چالاکی دریایی

قومندانان قوای بحری ایالات متحده، بحرین و اسرائیل آگاهی و درایت خود را در مورد مزایای همکاری بحری بین‌المللی به نمایش گذاشتند

امیرالبحر‭ ‬برد‭ ‬کوپر،‭ ‬قومندان‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬ناوگان‭ ‬5‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬بحری؛‭ ‬معاون‭ ‬امیرالبحر‭ ‬محمد‭ ‬یوسف‭ ‬العصام،‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬بحرین؛‭ ‬و‭ ‬امیرالبحر‭ ‬دیوید‭ ‬سار‭ ‬سلامه،‭ ‬سرقومندان‭ ‬اعلی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬اسرائیل‭ ‬

ما‭ ‬خوشحال‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬را‭ ‬بصورت‭ ‬گروپی‭ ‬ارسال‭ ‬می‌کنیم‭ ‬چون‭ ‬دریاها‭ ‬ما‭ ‬را،‭ ‬صرف‌نظر‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬یونیفورمی‭ ‬که‭ ‬می‌پوشیم،‭ ‬متحد‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬گفته‭ ‬معروف‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یاد‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭: ‬‮«‬ما‭ ‬به‌تنهایی‭ ‬قوی‭ ‬هستیم‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬همدیگر‭ ‬قوی‌تر‭ ‬می‌شویم‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬بیانگر‭ ‬تعهد‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬همکاری‭ ‬بحری‭ ‬پایدار‭ ‬بربنیاد‭ ‬اصل‭ ‬اعتماد‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬مشترک‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬است‭. ‬فرصت‌های‭ ‬باارزشی‭ ‬جهت‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬ما‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭.‬

امیرالبحر برد کوپر، راست، در حال گفتگو با امیرالبحر دیوید سار سلامه، سرقومندان اعلی قوای بحری اسرائیل، اکتوبر 2021. قومندانی مرکزی قوای بحری ایالات متحده

در‭ ‬نومبر‭ ‬2021،‭ ‬مانور‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬اسرائیل،‭ ‬بحرین‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬دیگر‭ ‬شرکای‭ ‬منطقوی،‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬رویداد‭ ‬تاریخ‌ساز‭ ‬مبدل‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬هیجان‌انگیز‭ ‬در‭ ‬واقع‭ ‬نخستین‭ ‬نوبت‭ ‬همکاری‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‌های‭ ‬بحری‭ ‬مشترک‭ ‬بود‭. ‬همکاری‌های‭ ‬بحری‭ ‬به‭ ‬تضمین‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬جریان‭ ‬آزاد‭ ‬تجارت‭ ‬ضروری‭ ‬می‌باشد‭ ‬کمک‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬

پادشاهی‭ ‬بحرین‭ ‬در‭ ‬عرصهٔ‭ ‬ایجاد‭ ‬همکاری‭ ‬امنیتی‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬یک‭ ‬شریک‭ ‬ثابت‌قدمی‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬موقعیت‭ ‬استراتژیک،‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬دریا‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬کلیدی‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بحرین‭ ‬به‭ ‬کانون‭ ‬دریایی‭ ‬حیاتی‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬مبدل‭ ‬گردد‭. ‬بحرین،‭ ‬به‌‭ ‬حیث‭ ‬میزبان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک،‭ ‬همچنان‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬ضمن،‭ ‬بازدیدهای‭ ‬اخیر‭ ‬مقامات‭ ‬ارشد‭ ‬حکومتی‭ ‬و‭ ‬نظامی‭ ‬اسرائیل‭ ‬از‭ ‬بحرین‭ ‬بیانگر‭ ‬عادی‭ ‬شدن‭ ‬روابط‭ ‬بحرین‭ ‬با‭ ‬اسرائیل‭ ‬است‭. ‬

همکاری‭ ‬اخیر‭ ‬اسرائیل‭ ‬با‭ ‬حوزه‭ ‬مسئولیت‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬فرصتی‭ ‬برای‭ ‬تعمیق‭ ‬پیوندهای‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬دریایی‭ ‬منطقه‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬اجرای‭ ‬مانور‭ ‬چندملیتی‭ ‬اخیر،‭ ‬نمادی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬اسرائیل‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬دریایی‭ (‬IMX-Cutlass Express 2022‭ ‬‭)‬،‭ ‬بزرگترین‭ ‬مانور‭ ‬دریایی‭ ‬خاورمیانه،‭ ‬اشتراک‭ ‬نمود‭. ‬60‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬اشتراک‭ ‬داشتند‭. ‬سطح‭ ‬مشارکت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬واقعاً‭ ‬قابل‌توجه‭ ‬و‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬بود‭. ‬

بیرق اسرائیل و بحرین در کنار بیرق قوای بحری ایالات متحده در یکی از کشتی‌های مربوط به قوای بحری ایالات متحده در آبهای بحرین به اهتزاز درآمده است. سرباز داوسن روت/ قوای بحری ایالات متحده

مانور‭ ‬IMX-Cutlass Express‭ ‬خلیج‌‭ ‬عربی‭ ‬الی‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬می‌گرفت‭. ‬ما،‭ ‬با‭ ‬برگزاری‭ ‬مانور‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬عملیاتی‭ ‬گسترده،‭ ‬اراده‭ ‬جمعی‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬نظم‭ ‬بین‌المللی‭ ‬قانون‭-‬محور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشتیم‭. ‬وجود‭ ‬این‭ ‬نظم‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬جریان‭ ‬آزاد‭ ‬ترافیک‭ ‬بحری‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬ساحلی،‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬عرصهٔ‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬همکاری،‭ ‬ما‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬امکانات‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنیم‭.‬

IMX-Cutlass Express‭ ‬فرصت‭ ‬ارزشمندی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬شانه‌به‌شانه‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬چهار‭ ‬‮«‬اصل‮»‬‭ ‬مهم،‭ ‬یعنی‭ ‬رابطه،‭ ‬همکاری،‭ ‬دوستی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬مشترک،‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭. ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬پروسه‌ها،‭ ‬همگام‌سازی‭ ‬سیستم‌ها‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬روابط‭ ‬برای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬چالش‌های‭ ‬دریایی‭ ‬امروزی‭ ‬ضروری‭ ‬است‭. ‬هیچ‭ ‬کشوری‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬به‌تنهایی‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬ضمانت‭ ‬کند‭. ‬تضعیف‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مخرب‭ ‬در‭ ‬آبهای‭ ‬مهم‭ ‬منطقه‭ ‬مستلزم‭ ‬ایجاد‭ ‬روابط‭ ‬تنگاتنگ‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬است‭. ‬

عالی‌جناب شاهزاده سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد، معاون سرقومندان اعلی و صدراعظم بحرین، وسط، در مراسم معرفی طیاره بدون سرنشین GHOST 4 حضور یافته است. سرباز مارک محمود/ قوای بحری ایالات متحده

از‭ ‬بخش‌های‭ ‬مهم‭ ‬گسترش‭ ‬همکاری‭ ‬گروپی‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬سیستم‌های‭ ‬اتومات‭ ‬و‭ ‬هوش‭ ‬مصنوعی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬تصویر‭ ‬عملیاتی‭ ‬مشترک‭ ‬از‭ ‬آبهای‭ ‬اطراف‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭. ‬IMX-Cutlass Express‭ ‬امکان‭ ‬اجرای‭ ‬سناریوهای‭ ‬پیچیده‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنالوژی‭ ‬‌های‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬پیشرفته‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭. ‬ما‭ ‬دریافتیم‭ ‬که‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬و‭ ‬قایق‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬می‌توانند‭ ‬مکمل‭ ‬نیروی‭ ‬بشری‭ ‬و‭ ‬فراهم‌کننده‭ ‬امکان‭ ‬تفتیش‭ ‬گسترده

آبها‭ ‬و‭ ‬تقویت‌کننده‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬دریا‭ ‬و‭ ‬زیر‭ ‬دریا‭ ‬باشند‭. ‬

این‭ ‬محیط‭ ‬استراتژیک‭ ‬پیوسته‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تغییر‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬هرچه‭ ‬بیشتر‭ ‬سیستم‌های‭ ‬اتومات‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬آمادگی‭ ‬و‭ ‬کارآیی،‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬عوامل‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬ثبات‭ ‬محیط‭ ‬بحری،‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭.‬

IMX-Cutlass Express‭ ‬صرفاً‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬اولیه‭ ‬افق‭ ‬جدیدی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬ما‭ ‬گسترش‭ ‬پیدا‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬آینده‭ ‬ما‭ ‬امیدبخش‭ ‬تداوم‭ ‬همکاری‭ ‬بحری‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬برگزاری‭ ‬مانورهای‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬دانش‭ ‬تکنالوژیک‭ ‬است‭. ‬پایبندی‭ ‬مشترک‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬آبهای‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬جریان‭ ‬آزاد‭ ‬تجارت،‭ ‬از‭ ‬عوامل‭ ‬ایجاد‭ ‬اتحاد‭ ‬است‭.  ‬‭ ‬

نظرات بسته شده است.