پاکستان حصار سرحد افغانستان را تقریباً مکمل کرده است

پاکستان حصار سرحد افغانستان را تقریباً مکمل کرده است

صدای‭ ‬امریکا در‭ ‬دوران‭ ‬شیوع‭ ‬همه‌گیری‭ ‬ویروس‭ ‬کرونا‭ ‬در‭ ‬بهار‭ ‬2020،‭ ‬پاکستان‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬70%‭ ‬سرحد‭ ‬2,600‭ ‬کیلومتری‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭…

Read Article →