یک عامل ثبات

مرحوم‭ ‬سلطان‭ ‬قابوس‭ ‬رهبر‭ ‬جسوری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬عمان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬همیشه‭ ‬متحول‭ ‬ساخت

کارکنان‭ ‬یونیپاث
درگذشت‭ ‬اعلیحضرت‭ ‬سلطان‭ ‬قابوس‭ ‬بن‭ ‬سعید‭ ‬در‭ ‬جنوری‭ ‬سال‭ ‬2020‭ ‬میراث‭ ‬خدمات،‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشت‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬عمان‭ ‬بلکه‭ ‬کل‭ ‬منطقه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬سود‭ ‬برده‭ ‬است‭.‬
و‭ ‬مراسم‭ ‬تحلیف‭ ‬هیثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعید‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬سلطان‭ ‬جدید‭ ‬عمان‭ ‬نوید‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬پیشرفت‭ ‬را‭ ‬می‭ ‬دهد‭. ‬او‭ ‬پسر‭ ‬کاکای‭ ‬سلطان‭ ‬قابوس،‭ ‬یک‭ ‬دیپلمات‭ ‬کارکشته‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬سابق‭ ‬میراث‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬است‭. ‬
کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬غربی‭ ‬ضمن‭ ‬تسلیت‭ ‬درگذشت‭ ‬سلطان‭ ‬قابوس،‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬دوراندیشانه‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬مسائل‭ ‬منطقه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬مدرن‭ ‬سازی‭ ‬کشورش‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬سلطنت‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬50‭ ‬ساله‭ ‬اش‭ ‬تمجید‭ ‬کردند‭. ‬
با‭ ‬سوگواری‭ ‬درگذشت‭ ‬او،‭ ‬دارالانشای‭ ‬عمومی‭ ‬اتحادیه‭ ‬عرب‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬سه‭ ‬روز‭ ‬پرچم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نیمه‭ ‬برافراشت‭ ‬و‭ ‬احمد‭ ‬ابوالقیت‭ ‬سرمنشی‭ ‬در‭ ‬بیانیه‭ ‬ای‭ ‬سلطان‭ ‬قابوس‭ ‬را‭ ‬مداحی‭ ‬کرد‭.‬
دبیر‭ ‬کل‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭: “‬ملت‭ ‬عرب‭ ‬یک‭ ‬حاکم‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬نادری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬سلطنت‭ ‬خود،‭ ‬مسیری‭ ‬بیطرفانه‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬کشورش‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬بحران‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬درگیری‌های‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬اتخاذ‭ ‬کرد‭.”‬
اعلیحضرت‭ ‬پادشاه‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬از‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬ولیعهد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬ولیعهد‭ ‬خود‭ ‬ادای‭ ‬احترام‭ ‬به‭ ‬سلطان‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬وی‭ ‬را‭ “‬رهبر‭ ‬سلطنت‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬بنیانگذار‭ ‬رنسانس‭ ‬مدرن‭ ‬آن‭ ‬کشور‭” ‬توصیف‭ ‬کردند‭.‬
رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬در‭ ‬عمان‭ ‬یک‭ ‬کار‭ ‬آسان‭ ‬نبود‭. ‬جاده‭ ‬پر‭ ‬خطر‭ ‬و‭ ‬خطرناک‭ ‬بود‭. ‬سلطان‭ ‬قابوس‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬درگیری‭ ‬داخلی‭ ‬خطرناک‭ ‬رنج‭ ‬می‭ ‬برد،‭ ‬تاج‭ ‬و‭ ‬تخت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گرفت‭. ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬سعادت‭ ‬عمان‭ ‬واقع‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬بی‭ ‬ثبات،‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬هوشیاری‭ ‬نیاز‭ ‬داشت‭. ‬
در‭ ‬بین‭ ‬سالهای‭ ‬1963‭ ‬و‭ ‬1975،‭ ‬این‭ ‬سلطان‭ ‬نشین‭ ‬شاهد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬طولانی‭ ‬ترین‭ ‬درگیری‌های‭ ‬مسلحانه‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬شورش‭ ‬ظفار‭ ‬بود‭. ‬قوای‭ ‬سلطان‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬انگلیس،‭ ‬جنگی‭ ‬را‭ ‬علیه‭ ‬یک‭ ‬جنبش‭ ‬مارکسیستی‭ ‬مسلح‭ ‬با‭ ‬پشتوانه‭ ‬جمهوری‭ ‬دموکراتیک‭ ‬خلق‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭.‬
این‭ ‬بغاوت‭ ‬در‭ ‬ولایت‭ ‬جنوبی‭ ‬ظفار‭ ‬رخ‭ ‬داد‭. ‬در‭ ‬آنچه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬کنفرانس‭ ‬همری‭ ‬معروف‭ ‬بود،‭ ‬مارکسیستهای‭ ‬افراطی‭ ‬که‭ ‬رهبری‭ ‬این‭ ‬شورش‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬داشتند،‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتند‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬دهند‭ ‬تا‭ ‬همه‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‭ ‬عرب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬بگیرد‭. ‬در‭ ‬نتیجه،‭ ‬این‭ ‬گروه‭ ‬نام‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ “‬جبهه‭ ‬مردمی‭ ‬برای‭ ‬آزادسازی‭ ‬ظفار‭” ‬به‭ “‬جبهه‭ ‬عرب‭ ‬برای‭ ‬آزادسازی‭ ‬خلیج‭ ‬اشغالی‭” ‬تغییر‭ ‬داد‭.‬
در‭ ‬سال‭ ‬1970،‭ ‬قابوس‭ ‬جانشین‭ ‬پدرش‭ ‬سلطان‭ ‬سعید‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬جنبش‭ ‬اصلاحات‭ ‬گسترده‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ساخت‭ ‬مدارس،‭ ‬شفاخانه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬شاهراه‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭. ‬به‭ ‬لطف‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬احتیاط‭ ‬سلطان‭ ‬قابوس‭ – ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬پشتیبانی‭ ‬منطقه‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬که‭ ‬وی‭ ‬جلب‭ ‬کرد‭ – ‬اوضاع‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬قوای‭ ‬سلطان‭ ‬قابوس‭ ‬بهبود‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬شورش‭ ‬ظفار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1975‭ ‬پایان‭ ‬یافت‭.‬
از‭ ‬زمان‭ ‬انحلال‭ ‬این‭ ‬شورش‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬مرگ‭ ‬وی،‭ ‬سلطان‭ ‬قابوس‭ ‬بیطرفی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬متقابل‭ ‬و‭ ‬احترام‭ ‬متقابل‭ ‬برای‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬جهان‭ ‬حفظ‭ ‬کرد‭. ‬
در‭ ‬بعضی‭ ‬مواقع،‭ ‬سلطان‭ ‬میان‭ ‬رقبای‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬واسطه‭ ‬می‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬یافتن‭ ‬زمینه‭ ‬مشترک‭ ‬برای‭ ‬ارتقاء‭ ‬آشتی‭ ‬بین‭ ‬احزاب‭ ‬جنگجو‭ ‬بود‭. ‬در‭ ‬زمان‭ ‬سلطنت‭ ‬رهبر‭ ‬فداکار‭ ‬خود،‭ ‬عمان‭ ‬به‭ ‬حکمرانی‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬خارجی‭ ‬مؤثر‭ ‬شهرت‭ ‬یافت‭. ‬این‭ ‬پایه‭ ‬و‭ ‬اساس‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬سعادت‭ ‬را‭ ‬ایجاد‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬قدمت‭ ‬عمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬پولیس‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬اخیرا‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬جهان‭ ‬رتبه‭ ‬بندی‭ ‬گردید‭. ‬
دستآورد‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬عمان‭ ‬تحت‭ ‬رهبری‭ ‬سلطان‭ ‬قابوس‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‭ ‬هستند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2010،‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬عمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬انکشاف‭ ‬یافته،‭ ‬مفتخر‭ ‬ساخت‭. ‬حتی‭ ‬چین‭ ‬از‭ ‬عمان‭ ‬پس‭ ‬ماند‭. ‬
اعلیحضرت‭ ‬سلطان‭ ‬هیثم‭ ‬بن‭ ‬طارق،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬جهانی‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دیپلمات‭ ‬عمانی‭ ‬مشهور‭ ‬بود،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1979‭ ‬از‭ ‬برنامه‭ ‬خدمات‭ ‬خارجی‭ ‬پوهنتون‭ ‬اکسفورد‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬شد‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬رهبری‭ ‬شناخته‭ ‬می‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬همچنان‭ ‬می‭ ‬خواهد‭ ‬عمان‭ ‬محل‭ ‬جذابی‭ ‬برای‭ ‬جهان‭ ‬باشد‭. 

نظرات بسته شده است.