پیام رهبر کلیدی

اینجانب‭ ‬می‌خواهم‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬اختصاص‭ ‬این‭ ‬نمبر‭ ‬مخصوص‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬به‭ ‬یمن‭ ‬و‭ ‬کوشش‌های‭ ‬قهرمانان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬یمن‭ ‬برای‭ ‬بازگرداندن‭ ‬مشروعیت‭ ‬و‭ ‬دفع‭ ‬خطر‭ ‬تهاجم‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬با‭ ‬کمک‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬عربی‭ ‬تشکر‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬نمایم‭. ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬شجاعانه‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬مردم‭ ‬یمن‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬سرنوشت‭ ‬مشترک‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬حوثی‌های‭ ‬تحت‭ ‬حمایت‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬برسانیم‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬رفتارهای‭ ‬زشت‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬و‭ ‬جغرافیای‭ ‬یمن‭ ‬کشیده‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
رهبری‭ ‬یمن‭ ‬همزمان‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬جنگ‭ ‬درگیر‭ ‬شده‭ ‬است‭: ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬کودتای‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬در‭ ‬جبهه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬دیگری‭ ‬جنگ‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬نهاد‭ ‬دفاعی‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬استوار‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬علمی‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬حمایت‌های‭ ‬بیجا،‭ ‬منطقه‌گرایی‭ ‬و‭ ‬وفاداری‭ ‬جهتدار‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬بازسازی‭ ‬اردو‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬استثنایی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمانه‌ای‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬پروگرام‌ریزان‭ ‬کودتا‭ ‬کنترول‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬ملت،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬گرفتند‭. ‬نهاد‭ ‬اردوی‭ ‬تضمین‌کننده‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یمن‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬مقابله‭ ‬کند؛‭ ‬از‭ ‬دستاوردهای‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬حفاظت‭ ‬نماید؛‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬خشونت،‭ ‬افراط‌گرایی،‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬نقشه‌های‭ ‬خرابکارانه‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تهدید‭ ‬وحدت،‭ ‬هویت،‭ ‬حاکمیت،‭ ‬استقلال‭ ‬و‭ ‬تمامیت‭ ‬ارضی‭ ‬کشور‭ ‬مقابله‭ ‬نماید‭.‬
ما‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬تکمیل‭ ‬کردن‭ ‬پلان‌های‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬جهت‭ ‬تضمین‭ ‬ثبات‭ ‬حکومت‭ ‬و‭ ‬احیای‭ ‬وجهه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬منشأ‭ ‬شورش‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬اردوی‭ ‬یمن‭ ‬نیرومند‭ ‬و‭ ‬منسجم‭ ‬بماند‭. ‬ما‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬به‭ ‬تشویش‭ ‬کمیت‭ ‬قوا‭ ‬باشیم‭ ‬به‭ ‬کیفیت‭ ‬آنها‭ ‬اهمیت‭ ‬می‌دهیم‭ ‬تا‭ ‬تهدیدی‭ ‬برای‭ ‬همسایه‭ ‬های‭ ‬ما‭ ‬نباشند‭ ‬که‭ ‬اگرچه‭ ‬سرحدات‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬مشخص‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬ثبات‭ ‬یمن
و‭ ‬منطقه‭ ‬کمک‭ ‬می‌کنند‭.‬
قوای‭ ‬مسلح‭ ‬یمن‭ ‬سنگ‭ ‬بنایی‭ ‬برای‭ ‬احیا‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬منطقه،‭ ‬خنثی‭ ‬کردن‭ ‬پلان‌های‭ ‬ضدعربی‭ ‬و‭ ‬بی‌اثر‭ ‬ساختن‭ ‬کوشش‌ها‭ ‬برای‭ ‬بی‌ثبات‭ ‬کردن‭ ‬جامعه،‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬ثبات‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬تهدید‭ ‬مسیرهای‭ ‬ترانسپورتی‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬بین‌المللی‭ ‬هستند‭.‬
وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬لوی‭ ‬درستیز‭ ‬یک‭ ‬پروگرام‭ ‬تعلیمی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ما‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‌اند‭. ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬بشمول‭ ‬ایجاد‭ ‬مؤسسات‭ ‬و‭ ‬کالج‌های‭ ‬نظامی‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬ساختار‭ ‬جدید‭ ‬فدرال‭ ‬یمن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اولین‭ ‬کالج‭ ‬نظامی‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬پایتخت‭ ‬موقت‭ ‬یعنی‭ ‬عدن‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌کند‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬حوثی‌های‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬ایران‭ ‬هستیم،‭ ‬پیروزی‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬می‌دهیم،‭ ‬پیشرفت‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬عملکرد‭ ‬سریعی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شاخه‌ها،‭ ‬قومندانی‌ها‌،‭ ‬فرقه‌ها‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬مختلف‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهیم‭ ‬چون‭ ‬اردوی‭ ‬ما‭ ‬همزمان‭ ‬می‌جنگد‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬می‌بیند‭.‬
همان‌طور‭ ‬که‭ ‬می‌دانید،‭ ‬خصوصیت‭ ‬یمن‭ ‬عوارض‭ ‬طبیعی‭ ‬مشکل‭ ‬و‭ ‬قلمروی‭ ‬وسیع‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دشمن‭ ‬ده‌ها‭ ‬هزار‭ ‬ماین‭ ‬ضدپرسونل‭ ‬و‭ ‬ضد‭ ‬تانک‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬تنها‭ ‬یک‭ ‬سرک‭ ‬کانکریتی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬دفن‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬زمان‭ ‬شروع‭ ‬جنگ،‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬جبهه‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬هم‭ ‬فروکش‭ ‬نکرده‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬روز‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬نابودی‭ ‬دشمن‭ ‬ختم‭ ‬می‌شود‭. ‬نباید‭ ‬فراموش‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬موفق‭ ‬شدند‭ ‬تمام‭ ‬منابع‭ ‬اردوی‭ ‬یمن‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬جمهوری‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬58‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬فرقه‌های‭ ‬خود‭ ‬ذخیره‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬غارت‭ ‬کنند‭. ‬این‭ ‬دیپوها‭ ‬در‭ ‬پایتخت‭ ‬یعنی‭ ‬صنعا‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‭ ‬بودند‭. ‬ضمن‭ ‬این،‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬قاچاقچیان‭ ‬اصلی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬قاچاق‭ ‬سلاح‭ ‬و‭ ‬مهمات‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬شروری‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬یمن‭ ‬هستند،‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬تروریستی‭ ‬محلی‭ ‬حمایت‭ ‬مالی،‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬لوجستیکی‭ ‬می‌کنند‭.‬
تهدید‭ ‬حوثی‌های‭ ‬تحت‭ ‬حمایت‭ ‬ایران‭ ‬باعث‭ ‬تشویش‭ ‬همه‭ ‬است‭. ‬جنایات‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬و‭ ‬جغرافیای‭ ‬یمن‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬کوشش‌‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬هماهنگ‭ ‬و‭ ‬متحد‭ ‬کنیم،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬کوشش‌‌ها‭ ‬نباید‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬نظامی‭ ‬محدود‭ ‬شود‭. ‬پیروزی‭ ‬مستلزم‭ ‬کوشش‌‭ ‬مضاعف‭ ‬رسانه‌ها،‭ ‬عقلانی‭ ‬کردن‭ ‬گفتمان‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬ختم‭ ‬کودتا‭ ‬و‭ ‬بازپس‭ ‬گرفتن‭ ‬میهن‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬فتنه‌ها،‭ ‬شایعات‭ ‬و‭ ‬کارزارهای‭ ‬افتراآمیز‭ ‬و‭ ‬گمراه‌کننده‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬شورشیان‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬بگیریم‭.‬
رسانه‌ها‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬افشای‭ ‬جنایات‭ ‬و‭ ‬تخلفات‭ ‬حوثی‌های‭ ‬تحت‭ ‬حمایت‭ ‬ایران‭ ‬بازی‭ ‬می‌کنند‭. ‬راپورهای‭ ‬خبری‭ ‬باید‭ ‬علی‌رغم‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬محدود‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬مجرمانه‭ ‬شبه‌نظامیان‭ ‬و‭ ‬تحریک‭ ‬نظام‌مند‭ ‬رهبران‭ ‬علیه‭ ‬رسانه‌های‭ ‬آزاد‭ ‬و‭ ‬علیه‭ ‬شاهدان‭ ‬جنایات‭ ‬آنها،‭ ‬بالای‭ ‬درگیری‌ها،‭ ‬فداکاری‌ها‭ ‬و‭ ‬پیروزی‌های‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬جبهه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬تأکید‭ ‬کنند‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬جبهه‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬ادغام‭ ‬کنیم‭.‬
صلح،‭ ‬خواسته‭ ‬اصلی‭ ‬همه‭ ‬یمنی‌ها‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬همان‭ ‬چیزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یمنی‌ها‭ ‬تحت‭ ‬رهبری‭ ‬فیلد‭ ‬مارشال‭ ‬سابق‭ ‬عبد‭ ‬ربه‭ ‬منصور‭ ‬هادی،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬و‭ ‬قومندان‭ ‬اعلی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬به‭ ‬جستجوی‭ ‬آن‭ ‬هستند‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬طرزالعمل‌های‭ ‬رهبری‭ ‬سیاسی‭ ‬متعهد‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬پایبندی‭ ‬به‭ ‬کنوانسیون‌ها‭ ‬و‭ ‬توافق‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬گذشته‭ ‬یا‭ ‬حال‭ ‬کوشش‌‭ ‬می‌کنیم‭.‬
در‭ ‬خاتمه،‭ ‬علاقمند‭ ‬هستم‭ ‬بالای‭ ‬عزم‭ ‬و‭ ‬اراده‭ ‬ما‭ ‬تأکید‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬تمام‭ ‬قلمرو‭ ‬یمن‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬قوایمان‭ ‬آزاد‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬پیروزی‭ ‬بالای‭ ‬حوثی‌ها‭ ‬و‭ ‬عناصر‭ ‬تروریستی‭ ‬نیل‭ ‬شویم‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬اهداف‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬قیمتی‭ ‬خون‭ ‬شهدا‭ ‬و‭ ‬مجروحان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پاس‭ ‬می‌داریم‭. ‬ما‭ ‬هیچ‭ ‬چاره‌ای‭ ‬جز‭ ‬پیروزی‭ ‬نداریم‭: ‬یا‭ ‬با‭ ‬غرور‭ ‬و‭ ‬عزت‭ ‬زندگی‭ ‬کنید‭ ‬یا‭ ‬بمیرید‭ ‬و‭ ‬نشان‭ ‬شهادت‭ ‬بگیرید‭.‬
دگرجنرال‭ ‬ستاد‭ ‬محمد‭ ‬علی‭ ‬المقداشی‭ ‬
وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬یمن‭ ‬

نظرات بسته شده است.