کویت و تقویت امنیت غذایی منطقوی

کارکنان‭ ‬یونیپاث
کشورهای‭ ‬‮«‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‮»‬‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬احتمال‭ ‬بروز‭ ‬کمبود‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬بخاطر‭ ‬قرنطین‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬با‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کویت‭ ‬درباره‭ ‬ایجاد‭ ‬شبکه‭ ‬یکپارچه‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬موافقت‭ ‬کردند‭. ‬
این‭ ‬تصمیم‭ ‬در‭ ‬کانفرنس‭ ‬مجازی‭ ‬وزیران‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭. ‬آنها‭ ‬به‭ ‬‮«‬دارالانشاء‭ ‬عمومی‮»‬‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬دستور‭ ‬دادند‭ ‬که‭ ‬سند‭ ‬کاری‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬را‭ ‬آماده‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬کمیته‌ای‭ ‬برای‭ ‬تفتیش‭ ‬جریان‭ ‬کالاها‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬خلیج‭ ‬تشکیل‭ ‬دهد‭.‬
پیشنهاد‭ ‬کویت‭ ‬بشمول‭ ‬ایجاد‭ ‬شبکه‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تامین‭ ‬غذای‭ ‬کافی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بحران‭ ‬است‭. ‬وزیر‭ ‬تجارت‭ ‬کویت‭ ‬همچنان‭ ‬پیشنهاد‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬سریع‌السیر‭ ‬در‭ ‬غرفه‭ ‬های‭ ‬تفتیش‭/‬تلاشی‭ ‬گمرک‭ ‬برای‭ ‬سرعت‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬تسلیم‭ ‬دهی‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬طبی‭ ‬اساسی‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کرد‭.‬
امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬2‭% ‬خاک‭ ‬آن‭ ‬حاصلخیز‭ ‬است،‭ ‬معضل‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬آب‭ ‬شیرین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬کمیاب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬معمولاً‭ ‬در‭ ‬عمق‭ ‬1‭,‬000‭ ‬الی‭ ‬10,000‭ ‬فت‭ ‬یافت‭ ‬می‌شود‭. ‬مشکل‭ ‬کمبود‭ ‬زمین‭ ‬حاصلخیز‭ ‬در‭ ‬کویت‭ ‬شدیدتر‭ ‬است‭: ‬صرفاً‭ ‬0‭.‬6‭% ‬از‭ ‬خاک‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬قابل‭ ‬کشت‭ ‬است‭. ‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬عوامل،‭ ‬کشورهای‭ ‬GCC‭ ‬اولویت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طرحهای‭ ‬آبیاری،‭ ‬تنوع‌بخشی‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬مواد‭ ‬زراعتی‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬پروسس‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬داده‌اند‭.‬
منابع‭: ‬عرب‌نیوز،‭ ‬الجزیره

نظرات بسته شده است.