،‭ ‬کشتی‌های‭ ‬نشست‭ ‬طیاره‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬است‭.‬

دریادار سعید در جریان رونمایی از کشتی چند-ماموریتی سعدیات سخنرانی می‌کند.

عالیجناب‭ ‬دگر‭ ‬جنرال‭ ‬انجنیر‭ ‬عیسی‭ ‬سیف‭ ‬بن‭ ‬ابلان‭ ‬المزروعی،‭ ‬معاون‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬قومندان‭ ‬مشترک‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ ‬یمن،‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬گرامیداشت‭ ‬بازگشت‭ ‬نیروهای‭ ‬دریایی‭ ‬از‭ ‬یمن‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬خود‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬گروپ‭ ‬کاری‭ ‬دریایی‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬قطعه‭ ‬دریایی‭ ‬مختلف‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬3000‭ ‬عسکر‭ ‬رزمی‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬1000‭ ‬ماموریت‭ ‬دریایی‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬آن‭ ‬میلیون‭ ‬ها‭ ‬تن‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬‮»‬

تاسیس‭ ‬کالج‭ ‬تربیت‭ ‬قوای‭ ‬بحری،‭ ‬مکتب‭ ‬دریایی،‭ ‬شاخه‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬شاخه‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬باعث‭ ‬تقویت‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬دریادار‭ ‬سعید‭ ‬زمینه‭ ‬اشتراک‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬مهارت‌ها،‭ ‬توانایی‌ها‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬ملوانان‭ ‬فراهم‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬نایل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬سیستم‭ ‬های‭ ‬تسلیحاتی‭ ‬مدرن‭ ‬نیز‭ ‬جزو‭ ‬اولویت‌های‭ ‬امیرالبحر‭(‬دریاسالار‭) ‬است‭. ‬

امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬ابتکاری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬داخلی‭ ‬کردن‭ ‬پروسه‭ ‬تولید‭ ‬بیشتر‭ ‬تجهیزات‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬کمپنی‭ ‬کشتی‌سازی‭ ‬ابوظبی،‭ ‬که‭ ‬کارخانه‭ ‬اصلی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بینونه‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬مجموعه‌ای‭ ‬از‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬طراحی،‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬کشتی‌های‭ ‬جنگی‭ ‬خاص‭ ‬آبهای‭ ‬کم‌عمق‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پروگرام‭ ‬دارد‭. ‬

دو‭ ‬نمایشگاه‭ ‬نظامی‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬نمایشگاه‭ ‬و‭ ‬کنفرانس‭ ‬بین‌المللی‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬نمایشگاه‭ ‬دفاع‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬بحری،‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬ابوظبی‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭.‬


مراقبت‭ ‬از‭ ‬خلیج‭ ‬عربی

یکی از‭ ‬وظایف‭ ‬اصلی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬کوشش‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬امنیت‭ ‬بحری،‭ ‬حفظ‭ ‬آزادی‭ ‬ناوبری‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬گذرگاه‌های‭ ‬ترانسپورتی،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬موقعیت‭ ‬جغرافیایی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬است‭. ‬چهل‭ ‬فیصد‭ ‬از‭ ‬نفت‭ ‬دنیا‭ -‬و‭ ‬90‭% ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬نفت‭ ‬خاورمیانه‭- ‬از‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬عبور‭ ‬می‌کند‭. ‬دزدی‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬خرابکاری،‭ ‬ماین‌گذاری،‭ ‬جاسوسی‭ ‬از‭ ‬تاسیسات‭ ‬بندری،‭ ‬و‭ ‬پرواز‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬جزو‭ ‬مخاطرات‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬هستند‭.‬

با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬مخاطرات،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬متحدان‭ ‬آن‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬ائتلافی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬Operation Sentinel‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬آزادی‭ ‬ناوبری‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬خلیج‭ ‬عمان،‭ ‬خلیج‭ ‬عدن‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬گرد‭ ‬هم‭ ‬آورده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬در‭ ‬9‭ ‬سپتمبر‭ ‬2019،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬از‭ ‬پیوستن‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬‮«‬ساختار‭ ‬بین‌المللی‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‮»‬،‭ ‬بدنه‭ ‬ناظر‭ ‬بر‭ ‬Operation Sentinel،‭ ‬خبر‭ ‬داد‭. ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬کشتی‌های‭ ‬تجارتی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬تضمین‭ ‬آزادی‭ ‬ناوبری‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬است‭.‬

عضویت‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬بین‌المللی‭ -‬که‭ ‬بحرین،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬بریتانیا‭ ‬نیز‭ ‬عضو‭ ‬آن‭ ‬هستند‭- ‬نشانگر‭ ‬پایبندی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کوشش‭ ‬های‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬جهانی‭ ‬است‭. ‬تداوم‭ ‬تامین‭ ‬انرژی‭ ‬برای‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهانی،‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬دنیا‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬وابسته‭ ‬هستند،‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬

البته،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬محدود‭ ‬نکرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬کارگروپ‭ ‬مشترک‭ ‬152‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ناوگروپ‭ ‬چندملیتی‭ ‬وظیفه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬قاچاق،‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬جرایم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬

نظرات بسته شده است.