پیام رهبر کلیدی

می‌خواهم‭ ‬از‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬فراهم‭ ‬نمودن‭ ‬فرصت‭ ‬نوشتن‭ ‬این‭ ‬مقاله‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬مخصوص‭ ‬مجله‭ ‬یونیپاث‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد،‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭.‬

با‭ ‬پیشرفت‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬تکنالوژی،‭ ‬احتمال‭ ‬ایجاد‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬سرورهایی‭ ‬که‭ ‬تهداب‌های‭ ‬آنلاین‭ ‬را‭ ‬کنترول‭ ‬می‌کنند،‭ ‬افزایش‭ ‬می‌یابد‭. ‬این‭ ‬شامل‭ ‬خدمات‭ ‬ترانسپورتی،‭ ‬برق‌،‭ ‬گاز،‭ ‬تصفیه‌خانه‌ها‭ ‬یا‭ ‬خدمات‭ ‬مالی‭ ‬بانکها،‭ ‬بورس‭ ‬اوراق‭ ‬بهادار‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬مالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬حوادث‭ ‬ساختگی‭ ‬یا‭ ‬طبیعی‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭. ‬وقوع‭ ‬چنین‭ ‬رویدادهایی‭ ‬هراس‌آور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬عملاً‭ ‬می‌تواند‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عصر‭ ‬حجر‭ ‬بازگرداند‭.‬

ازکارافتادگی‭ ‬سرورهای‭ ‬متعلق‭ ‬به‭ ‬غول‌های‭ ‬تکنالوژی،‭ ‬سایت‭ ‬های‭ ‬شبکه‌سازی‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬پروگرام‌‌ها‭ ‬نشان‌دهنده‭ ‬آسیب‌پذیری‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬ایجاد‭ ‬احساس‭ ‬تنهایی،‭ ‬انزوا‭ ‬و‭ ‬پوچی‭ ‬در‭ ‬مردم‭ ‬دنیاست‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬میزان‭ ‬اتکای‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭. ‬این‭ ‬وابستگی‭ ‬باعث‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬تهدیدات‭ ‬خطرناک‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬وضعیت‭ ‬‮«‬بودن‭ ‬یا‭ ‬نبودن‮»‬‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تهدیداتی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬دفع‭ ‬آنها‭ ‬آماده‭ ‬باشیم،‭ ‬می‌شود‭. ‬

شاید‭ ‬همه‌گیری‭ ‬ویروس‭ ‬کرونا‭ ‬و‭ ‬عواقب‭ ‬مرگبار‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ایجاد‭ ‬الزاماتی‭ ‬ازقبیل‭ ‬فاصله‌گذاری‭ ‬اجتماعی،‭ ‬گرایش‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬از‭ ‬دور‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬گسترده‭ ‬پروگرام‌‌های‭ ‬تصویری،‭ ‬صوتی‭ ‬و‭ ‬غیره،‭ ‬باعث‭ ‬شیوع‭ ‬ترس‭ ‬بین‭ ‬انسان‌ها‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬تشویش‌‌ها‭ ‬درباره‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬است‭: ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬در‭ ‬تقابل‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬طبیعت‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬بقا‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬صحت‭ ‬انسان‌ها‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

دنیا‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬سناریوها‭ ‬آماده‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬جنگ‭ ‬جهانی‭ ‬قلمداد‭ ‬کند‭. ‬نقش‭ ‬اردو‌ها‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬بالقوه‭ ‬محدود‭ ‬نمی‌شود‭ ‬بلکه‭ ‬بررسی‭ ‬روندها‭ ‬و‭ ‬مسیرها‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬پلان‌های‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬تهدیدات‭ ‬نوظهور‭ ‬و‭ ‬مهم‌تر‭ ‬از‭ ‬همه،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تمدن‭ ‬بشری‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬مساله‭ ‬بقا‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭: ‬ما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬وسیله‌ای‭ ‬که‭ ‬لازم‭ ‬باشد‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬محافظت‭ ‬کنیم‭. ‬

جنگ‭ ‬سایبری‭ ‬شامل‭ ‬جاسوسی‭ ‬از‭ ‬کشورها،‭ ‬سرقت‭ ‬اسرار‭ ‬تجاری‭ ‬و‭ ‬نظامی،‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬کمپیوترهای‭ ‬مسئول‭ ‬کنترول‭ ‬تهداب‌های‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬سیستم‌‌های‭ ‬تسلیحات،‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬معلومات‭ ‬حیاتی‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬گرفتن‭ ‬سرویس‌های‭ ‬حیاتی‭ ‬یا‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬کشورهای‭ ‬متخاصم‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬سبک‭ ‬نوظهور‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬میدان‌های‭ ‬جنگ‭ ‬زمینی،‭ ‬هوایی‭ ‬و‭ ‬دریایی‭ ‬را‭ ‬فرا‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حملات‭ ‬مستلزم‭ ‬مساعی‭ ‬مستمر‭ ‬همه‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬یک‭ ‬سیستم‌‭ ‬قدرتمند‭ ‬دفاعی‭ ‬و‭ ‬مقاوم‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬نفوذ،‭ ‬است‭. ‬

دانش‭ ‬بشری‭ ‬طی‭ ‬دهه‌ها‭ ‬و‭ ‬قرون‌‭ ‬گذشته‭ ‬چندین‭ ‬برابر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬حالا،‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬انقلاب‭ ‬معلوماتی،‭ ‬این‭ ‬تکثیر‭ ‬هر‭ ‬ساعت‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬پیشرفت‭ ‬مستمر‭ ‬و‭ ‬سریع‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود،‭ ‬باعث‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬تهدیدات‭ ‬و‭ ‬فرصت‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬می‌شود‭.‬

این‭ ‬ویژگی‭ ‬عصر‭ ‬دیجیتل‭ ‬گرایش‭ ‬بعضی‭ ‬دولت‌ها،‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬اشخاص‭ ‬به‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬از‭ ‬تکنالوژی،‭ ‬استفاده‭ ‬مخرب‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬نقض‭ ‬صریح‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬پیمان‌ها‭ ‬و‭ ‬منشورهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬از‭ ‬فقدان‭ ‬اجماع‭ ‬بین‌المللی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬وضعیت‭ ‬ایجاب‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬موسسات‭ ‬جامعه‭ ‬بین‌الملل‭ ‬مسئولیت‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬دستاورهای‭ ‬تکنالوژیکی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬بدخواهانه‭ ‬دولت‌ها‭ ‬و‭ ‬اشخاص‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬بگیرند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬نهاد‭ ‬مسئول‭ ‬تفتیش‭ ‬قانون‌شکنی‭ ‬دولت‌ها،‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭/‬یا‭ ‬اشخاص‭ ‬سعی‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬چنین‭ ‬اشخاصی‭ ‬را‭ ‬بربنیاد‭ ‬قانون‭ ‬بین‌المللی‭ ‬محاکمه‭ ‬و‭ ‬مجازات‭ ‬کنند‭. ‬

در‭ ‬کشور‭ ‬کویت،‭ ‬ما‭ ‬موضوع‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬را‭ ‬جدی‭ ‬می‌گیریم‭. ‬شورای‭ ‬وزیران،‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬مورخ‭ ‬31‭ ‬می‭ ‬2021،‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬‮«‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‮»‬‭ ‬موافقت‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬خارجه‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬کابینه‭ ‬را‭ ‬مامور‭ ‬تهیه‭ ‬مسوده‭ ‬حکم‭ ‬اعلان‭ ‬رسمی‭ ‬ایجاد‭ ‬مرکز‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬صورت‭ ‬خواهد‭ ‬گرفت‭.‬

این‭ ‬مرکز‭ ‬مدیریت‭ ‬هماهنگ‌سازی‭ ‬و‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬مساعی‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حملات‭ ‬احتمالی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬آشفتگی‭ ‬سایبری‭ ‬سراسری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬دارد‭. ‬

همچنان،‭ ‬همه‭ ‬موسسات‭ ‬داخلی‭ ‬مکلف‭ ‬شده‌اند‭ ‬که‭ ‬هدفی‭ ‬تدبیری‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬شبکه‌ها‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬منحیث‭ ‬ذینفع‭ ‬مشترک،‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬مرکز‭ ‬ملی‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری،‭ ‬را‭ ‬پیگیری‭ ‬کنند‭.‬

در‭ ‬سطح‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع،‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬اردوی‭ ‬کویت‭ ‬و‭ ‬قوماندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تکنالوژی‭ ‬امنیت‭ ‬معلومات‭ ‬یک‭ ‬نمونه‌‭ ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬مطلوب‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است‭. ‬کورس‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬منظم،‭ ‬ورکشاپ‌‌ها‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مشترکی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬مخاطرات‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سیستم‌‌های‭ ‬امنیت‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬است‭.‬

حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬وظیفه‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬ائتلافی‭ ‬از‭ ‬شرکای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬صاحب‭ ‬تکنالوزی‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬روزافزون‭ ‬سیستم‌‌های‭ ‬کمپیوتری‭ ‬حیاتی‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬تمدن‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬بشری،‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬بگیرند‭.‬

تورن‭ ‬جنرال‭ ‬محمد‭ ‬اقلع‭ ‬العنزی،‭ ‬قومندان‭ ‬فرقهٔ‭ ‬نمونه‭ ‬اردوی‭ ‬کویت

نظرات بسته شده است.