کمک چند میلیارد دالری کویت برای بازسازی عراق

کارکنان‭ ‬یونیپاث

کویت‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬2‭ ‬میلیارد‭ ‬دالر‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬عراق‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬هجوم‭ ‬داعش‭ ‬اختصاص‭ ‬دهد‭. ‬این‭ ‬تخصیص‭ ‬در‭ ‬کانفرانس‭ ‬بین المللی‭ ‬بازسازی‭ ‬عراق‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2018‭ ‬در‭ ‬کویت‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭.‬

جلالت‌مآب‭ ‬صباح‭ ‬الاحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬امیر‭ ‬کویت،‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬خبر‭ ‬این‭ ‬کمک‭ ‬بر‭ ‬رنجی‭ ‬که‭ ‬داعش‭ ‬و‭ ‬اقارب‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬تحمیل‭ ‬کرده‭ ‬بودند،‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭.‬

امیر‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬ما‭ ‬کلان‭ ‬بودن‭ ‬ویرانی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬حضور‭ ‬سازمان های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬بخشهایی‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬می دانیم‮»‬‭.‬

وی‭ ‬افزود‭: ‬‮«‬ثبات‭ ‬عراق‭ ‬جزء‭ ‬جدایی‭ ‬ناپذیر‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬دولت‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬

در‭ ‬اجلاس‭ ‬کویت‭ ‬نمایندگان‭ ‬ده ها‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬غیر‭ ‬دولتی‭ ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬راهکار‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬بازسازی‭ ‬عراق‭ ‬حضور‭ ‬یافته‭ ‬بودند‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬کویت،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬ترکیه‭ ‬نیز‭ ‬میلیاردها‭ ‬دالر‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬ولایات‭ ‬جنگ‭ ‬زده‭ ‬شمال‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬اهدا‭ ‬خواهند‭ ‬کرد‭. ‬مجموعاً‭ ‬30‭ ‬میلیارد‭ ‬دالر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬عراق‭ ‬اختصاص‭ ‬یابد‭. ‬

بیشتر‭ ‬این‭ ‬مبلغ‭ ‬صرف‭ ‬بازسازی‭ ‬خانه ها‭ ‬و‭ ‬تهداب های‭ ‬آسیب‭ ‬دیده‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬هجوم‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬شهرهایی‭ ‬مثل‭ ‬موصل‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬طبق‭ ‬محاسبه‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬40‭,‬000‭ ‬خانه‭ ‬در‭ ‬موصل‭ ‬تخریب‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

آنتونیو‭ ‬گوترش‭ ‬سرمنشی‭ ‬عمومی‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬کویت‭ ‬را‭ ‬بخاطر‭ ‬خدماتی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬عراق،‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬جنگ‭ ‬زده‭ ‬ارائه‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬ستود‭. ‬چاد،‭ ‬سومالیا‭ ‬و‭ ‬سودان‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬کمک های‭ ‬کویت‭ ‬مستفید‭ ‬خواهند‭ ‬شد‭.‬

سرمنشی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬از‭ ‬دولت‭ ‬کویت‭ ‬تشکر‭ ‬می کنم‭ ‬که‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬تعهد‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬همسایه اش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشت‭. ‬همگی‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬امیر‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬نقش‭ ‬وی‭ ‬منحیث‭ ‬رابط،‭ ‬کارگزار‭ ‬صادق‭ ‬و‭ ‬منبع‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬نقاط‭ ‬جهان‭ ‬تشکری‭ ‬می‌کنیم‭.‬‮»‬

نظرات بسته شده است.