هدایت کشتی‌ها دریا به دریا

امیرالبحر‭ ‬فهد‭ ‬الغفیلی‭ ‬پیشگام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬نوسازی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬سعودی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد

کارکنان‭ ‬یونیپاث

ادمیرل‭ (‬Admiral‭)‬”‭ ‬از‭ ‬لغت‭ ‬قدیمی‭ ‬عربی‭ ‬امیر‭ ‬البحر‭ (‬emir al bahar‭) ‬گرفته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬لغوی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬‮«‬قومندان‭ ‬دریا‮»‬‭ ‬می‌باشد‭.‬”‭ ‬این‭ ‬عنوان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تاریخی‭ ‬با‭ ‬رهبران‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مرتبط‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬دریا‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬میدان‭ ‬پیروزی‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کردند‭. ‬یک‭ ‬جمله‭ ‬معروف‭ ‬می‌گوید‭: ‬‮«‬یک‭ ‬دریای‭ ‬آرام‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬یک‭ ‬ملوان‭ ‬ماهر‭ ‬نمی‌سازد‭.‬‮»‬‭ ‬دریا‭ ‬به‭ ‬بی‌ثبات‭ ‬بودن،‭ ‬آشفتگی‭ ‬و‭ ‬غیرقابل‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬بودن‭ ‬شهرت‭ ‬دارد‭. ‬یک‭ ‬کشتی‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬ملوان‭ ‬ماهر‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬بطور‭ ‬محکم‭ ‬هدایت‭ ‬سکان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬خطرات‭ ‬دریانوردی‭ ‬و‭ ‬دشمنان‭ ‬خبیث‭ ‬هشیار‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بسیج‭ ‬کشتی‌ها‭ ‬و‭ ‬ماین‌گذاری‭ ‬درنگ‭ ‬نکند‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬نسخه،‭ ‬یونیپاث‭ ‬ملوانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تصویر‭ ‬می‌کشد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬آب‌های‭ ‬خروشان‭ ‬دلسرد‭ ‬نمی‌شود‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬هدفش‭ ‬برای‭ ‬خدمت‭ ‬به‭ ‬میهن‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬آمادگی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سعودی‭ (‬RSNF‭) ‬نایل‭ ‬می‌شود‭.‬

یک‭ ‬حرفه‭ ‬افسانه‌ای

در‭ ‬خدمت‭ ‬نظامی‭ ‬خود،‭ ‬امیرالبحر‭ ‬فهد‭ ‬الغفیلی‭ ‬مقام‌های‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشته‭ ‬است‭: ‬رهبر‭ ‬جنگ‭ ‬ضد‭ ‬زیردریایی،‭ ‬رئیس‭ ‬بخش‭ ‬عملیاتی،‭ ‬مدیر‭ ‬بخش‭ ‬استخبارات،‭ ‬قومندانی‭ ‬کشتی،‭ ‬مشاور‭ ‬نظامی،‭ ‬قومندان‭ ‬یک‭ ‬پایگاه‭ ‬دریایی،‭ ‬قومندان‭ ‬ناوگان‭ ‬و‭ ‬سرقومندان‭ ‬اعلی‭ ‬RSNF‭.‬

تحصیلات‭ ‬او،‭ ‬باعث‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬مناسب‭ ‬او‭ ‬برای‭ ‬چنین‭ ‬وظیفه‭ ‬برجسته‭ ‬ای‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬دارای‭ ‬سند‭ ‬لیسانس‭ ‬در‭ ‬علوم‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬ماستری‭ ‬در‭ ‬ستراتیژی‭ ‬امنیت‭ ‬ملی‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬همچنان‭ ‬دوره‌ها‭ ‬و‭ ‬سمینار‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اتمام‭ ‬رسانیده‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬قسمت‌های‭ ‬استخباراتی،‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬اجرایی،‭ ‬که‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بهبود‭ ‬بخشیده‭ ‬است‭. ‬

خدمات‭ ‬و‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬برجسته‭ ‬او‭ ‬افتخارات‭ ‬کلانی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬آورد‭: ‬درجه‭ ‬سوم‭ ‬حکم‭ ‬پادشاه‭ ‬فیصل،‭ ‬مدال‭ ‬آزادی‭ ‬کویت،‭ ‬مدال‭ ‬سپر‭ ‬جنوب،‭ ‬مدال‭ ‬قدردانی‭ ‬درجه‭ ‬یک‭ ‬اردو،‭ ‬مدال‭ ‬رهبری‭ ‬برجسته،‭ ‬لاکت‭ ‬سپر‭ ‬شبه‭ ‬جزیره‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬دیگر‭.‬

ملوانان سعودی و تفنگداران امریکایی در جریان رزمایش دفاع دریایی در فبروری 2020 انجام یک حمله را شبیه‌سازی می‌کنند. مسلکی دونگ لی/ اردوی ایالات متحده Pfc. Christopher Cameron/U.S. Army

قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬سعودی

قوای‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬ناوگان‭ ‬مهم،‭ ‬ناوگان‭ ‬شرقی‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬و‭ ‬ناوگان‭ ‬غربی‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کنند‭. ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬کامل‭ ‬نظامی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬كشتی‌های‭ ‬جنگی،‭ ‬كشتی‌های‭ ‬پشتیبانی،‭ ‬پشتیبانی‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬تخنیکی،‭ ‬گروپ‌های‭ ‬طیاره‭ ‬ای‭ ‬و‭ ‬دریایی،‭ ‬تفنگداران‭ ‬و‭ ‬کندک‌های‭ ‬خاص‭ ‬امنیتی‭ ‬دریایی‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭. ‬

RSNF‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬معیارها،‭ ‬تحصیلات‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬پرسونل‭ ‬مطلع‭ ‬است‭. ‬کالج‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ملک‭ ‬فهد،‭ ‬موسسه‭ ‬مطالعات‭ ‬تخنیکی،‭ ‬پوهنځی‌های‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬پوهنځی‭ ‬تفنگداران‭ ‬دریایی‭ ‬برای‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬مراکز‭ ‬تعلیم‭ ‬منظم‭ ‬و‭ ‬شبیه‌سازهای‭ ‬دریایی‭ ‬تاسیس‭ ‬شده‭ ‬بودند‭.‬

از‭ ‬همان‭ ‬ابتدا،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬متعهد‭ ‬شدند‭ ‬که‭ ‬مسئولیت‌ها‭ ‬و‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند،‭ ‬از‭ ‬میهن‭ ‬دفاع‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬ائتلاف‌های‭ ‬دریایی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬اشتراک‭ ‬کنند‭.‬

بهبود‭ ‬آمادگی‭ ‬و‭ ‬امنیت

قوای‭ ‬بحری‭ ‬از‭ ‬ناوگان‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬قایق‌هایی‭ ‬که‭ ‬تیزرفتارترین‭ ‬نوع‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬طیاره‌های‭ ‬جنگی‭ ‬پشتیبانی‭ ‬کرده‌اند‭. ‬هدف‭ ‬آن‭ ‬مدرن‭ ‬سازی‭ ‬RSNF،‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬آمادگی‭ ‬جنگی‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬منافع‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬سعودی،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬آب‌های‭ ‬سرزمینی،‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬و‭ ‬کمک‭ ‬به‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬منطقوی‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬

امیرالبحر‭ ‬الغفیلی‭ ‬بالای‭ ‬مدرن‌سازی‭ ‬حکومت‭ ‬تعلیم‌دهنده‭ ‬به‭ ‬پرسونل‭ ‬قوای‭ ‬بحری،‭ ‬درجه‌داران‭ ‬و‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬طرز‭ ‬یکسان‭ ‬تمرکز‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬دریادار،‭ ‬RSNF‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ذریعه‭ ‬یک‭ ‬پروگرام‭ ‬انکشاف‭ ‬جامع‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬آمادگی‭ ‬رزمی‭ ‬با‭ ‬قرارداد‌های‭ ‬تعلیمی‭ ‬و‭ ‬تسلیحاتی‭ ‬هدایت‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬2030‭ ‬سعودی،‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬می‌خواهند‭ ‬به‭ ‬سطحی‭ ‬از‭ ‬کارآمدی‭ ‬نایل‭ ‬شوند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬بهترین‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬جهان‭ ‬مطلوب‭ ‬است‭. ‬

تخنیک‌کاران دفع مواد انفجاری از ایالات متحده و عربستان سعودی برای کشف و برداشتن ماین در الجبیل اقدام می‌کنند. لومری بریدمن کریستوفر کامرون/ اردوی ایالات متحده Spc. Duong Le/U.S. Army

اهمیت‭ ‬مانور‌های‭ ‬مشترک

امیرالبحر‭ ‬الغفیلی‭ ‬بالای‭ ‬اهمیت‭ ‬مانور‌های‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬امنیت‭ ‬بحری،‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬آب‌های‭ ‬سرزمینی،‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تبادل‭ ‬تجربیات‭ ‬جنگی‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬دوست‭ ‬تأکید‭ ‬می‌کند‭. ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬عربستان‭ ‬در‭ ‬مانور‌های‭ ‬بسیاری‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬افزایش‭ ‬پروسیجرهای‭ ‬امنیتی‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬مفاهیم‭ ‬جنگ‭ ‬دریایی‭ ‬اشتراک‭ ‬نموده‌اند‭. ‬ملوانان‭ ‬سعودی‭ ‬بطور‭ ‬مسلکی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬توانایی‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬عملیات‭ ‬دریایی‭ ‬بصورت‭ ‬دقیق‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬عملیاتی،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬همزمان‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬سرخ،‭ ‬رشد‭ ‬کرده‌اند‭.‬

از‭ ‬جمله‭ ‬این‭ ‬مانور‌ها،‭ ‬مدافع‭ ‬دریایی‭ ‬20‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬پایگاه‭ ‬دریایی‭ ‬ملک‭ ‬عبد‌العزیز‭ ‬در‭ ‬الجبیل‭ ‬ولایت‭ ‬شرقی‭ ‬بود‭. ‬امیرالبحر‭ ‬الغفیلی‭ ‬میزبان‭ ‬قومندان‭ ‬ناوگان‭ ‬5‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬امیرالبحر‭ ‬جیمز‭ ‬مالوی‭ (‬James Malloy‭)‬،‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬حضور‭ ‬یافتند‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬دو‭ ‬هفته‌ای‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬افزایش‭ ‬امنیت‭ ‬بحری،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬آب‌های‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬همکاری‌های‭ ‬نظامی‭ ‬انجام‭ ‬شد‭. ‬قوای‭ ‬بحری،‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کندک‌های‭ ‬زمینی‭ ‬و‭ ‬هوایی،‭ ‬در‭ ‬سناریوهایی‭ ‬که‭ ‬شبیه‭ ‬سازی‭ ‬بحران‌های‭ ‬دنیای‭ ‬واقعی‭ ‬هستند،‭ ‬با‭ ‬مهمات‭ ‬رزمی‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‌اند‭.‬

امیرالبحر‭ ‬مالوی‭ ‬از‭ ‬رهبران‭ ‬RSNF‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬مساعی‌شان‭ ‬برای‭ ‬تقویت‭ ‬دفاع‭ ‬منطقوی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تجاوزات‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬تأسیسات‭ ‬عربستان‭ ‬در‭ ‬14‭ ‬سپتمبر‭ ‬2019‭ ‬تمجید‭ ‬کرد‭.‬

امیرالبحر‭ ‬مالوی‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬تعامل‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬نزدیک‭ ‬با‭ ‬همتایان‭ ‬منطقوی‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬پاسخ‭ ‬ضروری‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬‮«‬پادشاهی‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬متحد‭ ‬اصلی‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬امنیت‭ ‬منطقوی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬رهبری‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬امیرالبحر‭ ‬الغفیلی‭ ‬یک‭ ‬عنصر‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬هماهنگی‭ ‬مساعی‭ ‬برای‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬پادشاهی‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬شرکای‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬آن‭ ‬کشورهایی‭ ‬از‭ ‬اقصی‭ ‬نقاط‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تجارت‭ ‬دریایی‭ ‬متکی‭ ‬هستند‭.‬‮»‬‭ ‬

قومندان‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬ضرورت‭ ‬به‭ ‬حفاظت‭ ‬دریایی‭ ‬از‭ ‬زیربنا‌ها‭ ‬مانند‭ ‬بنادر،‭ ‬ترمینل‌های‭ ‬پطرولیمی‭ ‬و‭ ‬پالایشگاه‌ها؛‭ ‬عملیات‭ ‬بازدارنده‭ ‬دریایی‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬قاچاق،‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬جرایم‭ ‬دیگر؛‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬وقایوی‭ ‬برای‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬بردن‭ ‬ماین‌هایی‭ ‬که‭ ‬تجارت‭ ‬در‭ ‬خطوط‭ ‬کشتی‌رانی‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کنند،‭ ‬را‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬ساخت‭. ‬

دریا‌دار‭ ‬گفت‭: ‬‮«‬این‭ ‬نوع‭ ‬مانور‭ ‬جامع،‭ ‬پلان‌گذاران‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬می‌کشد‭ ‬و‭ ‬توانایی‌های‭ ‬روزافزون‭ ‬شرکای‭ ‬منطقوی‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭.‬‮»‬‭ ‬‮«‬همچنان‭ ‬تعهدات‭ ‬عملیاتی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬سلطنتی‭ ‬سعودی‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬نمایش‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬قادر‭ ‬می‌سازد‭ ‬تا‭ ‬منابع‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬یک‭ ‬ماحوا‭ ‬واقعا‭ ‬چالش‌برانگیز‭ ‬و‭ ‬واقع‌بینانه‭ ‬برای‭ ‬تعلیم‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬کنیم‭.‬‮»‬


سابقه‭ ‬تاریخی

پادشاهی‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬از‭ ‬موقعیت‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬در‭ ‬شبه‌جزیره‭ ‬عربستان‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬مساحت‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬ملیون‭ ‬کیلومتر‭ ‬مربع‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬بر‭ ‬سه‭ ‬حصه‭ ‬شبه‌جزیره‭ ‬را‭ ‬اشغال‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬و‭ ‬خلیج‭ ‬عقبه‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬در‭ ‬غرب‭ ‬همسایه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬خط‭ ‬ساحلی‭ ‬2400‭ ‬کیلومتری‭ ‬می‌باشد‭. ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬دارای‭ ‬طولانی‌ترین‭ ‬ساحل‭ ‬در‭ ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬80‭% ‬ساحل‭ ‬شرقی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭. ‬دریای‭ ‬سرخ‭ ‬جنوب‭ ‬غربی‭ ‬آسیا‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شمال‭ ‬شرقی‭ ‬افریقا‭ ‬جدا‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬دریا،‭ ‬اقیانوس‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬عربستان‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دریای‭ ‬مدیترانه‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬متصل‭ ‬می‌کند‭. ‬

خلیج‭ ‬فارس‭ ‬سرحد‭ ‬شرقی‭ ‬شبه‌جزیره‭ ‬عربستان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬الی‭ ‬مدخل‭ ‬شط‭ ‬العرب‭ ‬امتداد‭ ‬دارد‭. ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬از‭ ‬راه‭ ‬هرمز‭ ‬به‭ ‬دریای‭ ‬عمان‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرق‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬متصل‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬یک‭ ‬دهلیز‭ ‬کلان‌‭ ‬تجارت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ستراتیژیک‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬برتر‭ ‬دنیا‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬یک‭ ‬بر‭ ‬سه‭ ‬حصه‭ ‬نفت‭ ‬خام‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬عبور‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬می‌رسد‭. ‬

عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ماموریت‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬از‭ ‬قلمرو‭ ‬پادشاهی،‭ ‬خطوط‭ ‬ساحلی‭ ‬و‭ ‬آب‌های‭ ‬سرزمینی‭ ‬تأسیس‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬پوهنځی‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬اواخر‭ ‬دهه‭ ‬1950‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬1960،‭ ‬کشتی‭ ‬ریاض‭ ‬اولین‭ ‬کشتی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ناوگان‭ ‬شد‭. ‬ذریعه‭ ‬انکشاف‌های‭ ‬بعدی،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی‭ ‬بطور‭ ‬پیوسته‭ ‬در‭ ‬قدرت‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬پیشرفت‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬جهشی‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬جلو‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬مأموریت‌های‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬دریایی‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬است‭.  ‬منبع‭: ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬سعودی

نظرات بسته شده است.