حکومت و پولیس پاکستان به استفاده از پیامک های تیلفونی رجوع نموده اند

حکومت و پولیس پاکستان به استفاده از پیامک های تیلفونی رجوع نموده اند

کارکنان‭ ‬یونیپاث استفاده‭ ‬از‭ ‬پیامک‭ ‬های‭ ‬تیلفونی‭ ‬به‭ ‬قربانیان‭ ‬جنایتکاران‭ ‬در‭ ‬پاکستان‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭.‬ دولت‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬اداره‭ ‬تطبیق‭ ‬قانون‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پیامک‭…

دفعات بازدید: مقاله →
 خشونت های عراق کودکان را به خود میکشاند

خشونت های عراق کودکان را به خود میکشاند

سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد کارکنان‭ ‬ارشد‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬جون‭ ‬2014،‭ ‬مراتب‭ ‬نگرانی‭ ‬عمیق‭ ‬خویش‭ ‬در‭  ‬مورد‭ ‬اوضاع‭ ‬نابسمان‭ ‬بشری‭ ‬حدود‭ ‬1‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭…

دفعات بازدید: مقاله →
قزاقستان نیرو های پولیس خویش را مدغم مینماید

قزاقستان نیرو های پولیس خویش را مدغم مینماید

کارکنان‭ ‬یونیپاث بمنظور‭ ‬ریشه‭ ‬کن‭ ‬نمودن‭ ‬فساد‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬سطح‭ ‬مؤثریت،‭ ‬گزمه‭ ‬های‭ ‬ترافیکی‭ ‬و‭ ‬جاده‭ ‬های‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬نیروی‭ ‬پولیس‭ ‬مدغم‭ ‬میسازد‭.‬…

دفعات بازدید: مقاله →
ضد افراط گرائی

ضد افراط گرائی

اردن شیر مشتاق 2013 را با تمرکز بالای تهدیدهای نظامی غیر معمول میزبانی می کند کارکنان یونیپاث قطعات عملیات خاص در پوسته ایی در لبه…

دفعات بازدید: مقاله →
#آگـاهـی

#آگـاهـی

مبارزه علیه ترور باید در قالب تبلیغات در رسانه های گروهی ادامه یابد کارکنان یونیپاث تروریستان دیگر در پشت شبکه انترنت که در آن با…

دفعات بازدید: مقاله →
 شستشوی پول  تروریزم  را تمویل مینماید

شستشوی پول تروریزم را تمویل مینماید

کشورهای شرق میانه و آسیای میانه گامی را به سوی این چالشها برمیدارند کارکنان یونیپاث این پول از فروش کوکائین آمریکای جنوبی وارد بازار فزاینده…

دفعات بازدید: مقاله →
مبارزه با تروریزم از اطـلاعـات

مبارزه با تروریزم از اطـلاعـات

آفات – اعم از طبیعی و ساخته دست انسان – موضوع اصلی تمرینات چندین ملیتی را تشکیل میدهد حکایت و تصاویر از سوی کارکنان یونیپاث…

دفعات بازدید: مقاله →
چه چیزی باعث پیدایش  افراط گرائی میشود؟

چه چیزی باعث پیدایش افراط گرائی میشود؟

مردود شمردن افسانه ها در مورد ریشۀ تروریزم کارکنان یونیپاث نظریه های متعدد در بر گیرنده باورهای متداول در مورد عوامل افراط گرائی میباشد. کارشناسان…

دفعات بازدید: مقاله →
حفاظت از محیط

حفاظت از محیط

یک قوماندان قوای توپچی اردنی سمت جدیدی را منحیث آمر گارد سرحدی کشور بعهده میگیرد کارکنان یونیپاث برید جنرال اردنی داکتر حسین الذیود منحیث افسر…

دفعات بازدید: مقاله →
احیای مجدد ذخائر با ارزش محیط زیست عراق

احیای مجدد ذخائر با ارزش محیط زیست عراق

کارکنان یونیپاث دولت و مردم عراق مظالمی که تحت رهبری دیکتاتور سابق عراق صدام حسین اجرا شده است را در یک مورد با ایجاد نخستین…

دفعات بازدید: مقاله →