پیام رهبر کلیدی

خرسند‭ ‬هستم‭ ‬که‭ ‬دعوت‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬نوشتن‭ ‬این‭ ‬سرمقاله‭ ‬درباره‭ ‬موضوع‭ ‬مهم‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬پذیرفتم‭. ‬

قطر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬قاطعانه‭ ‬به‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬همزیستی‭ ‬بین‭ ‬مردمان،‭ ‬چه‭ ‬مردمانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مردمان‭ ‬چندین‭ ‬کشور‭ ‬معتقد‭ ‬است‭. ‬لذا،‭ ‬دولت‭ ‬قطر‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬دولتمردان‭ ‬دوراندیش‭ ‬آن‭ ‬نمایندگی‭ ‬می‌شود،‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬ابتکارات‭ ‬صلح‭ ‬یا‭ ‬مشارکت‭ ‬مستقیم‭ ‬در‭ ‬تلاش‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ارجحیت‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬راه‭ ‬حل‌های‭ ‬دیپلماتیک‭ ‬و‭ ‬رد‭ ‬جنگ‌های‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬پیشگام‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هست‭.‬

سران‭ ‬قطر‭ ‬به‭ ‬نقش‌آفرینی‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬ایجاد‭ ‬صلح‭ ‬جهانی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اقدامات‭ ‬گروپی‭ ‬و‭ ‬چندجانبه‭ ‬افتخار‭ ‬می‌کنند‭. ‬ما‭ ‬این‭ ‬همکاری‌ها‭ ‬را‭ ‬بهترین‭ ‬راه‭ ‬ترویج‭ ‬ثبات،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬و‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬جنوبی،‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬می‌دانیم‭.  

این‭ ‬پایبندی‭ ‬به‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬گرامی‌داشت‭ ‬پنجاهمین‭ ‬سالگرد‭ ‬عضویت‭ ‬قطر‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ (‬2021‭) ‬نمود‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬مناسبت،‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬امیر‭ ‬شیخ‭ ‬تمیم‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬ثانی‭ ‬در‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬سخنرانی‭ ‬کرد‭.‬

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تحولات‭ ‬اخیر‭ ‬افغانستان،‭ ‬قطر‭ ‬بر‭ ‬حمایت‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬توافق‭ ‬سیاسی‭ ‬جامع‭ ‬در‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬مراعات‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬انواع‭ ‬نمادهای‭ ‬تروریزم‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭.‬

افغانستان‭ ‬نباید‭ ‬دوباره‭ ‬به‭ ‬پناهگاه‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬خشن‭ ‬که‭ ‬تروریزم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬صادر‭ ‬می‌کنند،‭ ‬مبدل‭ ‬شود‭. ‬همچنان،‭ ‬نباید‭ ‬اجازه‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬انزوا‭ ‬و‭ ‬فقر،‭ ‬که‭ ‬عامل‭ ‬نومیدی‭ ‬و‭ ‬بنیادگرایی‭ ‬هستند،‭ ‬به‭ ‬سر‭ ‬ببرند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا،‭ ‬قطر‭ ‬جواز‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬قطر‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬کمک‌های‭ ‬بشردوستانه‭ ‬به‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬آگست‭ ‬و‭ ‬سپتمبر‭ ‬2021،‭ ‬قطر‭ ‬در‭ ‬پروسه‭ ‬انتقال‭ ‬ده‌ها‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬و‭ ‬فامیل‭ ‬افغان‭ ‬که‭ ‬نگران‭ ‬امنیت‭ ‬خود‭ ‬بودند،‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬شرکای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬شتافت‭. ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬اشخاص‭ ‬را‭ ‬متعلمین‭ ‬دختر‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دادند‭. ‬جناب‭ ‬امیر‭ ‬در‭ ‬سخنرانی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬اظهار‭ ‬کردند‭: ‬‮«‬این‭ ‬وظیفه‭ ‬انسانی‭ ‬ما‭ ‬بود‭.‬‮»‬

با‭ ‬شیوع‭ ‬همه‌گیری‭ ‬کووید‭-‬‭ ‬19‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2020،‭ ‬قطر‭ ‬پیشگام‭ ‬ارائه‭ ‬امکانات‭ ‬نظامی‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬آسیب‌پذیر‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬کمک‭ ‬مالی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سازمان‭ ‬جهانی‭ ‬صحت‭ ‬صرف‭ ‬خرید‭ ‬واکسین‭ ‬برای‭ ‬کشورهای‭ ‬نیازمند‭ ‬کرد‭.‬

تعهد‭ ‬قطر‭ ‬به‭ ‬همکاری‌های‭ ‬چندجانبه‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬اتکای‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ (‬GCC‭) ‬جهت‭ ‬ایجاد‭ ‬اعتماد‭ ‬متقابل‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬گفتگو‭ ‬نمایان‭ ‬می‌شود‭. 

شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬و‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬آینده‭ ‬یمن‭ ‬دارند؛‭ ‬آینده‌ای‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬نمادی‭ ‬از‭ ‬وحدت‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬تمامیت‭ ‬ارضی‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬باشد‭. ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬گروپی‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬خاتمه‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬جنگ‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬بی‌ثباتی‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬

گفتگو‭ ‬درباره‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬صلح‌بانی‭ ‬بدون‭ ‬توصیف‭ ‬نقش‭ ‬مهم‭ ‬پایگاه‭ ‬هوایی‭ ‬العدید‭ ‬قطر‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬منطقه‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬نیست‭. ‬گسترش‭ ‬اخیر‭ ‬این‭ ‬پایگاه‭ ‬در‭ ‬سالهای‭ ‬اخیر‭ ‬جلوه‌ای‭ ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬پایدار‭ ‬بین‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬قطر‭ ‬است‭.‬

العدید‭ ‬مقر‭ ‬اصلی‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬هوایی‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬علیه‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬عراق‭ ‬بود‭. ‬پروازهای‭ ‬این‭ ‬پایگاه‭ ‬جریان‭ ‬آزاد‭ ‬تجارت‭ ‬در‭ ‬آبراه‌های‭ ‬حیاتی‭ ‬مورداستفاده‭ ‬قطر‭ ‬و‭ ‬همسایگانش‭ ‬را‭ ‬تضمین‭ ‬می‌کند‭. ‬العدید‭ ‬همچنان‭ ‬مجرای‭ ‬فرار‭ ‬هزاران‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬بی‌جا‭ ‬شدگان‭ ‬افغانی‭ ‬از‭ ‬وطن‌شان‭ ‬بود‭. ‬بیش‭ ‬از‭ ‬40‭,‬000‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬افغانستان‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬آگست‭ ‬و‭ ‬سپتمبر‭ ‬2021‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پایگاه‭ ‬عبور‭ ‬نمودند‭.‬

کوشش‌‌های‭ ‬قطر‭ ‬تحسین‭ ‬جو‭ ‬بایدن،‭ ‬رئیس‌جمهوری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬را‭ ‬برانگیخت‭. ‬بایدن‭ ‬شخصاً‭ ‬با‭ ‬جناب‭ ‬امیر‭ ‬به‭ ‬تماس‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬حمایت‌های‭ ‬قطر‭ ‬از‭ ‬پروازهای‭ ‬انتقالی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬تشکر‭ ‬کرد‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬نمبر‭ ‬از‭ ‬یونیپاث‭ ‬نمونه‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬گسترش‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬منطقه،‭ ‬از‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬تا‭ ‬برگزاری‭ ‬مانورهای‭ ‬چندملیتی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬بی‌جا‭ ‬شدگان،‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬قطر‭ ‬به‭ ‬پیشگامی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کوشش‌‌ها‭ ‬افتخار‭ ‬می‌کند‭.‬

 

دگرجنرال سالم بن حماد النابت، لوی درستیز قوای مسلح قطر

نظرات بسته شده است.