همکاری گسترده امنیتی عراق و ایالات متحده

کارکنان‭ ‬یونیپاث

ائتلاف‭ ‬جهانی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬داعش،‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬مجدد‭ ‬بر‭ ‬تعهد‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬سرکوب‭ ‬تروریزم،‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2021‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬سلاح‌هایی‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬5‭ ‬ملیون‭ ‬دالر‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬

‮«‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬تجهیزات،‭ ‬سلاح‌ها‭ ‬و‭ ‬موترهای‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬ضدتروریزم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬5‭ ‬ملیون‭ ‬دالر‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬جهانی‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬یحیی‭ ‬رسول،‭ ‬سخنگوی‭ ‬سرقومندان‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق،‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬تجهیزات‭ ‬برای‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬اجرای‭ ‬ماموریت‭ ‬ریشه‌کنی‭ ‬داعش‭ ‬اختصاص‭ ‬یافته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬جزیی‭ ‬از‭ ‬پروگرامی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014‭ ‬در‭ ‬اوج‭ ‬جنایات‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬عراق‭ ‬اجرا‭ ‬شد‭.‬

قومندانان‭ ‬اردوی‭ ‬عراق‭ ‬بارها‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬قوای‭ ‬ائتلاف‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬عراقی‭ ‬تشکر‭ ‬کرده‌اند‭. ‬این‭ ‬حمایت‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬تعلیم،‭ ‬تجهیزات،‭ ‬مشاوره‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬اطلاعات‭ ‬با‭ ‬ابزارهای‭ ‬شناسایی‭ ‬هوایی‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

ائتلاف‭ ‬جهانی،‭ ‬معروف‭ ‬به‭ ‬گروه‭ ‬کاری‭ ‬ترکیبی‭ ‬مشترک‭ -‬اراده‭ ‬اساسی‭ ‬عملیات،‭ ‬گروپ‭ ‬متحد‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬امنیت‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬شمال‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬ایجاد‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬بشردوستانه‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

برای‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬به‭ ‬عراق‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬داعش،‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬ائتلاف‭ ‬ده‌ها‭ ‬هزار‭ ‬حمله‭ ‬هوایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬انجام‭ ‬داد‭. ‬این‭ ‬حملات‭ ‬در‭ ‬دوره‌ای‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬110‭,‬000‭ ‬کیلومتر‭ ‬مربع‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬تصرف‭ ‬داعش‭ ‬بود‭. ‬ضمناً،‭ ‬حمایت‭ ‬ائتلاف‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬امنیتی‭ ‬عراق‭ ‬حدود‭ ‬3‭.‬5‭ ‬میلیارد‭ ‬دالر‭ ‬مصرف‭ ‬داشت‭. ‬حدود‭ ‬200‭,‬000‭ ‬عسکر‭ ‬و‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬عراقی‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬بین‌المللی‭ ‬خود‭ ‬تعلیم‭ ‬دریافت‭ ‬کردند‭.  ‬منابع‭: ‬اراده‭ ‬اساسی‭ ‬عملیات،‭ ‬بی‭ ‬بی‭ ‬سی،‭ ‬Al Hurra

نظرات بسته شده است.