ورود کشتی پاکستانی به بندر عقبه اردن

کارکنان‭ ‬یونیپاث

کشتی‭ ‬کوچک‭ ‬جنگی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬پاکستان،‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬PNS‭ ‬ذوالفقار،‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬گسترش‭ ‬دامنهٔ‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬مدیترانه،‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬2020‭ ‬وارد‭ ‬بندر‭ ‬عقبه‭ ‬اردن‭ ‬شد‭.‬

ورود‭ ‬این‭ ‬کشتی‭ ‬جنگی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬نقش‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬پاکستان‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬صلح‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬اجزای‭ ‬اصلی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬بحرین‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬رهبری‭ ‬این‭ ‬قوا‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭.‬

از‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬قبلی‭ ‬این‭ ‬کشتی‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬عملیات‌های‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬سومالی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬کارگروپ‭ ‬مشترک‭ ‬151‭ ‬و‭ ‬رهگیری‭ ‬قاچاق‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬عرب‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬کارگروپ‭ ‬مشترک‭ ‬150‭ ‬اشاره‭ ‬نمود‭.‬

این‭ ‬گروپ‌های‭ ‬کاری‭ -‬و‭ ‬گروپ‌‭ ‬کاری‭ ‬سوم‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬گروپ‌‭ ‬کاری‭ ‬مشترک‭ ‬152-‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مشترک‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭.‬

در‭ ‬مدت‭ ‬توقف‭ ‬PNS‭ ‬ذوالفقار‭ ‬در‭ ‬اردن،‭ ‬مامور‭ ‬قومندان‭ ‬این‭ ‬کشتی‭ ‬با‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬اردن،‭ ‬دگروال‭ ‬هشام‭ ‬الجراح،‭ ‬دیدار‭ ‬نمود‭. ‬دگروال‭ ‬الجراح‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬دریایی‭ ‬امان‭-‬21‭ -‬به‭ ‬قومندانی‭ ‬پاکستان‭- ‬که‭ ‬در‭ ‬فبروری‭ ‬2021‭ ‬در‭ ‬کراچی‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬جواب‭ ‬داد‭. ‬

PNS‭ ‬ذوالفقار‭ ‬بعداً‭ ‬برای‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬دریایی‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬ترکیه‭ ‬عازم‭ ‬شرق‭ ‬دریای‭ ‬مدیترانه‭ ‬شد‭ ‬ولی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬عقبه‭ ‬مانورهایی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬کشتی‌های‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬اردن‭ ‬اجرا‭ ‬نمود‭.‬

در‭ ‬این‭ ‬پروگرام‭ ‬تعلیمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬اردن‭ ‬اجرا‭ ‬شد،‭ ‬کشتی‭ ‬تیزرفتار‭ ‬اردنی‭ ‬الحسن‭ ‬و‭ ‬چندین‭ ‬قایق‭ ‬گزمه‭ ‬ساحلی‭ ‬اشتراک‭ ‬نمودند‭.‬

منابع‭: ‬Inter-Services Public Relations‭ (‬پاکستان‭)‬،‭ ‬گروپ‌های‭ ‬کاری‭ ‬دریایی‭ ‬مشترک

نظرات بسته شده است.