پیام رهبر کلیدی

ازآنجاییکه‭ ‬کویت‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬با‭ ‬اعتماد‭ ‬ترین‭ ‬شرکای‭ ‬امنیتی‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬افراطگرایی‭ ‬خشن‭ ‬است،‭ ‬مسرورم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬یونیپاث‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬موضوع‭ ‬ارتباط‭ ‬می‌گیرد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬معرفی‭ ‬میگیرم‭.‬
چه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬یکجا‭ ‬شدن‭ ‬با‭ ‬ائتلاف‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬داعش،‭ ‬مهمانداری‭ ‬تمرینات‭ ‬چندملیتی‭ ‬نظامی‭ ‬مانند‭ ‬ایگل‭ ‬ریزولف‭ ‬یا‭ ‬اقدام‭ ‬بر‭ ‬علیه‭ ‬تمویل‭ ‬تروریستها‭ ‬بعنوان‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬عمل‭ ‬مالی‭ ‬شرق‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬افریقای‭ ‬شمالی‭ ‬باشد،‭ ‬کویت‭ ‬نقش‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬حجم‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬ثبات‭ ‬منطقوی‭ ‬انجام‭ ‬میدهد‭.‬
این‭ ‬وضعیت‭ ‬امور‭ ‬ادای‭ ‬احترام‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬سیاسی‭ ‬امیر‭ ‬کویت‭ ‬جلالتمآب‭ ‬امیر‭ ‬شیخ‭ ‬صباه‭ ‬آل‭ ‬احمد‭ ‬آل‭ ‬صباه‭.‬
قوای‭ ‬مسحل‭ ‬کویت‭ ‬درک‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬تروریزم‭ ‬تهدید‭ ‬درجه‭ ‬یک‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬این‭ ‬مصیبت،‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬ما‭ ‬بر‭ ‬نگهداری‭ ‬یک‭ ‬حالت‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬همآهنگی‭ ‬باشورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬و‭ ‬شرکای‭ ‬چندملیتی‭ ‬ما‭ ‬تمرکز‭ ‬می‌کنند‭.‬
سرمایه‭ ‬گذاری‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬بهترین‭ ‬سلاح‌های‭ ‬جهان‭ ‬فقط‭ ‬یک‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬معادله‭ ‬است‭. ‬بهبود‭ ‬مهارت‌ها‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬ظرفیت‌ها‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬زمینی،‭ ‬هوائی‭ ‬و‭ ‬بحری‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬مساوی‭ ‬برخوردار‭ ‬اند‭. ‬ازینرو،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬تمرینات‭ ‬نظامی‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬هستند‭.‬
هر‭ ‬سال‭ ‬کویت‭ ‬هزاران‭ ‬سرباز‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬ایگل‭ ‬ریزولف‭ ‬دعوت‭ ‬می‭ ‬کند،‭ ‬اما‭ ‬کشور‭ ‬من‭ ‬همچنان‭ ‬با‭ ‬شرکا‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬تمریناتی‭ ‬مانند‭ ‬سپر‭ ‬صحرا،‭ ‬مانور‭ ‬بحری‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬و‭ ‬گوهر‭ ‬غرب‭ ‬سهم‭ ‬می‭ ‬گیرد‭.‬
تهدیدات‭ ‬اخیر‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عرب‭ ‬فقط‭ ‬باور‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آمادگی‭ ‬و‭ ‬توانمندی‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬موقعیت‭ ‬پویای‭ ‬ملت‭ ‬ما‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬
مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم،‭ ‬اما،‭ ‬نگرانی‭ ‬کل‭ ‬کشور‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬از‭ ‬نظامی‌ها‭. ‬جزوتام‌های‭ ‬پولیس‭ ‬و‭ ‬گارد‭ ‬ملی‭ ‬بشکل‭ ‬موثر‭ ‬با‭ ‬اردو‭ ‬کار‭ ‬می‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬امنیت‭ ‬کویت‭ ‬را‭ ‬تامین‭ ‬نمایند‭. ‬همچنان‭ ‬حکومت‭ ‬کویت‭ ‬توانمندی‌هایش‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬منع‭ ‬دسترسی‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬به‭ ‬پولی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مرتکب‭ ‬جرایم‭ ‬شان‭ ‬شوند‭ ‬تقویت‭ ‬بخشید‭. ‬بر‭ ‬علاوه،‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حکومت‭ ‬کویت‭ ‬اجرا‭ ‬می‌گردند،‭ ‬کویت‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬تبلیغات‭ ‬آنلاین‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬تقویه‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬شوند‭ ‬را‭ ‬منع‭ ‬می‌کند‭.‬
وزارت‭ ‬معارف‭ ‬کشور‭ ‬برنامه‭ ‬ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مکاتب‭ ‬عمومی‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬ایدئولوژی‌های‭ ‬افراطگرا‭ ‬مبارزه‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬معنی‭ ‬اسلام‭ ‬واقعی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬بگذارد‭. ‬همچنان‭ ‬وزارت‭ ‬اوقاف‭ ‬نقش‭ ‬مشابهی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اموزش‭ ‬امامان‭ ‬و‭ ‬رهبران‭ ‬مذهبی‭ ‬انجام‭ ‬میدهد‭.‬
زمانیکه‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تخریبات‭ ‬داعش،‭ ‬نوبت‭ ‬به‭ ‬بازسازی‭ ‬عراق‭ ‬رسید،‭ ‬کشورم‭ ‬کنفرانس‭ ‬کویت‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬میزبانی‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تمویل‭ ‬کنندگان‭ ‬درجه‭ ‬یک‭ ‬کمک‌ها‭ ‬بود‭. ‬تمویلات‭ ‬خیریه‭ ‬کویت‭ ‬باعث‭ ‬اسکان‭ ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬ساختن‭ ‬غذا‭ ‬به‭ ‬مهاجرین‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مکاتب‭ ‬و‭ ‬مراکزطبی‭ ‬بازسازی‭ ‬گردیده‭ ‬اند‭. ‬کشور‭ ‬من‭ ‬درک‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬یک‭ ‬تلاش‭ ‬مشترک‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬کشور‭ ‬نمیتواند‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬کامیاب‭ ‬بیرون‭ ‬آید‭. ‬
من‭ ‬اطمینان‭ ‬دارم‭ ‬که‭ ‬چنین‭ ‬یک‭ ‬رویکرد‭ ‬چندملیتی‭ -‬تاکتیکی،‭ ‬اوپراتیفی‭ ‬و‭ ‬استراتیژیک‭ – ‬کلید‭ ‬حذف‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬افراطگرایی‭ ‬خشن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬باعث‭ ‬تهدید‭ ‬منطقه‭ ‬ما‭ ‬بلکه‭ ‬کل‭ ‬جهان‭ ‬می‭ ‬گردد‭.‬
دگرجنرال متقاعد محمد خالد الخضر
لوی درستیز سابق قوای مسلح کویت ‭ 

نظرات بسته شده است.