کمک‌رسانی یمن  به زنان حامله زنان

کمک‌رسانی یمن به زنان حامله زنان

کارکنان‭ ‬یونیپاث

دولت‭ ‬یمن‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬بررسی‭ ‬مشکلاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬یمن‭ ‬برای‭ ‬زنان‭ ‬حامله‭ ‬و‭ ‬نوزادان‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

با‭ ‬وجود‭ ‬عقب‌نشینی‭ ‬پروگرام‌‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬قوا‭ ‬از‭ ‬بندر‭ ‬حدیده‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ -‬مذاکرات‭ ‬توقف‭ ‬درگیری‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬مارتین‭ ‬گریفیت،‭ ‬فرستاده‭ ‬ویژه‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬یمن‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭- ‬جنگ‭ ‬وضعیت‭ ‬صحی‭ ‬زنان‭ ‬را‭ ‬وخیم‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

سطح‭ ‬مرگ‌ومیر‭ ‬مادران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2018‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬500‭ ‬مورد‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬100,000‭ ‬ولادت‭ ‬زنده‭ ‬رسید‭. ‬این‭ ‬سطح‭ ‬حدوداً‭ ‬سه‭ ‬برابر‭ ‬آمار‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬آمار‭ ‬را‭ ‬داکتر‭ ‬نجیب‭ ‬القباطی،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬صحت‭ ‬عامه‭ ‬یمن‭ ‬اعلان‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬ورکشاپی‭ ‬که‭ ‬اانجمن‭ ‬صحی‭ ‬باروری‭ ‬یمنب‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬عامه‭ ‬و‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬جمعیت‭ ‬در‭ ‬صنعا‭ ‬برگزار‭ ‬کرد،‭ ‬داکتر‭ ‬نجیب‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬وزارت‭ ‬صحت،‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬داکتر‭ ‬طه‭ ‬المتوکل،‭ ‬کوشش‭ ‬دارد‭ ‬کیفیت‭ ‬خدمات‭ ‬صحت‭ ‬عامه،‭ ‬بخصوص‭ ‬خدمات‭ ‬مخصوص‭ ‬زنان‭ ‬حامله،‭ ‬را‭ ‬ارتقا‭ ‬دهد‭.‬

این‭ ‬ارتقای‭ ‬کیفیت‭ ‬شامل‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬شفاخانه‌‌های‭ ‬زنان‭ ‬و‭ ‬اطفال‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬ولایت‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬پروگرام‌‭ ‬نرم‌افزاری‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬صحی‭ ‬باروری‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬پایگاه‌‭ ‬اطلاعات‭ (‬دیتابیس‭) ‬ملی‭ ‬است‭. ‬داکتر‭ ‬نجیب‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬جنگ‭ ‬اقدامات‭ ‬تجهیز‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬شفاخانه‌‌ها‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬معالجوی‭ ‬را‭ ‬مختل‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬آمار‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬2019‭ ‬صرف‭ ‬48%‭ ‬این‭ ‬مراکز‭ ‬فعال‭ ‬بودند؛‭ ‬نقصی‭ ‬که‭ ‬وزارت‭ ‬صحت‭ ‬قصد‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دارد‭.‬

سازمان‭ ‬ملل‭ ‬کوشیده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬طرف‌های‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مذاکره‭ ‬و‭ ‬توقف‭ ‬درگیری‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬عادی‌سازی‭ ‬زندگی‭ ‬مردم‭ ‬یمن‭ ‬تشویق‭ ‬کند‭. ‬دولت‭ ‬یمن‭ ‬با‭ ‬شورشیان‭ ‬حوثی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‭ ‬ایران‭ ‬برخوردارند،‭ ‬مبارزه‭ ‬می‌کند‭. ‬آتش‌بس‭ ‬حدیده‭ ‬برای‭ ‬سرعت‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬روند‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬بشردوستانه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬طراحی‭ ‬شد‭. ‬

ابا‭ ‬خوشحالی‭ ‬اعلان‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬طرفین‭ ‬پروگرام‌‭ ‬مشروح‭ ‬جابجایی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬فاز‭ ‬یک‭ ‬را‭ ‬پذیرفته‌اند‭.‬ب‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬گریفیت،‭ ‬فرستاده‭ ‬ویژه‭ ‬سازمان‭ ‬ملل،‭ ‬درباره‭ ‬قرارداد‭ ‬حدیده‭ ‬است‭. ‬ااکنون‭ ‬می‌توانیم‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬تمام‭ ‬به‭ ‬حل‭ ‬نهایی‭ ‬موضوعات‭ ‬باقی‌مانده‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬فاز‭ ‬دو‭ ‬و‭ ‬وضعیت‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬محلی‭ ‬بپردازیم‭.‬ب‭ ‬