نگهبان خلیج عربی

گفتگو‭ ‬با‭ ‬قومندان‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین،‭ ‬فیلد‭ ‬مارشال‭ ‬شیخ‭ ‬خلیفه‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه

کارکنان‭ ‬یونیپاث  |  ‬عکس‌ها‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین

قومندان‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین،‭ ‬فیلد‭ ‬مارشال‭ ‬شیخ‭ ‬خلیفه‭ ‬بن‭ ‬احمد‭ ‬آل‭ ‬خلیفه‭ ‬رهبری‭ ‬محبوب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مهارت‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فردی‭ ‬برای‭ ‬تأسیس‭ ‬یک‭ ‬قوای‭ ‬نظامی‭ ‬جهت‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارد‭.  ‬او‭ ‬اخیراً‭ ‬به‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬یونیپاث‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭: ‬پادشاهی‭ ‬بحرین‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬شرکای‭ ‬استراتژیک‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬را‭ ‬چی‌قسم‭ ‬توصیف‭ ‬می‌کنید؟

شیخ‭ ‬خلیفه‭:‬‭ ‬روابط‭ ‬استراتژیک‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬ده‌ها‭ ‬سال‭ ‬ادامه‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬روابط‭ ‬تاریخی،‭ ‬دیرینه،‭ ‬گسترده‭ ‬و‭ ‬قوی‭ ‬هستند‭. ‬روابط‭ ‬میان‭ ‬بحرین‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تحول‭ ‬یافتن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بربنیاد‭ ‬همکاری‌های‭ ‬حیاتی‭ ‬در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مهم‭ ‬تکامل‭ ‬خواهد‭ ‬یافت‭. ‬این‭ ‬روابط‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬هماهنگی‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬دفاعی‭ ‬به‭ ‬سطوح‭ ‬پیشرفته‌ای‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬بین‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬دوست‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬توافق‭ ‬کرده‌ایم‭ ‬همکاری‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬وسیع‌تری‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬همکاری‭ ‬دفاعی‭ ‬دوجانبه‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬دوست‭ ‬افزایش‭ ‬دهیم‭.‬

موافقت‌نامه‭ ‬همکاری‭ ‬دفاعی‭ ‬بین‭ ‬پادشاهی‭ ‬بحرین‭ ‬و‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬در‭ ‬امتداد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬مزایای‭ ‬همکاری‭ ‬استراتژیک‭ ‬ما‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬دو‭ ‬شریک‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬تداوم‭ ‬توسعه‭ ‬همکاری‌ها‭ ‬جهت‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬انجام‭ ‬اقداماتی‭ ‬مشترک‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬ثبات‭ ‬منطقه،‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬اشکال‭ ‬آن،‭ ‬و‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬ترانسپورتی‭ ‬و‭ ‬مسیرهای‭ ‬تجارتی‭ ‬جهانی‭ ‬هستیم‭. ‬شاید‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬برداشت‭ ‬این‭ ‬ثمره‭ ‬همکاری‭ ‬موفق‭ ‬استراتژیک‭ ‬هستیم،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬که‭ ‬منطقه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬می‌کند‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬بیشتری‭ ‬نیز‭ ‬برخوردار‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

‭ ‬

یونیپاث‭: ‬بی‌ثباتی‭ ‬منطقوی‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬چی‭ ‬تأثیری‭ ‬بالای‭ ‬پادشاهی‭ ‬بحرین‭ ‬می‌گذارد‭ ‬و‭ ‬بحرین‭ ‬چی‌قسم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیداتآماده‭ ‬می‌کند؟

شیخ‭ ‬خلیفه‭:‬‭ ‬توطئه‌هایی‭ ‬که‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬منطقه‭ ‬ما‭ – ‬که‭ ‬خداوند‭ ‬ثروت‌های‭ ‬فراوانی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بخشیده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬عطا‭ ‬کرده‭ ‬است‭ – ‬را‭ ‬خدشه‌دار‭ ‬می‌کنند،‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تشدید‭ ‬شدن‭ ‬هستند‭. ‬منطقه‭ ‬به‭ ‬هدفی‭ ‬برای‭ ‬طمعکارانی‭ ‬تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬لحظه‭ ‬از‭ ‬توطئه‌پردازی،‭ ‬تحمیل‭ ‬اجندای‭ ‬خود‭ ‬بردیگران‭ ‬و‭ ‬تحریک‭ ‬نزاع‭ ‬و‭ ‬فرقه‌گرایی‭ ‬دست‭ ‬نکشیده‌اند،‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬سیاست‌هایی‭ ‬نظیر‭ ‬معضل‭ ‬تروریزم،‭ ‬بازی‭ ‬خرابکاری،‭ ‬معلومات‭ ‬غلط‭ ‬و‭ ‬جنگ‌های‭ ‬نیابتی‭ ‬جهت‭ ‬افزایش‭ ‬تسلط‭ ‬گروپ‌های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬تاریکی‭ ‬و‭ ‬تهدید‭ ‬ثبات‭ ‬منطقوی،‭ ‬چرخه‌های‭ ‬خطرناکی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تکرار‭ ‬شدن‭ ‬هستند‭.‬

بی‌ثباتی‭ ‬که‭ ‬خاورمیانه‭ ‬شاهد‭ ‬آن‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬خصومت‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬مختل‭ ‬کردن‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬منطقه،‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ (‬GCC‭) ‬و‭ ‬نقش‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬عرضه‭ ‬جهانی‭ ‬تیل‭ ‬و‭ ‬ترانسپورت‭ ‬بحری‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تشدید‭ ‬شدن‭ ‬است‭. ‬تروریست‌ها‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬انجام‭ ‬این‭ ‬کارها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬حملات‭ ‬تروریستی‭ ‬مکرر،‭ ‬منظم‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬یافته‭ ‬هستند‭. ‬این‭ ‬حملات‭ ‬ثبات‭ ‬‮«‬ناوبری‮»‬‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬انرجی‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‌ها‭ ‬اقدامات‭ ‬خطرناکی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬تهدیدی‭ ‬جدی‭ ‬برای‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهانی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬منشورها‭ ‬و‭ ‬معاهدات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬که‭ ‬هدفشان‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬نادیده‭ ‬می‌گیرند‭. ‬

ما‭ ‬مدیون‭ ‬کوشش‌های‭ ‬اعلی‌حضرت‭ ‬پادشاه‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عیسی‭ ‬آل‭ ‬خلیفه،‭ ‬رهبر‭ ‬محبوب‭ ‬و‭ ‬قومندان‭ ‬معظم‭ ‬کشور‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬خداوند‭ ‬نگهدار‭ ‬و‭ ‬رهنمای‭ ‬او‭ ‬باشد‭. ‬او‭ ‬در‭ ‬کوشش‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬سرنوشت‭ ‬منطقه‭ ‬محافظت‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬ورطه‭ ‬ویرانی‭ ‬نجات‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬ملت‌های‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬مشکلات‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬جنگ‭ ‬و‭ ‬ناآرامی‭ ‬محافظت‭ ‬نماید‭. ‬کوشش‌های‭ ‬ایشان‭ ‬همواره‭ ‬ستودنی‭ ‬است،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬همه‭ ‬راه‌ها‭ ‬را‭ ‬بررسی‭ ‬می‌کند‭ ‬تا‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬جانب‭ ‬امنیت‭ ‬سوق‭ ‬دهد‭. ‬او‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬کوشش‌هایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ریشه‌کن‭ ‬کردن‭ ‬خشونت‭ ‬و‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬تحکیم‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬صلح‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬کاملاً‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کند‭. ‬ما‭ ‬در‭ ‬پادشاهی‭ ‬بحرین‭ ‬از‭ ‬شدت‭ ‬تهدیدات‭ ‬منطقه‭ ‬آگاه‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬انشالله‭ ‬قادر‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬مقابله‭ ‬کنیم‭.‬

اعضای قوای دفاعی بحرین در تمرین نظامی مشترک سپر خلیج 1 در عربستان سعودی اشتراک می‌کنند.

یونیپاث‭: ‬بحرین‭ ‬در‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬به‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬عظیمی‭ ‬رسیده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬چی‭ ‬درس‌هایی‭ ‬آموخته‭ ‬شده‭ ‬است؟

شیخ‭ ‬خلیفه‭:‬‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬بیست‭ ‬و‭ ‬یکم،‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬کشورهای‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬مستند‭ ‬ساختن‭ ‬درس‌های‭ ‬آموخته‭ ‬شده‭ ‬معمولاً‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬فعالیت،‭ ‬اتفاق‭ ‬میافتد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬هنو‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬آموختن‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تجربیات‭ ‬هستند‭. ‬ما‭ ‬همچنان‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ ‬سر‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬شکل‌ها‭ ‬و‭ ‬جلوه‌های‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تغییر‭ ‬است‭. ‬امروزه،‭ ‬تروریزم‭ ‬صرف‭ ‬به‭ ‬سازمان‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬محدود‭ ‬نمی‌شود‭ ‬تا‭ ‬بتوان‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬مبارزه‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬برد‭. ‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬فراتررفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬ملت‌هایی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬که‭ ‬قصداً‭ ‬بحران‌هایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کنند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬منافع‭ ‬توسعه‌طلبانه‭ ‬خود‭ ‬دست‭ ‬یابند‭ ‬و‭ ‬ایدئولوژی‌های‭ ‬خرابکارانه‭ ‬یا‭ ‬کنترول‭ ‬اقتصادی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬گسترش‭ ‬دهند‭. ‬کشورهای‭ ‬دیگری‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬گروپ‌های‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬و‭ ‬جناحی‭ ‬کوشش‭ ‬در‭ ‬پدید‭ ‬آوردن‭ ‬جنگ‭ ‬نیابتی‭ ‬داشته‌اند‭ ‬و‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تروریزم‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬نموده‭ ‬اند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬شریک‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬عامل‭ ‬بی‌ثبات‌کننده‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تبدیل‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭: ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ ‬چی‭ ‬نفعی‭ ‬از‭ ‬تمرینات‭ ‬نظامی‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬می‌برد؟

شیخ‭ ‬خلیفه‭:‬‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬رهنمایی‭ ‬اعلی‌حضرت‭ ‬پادشاه‭ ‬حمد،‭ ‬پادشاه‭ ‬محبوب‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬قومندان‭ ‬معظم‭ ‬آن،‭ ‬که‭ ‬خداوند‭ ‬نگهدار‭ ‬او‭ ‬باشد،‭ ‬بر‭ ‬انجام‭ ‬تمرینات‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬ملت‌های‭ ‬دوست‭ ‬تأکید‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬نقش‭ ‬برجسته‭ ‬و‭ ‬مؤثری‭ ‬در‭ ‬ارتقای‭ ‬سطح‭ ‬عملکرد‭ ‬رزمی،‭ ‬افزایش‭ ‬توانایی‌ها‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬مهارت‭ ‬همه‭ ‬اشتراک‌کنندگان‭ ‬در‭ ‬تمرین‭ ‬دارد‭. ‬همچنان‭ ‬مفهوم‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬خلیج‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬خارجی‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬برتمایل‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬تحکیم‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌های‭ ‬نظامی‭ ‬آنها‭ ‬صحه‭ ‬می‌گذارد‭. ‬بنابراین،‭ ‬رویکرد‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ ‬تقویت‭ ‬تعلیم‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬ساحوی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬واحدهای‭ ‬نظامی‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چارچوکات‭ ‬همکاری‌های‭ ‬مشترک‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود‭.‬

پادشاهی‭ ‬بحرین‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬رویکردی‭ ‬دوستانه‭ ‬تصدیق‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬صرف‌نظر‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭. ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬تمرینات‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬و‭ ‬دوست‭ ‬مستفید‭ ‬میگردد‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬باعث‭ ‬غنا‭ ‬یافتن،‭ ‬تدقیق‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬تخصص‭ ‬قومندانان‭ ‬رزمی‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬می‌شود‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬الزامات‭ ‬اقدام‭ ‬نظامی‭ ‬مشترک‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬مؤثر‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬مهارت‭ ‬نظامی،‭ ‬تقویت‭ ‬آمادگی‭ ‬رزمی،‭ ‬تبادل‭ ‬تخصص‭ ‬و‭ ‬مهارت‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬مشترک‭ ‬درک‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬باعث‭ ‬تقویت‭ ‬قابلیت‌ها‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬قوای‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نظامی‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬رویکردهای‭ ‬رزمی‭ ‬می‌گردد‭.‬

تمرینات‭ ‬نظامی،‭ ‬معیار‭ ‬اصلی‭ ‬برای‭ ‬سنجش‭ ‬آمادگی‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬حیث‭ ‬محیطی‭ ‬برای‭ ‬مرتبط‭ ‬ساختن‭ ‬تعلیم‭ ‬با‭ ‬مفاهیم‭ ‬پروگرام‌ریزی‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬است‭.‬

یونیپاث‭: ‬جامعه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬منطقه‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عربی،‭ ‬خلیج‭ ‬عمان‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬عرب‭ ‬چی‭ ‬اقداماتی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهد؟

شیخ‭ ‬خلیفه‭: ‬شکی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬تحولات‭ ‬سریع‭ ‬اخیر‭ ‬که‭ ‬منطقه‭ ‬شاهد‭ ‬آنها‭ ‬بوده‭ ‬نتیجه‭ ‬اقدامات‭ ‬غیرمسئولانه‭ ‬و‭ ‬جرایم‭ ‬سنگین‭ ‬تروریستی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬بشمول‭ ‬حمله‭ ‬تروریستی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬‮«‬نفتکش‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عمان‭ ‬هدف‭ ‬قرار‭ ‬داد،‭ ‬خرابکاری‭ ‬کشتی‌های‭ ‬تجارتی‭ ‬غیرنظامی‭ ‬در‭ ‬نزدیکی‭ ‬آبهای‭ ‬سرزمینی‭ ‬کشور‭ ‬همسایه‭ ‬ما‭ ‬یعنی‭ ‬امارات‭ ‬متحده‭ ‬عربی،‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬اخیراً‭ ‬سپاه‭ ‬پاسداران‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬هوایی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬تنگه‭ ‬هرمز‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬طیاره‭ ‬بی‌سرنشین‭ ‬اردوی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬فیر‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬تروریستی‭ ‬جرایمی‭ ‬جدی‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌روند‭ ‬که‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬آزادی‭ ‬ترانسپورت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬بالای‭ ‬اقتصاد‭ ‬جهانی،‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬ملت‌ها‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬منطقه‭ ‬تأثیر‭ ‬منفی‭ ‬می‌گذارند‭. ‬همه‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬مسئولیت‭ ‬انجام‭ ‬اقدامات‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬صلح،‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬ترانسپورت‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬مورد‭ ‬ضرورت‭ ‬برای‭ ‬ترانسپورت‭ ‬در‭ ‬کریدورهای‭ ‬انرجی‭ ‬منطقوی،‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬تروریستی‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬پشتوانه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬بگیریم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نقض‌های‭ ‬مکرر‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬هنجارهای‭ ‬بین‌المللی‭ ‬خاتمه‭ ‬دهیم‭.‬

همانطور‭ ‬که‭ ‬اشاره‭ ‬کردم،‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مؤلفه‌های‭ ‬اصلی‭ ‬چندین‭ ‬ائتلاف‌های‭ ‬ضدتروریستی‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است‭. ‬ما‭ ‬همیشه‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬منطقه‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬پادشاهی‭ ‬بحرین‭ ‬تقویت‌کننده‭ ‬مرکز‭ ‬عملیات‭ ‬نظامی‭ ‬بحری‭ ‬واحد‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬با‭ ‬محوریت‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نظامی‭ ‬برتری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تقویت‭ ‬امنیت‭ ‬بحری‭ ‬در‭ ‬خلیج‭ ‬عربی‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬چالش‌های‭ ‬منطقه‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬می‌کوشد‭ ‬امنیت،‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬تثبیت‌کننده‭ ‬موردضرورت‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬منطقه‭ ‬ما‭ ‬فراهم‭ ‬سازد‭. ‬همکاری‭ ‬نظامی‭ ‬دوجانبه‭ ‬فعلی‭ ‬با‭ ‬ناوگان‭ ‬پنجم‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬ماحصل‭ ‬مدل‭ ‬مهمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سطح‭ ‬تشویش‌های‭ ‬دوجانبه‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬منطقوی‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭.‬

یونیپاث‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬تنش‭ ‬میان‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬و‭ ‬ایران،‭ ‬بحرین‭ ‬با‭ ‬چی‭ ‬چالش‌هایی‭ ‬روبرو‭ ‬است؟

شیخ‭ ‬خلیفه‭:‬‭ ‬افزایش‭ ‬تنش‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬نتیجه‭ ‬رفتار‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬هیچ‭ ‬کس‭ ‬خواستار‭ ‬جنگ‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬دعا‭ ‬می‌کنیم‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬درگیری‭ ‬نظامی‭ ‬رخ‭ ‬ندهد‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال،‭ ‬پذیرش‭ ‬خرابکاری‭ ‬مداوم‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬توسط‭ ‬رژیم‭ ‬ایران‭ ‬قابل‌ممکن‭ ‬نیست،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬مردم‭ ‬منطقه‭ ‬بهای‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬می‌پردازند‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬چیزی‭ ‬مانع‭ ‬جاه‌طلبی‌های‭ ‬این‭ ‬رژیم‭ ‬متخاصم‭ ‬نیست‭.‬

جاه‌طلبی‌ها‭ ‬و‭ ‬تمایل‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬کنترول‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬سرنوشت‭ ‬آن‭ ‬چالشی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬پادشاهی‭ ‬بحرین‭ ‬بلکه‭ ‬تمام‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬روبرو‭ ‬هستند‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬چندین‭ ‬تهدید‭ ‬پیچیده‭ ‬نظامی‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬امنیت‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬همکاری‭ ‬خلیج‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خطر‭ ‬انداخته‌اند‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تمایلات‭ ‬توسعه‭ ‬طلبانه،‭ ‬جهت‌گیری‭ ‬هستوی،‭ ‬ترویج‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬مذهبی،‭ ‬گسترش‭ ‬ایدئولوژی‭ ‬تندروانه‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬گروپ‌‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬افراطی،‭ ‬براندازانه‭ ‬و‭ ‬فرقه‌ای‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬ایران‭ ‬است‭. ‬ایران‭ ‬سیاست‭ ‬براندازی،‭ ‬سرنگونی‭ ‬دولتها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی،‭ ‬گفتمان‭ ‬سیاسی‭ ‬تحریک‌آمیز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬علیه‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬داخلی‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬دخالت‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬باعث‭ ‬ایجاد‭ ‬تنش‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬را‭ ‬تضعیف‭ ‬می‌کند‭. ‬ایران‭ ‬تعداد‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پروژه‌های‭ ‬مخرب‭ ‬و‭ ‬طرح‌های‭ ‬براندازانه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ان‌شا‭ ‬الله‭ ‬شکست‭ ‬خواهد‭ ‬خورد‭.‬

یونیپاث‭: ‬به‭ ‬عساکر‭ ‬جوان‭ ‬چی‭ ‬توصیه‌ای‭ ‬می‌کنید؟

شیخ‭ ‬خلیفه‭:‬‭ ‬وظیفه‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬میهن‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬سرنوشت‭ ‬و‭ ‬دستاوردهای‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬شریف‌ترین‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬کارها‭ ‬است‭. ‬نوعی‭ ‬اعتماد‭ ‬مقدس‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هرکسی‭ ‬که‭ ‬مسیر‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کرده‭ ‬باشد‭ ‬افتخار‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬نوعی‭ ‬مسئولیت‭ ‬جمعی‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬است؛‭ ‬از‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬قومندان‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬دیگر‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬همکار،‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬غیرمسئول‭ ‬و‭ ‬عساکر‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬خدمت‭ ‬شریف‭ ‬عسکری‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کرده‌اند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬افتخار‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬چنین‭ ‬اعتمادی‭ ‬برخوردار‭ ‬شوند‭ ‬توصیه‭ ‬می‌کنم‭ ‬انضباط‭ ‬را‭ ‬مراعات‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬همیشه‭ ‬با‭ ‬همکاران،‭ ‬همقطاران‭ ‬و‭ ‬زیردستان‭ ‬خود‭ ‬منصفانه‭ ‬و‭ ‬معقول‭ ‬رفتار‭ ‬نمایند‭. ‬اساس‭ ‬خدمت‭ ‬عسکری‭ ‬احترام‭ ‬متقابل‭ ‬است‭.‬

هر‭ ‬وقت‭ ‬با‭ ‬اعضای‭ ‬قوای‭ ‬دفاعی‭ ‬بحرین‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬مسیر‭ ‬نظامی‌شان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬پیوستن‭ ‬برای‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خود‭ ‬ملاقات‭ ‬می‌کنم،‭ ‬همیشه‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬تأکید‭ ‬می‌کنم‭ ‬که‭ ‬رهبری‭ ‬انسان‌ها‭ ‬کار‭ ‬آسانی‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬رهبری‭ ‬آماده،‭ ‬تعلیم‭ ‬دیده‭ ‬و‭ ‬منصف‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬سرمشقی‭ ‬برای‭ ‬زیردستان‭ ‬خود‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برخورد‭ ‬با‭ ‬مافوق‌های‭ ‬خود‭ ‬انضباط‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬من‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬توصیه‭ ‬می‌کنم‭ ‬در‭ ‬کوشش‌‌های‭ ‬خود‭ ‬پشتکار‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬به‭ ‬کشورشان‭ ‬خدمت‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬به‭ ‬پیشینیان‭ ‬خود‭ ‬تأسی‭ ‬کنند‭. ‬همچنان‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬می‌خواهم‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تعهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شکلی‭ ‬حرفوی‭ ‬انجام‭ ‬دهند‭ ‬که‭ ‬صرف‭ ‬با‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬انضباط‭ ‬قابل‌ممکن‭ ‬است‭. ‬امروزه‭ ‬جنگ‌های‭ ‬مدرن‭ ‬نیازمند‭ ‬دانش‭ ‬فراوان‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬نظامی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آنها‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬سیر‭ ‬نظامی‌گری‭ ‬خود‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬برخوردار‭ ‬باشند،‭ ‬چون‭ ‬نشانه‭ ‬برتری‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مدرن‭ ‬است‭. 

نظرات بسته شده است.