مصر، میزبان مانور «رعد 28»

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

اردوی‭ ‬مصر‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬ساحه‭ ‬ناآرام‭ ‬نزدیک‭ ‬سرحد‭ ‬غربی‭ ‬آن،‭ ‬مانور‭ ‬فیر‭ ‬زنده‌ای‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬رعد‭ ‬28‮»‬‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬تورن‭ ‬جنرال‭ ‬صدقی‭ ‬صبحی،‭ ‬سرقومندان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬نظامی‭ ‬مصر،‭ ‬اجرا‭ ‬کرد‭.‬

‮«‬رعد‭ ‬28‮»‬‭ ‬چند‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‭ ‬17‮»‬‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬مصر‭ ‬میزبان‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬بود،‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬‮«‬رعد‭ ‬28‮»‬‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬هوشیاری‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تهدید‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬در‭ ‬مکان‌هایی‭ ‬نظیر‭ ‬لیبی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭.‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬صبحی‭ ‬به‭ ‬قومندانان،‭ ‬افسران‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬وظیفه‭ ‬‮«‬منطقه‭ ‬نظامی‭ ‬غرب‮»‬‭ ‬بخاطر‭ ‬عملکرد‭ ‬چشمگیر‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬بالای‭ ‬محاربه‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬مانورها‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬تانک،‭ ‬توپچی،‭ ‬جت‭ ‬جنگنده‭ ‬و‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬تبریک‭ ‬گفت‭.‬

وی‭ ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬قبایل‭ ‬منطقه‭ ‬مطروح‭ ‬بخاطر‭ ‬حمایت‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬پروسس‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سرحد‭ ‬لیبی‭ ‬تشکر‭ ‬کرد‭. ‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬صبحی‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬گسترش‭ ‬تجربیات‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬سطوح‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬داشتن‭ ‬معلومات‭ ‬آپدیت‭ ‬درباره‭ ‬آخرین‭ ‬تسیحات‭ ‬و‭ ‬تکنالوژی‌های‭ ‬دنیا‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭.‬

از‭ ‬دیگر‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬‮«‬رعد‭ ‬28‮»‬‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬جنرال‭ ‬محمود‭ ‬حجازی،‭ ‬رییس‭ ‬ارکان‭ ‬سابق‭ ‬قوای‭ ‬مسلح،‭ ‬مسئولان‭ ‬شاخه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬اردو؛‭ ‬والی‭ ‬مطروح؛‭ ‬بزرگان‭ ‬محلی؛‭ ‬و‭ ‬گروپی‭ ‬از‭ ‬دانشجویان‭ ‬کالج‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬ملکی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.   ‬منبع‭: ‬Egypt Today

Likes(0)Dislikes(0)
Share