تهدیدات جدید، ستراتیژیهای جدید

تهدیدات جدید، ستراتیژیهای جدید

کشورهای‭ ‬سراسر‭ ‬منطقه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬معضلات‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تحول‭ ‬تطابق‭ ‬میدهند کارکنان‭ ‬یونیپاث بعد از‭ ‬پنج‭ ‬روز‭ ‬بمبگذاری‭ ‬انتحاری‭ ‬که‭ ‬ملت‭ ‬پاکستان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شوک‭…

دفعات بازدید: مقاله →
ائتلاف علیه اختلاف

ائتلاف علیه اختلاف

امنیت‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بستگی‭ ‬دارد کارکنان‭ ‬یونیپاث هنگامی که‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬خواستار‭ ‬اقدام‭ ‬کشتیها‭ ‬و‭ ‬ملوانان‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
تقویت اردوها

تقویت اردوها

اردن،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬بالای‭ ‬ظرفیت‌سازی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬خود‭ ‬تمرکز‭ ‬میکنند کارکنان‭ ‬یونیپاث ظرفیت‭ ‬اردو‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬میهن‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭…

دفعات بازدید: مقاله →
ستراتیژی امنیت ملی اردن

ستراتیژی امنیت ملی اردن

گسترشی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬پولیس دگروال‭ ‬ممدوح‭ ‬سلیمان‭ ‬الامری،‭ ‬مدیر‭ ‬واحد‭ ‬ارتباطات‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬اردن منافع کشور‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬حیاتی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬حاکمیت،‭ ‬امنیت،‭ ‬ایمنی،‭…

دفعات بازدید: مقاله →
آب موجب ثبات میشود

آب موجب ثبات میشود

در‭ ‬اقلیم‭ ‬خشک‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬همکاریهای‭ ‬نو‭ ‬میتواند‭ ‬امنیت‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کند کارکنان‭ ‬یونیپاث کمبود آب‭ ‬شیرین‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬افزایش‭ ‬تنش‭ ‬سیاسی‭ ‬است‭ – ‬موضوعی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
صلحذریعه  وطن پرستی

صلحذریعه وطن پرستی

قزاقستان‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬خود،‭ ‬باید‭ ‬حس‭ ‬ملیت‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کند نوریم‭ ‬زولوپکاروویچ‭ ‬اواسپانوف،‭ ‬پوهنتون‭ ‬ملی‭ ‬دفاع،‭ ‬قزاقستان تغییرات زیاد‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر،‭ ‬و‭…

دفعات بازدید: مقاله →
یمن علیه تروریزم استوار میایستد

یمن علیه تروریزم استوار میایستد

کارکنان‭ ‬یونیپاث دولت مشروع‭ ‬یمن‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬اردوی‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬جبران‭ ‬خسارت‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬حمله‭ ‬ی‭ ‬حوثیها‭ ‬بر‭ ‬جزوتامها‭ ‬و‭ ‬سازمانهای‭ ‬محاربوی‭ ‬آن‭…

دفعات بازدید: مقاله →
افغانستان از زنان میخواهد به اردو ملحق شوند

افغانستان از زنان میخواهد به اردو ملحق شوند

کارکنان‭ ‬یونیپاث چند‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬اولین‭ ‬پیلوت‭ ‬زن‭ ‬افغانستان‭ ‬بحثی‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حقوق‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬انداخت،‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2017‭ ‬افغانستان‭ ‬پلانهایی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
عربستان سعودی و اردن  همکاریهای خود را تقویت میکنند

عربستان سعودی و اردن همکاریهای خود را تقویت میکنند

کارکنان‭ ‬یونیپاث بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬اردو‭ ‬اردن،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬نشست‭ ‬مارچ‭ ‬2017‭ ‬بین‭ ‬سلطان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬آل‭ ‬سعود،‭ ‬شده‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬بن‭…

دفعات بازدید: مقاله →
قوای عمان در تمرین مشترک اشتراک میکنند

قوای عمان در تمرین مشترک اشتراک میکنند

کارکنان‭ ‬یونیپاث تمرین‭ ‬عسکر‭ ‬دریای‭ ‬17‭ ‬که‭ ‬میزبانی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اردوی‭ ‬سلطنتی‭ ‬عمان‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭…

دفعات بازدید: مقاله →