پاکستان حصار سرحد افغانستان را تقریباً مکمل کرده است

صدای‭ ‬امریکا
در‭ ‬دوران‭ ‬شیوع‭ ‬همه‌گیری‭ ‬ویروس‭ ‬کرونا‭ ‬در‭ ‬بهار‭ ‬2020،‭ ‬پاکستان‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬70%‭ ‬سرحد‭ ‬2,600‭ ‬کیلومتری‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬حصارکشی‭ ‬کرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬انتظار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬الی‭ ‬2021‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬برسد‭.‬
اردوی‭ ‬پاکستان‭ ‬بر‭ ‬روند‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬500‭ ‬ملیون‭ ‬دالر‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سرحد‭ ‬همواره‭-‬آسیب‌پذیر‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود،‭ ‬نظارت‭ ‬دارد‭. ‬پاکستان‭ ‬ضمن‭ ‬ایجاد‭ ‬حصار‭ ‬فلزی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ارتفاع‭ ‬3‭ ‬متر‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬افزودن‭ ‬سیم‌خاردار‭ ‬ساخته‭ ‬می‌شود،‭ ‬غرفه‌های‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سرحد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دستگاه‭ ‬نظارت‭ ‬پیشرفته‭ ‬مجهز‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
احصارکشی‭ ‬متوقف‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬حصارکشی‭ ‬در‭ ‬سرحد‭ ‬خیبر‭ ‬پختونخوا‭ ‬تقریباً‭ ‬مکمل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬سرحد‭ ‬بلوچستان‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭.‬ب‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬سخنگوی‭ ‬ارشد‭ ‬اردوی‭ ‬پاکستان،‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬بابر‭ ‬افتخار‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬می‭ ‬2020‭ ‬است‭.‬
این‭ ‬حصار‭ ‬برای‭ ‬تفتیش‭ ‬تحرکات‭ ‬غیرمجاز،‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬نفوذ‭ ‬تروریستان‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬قوای‭ ‬پاکستانی‭ ‬سالها‭ ‬مصروف‭ ‬عملیات‭ ‬ضدتروریستی‭ ‬در‭ ‬سرحدات‭ ‬کم‭-‬امنیت‭ ‬افغانستان‭ ‬بوده‌اند‭.‬
وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬پاکستان‭ ‬مساعی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬طالبان‭ ‬برای‭ ‬عقد‭ ‬قرارداد‭ ‬صلح‭ ‬را‭ ‬اگامی‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬پیشب‭ ‬و‭ ‬افرصتی‭ ‬تاریخیب‭ ‬توصیف‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬
مقامات‭ ‬پاکستان‭ ‬از‭ ‬تسهیل‭ ‬پروسه‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬استقبال‭ ‬کردند‭. ‬سران‭ ‬طالبان‭ ‬و‭ ‬بستگان‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬چند‭ ‬ملیون‭ ‬مهاجر‭ ‬افغانستانی‭ ‬ساکن‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سوی‭ ‬سرحد‭ ‬پاکستان،‭ ‬زندگی‭ ‬کرده‭ ‬اند‭.‬
در‭ ‬بیانیه‭ ‬وزارت‭ ‬خارجه‭ ‬آمده‭ ‬است‭: ‬اپاکستان‭ ‬به‭ ‬سهم‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬آرامش،‭ ‬ثبات،‭ ‬وحدت،‭ ‬دیموکراسی‭ ‬و‭ ‬شکوفایی‭ ‬افغانستان،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬صلح‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همسایگان،‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهدب‭. ‬
بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬تروریستان‭ ‬چندین‭ ‬عسکر‭ ‬پاکستانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬بلوچستان‭ ‬به‭ ‬قتل‭ ‬رسانیدند،‭ ‬پاکستان‭ ‬اعلان‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬سرحد‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭. ‬

نظرات بسته شده است.