افغانستان از زنان میخواهد به اردو ملحق شوند

افغانستان از زنان میخواهد به اردو ملحق شوند

Share

کارکنان‭ ‬یونیپاث

چند‭ ‬هفته‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬اولین‭ ‬پیلوت‭ ‬زن‭ ‬افغانستان‭ ‬بحثی‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حقوق‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬انداخت،‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2017‭ ‬افغانستان‭ ‬پلانهایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تشویق‭ ‬بیشتر‭ ‬زنان‭ ‬برای‭ ‬محلق‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬اردو‭ ‬ارائه‭ ‬کرد‭. ‬محمد‭ ‬رادمنش،‭ ‬معین‭ ‬سخنگوی‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬مشوقهایی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬میزان‭ ‬معاش‭ ‬خاص‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬مجرد،‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬تعداد‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬10‭ ‬فیصد‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭.‬

او‭ ‬گفت‭: “‬ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬1‭,‬575‭ ‬زن‭ ‬افغان‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬خود‭ ‬داریم‭”. “‬این‭ ‬میزان‭ ‬تنها‭ ‬3‭ ‬تا‭ ‬4‭ ‬فیصد‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬ناچیز‭ ‬است‭”. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این،‭ ‬400‭ ‬کارمند‭ ‬زن‭ ‬افغان‭ ‬در‭ ‬سازمانهای‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬تعلیم‭ ‬میبینند‭.‬

با‭ ‬وجود‭ ‬بهبود‭ ‬مشارکت‭ ‬اجتماعی‭ ‬زنان‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬سقوط‭ ‬رژیم‭ ‬طالبان‭ ‬در‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬پیش،‭ ‬مردان‭ ‬تقریباً‭ ‬تمام‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬میدهند‭. ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2016،‭ ‬نیلوفر‭ ‬رحمانی،‭ ‬پیلوت‭ ‬25‭ ‬ساله‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬تصمیم‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬درخواست‭ ‬پناهندگی‭ ‬از‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬بحثی‭ ‬سراسری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬دامن‭ ‬زد‭. ‬او‭ ‬منحیث‭ ‬اولین‭ ‬پیلوت‭ ‬زن‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬دوران‭ ‬طالبان‭ ‬به‭ ‬نماد‭ ‬امید‭ ‬برای‭ ‬میلیونها‭ ‬زن‭ ‬افغان‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬بود‭. ‬اما‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬شهرت،‭ ‬تهدید‭ ‬به‭ ‬مرگ‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬شورشیان‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭.‬

آکادمی‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬کابل‭ ‬طرز‭ ‬متداوم‭ ‬صنوفی‭ ‬پر‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬مشتاق‭ ‬برای‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬اردوی‭ ‬ملی‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬تربیت‭ ‬میکند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬اینکه‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬کشورشان‭ ‬کمک‭ ‬میکنند‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬سخن‭ ‬میگویند‭.‬

متعلم‭ ‬سکینه‭ ‬جعفری‭ ‬گفت‭: “‬من‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتم‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اردو‭ ‬بپیوندم‭ ‬تا‭ ‬جان‭ ‬مردم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نجات‭ ‬دهم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خودم‭ ‬دفاع‭ ‬کنم‭”‬،‭ ‬و‭ ‬اضافه‭ ‬که‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬وی‭ ‬سرمشقی‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬دیگر‭ ‬است‭.‬

زنان‭ ‬و‭ ‬مردان‭ ‬در‭ ‬پایگاههای‭ ‬اطراف‭ ‬پایتخت‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جداگانه‭ ‬تعلیم‭ ‬میبینند،‭ ‬اما‭ ‬افسران‭ ‬میگویند‭ ‬تعلیم‭ ‬آنها‭ ‬مشابه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬جسمانی،‭ ‬سلاح‭ ‬گرم،‭ ‬تکتیک‭ ‬و‭ ‬کمکهای‭ ‬اولیه‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬میشود‭. ‬اگرچه‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬نقشهای‭ ‬غیرمحاربوی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬مدیریت،‭ ‬منابع‭ ‬بشری،‭ ‬تدارکات،‭ ‬عملیات‭ ‬مخابره‭ ‬یا‭ ‬استخبارات‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬میگیرند،‭ ‬دگرمن‭ ‬کبرا‭ ‬تنها‭ ‬گفت‭ ‬بعضی‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬مأموریتهایی‭ ‬مانند‭ ‬حملات‭ ‬شبانه‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬افغانستان‭ ‬کمک‭ ‬میکنند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬بیشتر‭ ‬ضرور‭ ‬است‭ ‬زنان‭ ‬تلاشی‭ ‬خانه‌ها‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬فرهنگی‭ ‬حساسیت‭ ‬دارد‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭.‬

ایالات‭ ‬متحده‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬منحیث‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مأموریت‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬ناتو‭ ‬جهت‭ ‬مشاوره‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬قوای‭ ‬افغان‭ ‬حفظ‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬93‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬به‭ ‬5‭,‬000‭ ‬نفر‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

اشتغال‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬بست‭ ‬های‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬بحث‭ ‬برانگیز‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬60‭ ‬فیصد‭ ‬از‭ ‬افغانهایی‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬بنیاد‭ ‬آسیا‭ ‬مورد‭ ‬نظرسنجی‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند،‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬زنان‭ ‬در‭ ‬اردو‭ ‬یا‭ ‬پولیس‭ ‬موافق‭ ‬نبودند‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬سرمفتش‭ ‬بازسازی‭ ‬افغانستان‭ (‬SIGAR‭) ‬دولت‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬زنان‭ ‬حتی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پیوستن‭ ‬نیز‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬مشاغل‭ ‬و‭ ‬ارتقا‭ ‬با‭ ‬موانعی‭ ‬مواجه‭ ‬شوند‭.‬

طبق‭ ‬اعلام‭ ‬سرمفتش‭ ‬بازسازی‭ ‬افغانستان‭ ‬استادان‭ ‬ناتو‭ ‬دریافتند‭ ‬که‭ ‬دلایل‭ ‬رایج‭ ‬زنان‭ ‬برای‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ “‬مخالفت‭ ‬اقارب‭ ‬مرد،‭ ‬وجود‭ ‬مشکلات‭ ‬با‭ ‬همکاران‭ ‬مرد،‭ ‬معاش‭ ‬کم،‭ ‬تعهدات‭ ‬فامیلی،‭ ‬عدم‭ ‬ارتقا‭ ‬یا‭ ‬فرصتهای‭ ‬تخصیص‭ ‬وظیفه‭ ‬معقول،‭ ‬عدم‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬امنیت‭” ‬است‭.‬

بفشه‭ ‬سروری،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معلمان‭ ‬آکادمی‭ ‬کابل‭ ‬نیز‭ ‬همین‭ ‬نکات‭ ‬را‭ ‬تکرار‭ ‬کرد‭.‬

او‭ ‬گفت‭: “‬من‭ ‬معضلات‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کردهام‭”. “‬ما‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جامعه‭ ‬محافظه‌کار‭ ‬زندگی‭ ‬میکنیم‭ ‬و‭ ‬اکثر‭ ‬مردم‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬زنانی‭ ‬که‭ ‬بیرون‭ ‬از‭ ‬خانه‭ ‬کار‭ ‬میکنند‭ ‬بدبین‭ ‬هستند‭. ‬اما‭ ‬ما‭ ‬نباید‭ ‬تسلیم‭ ‬شویم‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬معضلات‭ ‬غلبه‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬وظایفمان‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهیم‭”.   ‬منابع‭: ‬پنینسولا،‭ ‬رویترز

Likes(0)Dislikes(0)
Share