قوای عمان در تمرین مشترک اشتراک میکنند

قوای عمان در تمرین مشترک اشتراک میکنند

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

تمرین‭ ‬عسکر‭ ‬دریای‭ ‬17‭ ‬که‭ ‬میزبانی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اردوی‭ ‬سلطنتی‭ ‬عمان‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2017‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬فرصتی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬ظرفیتهای‭ ‬جنگی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬منطقوی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬عمان‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬دگروال‭ ‬کلی‭ ‬سی‭. ‬تیپتون،‭ ‬افسر‭ ‬قومندان‭ ‬جزوتام‭ ‬دریایی‭ ‬اعزامی‭ ‬یازدهم‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬دوجانبه‭ ‬سالانه‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬برگزار‭ ‬میشود‭ ‬نوعی‭ ‬بازی‭ ‬برد‭-‬برد‭ ‬است‭.‬

تیپتون‭ ‬گفت‭: “‬آنها‭ ‬فرصتی‭ ‬برای‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬از‭ ‬عساکر‭ ‬یک‭ ‬فرهنگ‭ ‬متفاوت‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬تمرینها‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬کلیدی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬انجام‭ ‬میشود‭ ‬تا‭ ‬توانایی‭ ‬جمعی‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬با‭ ‬بحرانهای‭ ‬نوظهور‭ ‬مقابله‭ ‬کنیم‭”.‬

این‭ ‬تعلیم‭ ‬شامل‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬محیطهای‭ ‬شهری،‭ ‬انجام‭ ‬پاکسازی،‭ ‬عملیات‭ ‬تلاشی،‭ ‬پروسیجرهای‭ ‬قومندانی‭ ‬و‭ ‬کنترول،‭ ‬تکتیکهای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دستگاههای‭ ‬انفجاری‭ ‬دستساز،‭ ‬آتش‭ ‬زنده،‭ ‬تکتیکهای‭ ‬گروپ‭ ‬و‭ ‬دسته،‭ ‬هدفگیری‭ ‬با‭ ‬هاوان‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬نهایی‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬حمله‭ ‬ترکیبی‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭.‬

کاپیتن‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬دارن‭ ‬گلاسر‭ ‬گفت‭: “‬این‭ ‬فرصتی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬ملوانان‭ ‬ما‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬تخصص‭ ‬تخنیکی‭ ‬و‭ ‬تکتیکی‭ ‬خود‭ ‬بهره‭ ‬بگیرند‭”. “‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬هم‭ ‬منحیث‭ ‬یک‭ ‬تیم‭ ‬بزرگ‭ ‬آبی‭- ‬خاکی‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬تمرین‭ ‬یا‭ ‬عملیات‭ ‬واقعی،‭ ‬دقیقاً‭ ‬همان‭ ‬چیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تعلیم‭ ‬میدهیم‭.”‬

منبع‭: ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده

Likes(0)Dislikes(0)
Share