پاکستان مدیریت کارگروپ‌ بحری را به عهده می‌گیرد

پاکستان مدیریت کارگروپ‌ بحری را به عهده می‌گیرد

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قوای‭ ‬بحری‭ ‬پاکستان‭ ‬کنترول‭ ‬اکارگروپ‌‭ ‬مشترکب‭  (‬CTF 150‭) ‬را‭ ‬در‭ ‬اپریل‭ ‬2019‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬کشتی‭ ‬جنگی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نشانه‭ ‬پایبندی‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬عازم‭ ‬چندین‭ ‬بندر‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬کرد‭.‬

اشمشیرب،‭ ‬کشتی‭ ‬جنگی‭ ‬پاکستان،‭ ‬ترددگاه‌های‭ ‬بحرین‭ ‬و‭ ‬عمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬جایگاه‭ ‬استقرار‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬دریای‭ ‬عرب‭ ‬و‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬انتخاب‭ ‬کرد‭. ‬پاکستان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬CTF 150‭ ‬و‭ ‬گزمه‌های‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬منطقوی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬کشتی‌رانی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬جنایت‌کاران‭ ‬و‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬تکمیل‌کننده‭ ‬یکدیگر‭ ‬هستند،‭ ‬اشتراک‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

اشمشیرب‭ ‬ابتدا‭ ‬وارد‭ ‬بندر‭ ‬اسلمانب‭ ‬بحرین‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬ارشد‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬تبدیل‭ ‬قومندانی‭ ‬CTF 150‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬مرکزی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬امیرالبحر‭ ‬دوم‭ ‬جیمز‭ ‬مالوی‭ (‬James Malloy‭)‬،‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬حضور‭ ‬یافتند‭. ‬

پاکستان‭ ‬قومندانی‭ ‬کارگروپ‌‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اقوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬کاناداب‭ ‬تحویل‭ ‬گرفت‭. ‬در‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬پاکستان‭ ‬11‭ ‬بار‭ ‬به‭ ‬جایگاه‭ ‬قومندانی‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬پذیرش‭ ‬اشمشیرب‭ ‬نماینده‭ ‬ارشد‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬کشورهایی‭ ‬مثل‭ ‬مصر،‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬یمن‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬

چند‭ ‬روز‭ ‬بعد،‭ ‬اشمشیرب‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬گرم‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬عمان‭ ‬وارد‭ ‬بندر‭ ‬سلطان‭ ‬قابوس‭ ‬مسقط‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬دیدار‭ ‬با‭ ‬تمرین‭ ‬عبور‭ ‬بین‭ ‬اشمشیرب‭ ‬و‭ ‬االنصیرب،‭ ‬کشتی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عمان،‭ ‬پایافن‭ ‬یافت‭.‬

ظرف‭ ‬چند‭ ‬هفته‌ای‭ ‬که‭ ‬پاکستان‭ ‬عهده‌دار‭ ‬قومندانی‭ ‬بود،‭ ‬CTF 150‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬کشف‭ ‬5,500‭ ‬کیلوگرم‭ ‬هرویین،‭ ‬متامفتامین‭ ‬و‭ ‬چرس‭ ‬غیرمجاز‭ ‬از‭ ‬قایق‌های‭ ‬عبوری‭ ‬از‭ ‬دریای‭ ‬عربستان‭ ‬شد‭.‬

CTF 150‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬اقوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترکب‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬است‭.