همکاری در عرصه امنیت مرزی

برای مقابله با قاچاق و تروریزم، قوای سرحدی اردن گسترش همکاری بین‌المللی را در دستور کار قرار داده‌اند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

تروریست‌ها،‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬چشم‭ ‬مسئولین،‭ ‬از‭ ‬شکاف‌های‭ ‬مرزی‭ ‬برای‭ ‬نفوذ،‭ ‬انتقال‭ ‬قاچاقی‭ ‬سلاح‭ ‬و‭ ‬تضعیف‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬می‌کنند‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬2014،‭ ‬ضعف‭ ‬کنترول‭ ‬در‭ ‬مرز‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬باعث‭ ‬نفوذ‭ ‬قوای‭ ‬داعش‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬وسیعی‭ ‬از‭ ‬عراق‭ ‬شد‭. ‬بنابراین،‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬ارتقای‭ ‬سطح‭ ‬امنیت‭ ‬مرزی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬هستند‭. ‬یونیپاث‭ ‬با‭ ‬برید‭ ‬جنرال‭ ‬ستاد‭ ‬جنرال‭ ‬احمد‭ ‬هشام‭ ‬خلیفات،‭ ‬مدیر‭ ‬امنیت‭ ‬مرزی‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن،‭ ‬مصاحبه‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬نظر‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬درباره‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬جویا‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬سرحدی‭ ‬با‭ ‬کدام‭ ‬چالش‌هایی‭ ‬روبرو‭ ‬هستند؟‭ ‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬احمد‭:‬‭ ‬در‭ ‬سرحدات‭ ‬اردن‭ ‬چالش‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬چون‭ ‬چندین‭ ‬نقطه‭ ‬اتصال،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬سرحدات‭ ‬شرقی‭ ‬و‭ ‬شمالی،‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ناآرامی‌ها‭ ‬و‭ ‬درگیری‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مناطق‭ ‬جریان‭ ‬دارد‭. ‬مهم‌ترین‭ ‬چالش‌های‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬عبارت‌اند‭ ‬از‭:‬

طولانی‭ ‬بودن‭ ‬مرز‭ ‬اردن‭ (‬1,675‭ ‬کیلومتر‭)‬،‭ ‬شامل‭ ‬سرحدات‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬شرقی‭ (‬450‭ ‬کیلومتر‭). ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬خط‭ ‬مرزی‭ ‬طولانی‭ ‬مستلزم‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی،‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬تخنیکی‭ ‬چشمگیر‭ ‬است‭.‬

تنوع‭ ‬عوارض‭ ‬زمینی‭. ‬مناطق‭ ‬سرحدی‭ ‬دارای‭ ‬چین‌خوردگی‌های‭ ‬جغرافیایی،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬شمال،‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬زمین‭ ‬موج‌دار‭ ‬چالش‌های‭ ‬مهمی‭ ‬برای‭ ‬کمره‌های‭ ‬نظارتی‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭. ‬پوشش‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬نقاط‭ ‬کور‭ ‬مستلزم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پشتیبانی‭ ‬انسانی‭ ‬است‭. ‬

ایجاد‭ ‬تعادل‭ ‬در‭ ‬ضروریات‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭. ‬هجوم‭ ‬گسترده‭ ‬پناهندگان‭ ‬در‭ ‬فاصله‭ ‬زمانی‭ ‬کوتاه‭ ‬چالش‭ ‬مهمی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬ایجاد‭ ‬نمود‭. ‬در‭ ‬موضوع‭ ‬پناهندگان،‭ ‬مشکل‭ ‬کمک‌رسانی‭ ‬انسانی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬اردن‭ ‬مطرح‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬تمایز‭ ‬بین‭ ‬پناهندگان‭ ‬نیازمند‭ ‬مراقبت‭ ‬و‭ ‬اشخاص‭ ‬ایجادکننده‭ ‬مخاطرات‭ ‬امنیتی،‭ ‬قوای‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬سازمان‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬حقوق‭ ‬بشر‭ ‬ضرورت‭ ‬دارند‭.‬

نفوذ‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭. ‬تا‭ ‬امروز،‭ ‬سرحدات‭ ‬ما‭ ‬بصورت‭ ‬کلی،‭ ‬و‭ ‬سرحدات‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬شرقی‭ ‬بصورت‭ ‬خاص،‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬نفوذ‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬انسان،‭ ‬موتر،‭ ‬حیوانات‭ ‬و،‭ ‬اخیراً‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین،‭ ‬قرار‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬

همکاری‭ ‬و‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬اردو‭ ‬سوریه‭ ‬برای‭ ‬قاچاق‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬همکاری‌های‭ ‬گهگاهی‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬رژیم‭ ‬سوریه‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬قاچاق‭ ‬در‭ ‬سرحدات‭ ‬مشترک،‭ ‬بعضی‭ ‬قوای‭ ‬سوری،‭ ‬به‭ ‬ضرر‭ ‬ما،‭ ‬با‭ ‬قاچاقبران‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنند‭. ‬چالش‭ ‬دیگر،‭ ‬حضور‭ ‬شبه‌نظامیان‭ ‬و‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریست‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬سرحدی‭ ‬است‭. ‬

طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭. ‬چالش‭ ‬مهم‭ ‬دیگر‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بعضی‭ ‬قاچاقچبران‭ ‬از‭ ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬برای‭ ‬کارهای‭ ‬مختلف‭ ‬مانند‭ ‬جابجایی‭ ‬و‭ ‬شناسایی‭ ‬کمک‭ ‬می‌گیرند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬تهدیدات‭ ‬تروریستی‭ ‬را‭ ‬چی‌قسم‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬سرحدی‭ ‬دفع‭ ‬می‌کنید؟

برید‭ ‬جنرال‭ ‬احمد‭:‬‭ ‬پیدایش‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬سرحدی‭ ‬بدون‭ ‬شک‭ ‬نتیجه‭ ‬ناآرامی‭ ‬و‭ ‬درگیری،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬سوریه‭ ‬و‭ ‬عراق،‭ ‬است‭. ‬البته،‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬گروپ‌ها‭ ‬از‭ ‬توانایی‌های‭ ‬خود‭ ‬بهره‭ ‬می‌گیریم‭ ‬که‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬آنها‭ ‬عبارت‌اند‭ ‬از‭: ‬

ثبات‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬وحدت‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬پادشاهی‭ ‬اردن‭ ‬هاشمی‭.‬

حضور‭ ‬چشمگیر‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬ائتلاف‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭.‬

تجهیزات‭ ‬و‭ ‬وسایل‭ ‬پیچیده‭ ‬و‭ ‬مدرن‭ ‬برای‭ ‬کنترول‭ ‬سرحدات‭. ‬

پرسونل‭ ‬ورزیده،‭ ‬شایسته‭ ‬و‭ ‬بهره‌مند‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬گوناگون‭.‬

همکاری‭ ‬مستمر‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬مسلح،‭ ‬نهادهای‭ ‬امنیتی،‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬سرحدی‭.‬

قوانین‭ ‬مکتوب‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬فعالیت‭ ‬نهادهای‭ ‬امنیتی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مرتبط‭. ‬اخیراً،‭ ‬قوانین‭ ‬مشارکت،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬موارد‭ ‬نفوذ‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬سرحدی،‭ ‬تغییر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬سختگیرانه‌تر‭ ‬شد‭. ‬این‭ ‬محدودیت‌ها‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬کاهش‭ ‬موارد‭ ‬نفوذ‭ ‬و‭ ‬قاچاق‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬

پایبندی‭ ‬اردن‭ ‬به‭ ‬قراردادهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬امنیت‭ ‬مرزی‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تکثیر‭ ‬سلاح‌های‭ ‬غیرمتعارف‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬درباره‭ ‬کاربرد‭ ‬تکنالوژی‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬سرحدات،‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬دستخوش‭ ‬ناآرامی،‭ ‬توضیح‭ ‬بدهید‭.‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬احمد‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬نوسازی،‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬نمودن‭ ‬جدیدترین‭ ‬تجهیزات‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬بخشها‭ ‬کوشش‭ ‬می‌کنند‭. ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تقویت‭ ‬کارآیی‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬آمادگی‭ ‬رزمی‭ ‬مناسب‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬بدون‭ ‬شک،‭ ‬سیستم‌‭ ‬امنیت‭ ‬مرزی‭ ‬نقطه‭ ‬اتصال‭ ‬مهمی‭ ‬به‭ ‬سیستم‌‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭. ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن‭-‬قومندانی‭ ‬کل‭ ‬اردوی‭ ‬عرب‭ ‬بر‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬قطعات‭ ‬سرحدی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬امکانات‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬ضروری‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬کارآیی‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬تامین‭ ‬اطلاعات‭ ‬لازم،‭ ‬متمرکز‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬سیستم‌‭ ‬امنیت‭ ‬مرزی‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬چندین‭ ‬مرحله،‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬از‭ ‬سرحدات‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬شرقی،‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬مرز‭ ‬جنوبی،‭ ‬نصب‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬مراحل‭ ‬دیگر،‭ ‬به‭ ‬خواست‭ ‬خدا،‭ ‬همه‭ ‬سرحدات‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬بصورت‭ ‬24‭ ‬ساعته‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬با‭ ‬تهدیداتی‭ ‬که‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬برای‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کنند،‭ ‬چی‌قسم‭ ‬مقابله‭ ‬می‌کنید؟‭ ‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬احمد‭: ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬جدید‌ترین‭ ‬تهدیدات‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬ما‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ابزاری‭ ‬مهم‭ ‬برای‭ ‬قاچاق‭ ‬مرزی‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬طیاره‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬مشکلات‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬سیستم‌‭ ‬امنیت‭ ‬مرزی‭ ‬بعضی‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬را‭ ‬تشخیص‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬امکانات‭ ‬موجود‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬واکنش‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭. ‬قومندانی‭ ‬کل‭ ‬به‭ ‬ادارات‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬دستور‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اقدامات‭ ‬وقایوی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرار‭ ‬دهند‭.‬

یونیپاث‭:‬‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬چه‭ ‬تاثیری‭ ‬بر‭ ‬امنیت‭ ‬مرزی‭ ‬دارد؟‭ ‬

برید‭ ‬جنرال‭ ‬احمد‭: ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬مرزی‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬مشترک‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬همه‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭. ‬البته،‭ ‬این‭ ‬همکاری،‭ ‬بخصوص‭ ‬با‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬سوریه‭ ‬که‭ ‬قراردادهایی‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬امضا‭ ‬کرده‌ایم،‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬مطلوب‭ ‬نیست‭. ‬صاحب‌منصبان‭ ‬رابط‭ ‬بین‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬اطلاعات‭ ‬درباره‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬مرزی‭ ‬می‌پردازند‭. ‬می‌خواهم‭ ‬اشاره‭ ‬کنم‭ ‬که‭ ‬دفتر‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬سازمان‭ ‬ملل‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2022‭ ‬نشستی‭ ‬منطقوی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬امنیت‭ ‬مرزی‭ ‬در‭ ‬عَمان‭ ‬برگزار‭ ‬کرد‭. ‬مصر،‭ ‬عراق،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬لیبیا‭ ‬نیز‭ ‬همراه‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬اشتراک‭ ‬کردند‭. ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬خواستار‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬اقدامات‭ ‬حمایتی‭ -‬شامل‭ ‬تجهیزات‭ ‬پیشرفته‌تر‭- ‬به‭ ‬نفع‭ ‬کشورهای‭ ‬دچار‭ ‬این‭ ‬مشکلات‭ ‬شدند‭. 

نظرات بسته شده است.