قطر خواستار اصلاح قوانین ضد دهشت‌افگنی

قطر خواستار اصلاح قوانین ضد دهشت‌افگنی

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

حکم‭ ‬شیخ‭ ‬تمیم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثانی،‭ ‬امیر‭ ‬قطر،‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬اصول‭ ‬قانون‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬اصلاح‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬سند‭ ‬پروسس‭ ‬ایجاد‭ ‬دو‭ ‬لست‭ ‬ملی‭ ‬از‭ ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬گروپ‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬دهشت‌افگنی،‭ ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬معلومات‭ ‬خبرگزاری‭ ‬دولتی‭ ‬قطر،‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‌کند‭.‬

بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬الجزیره،‭ ‬این‭ ‬اصلاحیه‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انتشار‭ ‬در‭ ‬روزنامه‭ ‬دولتی‭ ‬اعتبار‭ ‬می‌یابد،‭ ‬حاوی‭ ‬تعاریف‭ ‬دقیقی‭ ‬از‭ ‬عبارات‭ ‬‮«‬تروریست‮»‬،‭ ‬‮«‬جرم‮»‬،‭ ‬‮«‬اقدام‭ ‬دهشت‌افگنی‮»‬،‭ ‬‮«‬سازمانهای‭ ‬دهشت‌افگن‮»‬،‭ ‬‮«‬مسدود‭ ‬کردن‭ ‬پول‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬تمویل‭ ‬دهشت‌افگنی‮»‬‭ ‬است‭.‬

افراد‭ ‬مظنون‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬حق‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬محکمه‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬این‭ ‬اتهامات‭ ‬دفاع‭ ‬کنند‭.‬

قطر‭ ‬این‭ ‬حکم‭ ‬را،‭ ‬که‭ ‬جایگزین‭ ‬قانون‭ ‬ضد‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬2004‭ ‬شد،‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انعقاد‭ ‬قرارداد‭ ‬با‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تمویل‭ ‬سازمان‌های‭ ‬دهشت‌افگنی‭ ‬منتشر‭ ‬کرد‭. ‬بر‭ ‬بنیاد‭ ‬راپور‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬رکس‭ ‬تیلرسون،‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬سابق‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬قطر‭ ‬را‭ ‬بخاطر‭ ‬مساعی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬‮«‬رهگیری‭ ‬و‭ ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬تمویل‭ ‬دهشت‌افگنی‮»‬‭ ‬تحسین‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share