ائتلاف علیه اختلاف

ائتلاف علیه اختلاف

Share

امنیت‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بستگی‭ ‬دارد

کارکنان‭ ‬یونیپاث

هنگامی که‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬خواستار‭ ‬اقدام‭ ‬کشتیها‭ ‬و‭ ‬ملوانان‭ ‬برای‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬خلیج‭ ‬گردید،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬درخواست‭ ‬جواب‭ ‬داد‭. ‬هنگامی‭ ‬که‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ (‬GCC‭) ‬قوای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تثبیت‭ ‬یمن‭ ‬اعزام‭ ‬کرد،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬با‭ ‬قدرت‭ ‬ظاهر‭ ‬شد‭. ‬وقتی‭ ‬مأموریتهای‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬سومالیا،‭ ‬بوسنیا‭ ‬و‭ ‬لبنان‭ ‬برقرار‭ ‬شد،‭ ‬امارات،‭ ‬پرسونل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬صدها‭ ‬میلیون‭ ‬دالر‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬پناهندگان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬قربانیان‭ ‬جنگ‭ ‬روانه‭ ‬کرد‭.‬

محمد‭ ‬احمد‭ ‬آل‭ ‬بوواردی،‭ ‬وزیر‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬دفاعی،‭ ‬گفت‭: “‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬با‭ ‬منابع‭ ‬اصلی‭ ‬تهدیدات‭ ‬علیه‭ ‬امنیت‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فعالانه‭ ‬اشتراک‭ ‬دارند‭. “‬مشارکت‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬در‭ ‬مأموریتهای‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬کشور،‭ ‬در‭ ‬خلیج،‭ ‬جهان‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان،‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬نقش‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬اکنون‭ ‬منحیث‭ ‬بازیگری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬ترویج‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬جهانی‭ ‬تلقی‭ ‬میشود‭. ‬شکی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬اینها‭ ‬تصویر‭ ‬متمدنانه‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تقویت‭ ‬کرده‭ ‬است‭”.‬

همانطور‭ ‬که‭ ‬تجارب‭ ‬چندجانبه‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬روشن‭ ‬ساخته‭ ‬است،‭ ‬امنیت‭ ‬منطقوی‭ ‬بدون‭ ‬ایجاد‭ ‬ائتلاف‭ ‬و‭ ‬تقسیم‭ ‬وظیفه‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت،‭ ‬امکانپذیر‭ ‬نیست‭. ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬تهدیداتی‭ ‬مانند‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی‭ ‬امور‭ ‬بین‌المللی‭ ‬هستند،‭ ‬جواب‭ ‬جمعی‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬بین‌المللی‭ ‬باشد‭. ‬تمرینات‭ ‬نظامی،‭ ‬عملیات‭ ‬حفظ‭ ‬صلح،‭ ‬مأموریتهای‭ ‬دریایی،‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬سرحدات،‭ ‬تمرینات‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬کمکهای‭ ‬بشردوستانه‭: ‬هیچ‭ ‬ملتی‭ ‬نمیتواند‭ ‬این‭ ‬پلان‭ ‬های‭ ‬تقویت‭ ‬ثبات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭.‬

حفظ‭ ‬صلح

امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬ایفا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬شفاخانه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مکاتبی‭ ‬را‭ ‬ساخته‭ ‬است،‭ ‬بلکه‭ ‬وقتی‭ ‬سفیرش‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬2017‭ ‬ذریعه‭ ‬تروریستان‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬کشته‭ ‬شد‭ ‬قیمت‭ ‬نهایی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬پرداخت‭ ‬کرد‭. ‬اردن‭ ‬نیز‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬قوای‭ ‬محاربوی،‭ ‬بلکه‭ ‬ملا‭ ‬امامان‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬زن‭ ‬را‭ ‬منحیث‭ ‬هماهنگ‌کننده‭ ‬برای‭ ‬قریه‭ ‬جات‭ ‬جهت‭ ‬گسترش‭ ‬پیام‭ ‬مدارای‭ ‬مذهبی‭ ‬تأمین‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

یک عسکر اردنی در نزدیکی کمپ پناهندگان الرقان به یک کودک سوری کمک میکند تا بالای یک کماز اردوی اردن شود. رویترز

در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬شورشیان‭ ‬حوثی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬علی‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬پیشین‭ ‬به‭ ‬زور‭ ‬پایتخت‭ ‬یمن‭ ‬را‭ ‬اشغال‭ ‬کردند،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬یمن،‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادی‭ ‬درخواست‭ ‬کمک‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬مجبور‭ ‬شد‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬مشروع‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬فرار‭ ‬کند‭. ‬در‭ ‬جواب،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬ائتلافی‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬کشور‭ ‬عضو‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬داد‭. ‬دستاورد‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬آپریل‭ ‬2016‭ ‬حاصل‭ ‬شد،‭ ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬ائتلاف‭ ‬یمن‭ ‬موفقانه‭ ‬القاعده‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شبه‭ ‬جزیره‭ ‬عربستان‭ ‬از‭ ‬شهر‭ ‬مکلا‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬حضرموت‭ ‬بیرون‭ ‬کردند‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬این‭ ‬گروپ‭ ‬تروریستی‭ ‬از‭ ‬منبع‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬عواید‭ ‬خود‭ ‬محروم‭ ‬شود‭. ‬مساعی‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬پناهگاههای‭ ‬امن‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭.‬

مأموریتهای‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد،‭ ‬عمدتاً‭ ‬در‭ ‬آفریقا،‭ ‬همچنان‭ ‬از‭ ‬عساکر،‭ ‬مشاوران‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬افسران‭ ‬پولیس‭ ‬مصر،‭ ‬قزاقستان،‭ ‬اردن،‭ ‬قطر،‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬یمن‭ ‬بهره‭ ‬میگیرد‭. ‬در‭ ‬مورد‭ ‬کشورهایی‭ ‬مانند‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬اردن،‭ ‬این‭ ‬تعهدات‭ ‬سابقه‭ ‬طولانی‭ ‬دارد‭. ‬مثلاً‭ ‬پاکستان‭ ‬در‭ ‬50‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬100‭,‬000‭ ‬قوا‭ ‬اعزام‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬7‭,‬100‭ ‬عسکر‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬مصروف‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

نیروی‭ ‬دریایی

قوای‭ ‬خاص‭ ‬مشترک‭ ‬دریایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬مستقر‭ ‬است،‭ ‬ائتلافی‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬دوجین‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشتیها‭ ‬و‭ ‬ملوانان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬گزمه‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬عرب،‭ ‬دریای‭ ‬سرخ،‭ ‬تنگه‭ ‬باب‭ ‬المندب‭ ‬و‭ ‬خلیج‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬قرار‭ ‬میدهد‭. ‬سه‭ ‬نیروی‭ ‬خاص‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ “‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬ترکیبی‭” (‬CTF‭) ‬به‭ ‬نمبر‭ ‬150،‭ ‬151‭ ‬و‭ ‬152‭ ‬عملیات‭ ‬نظارتی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬میدهند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سرکوب‭ ‬دزدان‭ ‬دریایی‭ ‬سومالیا‭ ‬کمک‭ ‬کرده‌اند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2011،‭ ‬دزدان‭ ‬دریایی‭ ‬سومالیا‭ ‬151‭ ‬کشتی‭ ‬را‭ ‬دزدی‭ ‬کردند،‭ ‬اما‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬ائتلاف‭ ‬دریایی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬چنین‭ ‬عملیاتهایی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صفر‭ ‬کاهش‭ ‬داد‭.‬

با‭ ‬وجود‭ ‬این،‭ ‬قومندان‭ ‬های‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬اعلام‭ ‬پیروزی‭ ‬نهایی‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬دشوار‭ ‬میدانند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬رفتارشان‭ ‬مثل‭ ‬دریاهای‭ ‬آزاد‭ ‬غیرقابل‭ ‬پیشبینی‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬آپریل‭ ‬2017،‭ ‬دزدان‭ ‬دریایی‭ ‬سومالیا‭ ‬بعد‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬غیبت‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نفتکش‭ ‬خارجی‭ ‬حمله‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬کشتی‭ ‬و‭ ‬خدمه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬باجگیری‭ ‬به‭ ‬گروگان‭ ‬گرفتند‭. ‬این‭ ‬اولین‭ ‬حمله‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬بود،‭ ‬اما‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬ائتلاف‭ ‬نمیتواند‭ ‬از‭ ‬حفاظت‭ ‬دست‭ ‬بکشد‭.‬

قوای‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬ساحلی‭ ‬یمن‭ ‬به‭ ‬کندی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بازسازی‭ ‬ناوگان‭ ‬و‭ ‬پایگاههای‭ ‬خود‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬توانمند‭ ‬کنند‭ ‬در‭ ‬آبهای‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬2‭,‬000‭ ‬کیلومتر‭ ‬ساحل‭ ‬گزمه‭ ‬کنند‭. ‬ادمیرال‭ ‬متقاعد‭ ‬یمن‭ ‬عبدالله‭ ‬سالم‭ ‬علی‭ ‬عبدالله‭ ‬النخایی‭ ‬در‭ ‬مقاله‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬یونیپاث‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬آماده‭ ‬همکاری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬تخنیکی‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬متحدان‭ ‬و‭ ‬شرکای‭ ‬خود‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭.‬

ادمیرال‭ ‬گفت‭: “‬امیدواریم‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬را‭ ‬چنان‭ ‬آماده‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬از‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬ما‭ ‬دفاع‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬ذخایر‭ ‬غنی‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬ماهیگیری‭ ‬غیرقانونی‭ ‬محافظت‭ ‬نماید‭”. “‬ما‭ ‬آرمانهای‭ ‬بزرگی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬ملی‭ ‬وفادار‭ ‬به‭ ‬خدا‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬داریم‭”.‬

از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬عملیات‭ ‬دریایی‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است،‭ ‬پاکستان‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2017‭ ‬درخواست‭ ‬تعلیم‭ ‬چندملیتی‭ ‬گستردهای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تمرین‭ ‬نظامی‭ ‬امان‭ ‬17‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬عرب‭ ‬ارائه‭ ‬داد‭. ‬این‭ ‬تمرین‭ ‬پنجمین‭ ‬دوره‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬بحرین،‭ ‬مصر،‭ ‬کویت،‭ ‬قطر،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬ترکمنستان،‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬میشد‭.‬

تمرینات‭ ‬نظامی

یک‭ ‬مجموعه‭ ‬از‭ ‬تمرینات‭ ‬نظامی‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬بهار‭ ‬و‭ ‬تابستان‭ ‬2017‭ ‬بر‭ ‬اهمیت‭ ‬حیاتی‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬گذاشتن‭ ‬بهترین‭ ‬شیوه‌های‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬قوای‭ ‬شریک‭ ‬تأکید‭ ‬نمود‭. ‬در‭ ‬ماه‭ ‬آپریل،‭ ‬کویت‭ ‬تمرینات‭ ‬چندجانبه‭ ‬اراده‭ ‬عقاب‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬تهدیدهای‭ ‬غیرمتعارف‭ ‬مانند‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬موفقانه‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭. ‬چند‭ ‬هفته‭ ‬بعد،‭ ‬بحرین‭ ‬میزبان‭ ‬تمرین‭ ‬نظامی‭ ‬قوای‭ ‬دریایی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬ممنوعیتهای‭ ‬دریایی،‭ ‬ماین‭ ‬پاکی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خلیج‭ ‬و‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بود‭.‬

در‭ ‬می‭ ‬2017،‭ ‬اردن‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬میزبان‭ ‬تمرین‭ ‬شیر‭ ‬در‭ ‬کمین‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬شاهی‭ ‬برای‭ ‬هفتمین‭ ‬بار،‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬ملتهای‭ ‬شریک‭ ‬دعوت‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬تعلیم‭ ‬هوایی،‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬زمینی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سرتاسر‭ ‬کشور،‭ ‬از‭ ‬صحرای‭ ‬شمالی‭ ‬تا‭ ‬خلیج‭ ‬عقبه‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭.‬

همه‭ ‬چیز‭ ‬صرفاً‭ ‬بالای‭ ‬آمادگی‭ ‬نظامی‭ ‬متمرکز‭ ‬نیست‭. ‬کنفرانس‭ ‬ارتباطات‭ ‬منطقه‭ ‬مرکزی‭ ‬در‭ ‬واشنگتون،‭ ‬دی‭ ‬سی،‭ ‬در‭ ‬آپریل‭ ‬2017،‭ ‬رهبران‭ ‬10‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬هم‭ ‬جمع‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬خطر‭ ‬جدی‭ ‬جنایت‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬به‭ ‬گفتگو‭ ‬بپردازند‭. ‬هک‭ ‬کردن‭ ‬کمپیوتر،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬ارتباطات‭ ‬نظامی‭ ‬بلکه‭ ‬همچنین‭ ‬بخشهای‭ ‬حیاتی‭ ‬ملکی‭ ‬مانند‭ ‬تولید‭ ‬نفت،‭ ‬تولید‭ ‬برق،‭ ‬تصفیه‭ ‬آب،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بانکداری‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خطرمواجه‭ ‬میکند‭.‬

همکاری‭ ‬منطقوی،‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬تمرین‭ ‬سالانه‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬جولای‭ ‬2017‭ ‬در‭ ‬تاجکستان‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬بالای‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬متمرکز‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬راههایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬برگزاری‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2001‭ ‬ذریعه‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬طرز‭ ‬سالانه‭ ‬صورت‭ ‬میگیرد‭.‬

امنیت‭ ‬سرحدی

دفاع‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬ماهیت‭ ‬خود‭ ‬امری‭ ‬دوطرفه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬کشوری‭ ‬نمیتواند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭. ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نبود‭ ‬امنیت‭ ‬مؤثر‭ ‬در‭ ‬سرحد‭ ‬جنوبی‭ ‬سوریه،‭ ‬اردن‭ ‬گامهای‭ ‬فوق‌العاده‌ای‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬داعش‭ ‬و‭ ‬طرفدارانش‭ ‬برداشته‭ ‬است‭. ‬تقریباً‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬کنترول‭ ‬سرحدی‭ ‬اختصاص‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬سیستم‭ ‬سنسورهای‭ ‬برقی‭ ‬در‭ ‬سرحد‭ ‬سوریه‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬نفوذ‭ ‬مهاجمان‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬شاهی‭ ‬همچنین‭ ‬سیستم‭ ‬منظمی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬جریانهای‭ ‬بیجا‭ ‬شدگان‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سوریه‭ ‬فرار‭ ‬کرده‭ ‬اند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬برسند،‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬نیز‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬مرزی‭ ‬را‭ ‬درک‭ ‬نموده‌اند‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمینهای‭ ‬کوهستانی‭ ‬و‭ ‬بیابانی‭ ‬کم‭ ‬جمعیت‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬سلاح‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬است‭. ‬سازمان‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬جریان‭ ‬کوکنار،‭ ‬اسلحه‭ ‬و‭ ‬عبور‭ ‬جنایتکاران‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬داعش‭ ‬موجب‭ ‬بیثباتی‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬شده،‭ ‬تعالیمی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پهره‭ ‬داران‭ ‬سرحدی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2016،‭ ‬ازبکستان‭ ‬ارتقای‭ ‬2.8‭ ‬میلیون‭ ‬دالری‭ ‬گذرگاه‭ ‬سرحدی‭ ‬لیاوب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاتمه‭ ‬رساند‭.‬

پاکستان‭ ‬چندین‭ ‬عملیات‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬تا‭ ‬آرامش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نواحی‭ ‬شمال‭ ‬غربی‭ ‬خود‭ ‬برقرار‭ ‬سازد،‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬که‭ ‬محل‭ ‬آغاز‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬پاکستان‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬معروفترین‭ ‬آنها‭ ‬عملیات‭ ‬ضرب‭ ‬عضب‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬بیگناه‭ ‬اعتراض‭ ‬عمومی‭ ‬را‭ ‬برانگیخت‭.‬

عدم‭ ‬فرقه‌گرایی

محیط‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬به‭ ‬توجهی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬سطح‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬فراتر‭ ‬ببرد‭. ‬ملتها‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬ثبات‭ ‬حقیقی،‭ ‬باید‭ ‬منابع‭ ‬مناقشاتی‭ ‬که‭ ‬روایتهای‭ ‬تروریستی‭ ‬دروغین‭ ‬را‭ ‬تغذیه‭ ‬میکنند،‭ ‬کشف‭ ‬و‭ ‬محو‭ ‬کنند‭.‬

تقویت‭ ‬هویت‭ ‬ملی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬وفاداری‭ ‬به‭ ‬فرقه‭ ‬و‭ ‬قبیله‭ ‬فراتر‭ ‬برود‭ ‬هدف‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬جنوب‭ ‬آسیا‭ ‬و‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬است‭. ‬لبنان‭ ‬که‭ ‬دارای‭ ‬تنوع‭ ‬مذهبی‭ ‬است‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬ذریعه‭ ‬سیستم‭ ‬سیاسی‭ ‬دیزاین‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬خنثی‌سازی‭ ‬تنشهای‭ ‬فرقوی‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬درگیریهای‭ ‬در‭ ‬همسایگی‭ ‬خود‭ ‬یعنی‭ ‬سوریه‭ ‬دوری‭ ‬کند‭.‬

اردن‭ ‬نیز‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬ملتی‭ ‬از‭ ‬گروپهای‭ ‬مختلف‭ ‬قومی‭ ‬و‭ ‬مذهبی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬وفاداری‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬پادشاهی‭ ‬خاندان‭ ‬هاشمی‭ ‬موفقانه‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬متحد‭ ‬سازد‭. ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬بن‭ ‬الحسین،‭ ‬پادشاه‭ ‬اردن‭ ‬ذریعه‭ ‬پیام‭ ‬عمان‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬تبلیغ‭ ‬کرده‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬ناسازگاری‭ ‬اسلام‭ ‬با‭ ‬افراطگرایی‭ ‬خشونتگرا‭ ‬تبدیل‭ ‬شود‭.‬

در فبروری 2017 کماندوهای دریایی پاکستان، در جریان تمرینات قوای چندملیتی امان 17، در کراچی، پاکستان تمرین میکنند. آژانس خبری فرانسه/تصاویر گتی

در‭ ‬مورد‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر،‭ ‬اجتناب‭ ‬از‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬کلانتری‭ ‬همراه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬رفتن‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬عراق‭ – ‬که‭ ‬شکافهای‭ ‬فرقوی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اهداف‭ ‬دهشت‭ ‬افکنانه‭ ‬خود‭ ‬تحریک‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬استفاده‭ ‬كرد‭ – ‬بغداد‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬بازسازی‭ ‬حس‭ ‬ملت‭ ‬واحد‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کل‭ ‬نفوس‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬کشورهای‭ ‬خلیج،‭ ‬مرکز‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬هدایت‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬ابوظبی‭ ‬پروگرام‭ ‬خصوصی‭-‬دولتی‭ “‬ذهنهای‭ ‬خلاق‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬جامعه‭” ‬را‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬فیسبوک‭ ‬و‭ ‬وزارت‭  ‬خارجه‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تبلیغات‭ ‬تروریستی‭ ‬ذریعه‭ ‬محتوای‭ ‬آنلاین‭ ‬سازنده‭ ‬و‭ ‬نظرهای‭ ‬معتبر‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬مرکز‭ ‬صواب‭ ‬نیز‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬مستقر‭ ‬است،‭ ‬کار‭ ‬مشابهی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬میدهد‭ ‬تا‭ ‬تفاوتهایی‭ ‬که‭ ‬افراطگرایان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬برای‭ ‬تحریک‭ ‬کردن‭ ‬طرفداران‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬میبرند‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬ببرد‭.‬

کمکهای‭ ‬بشردوستانه

سوریه‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬کمتر‭ ‬یمن،‭ ‬دریافت‌کنندگان‭ ‬اصلی‭ ‬کمکهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بوده‌اند‭. ‬در‭ ‬آپریل‭ ‬2017،‭ ‬در‭ ‬کانفرانس‭ ‬بروکسل‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬آینده‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬منطقه،‭ ‬ملتها‭ ‬قول‭ ‬دادند‭ ‬مبلغ‭ ‬6‭ ‬ملیارد‭ ‬دالر‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬متضرر‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬و‭ ‬3‭.‬7‭ ‬ملیارد‭ ‬دالر‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬صرف‭ ‬کنند‭. ‬کانفرانس‭ ‬بروکسل‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬نخست‭ ‬وزیر‭ ‬لبنان‭ ‬و‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬وزرای‭ ‬خارجه‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬قطر‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬

فدریکا‭ ‬موگرینی،‭ ‬نماینده‭ ‬عالی‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬خارجه،‭ ‬گفت‭: “‬بازسازی‭ ‬سوریه‭ ‬به‭ ‬مساعی‭ ‬گسترده‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭”. “‬دفعات‭ ‬بسیار‭ ‬زیادی‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬صلح‭ ‬آماده‭ ‬نبوده‌ایم‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬روز‭ ‬آماده‭ ‬شویم،‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬امروز‭ [‬این‭ ‬مسئله‭] ‬خیلی‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬دسترس‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬برسد‭”.‬

کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬میلیونها‭ ‬دالر‭ ‬جهت‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬پناهندگان‭ ‬در‭ ‬لبنان‭ ‬و‭ ‬اردن،‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬همسایه‭ ‬سوریه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬بحران‭ ‬پناهندگان‭ ‬قرار‭ ‬دارند،‭ ‬ارائه‭ ‬نموده‌اند‭. ‬غذا،‭ ‬دوا‭ ‬و‭ ‬لوازم‭ ‬مکتب‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ضروریاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کمکهای‭ ‬سخاوتمندانه‭ ‬خارجی‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

در‭ ‬اوایل‭ ‬سال‭ ‬2017،‭ ‬حدوداً‭ ‬نیم‭ ‬میلیون‭ ‬یمنی‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬بیجا‭ ‬شده‭ ‬اند‭. ‬کمکهای‭ ‬منطقوی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬صلیب‭ ‬سرخ‭ ‬امارات‭ ‬و‭ ‬مرکز‭ ‬سلطان‭ ‬سلمان‭ ‬سعودی‭ ‬در‭ ‬زمانه‭ ‬دشوار‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬حیاتی،‭ ‬مانند‭ ‬واکسیناسیون‭ ‬برای‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬پروگرام‭ ‬های‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬سوءتغذی‭ ‬به‭ ‬جمعیت‭ ‬یمن‭ ‬کمک‭ ‬کرده‌اند‭.‬

شیخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مکتوم،‭ ‬معاون‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬و‭ ‬نخست‭ ‬وزیر‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬گفت‭: “‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی‭ ‬کمکهایی‭ ‬مشروط‭ ‬ارائه‭ ‬نمیدهد‭” ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬کمک‭ ‬را‭ “‬به‭ ‬خاطر‭ ‬منافع‭ ‬متقابل‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬قرار‭ ‬نمیدهد‭”. “‬بلکه‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬برای‭ ‬خیر‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬همه‭ ‬مردم‭ ‬انجام‭ ‬میدهد‭”.  ‬

منابع‭: ‬گلف‭ ‬نیوز،‭ ‬مجله‭ ‬نیشن‭ ‬شیلد،‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد


از‭ ‬خوانندگان‭ ‬دعوت‭ ‬میشود

مقالات‭ ‬یا‭ ‬مفکوره‌های‭ ‬خود‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ “‬امنیت‭ ‬منطقوی‭” ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬کنند‭. ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬آدرس‭ ‬بفرستید‭:‬

Likes(0)Dislikes(0)
Share