مرور

معمر الاریانی، وزیر معلومات و فرهنگ و توریسم یمن

میدان‌های مرگ

بی‌اغراق‭ ‬می‌توان‭ ‬مدعی‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬فرش‭ ‬ماین‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬شبه‌نظامیان‭ ‬حوثی‭ ‬یمن‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬ایران‭ ‬هستند‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬کودتای‭ ‬2014،‭ ‬گسترده‌ترین‭ ‬عملیات‭ ‬ماین‌گذاری‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬دوم‭ ‬جهانی‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭…