کویت با تهدید سلاح‌های کشتار جمعی مقابله می‌کند

کویت با تهدید سلاح‌های کشتار جمعی مقابله می‌کند

قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حملات‭ ‬فرضی‭ ‬کیمیاوی‭ ‬و‭ ‬رادیولوژیکی‭ ‬تروریست‌ها،‭ ‬تمرینات‭ ‬عکس‌العمل‭ ‬اضطراری‭ ‬را
انجام‭ ‬دادند‭.‬
تمرین‭ ‬نظامی‭ ‬وطن‭ ‬1‭ ‬در‭ ‬می‭ ‬2019‭ ‬عناصری‭ ‬از‭ ‬اردو،‭ ‬گارد‭ ‬ملی،‭ ‬قوای‭ ‬خاص،‭ ‬پولیس،‭ ‬اطفاییه‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬دفاع‭ ‬مدنی‭ ‬کویت‭ ‬را‭ ‬گردهم‭ ‬آورد‭.‬
اعضای‭ ‬کارگروپ‭ ‬اسپارتان‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬مشارکت‭ ‬داشتند؛‭ ‬این‭ ‬کارگروپ‭ ‬تمریناتی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شرکای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬ضروریات‌‭ ‬امنیتی‭ ‬هر‭ ‬کشور‭ ‬برگزار‭ ‬می‌کند‭.‬
هدف‭ ‬از‭ ‬تمرین‭ ‬وطن‭ ‬1‭ ‬آماده‭ ‬ساختن‭ ‬کویت‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی،‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬حملات‭ ‬کیمیاوی،‭ ‬بیالوجیکی،‭ ‬رادیولوژیکی،‭ ‬هستوی‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬انفجاری‭ ‬با‭ ‬قدرت‭ ‬تخریب‭ ‬بالا‭ ‬است‭.‬
این‭ ‬تمرینات‭ ‬بر‭ ‬اهمیت‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬سازمان‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬غیرنظامی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬مواجهه
با‭ ‬حملات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مواد‭ ‬بی‌ثبات‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬رویدادها‭ ‬با‭ ‬ترکیب‭ ‬حملات‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬غلبه‭ ‬بر‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬پاکسازی‭ ‬غیرنظامیان‭ ‬صورت‭ ‬گرفت
تا‭ ‬آلودگی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کشتار‭ ‬جمعی‭ ‬را
مهار‭ ‬نماید‭. ‬
این‭ ‬تمرین‭ ‬با‭ ‬هدایت‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬داخلی،‭ ‬دگر‭ ‬جنرال‭ ‬عصام‭ ‬النهام‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬دگر‭ ‬جنرال‭ ‬عصام‭ ‬گفت‭ ‬رئیس‭ ‬او‭ – ‬شیخ‭ ‬خالد‭ ‬الجراج‭ ‬الصباح‭ ‬معاون‭ ‬صدراعظم‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬داخله‭ – ‬متعهد‭ ‬به‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬پروسیجر‌های‭ ‬یکپارچه‭ ‬غیرنظامی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬بحران‭ ‬است‭.‬
کارگروپ‭ ‬اسپارتان‭ ‬از‭ ‬پنج‭ ‬لوای‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬شرکای‭ ‬خاورمیانه‭ ‬تعلیمات‭ ‬تخصصی‭ ‬را‭ ‬آنها‭ ‬ارائه‭ ‬می‌دهند‭.‬
تورن‭ ‬جنرال‭ ‬بنجامین‭ ‬کورل‭ ‬قومندان‭ ‬کارگروپ‭ ‬اسپارتان‭ ‬گفت‭: ‬“عساکر‭ ‬امریکایی‭ ‬مأمور‭ ‬به‭ ‬کارگروپ‭ ‬اسپارتان‭ ‬دوشادوش‭ ‬شرکای‭ ‬منطقوی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬انسجام،‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬متقابل‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنند‭.‬”
“ما‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مشارکت‌های‭ ‬نیرومند‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬منسجم،‭ ‬آماده‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مواقع‭ ‬بحرانی‭ ‬به‌سرعت‭ ‬وارد‭ ‬عمل‭ ‬شویم”‭.‬

منابع‭: ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬الانبا،‭ ‬الرأی‭   ‬‭