یک همکاری امنیتی پایدار

عملیات «اراده اساسی» به ماموریت رایزنی، همکاری و توانمندسازی در عراق و سوریه تبدیل می‌شود

جنرال‭ ‬ارکان‭ ‬عراق،‭ ‬عبدالامیر‭ ‬الشماری،‭ ‬معاون‭ ‬وقت‭ ‬قومندان‭ ‬قوماندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭-‬عراق،‭ ‬و‭ ‬ تورن‭ ‬جنرال‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬جنرال‭ ‬جان‭ ‬برنان،‭ ‬قومندان‭ ‬وقت‭ ‬کارگروپ‭ ‬مشترک‭ ‬ترکیبی‭-‬عملیات‭ ‬اراده‭ ‬اساسی

در‭ ‬دسمبر‭ ‬سال‭ ‬2021‭ ‬کارگروپ‭ ‬ترکیبی‭ ‬مشترک‭-‬عملیات‭ ‬اراده‭ ‬اساسی‭ (‬CJTF-OIR‭) ‬وظیفه‭ ‬غیررزمی‭ ‬رایزنی،‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬توانمندسازی‭ ‬قوای‭ ‬همکار‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬شکست‭ ‬متداوم‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفت‭. ‬می‌خواهیم‭ ‬توضیحات‭ ‬بیشتری‭ ‬درباره‭ ‬وظایف‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬در‭ ‬ماموریت‭ ‬مستمر‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬ارائه‭ ‬نماییم‭. ‬

مرحله‭ ‬جدید‭ ‬عملیاتی‭ ‬‮«‬عملیات‭ ‬اراده‭ ‬اساسی‮»‬‭ ‬متمرکز‭ ‬بر‭ ‬رایزنی،‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬توانمندسازی‭ ‬قوای‭ ‬همکار‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬شدهٔ‭ ‬عملیات‭ ‬می‌باشد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬مرحله،‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌های‭ ‬قوای‭ ‬همکار‭ ‬و‭ ‬انکشاف‭ ‬توانایی‌ها‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬،‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬کردی‭ ‬و‭ ‬همکاران‭ ‬تعلیم‌دیده‭ ‬در‭ ‬سوریه،‭ ‬به‭ ‬جهت‭ ‬کامل‭ ‬نمودن‭ ‬شایستگی‭ ‬و‭ ‬اراده‭ ‬شان‭ ‬است‭. ‬

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراقی‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سطحی‭ ‬رسانده‌اند‭ ‬که‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬سرزمین‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬آزاد‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬دفاع‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬سرزمین‌ها‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬نمایند‭. ‬این‭ ‬قوا‭ ‬با‭ ‬قوایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬مواجه‭ ‬گردید،‭ ‬تفاوت‭ ‬دارد‭. ‬کیفیت‭ ‬تعلیم،‭ ‬راهبری‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬بهبود‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‌های‭ ‬پیچیده‭ ‬تر‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم،‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬حفظ‭ ‬مصئونیت‭ ‬شهروندان‭ ‬عراقی،‭ ‬هستند‭. ‬

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬پایبندی‭ ‬فوق‌العاده‌ای‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬داعش‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬امنیت‭ ‬مناطق‭ ‬محلی‭ ‬و‭ ‬ملی‭ ‬اشتراک‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬CJTF-OIR‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬ارائه‭ ‬رهنمایی‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬تخنیکی‭ ‬پیشرفته‭ ‬است‭. ‬ساخت‭ ‬سنگرهای‭ ‬تقویت‌شده‭ ‬و‭ ‬پشته‌های‭ ‬خاکی‭ ‬در‭ ‬امتداد‭ ‬بخشهای‭ ‬چشمگیری‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬بین‌المللی‭ ‬607‭ ‬کیلومتری‭ ‬با‭ ‬سوریه،‭ ‬نمادی‭ ‬از‭ ‬تمرکز‭ ‬جدی‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬امنیت‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬افزوده‭ ‬شدن‭ ‬برجهای‭ ‬مراقبت‭ ‬کانکریتی‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬نظارت‭ ‬تصویری،‭ ‬این‭ ‬طرح‭ -‬که‭ ‬عمدتاً‭ ‬به‌کمک‭ ‬انجینران‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭- ‬آمار‭ ‬موارد‭ ‬نفوذ‭ ‬مرزی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬خشونت‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬عراق‭ ‬منجر‭ ‬می‌شود،‭ ‬کاهش‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬ضمناً،‭ ‬استقرار‭ ‬قومندانی‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬مرز‭ ‬سوریه‭ ‬لایه‭ ‬دفاعی‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬

از‭ ‬نقطه‭ ‬نظر‭ ‬نظامی،‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬نبرد‭ ‬شکست‭ ‬خورده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬مناطق‭ ‬نیست‭. ‬ولی‭ ‬ایدیولوژی‭ ‬و‭ ‬نقشه‌های‭ ‬داعش‭ ‬همچنان‭ ‬خطرناک‭ ‬است‭. ‬تروریست‌ها‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬قطعات‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬سریع‭ ‬که‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬بی‌دفاع‭ ‬عراقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬نقطه‭ ‬قوت‭ ‬تبدیل‭ ‬سازند‭. ‬ائتلاف‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬نقش‭ ‬جدید‭ ‬رایزنی،‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬توانمندسازی،‭ ‬همچنان‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬داعش‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کند‭. ‬

قوای‭ ‬‮«‬ائتلاف‭ ‬جهانی‮»‬،‭ ‬در‭ ‬نقش‭ ‬مشورتی‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬قومندانان‭ ‬عراقی‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهند‭. ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬سرکوب‭ ‬متداوم‭ ‬داعش‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ایجاد‭ ‬چارچوب‭ ‬همکاری‭ ‬امنیتی‭ ‬پایدار،‭ ‬‮«‬ائتلاف‮»‬‭ ‬با‭ ‬دعوت‭ ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬همکاری‭ ‬نزدیکی‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬طبق‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬اطمینانی‭ ‬که‭ ‬بربنیاد‭ ‬سالها‭ ‬فعالیت‭ ‬ترکیبی‭ ‬موفق‭ ‬حاصل‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬عملیات‌های‭ ‬‮«‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک‭ – ‬عراق‮»‬‭ ‬در‭ ‬بغداد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬بارز‭ ‬ماموریت‭ ‬رایزنی‭ ‬است‭. ‬مشاورین‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬ائتلاف‭ ‬در‭ ‬گروپ‭ ‬مشورتی‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌ها‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬امکانات‭ ‬عملیاتی‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭. ‬تلاش‌های‭ ‬مشابهی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬کردستان‭ ‬بین‭ ‬گروپ‭ ‬مشورتی‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬کرد‭ ‬انجام‭ ‬می‌گردد‭. ‬‮«‬ائتلاف‮»‬‭ ‬رویکرد‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬ایجاد‭ ‬سلول‭ ‬حمله‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬می‌توانند‭ ‬توان‭ ‬جنبشی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬طیاره‌های‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬معلوماتی‭ ‬که‭ ‬خودشان‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬اهدافی‭ ‬که‭ ‬تعیین‭ ‬می‌کنند‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬بگیرند‭. ‬‮«‬ائتلاف‮»‬‭ ‬همچنان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭ ‬ولی‭ ‬مسئولیت‭ ‬مدیریت‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬پیوسته‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬پیشرفت‭ ‬هستند‭. ‬

نقش‭ ‬همکاری‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬فزیکی‭ ‬منابع‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬همکار‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭. ‬انتقال‭ ‬تجهیزات،‭ ‬مهمات،‭ ‬تسلیحات‭ ‬و‭ ‬موترهای‭ ‬‮«‬ائتلاف‮»‬‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬همکار‭ ‬زمینه‭ ‬بازگشت‭ ‬ثبات‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬جنگ‌زده‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬می‌توانند‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌های‭ ‬خود‭ ‬بپردازند‭. ‬تا‭ ‬فعلاً،‭ ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬شامل‭ ‬موترهای‭ ‬زرهی،‭ ‬موترهای‭ ‬نظامی،‭ ‬امبولانس،‭ ‬لاری‌های‭ ‬حمل‭ ‬تیل،‭ ‬تجهیزات‭ ‬رادیویی‭ ‬و‭ ‬سیستم‌های‭ ‬کنترول‭ ‬ترافیک‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬انواع‭ ‬تسلیحات‭ ‬و‭ ‬مهمات‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬همگی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬حذف‭ ‬متداوم‭ ‬داعش‭ ‬تامین‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

وظیفه‭ ‬توانمندسازی‭ ‬‮«‬ائتلاف‮»‬‭ ‬بر‭ ‬جبران‭ ‬کمبودات‭ ‬احتمالی‭ ‬فعلی‭ ‬متمرکز‭ ‬است‭. ‬‮«‬ائتلاف‮»‬‭ ‬این‭ ‬امکانات‭ ‬را‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬صریح‭ ‬دولت‭ ‬عراق‭ ‬تامین‭ ‬می‌کند‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬رایج‭ ‬توانمندسازی‭ ‬که‭ ‬‮«‬ائتلاف‮»‬‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬تامین‭ ‬پلتفرم‌های‭ ‬اطلاعات،‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ (‬ISR‭) ‬توسط‭ ‬ائتلاف‭ ‬برای‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬برای‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‌های‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬قوا‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬هوانیروز‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬توانایی‌های‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬اساسی‭ ‬داعش‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭. ‬ISR‭ ‬ائتلاف‭ ‬امکان‭ ‬رسیدن‭ ‬پیلوتان‭ ‬عراقی‭ ‬به‭ ‬اطلاعات‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬مراکز‭ ‬تجمع‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬خرابکارانه‭ ‬داعش‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬جمع‌آوری‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬اطلاعات‭ ‬به‌وسیله‭ ‬قوای‭ ‬‮«‬ائتلاف‮»‬‭ ‬که‭ ‬شامل‭ ‬تفتیش‭ ‬ارتباطات‭ ‬خارجی‭ ‬داعش‭ ‬نیز‭ ‬می‌شود،‭ ‬به‭ ‬شناسایی‭ ‬مخفیگاه‌ها،‭ ‬تحرکات‭ ‬و‭ ‬خطوط‭ ‬تامین‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬کمک‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬هماهنگی‭ ‬اطلاعات‭ ‬زمینه‭ ‬تفتیش‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تحرکات‭ ‬دشمن‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬سرحدی‭ ‬یا‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬اقدامات‭ ‬غیرقانونی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬قطعات‭ ‬زمینی‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬عراق‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬

در‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬غارت‭ ‬نمودن‭ ‬منطقه‭ ‬بود،‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬مایل‭ ‬مربع‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬تصرف‭ ‬نموده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬8‭ ‬ملیون‭ ‬شهروند‭ ‬بی‌گناه‭ ‬را‭ ‬بی‌رحمانه‭ ‬گروگان‭ ‬گرفته‭ ‬بود،‭ ‬‮«‬ائتلاف‮»‬‭ ‬این‭ ‬درخواست‭ ‬کمک‭ ‬را‭ ‬اجابت‭ ‬نمود‭. ‬‮«‬ائتلاف‮»‬،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2019‭ ‬و‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬عراق،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬مقابله،‭ ‬تضعیف‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬تخریب‭ ‬جایگاه‭ ‬‮«‬خلافت‮»‬‭ ‬سرزمینی‭ ‬داعش‭ ‬کرد‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬نظامی‭ ‬شکست‭ ‬خورده‭ ‬است،‭ ‬قوای‭ ‬داعش‭ ‬همچنان‭ ‬تهدید‭ ‬وجودی‭ ‬برای‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌روند‭ ‬و‭ ‬آشکارا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تجدید‭ ‬قوا‭ ‬هستند‭. ‬‮«‬ائتلاف‮»‬،‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬دعوت‭ ‬جمهوری‭ ‬عراق،‭ ‬به‭ ‬رایزنی،‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬توانمندسازی‭ ‬قوای‭ ‬همکار‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬کسب‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬شکست‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬بازگشت‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬ادامه‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭.  ‬‭ ‬

نظرات بسته شده است.