همسایگان آسیای میانه علیه تروریزم تعلیم می‌بینند

کارکنان‭ ‬یونیپاث

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬تاجیکستان‭ ‬و‭ ‬ازبکستان‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬یکدیگر‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬یک‭ ‬موضوع‭ ‬امنیتی‭ ‬منطقوی،‭ ‬در‭ ‬مارچ‭ ‬2020‭ ‬مانور‭ ‬ضد‭ ‬تروریزم‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬مشترک‌المنافع‭ ‬2020‭ ‬را‭ ‬برگزار‭ ‬کردند‭.‬

در‭ ‬جریان‭ ‬مانور‭ ‬چهار‭ ‬روزه‭ ‬در‭ ‬میادین‭ ‬تعلیمی‭ ‬فخرآباد‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬تاجیکستان،‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬ازبکستان‭ ‬بهادر‭ ‬قربانف‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬دفاع‭ ‬تاجیکستان‭ ‬شیرعلی‭ ‬میرزا‭ ‬از‭ ‬نمایش‭ ‬مشترک‭ ‬اثر‌بخشی‭ ‬رزمی‭ ‬ابراز‭ ‬خرسندی‭ ‬کردند‭.‬

اشتراک‌کنندگان‭ ‬یک‭ ‬گروپ‌‭ ‬تروریستی‭ ‬فرضی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردند،‭ ‬یک‭ ‬عملیات‭ ‬نجات‭ ‬گروگان‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دادند‭ ‬و‭ ‬حمله‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬شده‭ ‬ذریعه‭ ‬گروپ‌های‭ ‬غیر‌قانونی‭ ‬در‭ ‬سرحد‭ ‬تاجیکستان‭ ‬و‭ ‬ازبکستان‭ ‬را‭ ‬دفع‭ ‬کردند‭. ‬جزوتام‌های‭ ‬سرحدی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬تاجیکستان‭ ‬نقش‭ ‬پشتیبانی‭ ‬را‭ ‬ایفا‭ ‬کردند‭.‬

این‭ ‬سومین‭ ‬رزمایش‭ ‬مهم‭ ‬نظامی‭ ‬ضد‌تروریستی‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬تاجیکستان‭ ‬و‭ ‬ازبکستان‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬بود‭. ‬اولین‭ ‬رزمایش‭ ‬در‭ ‬سپتمبر‭ ‬2018‭ ‬در‭ ‬میادین‭ ‬تعلیمی‭ ‬چاروخ‭-‬دیران‭ ‬و‭ ‬نورافشان‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬تاجیکستان‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مانور‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬فخرآباد‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬غربی‭ ‬تاجیکستان‭ ‬در‭ ‬اپریل‭ ‬2019‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬

همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ادامه‭ ‬درگیری‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬ضروری‭ ‬بود‭. ‬تاجیکستان‭ ‬و‭ ‬ازبکستان‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬حملات‭ ‬احتمالی‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬از‭ ‬افغانستان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬ابراز‭ ‬تشویش‌‭ ‬کرده‌اند‭.‬

میرزا‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬تعلیمی‭ ‬قبلی‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬تاجیکستان‭ ‬و‭ ‬ازبکستان‭ ‬پوسته‌های‭ ‬آسیای‭ ‬مرکزی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬سران‭ ‬کشورهای‭ ‬ما‭ ‬همه‭ ‬مساعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬در‭ ‬افغانستان‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‮»‬‭. ‬‮«‬در‭ ‬عین‭ ‬حال،‭ ‬ما‭ ‬بطور‭ ‬فعال‭ ‬توانایی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬اشکال‭ ‬آن‭ ‬افزایش‭ ‬می‌دهیم‭.‬‮»‬

هر‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬بطور‭ ‬فزاینده‌ای‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬دو‌جانبه‭ ‬را‭ ‬ابزاری‭ ‬مهم‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬منطقوی‭ ‬می‌دانند‭.‬

نظرات بسته شده است.