پیام رهبر کلیدی

سازمان‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬ماحول‌های‭ ‬شکننده‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬غفلت‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬ضعیف‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬موفق‭ ‬می‌شوند‭. ‬مردم‭ ‬اعتماد‭ ‬خویش‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭ ‬که‭ ‬وعده‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬بی‌عدالتی‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬رنج‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬می‌دهد‭. ‬افراط‌گرایان‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنند‭ ‬تا‭ ‬نارضایتی‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬افزایش‭ ‬یافته،‭ ‬به‭ ‬اختلافات‭ ‬قومی‭ ‬و‭ ‬سمتی‭ ‬دامن‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬بی‌عدالتی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬انزوا‭ ‬رانده‭ ‬شدن‭ ‬را‭ ‬پرررنگ‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬جوانان‭ ‬به‭ ‬آسانی‭ ‬جذب‭ ‬حرکت‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬شوند‭. ‬

اردن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬کشورهایی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬سهم‭ ‬گرفت‭. ‬جلالت‌مآب‭ ‬ملک‭ ‬عبدالله‭ ‬دوم‭ ‬برای‭ ‬اولین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2005‭ ‬پیام‭ ‬امان‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬ارزش‌های‭ ‬اساسی‭ ‬اسلام‭ ‬مانند‭ ‬مهربانی،‭ ‬احترام‭ ‬متقابل،‭ ‬تحمل،‭ ‬پذیرش‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬مذهبی‭ ‬تأکید‭ ‬داشت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬عموم‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭. ‬پیام‭ ‬امان‭ ‬دروغ‌های‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬را‭ ‬افشا‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬تصویر‭ ‬واضحی‭ ‬از‭ ‬اسلام‭ ‬عاری‭ ‬از‭ ‬تحریفات‭ ‬تروریستانی‭ ‬که‭ ‬ادعای‭ ‬مسلمان‭ ‬بودن‭ ‬دارند‭ ‬را‭ ‬ارائه‭ ‬کرد‭.‬

با‭ ‬وجود‭ ‬اهداف‭ ‬متناقض،‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬تا‭ ‬مشترکاتی‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬جنایتکاران‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬اما‭ ‬هدف‭ ‬کلی‭ ‬آن‌ها‭ ‬فتنه‌اندازی‭ ‬و‭ ‬نزاع‭ ‬بین‭ ‬مسلمانان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اشاعه‭ ‬دروغ‭ ‬و‭ ‬تفسیر‭ ‬غلط‭ ‬از‭ ‬دین‭ ‬است‭. ‬

ما‭ ‬باید‭ ‬بالای‭ ‬اصول‭ ‬درست‭ ‬مذهبی‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬جوامع‭ ‬غیرمسلمان‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مسلمانان‭ ‬با‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬ظهور‭ ‬اسلام‭ ‬زندگی‭ ‬کنند‭ ‬تمرکز‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬رسمیت‭ ‬بشناسیم‭. ‬ما‭ ‬کلیساها‭ ‬و‭ ‬معابدی‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬برادرانمان‭ ‬به‌طور‭ ‬آزادانه‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬مذهبی‭ ‬خویش‭ ‬می‌پردازند‭. ‬مسلمانان‭ ‬کلیساها‭ ‬را‭ ‬تخریب‭ ‬نکرده‌اند‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬احترام‭ ‬گذاشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬محافظت‭ ‬کرده‌اند‭. ‬چرا،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬1400‭ ‬سال،‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬می‌خواهند‭ ‬اماکن‭ ‬عبادی‭ ‬را‭ ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬شهروندان‭ ‬بی‌گناه‭ ‬را‭ ‬بیجا‭ ‬کنند؟

تهدیدهای‭ ‬تروریستی‭ ‬شیوه‭ ‬سنتی‭ ‬جنگ‭ ‬را‭ ‬تغییر‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬اردوها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬معضل‭ ‬جدید‭ ‬جنگ‭ ‬چندبعدی‭ ‬مواجه‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬یک‭ ‬بخش‭ ‬جنگ‭ ‬از‭ ‬میدان‌های‭ ‬محاربه‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬منتقل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬یکسو‭ ‬شخصیت‌های‭ ‬مشکوک‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬خشونت‌آمیز‭ ‬می‌پردازند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬جوانان‭ ‬را‭ ‬گمراه‭ ‬کنند،‭ ‬در‭ ‬آن‌سوی‭ ‬دیگر‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬با‭ ‬پیام‌های‭ ‬خودشان‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬جلب‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬جوانان‭ ‬با‭ ‬پیام‌های‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬جلوگیری‭ ‬کنند‭.‬

ظهور‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬یک‭ ‬بازیگر‭ ‬عمده‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬متعجب‭ ‬ساخت‭. ‬ماشین‭ ‬رسانه‌ایی‭ ‬زهرآگین‭ ‬آن‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬وعده‭ “‬جهاد‭” ‬و‭ “‬مهاجرت‭” ‬فریب‭ ‬داد‭. ‬علیرغم‭ ‬جرائم‭ ‬و‭ ‬قساوت‌های‭ ‬فراگیر‭ ‬گروپ‌های‭ ‬داعشی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬عموم‭ ‬رسانیده‭ ‬شده‌اند،‭ ‬بازهم‭ ‬هزاران‭ ‬جوانان‭ ‬فریب‌خورده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عضویت‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬آمدند‭.‬

با‭ ‬این‭ ‬وجود،‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬شروع‭ ‬این‭ ‬جنگ‭ ‬آیدیالوجیک،‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬ریاست‭ ‬افتاء‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬جنگ‭ ‬حضور‭ ‬داشته‌ایم‭. ‬ریاست‭ ‬افتاء‭ ‬عالی‌ترین‭ ‬مرجع‭ ‬مذهبی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬دروغ‌های‭ ‬تروریستان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬فضاهای‭ ‬مختلف،‭ ‬کانال‌های‭ ‬رسانه‌‭ ‬و‭ ‬صفحات‭ ‬شبکه‭ ‬اجتماعی‭ ‬افشا‭ ‬کرده‌ایم‭. ‬ما‭ ‬روحانیون‭ ‬و‭ ‬امامان‭ ‬را‭ ‬آموزش‭ ‬دادیم‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬افکار‭ ‬افراطی‭ ‬مسلکی‭ ‬شوند‭. ‬

علیرغم‭ ‬موجودیت‭ ‬کمپاین‌های‭ ‬گسترده‭ ‬رسانه‭ ‬علیه‭ ‬تروریستان،‭ ‬اکثریت‭ ‬این‭ ‬کمپاین‌ها‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬نرسیده‌اند‭ ‬و‭ ‬بعضا‭ ‬کارها‭ ‬را‭ ‬بدتر‭ ‬ساختند‭. ‬مشکل‭ ‬تعداد‭ ‬و‭ ‬کمیت‭ ‬پیام‌های‭ ‬رسانه‌‭ ‬نیست‭ ‬بلکه‭ ‬کیفیت‭ ‬محتویات‭ ‬و‭ ‬قوی‭ ‬بودن‭ ‬استدلال‭ ‬آن‌ها‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬اشخاصی‭ ‬که‭ ‬به‌درستی‭ ‬درباره‭ ‬متون‭ ‬اسلامی‭ ‬تحصیل‌کرده‭ ‬باشند‭ ‬ضرورت‭ ‬داریم‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬تروریستان‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬متون‭ ‬اسلامی‭ ‬ناقص‭ ‬برداشت‭ ‬کرده،‭ ‬معنای‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تحریف‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬فریب‭ ‬می‌دهند‭ ‬را‭ ‬افشا‭ ‬کنند‭. ‬برداشت‭ ‬ناقص‭ ‬تروریستان‭ ‬از‭ ‬متون‭ ‬مذهبی‭ ‬یا‭ ‬انتخاب‭ ‬سطرهایی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬متن‭ ‬کلی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معضلات‭ ‬بزرگی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬غیر‭ ‬مسلکی‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مقابله‭ ‬کنند‭.‬

باید‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬مخاطب‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬دارای‭ ‬خصوصیات‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬اجتماع‭ ‬متمایز‭ ‬می‌کند‭. ‬اکثریت‭ ‬این‭ ‬مخاطبین‭ ‬به‭ ‬مسجد‭ ‬می‌روند،‭ ‬به‭ ‬خطبه‌های‭ ‬نماز‭ ‬جمعه‭ ‬گوش‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬مراسمات‭ ‬مذهبی‭ ‬را‭ ‬آن‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حدیث‭ ‬آمده‭ ‬است‭ ‬اجرا‭ ‬می‌کنند‭. ‬بنابراین،‭ ‬پیام‌رسانی‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬رسانه‌های‭ ‬عادی‭ ‬اغلب‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬جوانان‭ ‬نمی‌رسد‭.‬

ریاست‭ ‬افتاء‭ ‬تحقیقات‭ ‬جامعی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬پدیده‭ ‬تروریزم‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬امامان‭ ‬مساجد‭ ‬را‭ ‬آموزش‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬افکار‭ ‬افراطی‭ ‬مبارزه‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬علائم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مراحل‭ ‬اولیه‭ ‬کشف‭ ‬کنند‭. ‬ما‭ ‬می‌توانیم‭ ‬جوانان‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پخش‭ ‬پیام‌های‭ ‬اعتدال‭ ‬و‭ ‬تحمل‭ ‬از‭ ‬افتادن‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬تروریزم‭ ‬محافظت‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬دروغ‌ها‭ ‬و‭ ‬اتهامات‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رسانه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬افشا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬کاهش‭ ‬داده‌ایم‭.‬

پیشرفت‌های‭ ‬تکنالوژیکی‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دهکده‭ ‬کوچک‭ ‬مبدل‭ ‬ساخته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬فرهنگ‌های‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬تحسین‭ ‬کنند‭. ‬در‭ ‬عین‭ ‬زمان،‭ ‬تهدیدهای‭ ‬امنیتی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬فعالیت‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬در‭ ‬شبکه‭ ‬اجتماعی‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬بنابراین‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬افراطی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬جبهه‭ ‬مهم‭ ‬مورد‭ ‬نکوهش‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬جوانان‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تفکرات‭ ‬مضر‭ ‬مصئون‭ ‬شوند‭.‬

این‭ ‬یک‭ ‬مسئولیت‭ ‬خطیر‭ ‬برای‭ ‬روحانیون‭ ‬و‭ ‬امامان‭ ‬مساجد‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬بین‌المللی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬کس‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آن‭ ‬مصئون‭ ‬نیست‭. ‬ما‭ ‬باید‭ ‬مساعی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تفکرات‭ ‬افراطی‭ ‬را‭ ‬متحد‭ ‬کنیم،‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬شریک‭ ‬ساخته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم‭. ‬می‌خواهم‭ ‬تاکید‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬مذهب،‭ ‬فرقه‭ ‬یا‭ ‬جنسیت‭ ‬خاص‭ ‬نیست‭. ‬تمام‭ ‬ایدیولوژی‌ها‭ ‬افراد‭ ‬افراطی‭ ‬دارند‭.‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬داکتر‭ ‬مجید‭ ‬الدورشا

مفتی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن

نظرات بسته شده است.