پاکستان ضرورت به امنیت سایبری را تایید کرد

کارکنان‭ ‬یونیپاث

وزارت‭ ‬تکنالوجی‭ ‬معلومات‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬پاکستان‭ ‬پلان‌هایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬روزافزون‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬سیستم‌های‭ ‬کمپیوتری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است،‭ ‬تنظیم‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

داکتر‭ ‬خالد‭ ‬مقبول‭ ‬صدیقی،‭ ‬وزیر‭ ‬معلومات‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬ذیل‭ ‬بنیاد‭ ‬پالیسی‭ ‬جامع‭ ‬سایبری‭ ‬که‭ ‬پاکستان‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬جرایم‭ ‬سایبری‭ ‬انکشاف‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬فعالیت‭ ‬خواهد‭ ‬پرداخت‭.‬

به‭ ‬راپور‭ ‬اداره‭ ‬ارتباطات‭ ‬پاکستان،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬ملیون‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬پاکستان‭ ‬به‭ ‬تلیفون‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬انترنت‭ ‬پرسرعت‭ ‬دسترسی‭ ‬دارند‭. ‬

صدیقی‭ ‬مدعی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬مخاطرات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬کاربرد‭ ‬کمپیوتر،‭ ‬اقتصاد‭ ‬پاکستان‭ ‬از‭ ‬انکشاف‭ ‬تکنالوجی‭ ‬معلومات‭ ‬سود‭ ‬می‌برد‭.‬

این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬صدد‭ ‬ایجاد‭ ‬نهاد‭ ‬نظارتی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تعلیم‭ ‬تکنالوجی‭ ‬معلومات‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬فرصت‌های‭ ‬کاری‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬25,000‭ ‬فارغ‌التحصیل‭ ‬سالانه‭ ‬تکنالوجی‭ ‬معلومات‭ ‬در‭ ‬پاکستان‭ ‬است‭.‬

او‭ ‬افزود‭: ‬‭”‬من‭ ‬عاشق‭ ‬نسل‭ ‬جوان‭ ‬هستم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬برای‭ ‬رشد‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬کارآفرینی‭ ‬سعی‭ ‬می‌کند‭.‬‭”‬‭ ‬‭”‬در‭ ‬عرصه‭ ‬ایجاد‭ ‬فرصت‌های‭ ‬کاری‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬ریشه‌کنی‭ ‬بیکاری‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬دنیا‭ ‬همگام‭ ‬شویم‭. ‬تکنالوجی‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬مطلوب‭ ‬به‭ ‬کاهش‭ ‬فقر‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬کمک‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬‭”‬

در‭ ‬مورد‭ ‬تهدیدات‭ ‬سایبری‭ ‬که‭ ‬بازیگران‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬غیردولتی‭ ‬عامل‭ ‬آنها‭ ‬هستند،‭ ‬صدیقی‭ ‬هشدار‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬جنگهای‭ ‬بعدی‭ ‬احتمالاً‭ ‬سایبری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬پاکستان‭ ‬باید‭ ‬مانع‭ ‬حملات‭ ‬احتمالی‭ ‬شود‭. 

او‭ ‬افزود‭: ‬‭”‬دولت‭ ‬از‭ ‬تهدیدات‭ ‬امنیتی‭ ‬مطلع‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬پلان‭ ‬گذاری‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬ایجاد‭ ‬اداره‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬تهدیدات‭ ‬سعی‭ ‬می‌کند‭.‬‭”‬‭ ‬

در‭ ‬سال‭ ‬2016،‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬تشدید‭ ‬حوادث‭ ‬سایبری،‭ ‬پاکستان‭ ‬‭”‬قانون‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬جرایم‭ ‬الکترونیکی‭”‬‭ ‬را‭ ‬تصویب‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬پیشنهاد‭ ‬ایجاد‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬واکنش‭ ‬اضطراری‭ ‬کمپیوتری‭ (‬مثل‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭) ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شد‭. ‬

نظرات بسته شده است.