مبارزه با  بنیاد گرایی

مبارزه با بنیاد گرایی

افتتاح‭ ‬مرکز‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬بنیاد‭ ‬گرایی‭ ‬در‭ ‬امان‭ ‬اردن کارکنان‭ ‬یونیپاث شکی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬دوران‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬داعش‭ ‬معضلی‭ ‬برای‭ ‬رهبران‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
ایجاد ثبات در مناطق قبایلی

ایجاد ثبات در مناطق قبایلی

درگیری‭ ‬اردوی‭ ‬پاکستان‭ ‬با‭ ‬دهشت‭ ‬افکنان‭ ‬خشن‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬سرحد‭ ‬افغانستان دریادار‭. (‬تقاعدی‭) ‬پرویز‭ ‬اصغر،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬پاکستان مناطق قبایلی‭ ‬فدرال‭ (‬FATA‭) ‬پاکستان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1849‭…

دفعات بازدید: مقاله →
مسلکیهای سایبری عمان خواستار آگاهی بخشی عمومی شدند

مسلکیهای سایبری عمان خواستار آگاهی بخشی عمومی شدند

کارکنان‭ ‬یونیپاث در‭ ‬پی‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬WannaCry‭ ‬ماه‭ ‬می‭ ‬2017‭ ‬به‭ ‬شفاخانه‭ ‬های‭ ‬بریتانیا‭ -‬که‭ ‬به‭ ‬سرعت‭ ‬به‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬گسترش‭ ‬یافت‭- ‬‮«‬گروپ‭ ‬عکس‭…

دفعات بازدید: مقاله →
روانشناسی تروریزم

روانشناسی تروریزم

تاثیر‭ ‬شناخت‭ ‬افکار‭ ‬مجرمان در‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬خشونت دگروال،‭ ‬داکتر‭ ‬یوسف‭ ‬الیاقوت، ‭ ‬آکادمی‭ ‬پولیس‭ ‬کویت آیا تروریست‭ ‬مجرمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ماشه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کشتن‭ ‬شخصیت‭ ‬مهمی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
مشتاق برای تعلیم

مشتاق برای تعلیم

شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‭ ‬17‭ ‬اردن‭ ‬تمرین‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬چند‭-‬ملیتی مرکز‭ ‬بیابان‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬ابری‭ ‬از‭ ‬گرد‭ ‬و‭ ‬غبار،‭ ‬دود‭ ‬و‭ ‬چره‭ ‬فوران‭ ‬کرد‭. ‬طیارات‭…

دفعات بازدید: مقاله →
همکاری برای مبارزه با تروریزم در عراق

همکاری برای مبارزه با تروریزم در عراق

داکتر‭ ‬حسین‭ ‬علوی رئیس‭ ‬و‭ ‬موسس‭ ‬مرکز‭ ‬امور‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬آینده‭ ‬عقاد ظاهراً ‮«‬همکاری‮»‬‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬آفریقا‭ ‬مفهوم‭ ‬تازه‭ ‬ای‭ ‬است‭ ‬ولی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
مبارزه با تهدیدات بحری

مبارزه با تهدیدات بحری

حضور‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬سه‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬تطبیقات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬بحرین کارکنان‭ ‬یونیپاث ستونهای‭ ‬دود‭ ‬از‭ ‬افق‭ ‬نزدیک‭ ‬بابالمندب،‭ ‬تنگهای‭ ‬در‭ ‬دروازه‭ ‬بحر‭ ‬احمر‭ ‬در‭…

دفعات بازدید: مقاله →
کمک رسانی به افغانستان

کمک رسانی به افغانستان

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬افغانستان‭ ‬باید‭ ‬تمرکز‭ ‬خود‭ ‬بالای‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهند احمد‭ ‬مرید‭ ‬پرتو‭ ‬‭ ‬نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬سابق‭ ‬ملت‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭…

دفعات بازدید: مقاله →
محافظت خلیج

محافظت خلیج

نقش‭ ‬حیاتی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬شاهراه‭ ‬های‭ ‬اقتصادی‭ ‬منطقه ‭ ‬شاهراه‭ ‬های‭ ‬کارکنان‭ ‬یونیپاث قوای‭ ‬بحری‭ ‬عراق‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭…

دفعات بازدید: مقاله →
آمادگی گرفتن برای آینده

آمادگی گرفتن برای آینده

رویکرد‭ ‬جهانی‭ ‬اکانفرانس‭ ‬ارتباطات‭ ‬منطقه‭ ‬مرکزیب‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬دفاع‭ ‬سایبری سامان بازی‭ ‬اطفال،‭ ‬یخچال،‭ ‬دستگاه‭ ‬هشدار‭ ‬امنیت‭ ‬خانگی‭ ‬و‭ ‬چراغ‭ ‬رهنمایی‭ ‬فقط‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬ابزارهای‭ ‬روزانه‭…

دفعات بازدید: مقاله →