گشایش مرکز تعلیم امنیت هستوی در قزاقستان

کارکنان‭ ‬یونیپاث

در‭ ‬ماه‭ ‬می‭ ‬2017،‭ ‬قزاقستان‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬‮«‬اداره‭ ‬ملی‭ ‬امنیت‭ ‬هستوی‭ (‬NNSA‭) ‬ایالات‭ ‬متحده‮»‬‭ ‬مرکز‭ ‬جدیدی‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬تعلیم‭ ‬به‭ ‬پرسونل‭ ‬تاسیسات‭ ‬هستوی‭ ‬خود‭ ‬دایر‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬مرکز،‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬محلی‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬موسسه‭ ‬فزیک‭ ‬آتومی‭ ‬قزاقستان،‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬پرسونل‭ ‬تاسیسات‭ ‬هستوی‭ ‬محلی،‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬سیستمهای‭ ‬محافظت‭ ‬فزیکی،‭ ‬سیستمهای‭ ‬اکاونت‭ ‬و‭ ‬کنترل‭ ‬مواد‭ ‬هستوی،‭ ‬قوای‭ ‬عکس‭ ‬العمل‭ ‬و‭ ‬ترانسپورت‭ ‬ایمن‭ ‬خواهد‭ ‬پرداخت‭.‬

NNSA‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬پروگرام‭ ‬های‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تعلیم‭ ‬کارمندان‭ ‬مرکز‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬انکشاف‭ ‬و‭ ‬تحویل‭ ‬پروگرام‭ ‬تعلیم‭ ‬ادامه‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭. ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬قزاقستان‭ ‬خبر‭ ‬ایجاد‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2012‭ ‬اعلام‭ ‬کرد،‭ ‬NNSA‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬تخصصی‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬دیزاین‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬کمک‭ ‬گرفت‭.‬

دیوید‭ ‬هویزنگا‭ (‬David Huizenga‭)‬،‭ ‬معاون‭ ‬مدیر‭ ‬اجرایی‭ ‬هستوی‭ ‬دفاعی‭ ‬NNSA‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬این‭ ‬مرکز‭ ‬تعلیم‭ ‬نماد‭ ‬پایبندی‭ ‬جمهوری‭ ‬قزاقستان‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬هستوی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬عامل‭ ‬همکاری‭ ‬کشورها‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬هستوی‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‮»‬

با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬قزاقستان‭ ‬فابریکه‭ ‬برق‭ ‬هستوی‭ ‬ندارد،‭ ‬از‭ ‬رآکتورهای‭ ‬تحقیقی‭ ‬بهره‭ ‬میگیرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬اصلی‭ ‬اورانیوم‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬است‭. ‬قزاقستان‭ ‬با‭ ‬سطح‭ ‬تولید‭ ‬کنونی‭ ‬قرص‭ ‬سوخت‭ ‬هستوی‭ -‬و‭ ‬پروگرام‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬گسترش‭ ‬فعالیتهای‭ ‬چرخه‭ ‬سوخت‭- ‬تا‭ ‬ختم‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬‮«‬بانک‮»‬‭ ‬سوخت‭ ‬اورانیوم‭ ‬عیار‭ ‬پایین‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬‮«‬سازمان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬انرژی‭ ‬اتمی‮»‬‭ ‬دایر‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭.‬

پیتر‭ ‬چاکروف،‭ ‬معاون‭ ‬موسسه‭ ‬فزیک‭ ‬هستوی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬این‭ ‬ثروت‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬خطر‭ ‬خرابکاری‭ ‬و‭ ‬درز‭ ‬معلومات‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬حتی‭ ‬بدون‭ ‬نفوذ‭ ‬در‭ ‬ساختمان‭ ‬رخ‭ ‬دهد‭. ‬برای‭ ‬پیاده‭ ‬سازی‭ ‬اقدامات‭ ‬امنیتی،‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬مسلکی‭ ‬و‭ ‬سیستمهای‭ ‬تعلیمی‭ ‬ضرورت‭ ‬داریم‭.‬‮»‬

در‭ ‬مراسم‭ ‬گشایش‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬گومار‭ ‬سرگازین،‭ ‬معین‭ ‬وزیر‭ ‬انرجی‭ ‬قزاقستان‭ ‬در‭ ‬کمیته‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬هستوی‭ ‬و‭ ‬انرجی،‭ ‬جورج‭ ‬کرول،‭ ‬سفیر‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬قزاقستان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مقامات‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬

منابع‭: ‬World Nuclear News،‭ ‬اداره‭ ‬ملی‭ ‬امنیت‭ ‬هستوی

Comments are closed.