گروه ها

1 از 43

فيچرها

سرمایه‌گذاری در امنیت

قوای‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬تعلیم و‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬شرکای‭ ‬چند‭ ‬ملیتی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد احمد‭ ‬مرید‭ ‬پرتو،‭ ‬نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬سابق‭ ‬ملت‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده ایجاد قوای‭ ‬افغان‭ ‬که‭…

شیر مشتاق 10 سالگی خود را تجلیل می‌کند

اردن‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬میزبان‭ ‬چندین‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬کلانترین‭ ‬تمرینات‭ ‬نظامی‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬باشد برید‭ ‬جنرال‭ ‬تقفیق‭ ‬المرزوق،‭ ‬مدیر‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ / ‬اردوی‭ ‬عرب قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭/…

معضلات قومندانی‌های مشترک

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنند‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ستراتیژی‌های‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تغییر‭ ‬داعش‭ ‬همگام‭ ‬سازند کارکنان‭ ‬یونیپاث دگرجنرال‭ ‬ارکان‭ ‬عراقی‭ ‬عبدالامیر‭ ‬الشمری‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬معین‭ ‬قومندان‭ ‬قرارگاه‭…

به انجام رسانیدن مأموریت‌های غیرنظامی

جزوتام‌های‭ ‬نظامی‭ ‬لبنان‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬شیوع‭ ‬وایرس‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬محدود‭ ‬نمودن‭ ‬ناآرامی‌های‭ ‬داخلی‭ ‬گام‭ ‬برداشته‌اند اداره‭ ‬جهت‌دهی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬لبنان قوای مسلح‭ ‬لبنان‭ (‬LAF‭) ‬در‭ ‬زمان‭ ‬انجام‭ ‬مأموریت‌های‭ ‬خود‭…

یک دهه پیشرفت

به‭ ‬مدت‭ ‬10‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یونیپاث‭ ‬بستری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬به‭ ‬اشتراک‌گذاری‭ ‬معلومات‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬متخصصین‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است کارکنان‭ ‬یونیپاث درسال‭ ‬2017،‭ ‬در‭ ‬آخرین‭ ‬حمله‭ ‬عراقی‌ها‭ ‬برای‭ ‬بیرون‭…

بهبود استخبارات نظامی

امنیت‭ ‬مستلزم‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬اقدامات‭ ‬نقش‌آفرینان‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬غیردولتی‭ ‬است عصام‭ ‬عباس‭ ‬امین،‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬معلومات،‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬عراق استخبارات‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬وقایع‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬بعضا‭ ‬غیرقابل‭ ‬پیش‌بینی‭…

V10N4

Unipath is a professional military magazine published quarterly by the Commander of the United States Central Command as an international forum for military personnel in the Middle East and Central Asia region. The opinions expressed in this magazine do not necessarily represent the policies or points of view of this command or any other agency of the U.S. government. Select articles are written by Unipath’s staff, with credit for other content noted as needed. The Secretary of Defense has determined that publication of this magazine is necessary for conducting public business as required of the Department of Defense by law.