پیام رهبر کلیدی

علاقمندم‭ ‬از‭ ‬قومندانی‌‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬اظهار‭ ‬سپاس‭ ‬نمایم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬من‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آوردند‭ ‬تا‭ ‬قومندانی‭ ‬باشم‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬‌کوشش‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬برهم‭ ‬زدن‭ ‬امنیت‭ ‬منطقه‭ ‬می‌پردازد‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬کنم‭.‬

استراتژی‌‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬مصر‭ ‬از‭ ‬موقف‭ ‬محکم‭ ‬و‭ ‬استواری‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مصر‭ ‬پزیرفته‭ ‬شده‭ ‬نشات‭ ‬می‌گیرد‭. ‬این‭ ‬استراتژی‌‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬شش‭ ‬ستون‭ ‬است‭.‬

ستون‭ ‬اول‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬‌ایدیولوجی‌های‭ ‬افراطی‭/‬تروریستی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬روشن‭ ‬شدن‭ ‬اذهان‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬اصول‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬ارزش‌های‭ ‬عفو‭ ‬و‭ ‬مفهوم‭ ‬تحمل‭ ‬پزیری‭ ‬که‭ ‬ذریعه‭ ‬تمام‭ ‬ادیان‭ ‬الهی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬می‌باشد‭.‬

دومین‭ ‬ستون‭ ‬مستلزم‭ ‬مقابله‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬عناصر‭ ‬تروریست‭ ‬با‭ ‬کاربرد‭ ‬اقدامات‭ ‬مشروع‭ ‬بدون‭ ‬استفاده‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬اندازه‭ ‬از‭ ‬زور‭ ‬می‌باشد،‭ ‬و‭ ‬سومین‭ ‬ستون‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬مردم‭ ‬محل‭ ‬از‭ ‬کوشش‌‌های‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬موضوع‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬متکی‭ ‬است‭.‬

ستون‭ ‬چهارم‭ ‬بشمول‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬یک‭ ‬رویکرد‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬معضل‭ ‬تروریزم‭ ‬بدون‭ ‬محدود‭ ‬ساختن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬ابعاد‭ ‬امنیتی‭ ‬می‌باشد‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬ذریعه‭ ‬بهبود‭ ‬در‭ ‬معیشت‭ ‬و‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬نارضایتی‌های‭ ‬اقتصادی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬می‌تواند‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭.‬

پنجمین‭ ‬ستون‭ ‬بر‭ ‬انکشاف‭ ‬روایت‭ ‬معتدل‭ ‬دینی‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬نقش‭ ‬الازهر،‭ ‬پوهنتون‌ها،‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تحقیقی‭ ‬و‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬در‭ ‬ارتقای‭ ‬آگاهی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کوشش‌‌های‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬متمرکز‭ ‬می‌باشد‭. ‬ششمین‭ ‬و‭ ‬آخرین‭ ‬ستون‭ ‬بشمول‭ ‬اشتراک‭ ‬فعال‭ ‬مصر‭ ‬در‭ ‬ائتلاف‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬کنوانسیون‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬می‌باشد‭.‬

بر‭ ‬مبنای‭ ‬این‭ ‬استراتژی‌،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مصر‭ ‬عملیات‭ ‬فراگیر‭ ‬سینای‭ ‬2018‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هدف‭ ‬نابودسازی‭ ‬تروریستان‭ ‬در‭ ‬ساحات‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬مرکزی‭ ‬شبه‭ ‬جزیره‭ ‬سینای،‭ ‬ساحات‭ ‬دشتی‭ ‬و‭ ‬کوهستانی‭ ‬در‭ ‬طرف‭ ‬غرب‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬ساحات‭ ‬وادی‭ ‬نیل‭ ‬و‭ ‬دلتا‭ ‬که‭ ‬پناهگاه‌های‭ ‬امن‭ ‬تروریستان‭ ‬بودند‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬انداختند‭.‬

از‭ ‬زمان‭ ‬آغاز‭ ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬در‭ ‬9‭ ‬فبروری‭ ‬2018،‭ ‬عملیات‭ ‬سینای‭ ‬2018‭ ‬به‭ ‬نتایج‭ ‬چشمگیری‭ ‬دست‭ ‬یافته‭ ‬است،‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬زیربنایی‭ ‬و‭ ‬عملیاتی‭ ‬گروپ‌تروریستی‭ ‬انصار‭ ‬بیت‭ ‬المقدس‭ ‬را‭ ‬نابود‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬همچنان‌‭ ‬بیشتر‭ ‬توانمندی‭ ‬هایش‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تعقیب‭ ‬بقایای‌شان‭ ‬که‭ ‬فرار‭ ‬کرده‌اند‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭.‬

‌قوای‌‭ ‬ما‭ ‬همچنان‌‭ ‬امنیت‭ ‬محکم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬سرک‌های‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬مسیرها‭ ‬در‭ ‬سینای‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬مرکزی‭ ‬به‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشتند‭ ‬و‭ ‬همقدم‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬اقدامات‭ ‬امنیتی‭ ‬را‭ ‬تدوام‭ ‬بخشیده‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬باقیمانده‭ ‬تروریستی‭ ‬را‭ ‬نابود‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬‌کنترول‌مان‭ ‬را‭ ‬بالای‭ ‬آنها‭ ‬مستحکم‭ ‬ساختند‭.‬

قوای‌‭ ‬قهرمان‌مان‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‌های‭ ‬سختگیرانه‭ ‬کوششی‭ ‬و‭ ‬تفتیش‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬نابودسازی‭ ‬عناصر‭ ‬تروریستی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سرحدات‌مان‭ ‬رخنه‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬سلاح‭ ‬و‭ ‬مهمات‭ ‬به‭ ‬داخل‭ ‬مصر‭ ‬قاچاق‭ ‬می‌کنند‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهند‭. ‬

برای‭ ‬کسب‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬حفظ‭ ‬این‭ ‬دستاوردها،‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬نزدیک‭ ‬با‭ ‬پولیس‌‭ ‬ملکی،‭ ‬برای‭ ‬ریشه‌کن‭ ‬ساختن‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬از‭ ‬سینای‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬امن‭ ‬ساختن‭ ‬استراتژیک‌‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬غربی‭ ‬این‭ ‬شبه‭ ‬جزیره‭ ‬به‭ ‬مبارزه‌شان‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهند‭. ‬قوای‌‭ ‬ما‭ ‬مصمم‭ ‬هستند‭ ‬تا‭ ‬اهداف‭ ‬پلان‌شدهٔ‭ ‬عملیات‭ ‬را‭ ‬توام‭ ‬با‭ ‬تدوام‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬انکشافی‭ ‬سینای‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بیاورند‭ ‬تا‭ ‬مردم‭ ‬این‭ ‬شبه‭ ‬جزیره‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬مصر‭ ‬بتوانند‭ ‬در‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬آرامش‭ ‬باشند‭. ‬

طوریکه‭ ‬شما‭ ‬نیز‭ ‬می‌‭ ‬دانید،‭ ‬تمام‭ ‬تروریستان‭ ‬و‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬افراطی‭ ‬از‭ ‬تصورات‭ ‬و‭ ‬تفاسیر‭ ‬غلط‭ ‬دینی‭ ‬سوء‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تعالیم‭ ‬دینی‭ ‬منحرف‭ ‬می‌شوند‭. ‬آنها‭ ‬به‭ ‬نفرت،‭ ‬ستیزه‌جویی‭ ‬و‭ ‬خشونت‭ ‬دامن‭ ‬می‌زنند‭ ‬تا‭ ‬افکار‭ ‬غلط‭ ‬خودشان‭ ‬را‭ ‬بالای‭ ‬جوامع‭ ‬تحمیل‭ ‬کنند‭.‬

همچو‭ ‬گروپ‌‌ها‭ ‬بعداً‭ ‬اهداف‌شان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬منافع‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬به‭ ‬کوشش‌‭ ‬برای‭ ‬سقوط‭ ‬و‭ ‬تجزیه‭ ‬دولت‌های‭ ‬مستقل‭ ‬شدت‭ ‬می‌دهند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬خلافت‌شان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬منطقه‭ ‬جغرافیایی‭ ‬کلان‭ ‬جهان‭ ‬بشمول‭ ‬مرکز‭ ‬جهان‭ ‬اسلام‭ ‬و‭ ‬عرب‭ ‬ایجاد‭ ‬کنند‭. ‬ازینرو،‭ ‬تروریزم‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬پدیده‭ ‬فراسرحدی‭ ‬می‌گردد‭ – ‬و‭ ‬صرفنظر‭ ‬از‭ ‬مذهب‭ ‬یا‭ ‬قومیت،‭ ‬وضعیت‭ ‬انکشافی،‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬ثروت‭ ‬نسبی‭ ‬یا‭ ‬فقر‭ ‬هیچ‭ ‬کشوری‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬پیامد‌های‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬امان‭ ‬نیست‭. ‬

از‭ ‬آنجاییکه‭ ‬تروریستان‭ ‬توانمندی‌ها‭ ‬و‭ ‬امکانات‌شان‭ ‬را‭ ‬بهتر‭ ‬می‌سازند،‭ ‬مسئولیت‭ ‬ما‭ ‬پیچیده‌تر‭ ‬گردیده‭ ‬است‭. ‬گروپ‌‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬تکنالوجی‌‭ ‬تحول‌آور‭ ‬در‭ ‬ارتباطات،‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬انکشاف‭ ‬روش‌های‭ ‬ابتکارانه‭ ‬برای‭ ‬پخش‭ ‬ایدیولوجی‌‭ ‬تکفیری،‭ ‬جذب‭ ‬اعضای‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬رهنمودها‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬عملیات‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬وحشت‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬انداختن‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌گیرند‭.‬

مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬و‭ ‬شاخه‌های‌شان‭ ‬مستلزم‭ ‬یک‭ ‬موقف‭ ‬محکم‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬همیشگی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬استراتژی‌‌های‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬می‌باشد‭. ‬مصر‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬اشکال‭ ‬آن،‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬ریشه‌های‭ ‬ایدیولوجیک‭ ‬آن،‭ ‬خشک‭ ‬نمودن‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬اش،‭ ‬و‭ ‬اتخاذ‭ ‬تمام‭ ‬اقدامات‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬جلوگیری‭ ‬و‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬جرایم‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬همکاری‭ ‬نزدیک‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬متعهد‭ ‬می‌باشد‭. ‬

پیام‭ ‬اسلام،‭ ‬پیام‭ ‬صلح‭ ‬است‭. ‬درین‭ ‬عرصه،‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬قسم‭ ‬کوشش‌‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬پیوند‭ ‬دادن‭ ‬تروریزیم‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دین،‭ ‬قوم‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬اعتراض‭ ‬می‌کنیم‭. ‬بدون‭ ‬شک،‭ ‬اراده‭ ‬و‭ ‬عزم‭ ‬استوار‭ ‬کشورهای‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬افراط‭ ‬گرایی‭ ‬منتج‭ ‬به‭ ‬شکست‌شان‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬سرزمین‌ها‭ ‬و‭ ‬مردمان‌مان‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬

دگر‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬فرید‭ ‬

رئیس‭ ‬ارکان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مصر

نظرات بسته شده است.