یکپارچگی عملی

جنرال عبدالامیر رشید یارالله ادای احترام قطعه به لوی درستیز عراق

کارکنان‭ ‬یونیپاث

آرامش چشمگیر‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬جنگ‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬مهارت‌های‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬اعتماد‌به‌نفس‭ ‬یک‭ ‬قومندان‭ ‬میدانی‭ ‬است‭. ‬تواضع‭ ‬و‭ ‬اخلاق‭ ‬شایسته،‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شخصیتی‭ ‬محترم‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬عساکر‭ ‬و‭ ‬قومندانان‭ ‬تبدیل‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬بطورمنظم‭ ‬به‭ ‬خطوط‭ ‬مقدم‭ ‬سرکشی‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬شخصاً‭ ‬به‭ ‬درخواست‌های‭ ‬عساکر‭ ‬رسیدگی‭ ‬می‌کند‭. ‬او‭ ‬جنرال‭ ‬ستاد،‭ ‬عبدالامیر‭ ‬رشید‭ ‬یارالله،‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬عراق،‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬جریان‭ ‬جنگهای‭ ‬آزادسازی‭ ‬علیه‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬داعش،‭ ‬قومندانان‭ ‬اردو‭ ‬با‭ ‬مشکلات‭ ‬بسیاری‭ ‬دچار‭ ‬بودند‭. ‬ولی‭ ‬جنرال‭ ‬یارالله‭ ‬اعصاب‭ ‬پولادین‭ ‬و‭ ‬فراست‭ ‬نظامی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬مدیریت‭ ‬جنگ‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشت‭. ‬لبخند‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬مدت‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬مرکز‭ ‬قومندانی‭ ‬و‭ ‬کنترول‭ ‬قومندانی‭ ‬عملیات‭ ‬مشترک،‭ ‬تقویت‌کننده‭ ‬روحیه‭ ‬عساکر‭ ‬و‭ ‬آرامش‌بخش‭ ‬قومندانان‭ ‬میدانی‭ ‬بود‭. ‬وظایف‭ ‬کاری‭ ‬او‭ ‬بعدها‭ ‬به‭ ‬شیفت‭ ‬شب‭ ‬نیز‭ ‬منتقل‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تصاویر‭ ‬دریافتی‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬شناسایی‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌کرد‭. ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬قومندانان‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬ضامن‭ ‬نایل‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬کمکی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬اینها‭ ‬را‭ ‬همکاران‭ ‬ائتلاف‭ ‬تامین‭ ‬می‌کردند‭. ‬امنیت‭ ‬غیرنظامیان‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬عملیات‌های‭ ‬آزادسازی‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬اولویت‌های‭ ‬اصلی‭ ‬جنرال‭ ‬بود‭. ‬

‮«‬من‭ ‬افتخار‭ ‬داشتم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬برهه‭ ‬بسیار‭ ‬حساسی‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬عراق،‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬رهبری‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬معاون‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬ترکیبی‭ ‬منصوب‭ ‬شوم‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬مقطع،‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬موصل،‭ ‬صلاح‌الدین‭ ‬و‭ ‬انبار‭ ‬حمله‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬بغداد‭ ‬را‭ ‬محاصره‭ ‬کرده‭ ‬بودند‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬جنرال‭ ‬یارالله‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬یونیپاث‭ ‬است‭. ‬‮«‬ما‭ ‬24‭ ‬ساعته‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬زنجیره‭ ‬قومندانی‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬پلان‌های‭ ‬آزادسازی‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬شهر‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کردیم‭. ‬ما‭ ‬شانه‭ ‬به‭ ‬شانهٔ‭ ‬همکاران‭ ‬ائتلاف‭ ‬کار‭ ‬می‌کردیم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬بسیار‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬کلانی‭ ‬دچار‭ ‬بودیم،‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬لطف‭ ‬خدا‭ ‬و‭ ‬شجاعت‭ ‬عساکر‭ ‬مان،‭ ‬توانستیم‭ ‬به‭ ‬پیروزی‭ ‬برسیم‭ ‬و‭ ‬غیرنظامیان‭ ‬را‭ ‬نجات‭ ‬دهیم‭.‬‮»‬‭ ‬

فلسفه‭ ‬نظامی‭ ‬او‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬لوی‭ ‬درستیزوال‭ ‬ارتقا‭ ‬یافته‭ ‬است،‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬اردو‭ ‬نمونه‭ ‬و‭ ‬تزریق‭ ‬اعتماد‌به‌نفس‭ ‬و‭ ‬غرور‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬پروسهٔ‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬گزینش‭ ‬صحیح‭ ‬قومندانان‭ ‬دارای‭ ‬صلاحیت‌های‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬قابلیت‭ ‬الگو‭ ‬شدن‭ ‬برای‭ ‬زیردستان،‭ ‬است‭.‬

ای‭ ‬جنرال‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬قوای‭ ‬محافظ‭ ‬یا‭ ‬ایجاد‭ ‬مانع‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬دسترسی‭ ‬عساکر‭ ‬باعث‭ ‬تقویت‭ ‬اقتدار‭ ‬قومندان‭ ‬نمی‌شود‭. ‬اقتدار‭ ‬قومندان‭ ‬به‭ ‬اعتماد‭ ‬عساکرش‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭. ‬

با‭ ‬ایجاد‭ ‬ترس‭ ‬نمی‌توان‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬را‭ ‬وادار‭ ‬به‭ ‬اطاعت‭ ‬نمود‭. ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬اعتماد‭ ‬عسکر‭ ‬را‭ ‬جلب‭ ‬کنیم‭. ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬سخت،‭ ‬ترس‭ ‬از‭ ‬تنبیه‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬صرفاً‭ ‬احترام‭ ‬و‭ ‬وفاداری‭ ‬عسکر‭ ‬باقی‭ ‬می‌ماند‭.‬‮»‬

او‭ ‬به‭ ‬سرنوشت‭ ‬غم‌انگیز‭ ‬قومندانان‭ ‬میدانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ناتوانی‭ ‬در‭ ‬تامین‭ ‬ضروریات‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬جنگ‌های‭ ‬حیاتی‭ ‬شکست‭ ‬خورده‭ ‬بودند،‭ ‬اشاره‭ ‬می‌کند‭. ‬به‭ ‬باور‭ ‬این‭ ‬جنرال،‭ ‬موفقیت‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬یک‭ ‬افسر‭ ‬به‭ ‬عملکرد،‭ ‬فداکاری‭ ‬و‭ ‬انعطاف‭ ‬عساکرش‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬بستگی‭ ‬دارد‭. ‬

یعنی‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬وضعیت‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬آنان،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬شرایط‭ ‬زندگی،‭ ‬امکانات،‭ ‬معاش‭ ‬و‭ ‬رخصتی،‭ ‬آشنا‭ ‬شوند‭. ‬صاحب‌منصبان‭ ‬باید‭ ‬سیاست‭ ‬درهای‭ ‬باز‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬عساکر‭ ‬اجرا‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬به‌سرعت‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬رسیدگی‭ ‬نمایند‭.‬

‮«‬به‭ ‬شما‭ ‬توصیه‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬متوجه‭ ‬عساکر‭ ‬خود‭ ‬باشید‭ ‬چون‭ ‬این‭ ‬مساله،‭ ‬کلید‭ ‬موفقیت‭ ‬شماست‭. ‬عسکر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬عامل‭ ‬شکست‭ ‬شما‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬حمایت‭ ‬کند‭. ‬عسکر،‭ ‬همان‭ ‬دست‭ ‬حامل‭ ‬سلاح‭ ‬و‭ ‬مدافع‭ ‬وطن‭ ‬است‭.‬‮»‬

جنرالیارالله‭ ‬که‭ ‬رویای‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬اردو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬داشت،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1984‭ (‬صنف‭ ‬86‭) ‬از‭ ‬کالج‭ ‬اردو‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬لوای‭ ‬66‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬عراق‭ ‬مصروف‭ ‬کار‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬قوا‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬آزادسازی‭ ‬جزیره‭ ‬ام‌الرصاص‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬بصره‭ ‬مورد‭ ‬تشویق‭ ‬قرار‭ ‬گرفتند‭.‬

او‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2001‭ ‬قومندان‭ ‬غُند‭ ‬کوماندو‭ ‬شد‭. ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2006‭ ‬به‭ ‬قومندانی‭ ‬تیپ‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2009‭ ‬به‭ ‬قومندانی‭ ‬فرقه‭ ‬رسید‭. ‬موفقیت‌های‭ ‬او‭ ‬با‭ ‬ارتقا‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬لوی‭ ‬درستیزوال‭ ‬قوای‭ ‬زمینی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2012،‭ ‬معاون‭ ‬لوی‭ ‬درستیزوال‭ ‬اردو‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014،‭ ‬معاون‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬ترکیبی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سقوط‭ ‬موصل‭ ‬در‭ ‬2014،‭ ‬و‭ ‬لوی‭ ‬درستیزوال‭ ‬اردو‭ ‬در‭ ‬2020‭ ‬ادامه‭ ‬یافت‭.‬

جنرال‭ ‬یارا‭… ‬بر‭ ‬اهمیت‭ ‬استخبارات‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬استخدام‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬استخباراتی‭ ‬بربنیاد‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬و‭ ‬صلاحیت‭ ‬تاکید‭ ‬می‌کند‭. ‬آنها‭ ‬دو‭ ‬نقش‭ ‬اساسی‭ ‬داشتند‭: ‬شناسایی‭ ‬دشمن‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬اردو‭.‬

در‭ ‬ساختار‭ ‬سازمانی‭ ‬اردوی‭ ‬عراق،‭ ‬استخبارات‭ ‬نقش‭ ‬مهم‌تری‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬کندک‭ ‬و‭ ‬ادارات‭ ‬مرکزی‭ ‬بازی‭ ‬می‌کند‭. ‬به‭ ‬باور‭ ‬این‭ ‬جنرال،‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬استخباراتی‭ ‬بر‭ ‬‮«‬ساحه‮»‬‭ ‬تمرکز‭ ‬کنند؛‭ ‬یعنی‭ ‬دانش‭ ‬کاملی‭ ‬از‭ ‬بخش‌های‭ ‬عملیات‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورند‭. ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬تمام‭ ‬جزئیات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬دشمن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آورند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شهروندان‭ ‬به‌حیث‭ ‬گوش‭ ‬و‭ ‬چشم‭ ‬محلات‭ ‬کمک‭ ‬بگیرند‭. ‬

به‭ ‬باور‭ ‬جنرال‭ ‬یارالله،‭ ‬عملیات‭ ‬استخباراتی‭ ‬باید‭ ‬شامل‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬جرایم‭ ‬سازمان‌یافته‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬جرایم‭ ‬اغلب‭ ‬منبع‭ ‬تامین‭ ‬مالی‭ ‬تروریزم‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬دولت‌ها‭ ‬ظاهراً‭ ‬به‭ ‬جرایم‭ ‬سازمان‌یافته‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬کنند،‭ ‬شهروندان‭ ‬اعتماد‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬می‌دهند‭. ‬

‮«‬این‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬جبهه‌های‭ ‬تروریزم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬قاطعانه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬جنگید‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬جنرال‭ ‬یارالله‭ ‬است‭. ‬‮«‬حضور‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬احساس‭ ‬امنیت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شهروندان‭ ‬منتقل‭ ‬می‌کند‭. ‬همه‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬اعتماد‭ ‬بین‭ ‬شهروندان‭ ‬و‭ ‬عساکر‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کنیم،‭ ‬چون‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬عملیات‌های‭ ‬پیش‌دستانه‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬انجام‭ ‬ندهیم،‭ ‬اعتماد‭ ‬شهروندان‭ ‬به‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬سلب‭ ‬می‌شود‭.‬‮»‬

برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬قطعات‭ ‬نظامی،‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬استخباراتی‭ ‬باید‭ ‬الگویی‭ ‬برای‭ ‬عساکر‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬صداقت،‭ ‬مسلکی‌گرایی‭ ‬و‭ ‬خلاق‭ ‬باشند‭. ‬این‭ ‬نظر‭ ‬جنرال‭ ‬یارالله‭ ‬است‭. ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬فساد‭ ‬در‭ ‬قرارگاه‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬زیردست‭ ‬آن‭ ‬کوشش‭ ‬نمایند‭. ‬او‭ ‬دفتر‭ ‬مدیر‭ ‬اطلاعات‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬جبهه‭ ‬اصلی‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬فساد‭ ‬می‌داند‭. ‬

جنرال‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬برای‭ ‬صاحب‌منصبان،‭ ‬صداقت‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭. ‬صداقت‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬در‭ ‬قطعه‭ ‬و‭ ‬حوزه‭ ‬مسئولیت‭ ‬نمادی‭ ‬از‭ ‬کیفیت‭ ‬تربیت‭ ‬و‭ ‬شرافت‭ ‬نظامی‭ ‬آنان‭ ‬است‭. ‬

قومندان‭ ‬باید‭ ‬منبع‭ ‬افتخار‭ ‬عساکر‭ ‬و‭ ‬ملت‭ ‬خود‭ ‬باشد‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬سابقه‌ای‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬فامیل‌هایمان‭ ‬ارزشمند‭ ‬بود،‭ ‬فراموش‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬کشور‭ ‬امنی‭ ‬برای‭ ‬نسلهای‭ ‬آینده‭ ‬بسازیم‭ ‬تا‭ ‬اطفال‭ ‬و‭ ‬نواسه‌های‭ ‬ما‭ ‬بتوانند‭ ‬با‭ ‬افتخار‭ ‬از‭ ‬آنچه‭ ‬ما‭ ‬برایشان‭ ‬فراهم‭ ‬کرده‌ایم،‭ ‬مستفید‭ ‬شوند‭.‬‮»‬‭ ‬

نظرات بسته شده است.