مرور

سلطنت بردیکیوا

قیرغیزستان اکتشاف معادن اورانیوم را مسدود کرد

سلطنت‭ ‬بردیکیوا قرقیزستان‭ ‬در‭ ‬مواجهه‭ ‬با‭ ‬آلودگی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬استخراج‭ ‬فلزات‭ ‬رادیواکتیوی‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬اتحاد‭ ‬جماهیر‭ ‬شوروی،‭ ‬قانونی‭ ‬را‭ ‬تصویب‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬منع‭ ‬تولید‭ ‬اورانیوم‭ ‬و‭ ‬توریم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬شود‭.‬…

قیرغیزستان با افراطیت خشونت آمیز مقابله می‌کند

ادارات‭ ‬امنیتی‭ ‬بر‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬های‭ ‬خشن‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬معارف‭ ‬مذهبی،‭ ‬توانمندسازی‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬اجتماعات‭ ‬تمرکز‭ ‬می‌کنند سلطنت‭ ‬بردیکیوا تهدید ها‭ ‬از‭ ‬ایدئولوژی‌های‭ ‬افراطگرا‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬قیرغیزستان‭…

رویکرد روادارانه تاجیکستان

همکاری‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬استراتژی‭ ‬ملی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬کشور‭ ‬است سلطنت‭ ‬بردیکیوا‭  | ‬‭ ‬عکس‭ ‬از‭ ‬بریدمل‭ ‬تی‭ ‬مک‌نیلی‭/‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده در‭ ‬جولای‭ ‬2018،‭ ‬چهار‭ ‬بایسکل‌ران‭ ‬توریست‭ ‬غربی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭…

قزاقستان پایبند به صلح

این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬مستقر‭ ‬کردن‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬چندگانه‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬است سلطنت‭ ‬بردیکیوا درسال 2003،‭ ‬قزاقستان‭ ‬نخستین‭ ‬گروپ‌‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭…

آسیای مرکزی در مقابل آنلاین افراط‌گرایی

مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریستان‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬به‭ ‬تمرکز‭ ‬بالای‭ ‬انکشاف‭ ‬تکنالوژی،‭ ‬تحصیلی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد سلطنت‭ ‬بردیکیوا هزاران جنگجوی‭ ‬خارجی‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬سوریه،‭ ‬عراق‭ ‬و‭…

قزاقستان، قرقیزستان بهبود روابط

سلطنت‭ ‬بردیکیوا قزاقستان‭ ‬و‭ ‬قرقیزستان‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مذاکره‭ ‬درباره‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬تجارتی‭ ‬و‭ ‬نظامی،‭ ‬فصل‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬روابط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کردند‭.‬ این‭ ‬دو‭ ‬همسایه‭ ‬نقشه‭ ‬راه‭ ‬همکاری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دسمبر‭ ‬2017‭…