پیام رهبر کلیدی

منمی‌خواهم‭ ‬از‭ ‬دوستانمان‭ ‬در‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬دعوت‭ ‬صمیمانه‌شان‭ ‬برای‭ ‬معرفی‭ ‬این‭ ‬نسخه‭ ‬از‭ ‬مجله‭ ‬معتبر‭ ‬یونیپاث‭ ‬تشکر‭ ‬کنم‭. ‬این‭ ‬مجله‭ ‬شامل‭ ‬داستانهایی‭ ‬درباره‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬آزاد‭ ‬شده‭ ‬می‌باشد‭. ‬همچنان‭ ‬این‭ ‬نسخه‭ ‬با‭ ‬دهمین‭ ‬سالگرد‭ ‬یونیپاث‭ ‬همزمان‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬همگام‭ ‬با‭ ‬حوادث‭ ‬منطقه‭ ‬پیش‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬نقشی‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬برجسته‌سازی‭ ‬پیروزی‌های‭ ‬چشمگیر‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ما‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

من‭ ‬می‌خواهم‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‭ ‬رهبری‭ ‬رسانه‭ ‬و‭ ‬روحیه‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬عراق‭ ‬تشکر‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬نمایم‭. ‬آن‌ها‭ ‬خبر‭ ‬پیروزی‭ ‬را‭ ‬زمانی‭ ‬در‭ ‬خانه‌های‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬اعلان‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬عراقی‌ها‭ ‬علیه‭ ‬دروغ‭ ‬و‭ ‬بدعت‌کاری‌های‭ ‬داعش‭ ‬می‌جنگیدند‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬طیاره‌های‭ ‬ائتلاف‭ ‬مخفیگاه‌های‭ ‬تروریستان‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬اطراف‭ ‬ولایت‭ ‬صلاح‌الدین‭ ‬را‭ ‬بمباران‭ ‬می‌کردند،‭ ‬قهرمانان‭ ‬گروپ‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تسلیم‭ ‬دهی‭ ‬نسخه‌های‭ ‬یونیپاث‭ ‬در‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬بودند‭. ‬این‭ ‬مجله‭ ‬مجددا‭ ‬بر‭ ‬تعهد‭ ‬ائتلاف‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬در‭ ‬آزادسازی‭ ‬سرزمین‭ ‬از‭ ‬ظلم‭ ‬تروریزم‭ ‬تأکید‭ ‬نمود‭. ‬انتشار‭ ‬داستانهایی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬قهرمانی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬اطمینان‭ ‬خاطر‭ ‬داد،‭ ‬چون‭ ‬ثابت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬شکست‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬بازیابی‭ ‬حاکمیت‭ ‬عراق‭ ‬هستند‭.‬

اشغال‭ ‬مناطق‭ ‬مختلف‭ ‬ولایات‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬غربی‭ ‬ما‭ ‬ذریعه‭ ‬داعش،‭ ‬یک‭ ‬مقطع‭ ‬زمانی‭ ‬خطرناک‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬عراق‭ ‬بود‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬وضعیت‭ ‬نا‌خوشایندی‭ ‬قرار‭ ‬گرفتیم،‭ ‬تا‭ ‬حدی‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬معتقد‭ ‬بودند‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬طرف‭ ‬هرج‭ ‬و‭ ‬مرج‭ ‬و‭ ‬آشوب‭ ‬پیش‭ ‬می‌رود‭. ‬جنگجویان‭ ‬داعش‭ ‬جنایات‭ ‬غیر‭ ‬قابل‭ ‬بیان‭ ‬و‭ ‬وحشتناکی‭ ‬علیه‭ ‬بشریت‭ ‬مرتکب‭ ‬شدند‭. ‬آن‌ها‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬انسان‌ها‭ ‬را‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬دادند،‭ ‬بلکه‭ ‬از‭ ‬سنگ‭ ‬نیز‭ ‬نگذشتند‭ ‬و‭ ‬آثار‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬بشری‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کلنگ‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردند،‭ ‬چون‭ ‬داعش‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفت‭ ‬تاریخ‭ ‬را‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬توهمات‭ ‬رهبران‭ ‬خود‭ ‬بازنویسی‭ ‬کند‭. ‬

بعد‭ ‬از‭ ‬عقب‌نشینی‭ ‬در‭ ‬موصل،‭ ‬ما‭ ‬دلایل‭ ‬شکست‭ ‬سریع‭ ‬قوای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬کردیم‭. ‬ما‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬بازسازی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2003‭ ‬پی‌بردیم‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جون‭ ‬2014،‭ ‬ما‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتیم‭ ‬بخش‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬زمینه‌ها‭ ‬و‭ ‬رویکردها‌یی‭ ‬که‭ ‬اردوی‭ ‬عراق‭ ‬از‭ ‬دیرباز‭ ‬بر‭ ‬آن‌ها‭ ‬متکی‭ ‬بود،‭ ‬بازسازی‭ ‬کنیم‭. ‬ما‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬بالای‭ ‬جنبه‌های‭ ‬جسمی‭ ‬و‭ ‬تکتیکی‭ ‬تعلیم‭ ‬تمرکز‭ ‬داشتیم،‭ ‬بلکه‭ ‬وقت،‭ ‬مساعی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬عساکر‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬رفتار‭ ‬جوانمردانه،‭ ‬تعهد‭ ‬به‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬معاهدات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬قوانین‭ ‬جنگ‭ ‬اختصاص‭ ‬دادیم‭. ‬

ما‭ ‬افتخار‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که‭ ‬توانستیم‭ ‬همزمان‭ ‬تعلیم‭ ‬ببینیم‭ ‬و‭ ‬بجنگیم‭ ‬و‭ ‬توانستیم‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬جبهه‭ ‬به‭ ‬پیروزی‭ ‬برسیم‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬خط‭ ‬مقدم‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬بازگشتند،‭ ‬دوباره‭ ‬تجهیز‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬دیدند‭. ‬وقتی‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬برای‭ ‬جنگیدن‭ ‬بازگشتند،‭ ‬جزوتام‌های‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬نوبه‭ ‬خود‭ ‬دوباره‭ ‬مجهز‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬دیدند‭. ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬تا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬پیروزی‭ ‬ادامه‭ ‬داشت‭. ‬

جنگ‭ ‬با‭ ‬تروریزم،‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬نظامی‭ ‬بلکه‭ ‬از‭ ‬منظر‭ ‬فکری،‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی،‭ ‬پیچیده‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬بعدی‭ ‬است‭. ‬آشفتگی‌های‭ ‬داخلی‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬تهدابی‭ ‬برای‭ ‬هواداران‭ ‬تروریست‭ ‬عمل‭ ‬کند‭. ‬وقتی‭ ‬تروریستان‭ ‬از‭ ‬ماحول‭ ‬شکننده‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬از‭ ‬فقر‭ ‬و‭ ‬بیکاری‭ ‬رنج‭ ‬می‌برند،‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬کنند،‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬می‌تواند‭ ‬شکاف‌هایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عملیات‭ ‬غیر‭ ‬نظامیان‭ ‬ایجاد‭ ‬نماید‭. ‬تروریستان‭ ‬به‭ ‬اختلافات‭ ‬دامن‭ ‬می‌زنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬می‌جنگند‭ ‬و‭ ‬رهبران‭ ‬آن‌ها‭ ‬برای‭ ‬توجیه‭ ‬جنایات‭ ‬تروریستی‭ ‬علیه‭ ‬مخالفین،‭ ‬متون‭ ‬مقدس‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬غلط‭ ‬تفسیر‭ ‬می‌کنند‭. ‬وقتی‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬باشندگان‭ ‬جایگاهی‭ ‬پیدا‭ ‬کنند،‭ ‬شکست‭ ‬دادن‭ ‬آن‌ها‭ ‬و‭ ‬ریشه‭ ‬کن‭ ‬نمودن‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬توطئه‌گرانه‭ ‬آنها‭ ‬کار‭ ‬سختی‭ ‬است‭. ‬بنابراین،‭ ‬سرویس‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬استخباراتی‭ ‬باید‭ ‬اشخاصی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مفکوره‌ها‭ ‬را‭ ‬تبلیغ‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬دیگران‭ ‬را‭ ‬علیه‭ ‬دولت،‭ ‬سرویس‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬نهادها‭ ‬تحریک‭ ‬می‌کنند،‭ ‬شناسایی‭ ‬کنند‭. ‬

دوستان‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬نقش‭ ‬کلانی‭ ‬در‭ ‬تعلیم‭ ‬میدانی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬طرزالعمل‌های‭ ‬تخنیکی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تجهیزات‭ ‬سخت‌افزاری‭ ‬مدرن‭ ‬ایفا‭ ‬نموده‌اند‭. ‬ما‭ ‬ذریعه‭ ‬حمایت‭ ‬مداوم‭ ‬هوایی،‭ ‬استخباراتی‭ ‬و‭ ‬لوجستیکی‭ ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬این‭ ‬مشارکت‭ ‬مستفید‭ ‬شده‌ایم‭. ‬حتی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزادی،‭ ‬این‭ ‬مشارکت‭ ‬همچنان‭ ‬مثمر‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بهترین‭ ‬مثال‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬عملیات‭ ‬کشتن‭ ‬تروریست‭ ‬ابوبکر‭ ‬البغدادی‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬دستگیری‭ ‬جانشین‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬تروریستی‭ ‬است‭. ‬

مرحله‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آزادسازی‭ ‬شهرها،‭ ‬اگر‭ ‬سخت‌تر‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬شهرها‭ ‬نباشد،‭ ‬آسانتر‭ ‬نیز‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬تروریزم‭ ‬ویرانی‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬زیربناها‭ ‬ایجاد‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬زخم‭ ‬عمیقی‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬بر‌جای‭ ‬گذاشته‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬اطفال‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬خشونت‭ ‬و‭ ‬شستشوی‭ ‬مغزی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مستلزم‭ ‬مساعی‭ ‬هماهنگ‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬جامعه‭ ‬مدنی‭ ‬برای‭ ‬توان‌بخشی‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬تروریزم‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬مساعی‭ ‬معلوماتی‭ ‬شدیدتر‭ ‬برای‭ ‬شکار‭ ‬اعضای‭ ‬مخفی‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬تامین‭ ‬بودیجه‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬اشخاص‭ ‬ضرورت‭ ‬داریم‭. ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬برای‭ ‬تبادل‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬شبکه‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬متحدان‭ ‬عراق‭ ‬ضرورت‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بازسازی‭ ‬مناطق‭ ‬آزاد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بازگردانیدن‭ ‬اقتصاد‭ ‬آنها‭ ‬نیازمند‭ ‬اقدامات‭ ‬جمعی‭ ‬ذریعه‭ ‬همه‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬می‌باشیم‭. ‬

ما‭ ‬متوجه‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬شکست‭ ‬تحمیل‭ ‬شده‭ ‬بر‭ ‬گروپ‌های‭ ‬داعش‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬پایان‭ ‬سازمان‭ ‬نیست‭. ‬داعش‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬باقی‭ ‬ماندن‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬خود،‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مکان‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬بازگردد‭. ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬داعش‭ ‬طولانی‭ ‬و‭ ‬پرمصرف‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬پیروزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬چارچوکات‭ ‬مستلزم‭ ‬اقدام‭ ‬عامدانه‭ ‬و‭ ‬جمعی‭ ‬برای‭ ‬انکشاف‭ ‬خدمات‭ ‬اساسی،‭ ‬فراهم‭ ‬ساختن‭ ‬فرصت‌های‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬ادغام‭ ‬مجدد‭ ‬هواداران‭ ‬داعش‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬توبه‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬دستشان‭ ‬آلوده‭ ‬به‭ ‬خون‭ ‬هیچ‭ ‬شخص‭ ‬بی‌گناهی‭ ‬نمی‌باشد‭.‬

هزاران‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬اطفال‭ ‬جنگجویان‭ ‬تروریست‭ ‬با‭ ‬مادرانشان‭ ‬در‭ ‬کمپ‌های‭ ‬فاقد‭ ‬خدمات‭ ‬اولیه‭ ‬زندگی‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬اطفال‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬آیدیالوجی‭ ‬نفرت‭ ‬و‭ ‬آدم‌کشی‭ ‬پرورش‭ ‬می‌یابند‭ ‬که‭ ‬انگیزه‭ ‬پدران‭ ‬آن‌ها‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬اگر‭ ‬بلافاصله‭ ‬با‭ ‬ادغام‭ ‬این‭ ‬اطفال‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬ثبت‌نام‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬مکاتب‭ ‬دولتی،‭ ‬جهت‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬رفاه‭ ‬و‭ ‬تحصیلات‭ ‬آن‌ها،‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬خنثی‭ ‬نکنیم،‭ ‬این‭ ‬بمب‌های‭ ‬ساعتی‭ ‬مورد‭ ‬اثرات‭ ‬سوء‭ ‬بر‭ ‬ما‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‭.‬

در‭ ‬اخیر،‭ ‬می‌خواهم‭ ‬از‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬هستند‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬فداکاری‌ها‭ ‬و‭ ‬خدماتشان‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬تشکر‭ ‬نمایم‭. ‬باشد‭ ‬که‭ ‬شهیدان‭ ‬صالح‭ ‬ما‭ ‬مورد‭ ‬رحمت‭ ‬و‭ ‬مغفرت‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬عراق‭ ‬وعده‭ ‬می‌سپارم‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬عساکری‭ ‬وفادار‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬حاکمیت‭ ‬عراق‭ ‬نظارت‭ ‬خواهیم‭ ‬داشت‭. ‬

جمعه‭ ‬عناد‭ ‬الجبوری

وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬عراق

نظرات بسته شده است.