مرور

ماجد‭ ‬المحاج،

حوثی‌ها، روزنامه‌نگاران را مورد آزار قرار می دهند

آزادی‭ ‬بیان‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬محافظت‭ ‬شود‭. ‬ ماجد‭ ‬المحاج،‭ ‬مدیر‭ ‬اجراییوی،‭ ‬مرکز‭ ‬صنعا‭ ‬جهت‭ ‬مطالعات‭ ‬ستراتیژیک‭  |  ‬عکس‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬اطلاعات‭ ‬یمن در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر،‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬زنان‭ ‬به‭ ‬جرم‭…