نمونه بارز همکاری

مانور مشترک «ستاره درخشان 21» هزاران تن از قوا را برای مقابله با تهدیدات سنتی و غیرسنتی آماده می‌سازد

کارکنان‭ ‬یونیپاث

زمانی‭ ‬که‭ ‬چوپانان‭ ‬مصروف‭ ‬چراندن‭ ‬شترها‭ ‬و‭ ‬بزهای‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬صبح‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬تابستانی‭ ‬بودند،‭ ‬مردان‭ ‬مسلح‭ ‬با‭ ‬کلاه‌های‭ ‬سیاه‭ ‬با‭ ‬موتر‭ ‬زرهی‭ ‬وارد‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬قریه‌های‭ ‬مصر‭ ‬شدند‭. ‬تروریست‌ها‭ ‬مردم‭ ‬قریه‭ ‬را‭ ‬گروگان‭ ‬گرفتند،‭ ‬شعارهایی‭ ‬را‭ ‬بالای‭ ‬بامها‭ ‬نصب‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬پست‭ ‬برق،‭ ‬مکتب،‭ ‬ذخیرهٔ‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬کلینیک‭ ‬نگهبان‭ ‬گماشتند‭. ‬

بیرون‭ ‬راندن‭ ‬مهاجمان‭ ‬و‭ ‬بازگرداندن‭ ‬زندگی‭ ‬عادی‭ ‬به‭ ‬قریه‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬گروپی‭ ‬چندملیتی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬بسیار‭ ‬ورزیده‭ -‬بشمول‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬مصر،‭ ‬اردن،‭ ‬پاکستان،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬یونان‭ ‬و‭ ‬قبرس‭- ‬امکان‌پذیر‭ ‬شد‭. ‬

غرش‭ ‬دو‭ ‬طیارهٔ‭ ‬باری‭ ‬C-130‭ ‬خبر‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬ده‌ها‭ ‬قوای‭ ‬هوابرد‭ ‬می‌داد‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬پراشوت‌هایشان‭ ‬به‭ ‬مناطق‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬قریه‭ ‬رساندند‭. ‬هلیکوپترهای‭ ‬جنگی‭ ‬در‭ ‬قریه‭ ‬فرود‭ ‬آمدند‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬مهاجم‭ ‬با‭ ‬طناب‭ ‬فرود‭ ‬از‭ ‬هلیکوپتر‭ ‬پایین‭ ‬شدند‭. ‬عساکر‭ ‬با‭ ‬هاموی‭ ‬وارد‭ ‬عمل‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬آنان‭ ‬با‭ ‬ستون‌های‭ ‬پیشروی‌کننده‭ ‬تانکها‭ ‬و‭ ‬موترهای‭ ‬زرهی‭ ‬ادغام‭ ‬شد‭. ‬

تروریست‌ها‭ ‬فرصت‭ ‬چندانی‭ ‬نداشتند‭: ‬ظرف‭ ‬نیم‭ ‬ساعت،‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬کشته‭ ‬یا‭ ‬اسیر‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬بیرق‌هایشان‭ ‬
به‭ ‬خاک‭ ‬افتاد‭. ‬

لوی درستیز وقت قوای مسلح مصر، جنرال محمود فرید حجازی (راست)، از قومندان وقت قومندانی مرکزی ایالات متحده، جنرال کِنِت مَکِنزی (چپ)، در جریان مانور ستاره درخشان استقبال کرد. سرباز Amber Cobena/اردوی ایالات متحده

این‭ ‬حمله‭ ‬روستایی،‭ ‬شامل‭ ‬400‭ ‬قوای‭ ‬چندملیتی،‭ ‬جزو‭ ‬لحظات‭ ‬برجسته‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‭ ‬21‮»‬‭ ‬بود‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬2‭ ‬الی‭ ‬16‭ ‬سپتمبر‭ ‬2021‭ ‬در‭ ‬پایگاه‭ ‬نظامی‭ ‬محمد‭ ‬نقیب‭ ‬مصر‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬

بیش‭ ‬از‭ ‬4‭,‬300‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬هشت‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‮»‬‭ ‬اشتراک‭ ‬نمودند‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مصر‭ ‬بودند‭. ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‮»‬‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کلانترین‭ ‬مانورهای‭ ‬گسترده‭ ‬چندملیتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬زمینی،‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شد‭. 

با‌این‌که‭ ‬جنگ‌های‭ ‬متعارف‭ ‬شامل‭ ‬فرود‭ ‬آبی‭-‬خاکی‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬با‭ ‬تانک‭ ‬و‭ ‬توپخانه‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‮»‬‭ ‬بود،‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬آن‭ ‬کمتر‭ ‬بر‭ ‬جنگ‭ ‬از‭ ‬قبل‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬بر‭ ‬درگیری‌های‭ ‬نامنظم‭ ‬و‭ ‬نامتقارن‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬متمرکز‭ ‬بود‭.‬

جنرال‭ ‬رفیق‭ ‬عرفات،‭ ‬مدیر‭ ‬تعلیم‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مصر‭ ‬چنین‭ ‬اظهار‭ ‬داشت،‭ “‬ستاره‭ ‬درخشان‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬حجم‭ ‬قوای‭ ‬شرکت‭ ‬کننده،‭ ‬مهارت‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‭ ‬و‭ ‬آمادگی،‭ ‬تنوع‭ ‬تعلیمات‭ ‬و‭ ‬ماموریت‌ها‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬تکنالوژی‭ ‬پیشرفته،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهم‭ ‬ترین‭ ‬رویدادهای‭ ‬دنیا‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬به‭ ‬شمار‭ ‬می‌رود‭.”‬

در‭ ‬مرحله‭ ‬مرور‭ ‬نمایش‭ ‬قوای‭ ‬خاص،‭ ‬ده‌ها‭ ‬صاحب‌منصب‭ ‬ارشد‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬اشتراک‭ ‬به‭ ‬ارزیابی‭ ‬نمایش‭ ‬هماهنگی‭ ‬نظامی‭ ‬پرداختند‭. ‬بریدجنرال‭ ‬جنرال‭ ‬سعد‭ ‬ابراهیم،‭ ‬مدیر‭ ‬تعلیم‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬عراق،‭ ‬اعتمادپذیری‭ ‬مانور‭ ‬را‭ ‬بربنیاد‭ ‬تجربه‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬بیرون‭ ‬راندن‭ ‬قوای‭ ‬داعش‭ ‬از‭ ‬شهرهای‭ ‬شمالی‭ ‬عراق‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬است،‭ ‬تضمین‭ ‬کرد‭.‬

‮«‬می‌توانم‭ ‬بگویم‭ ‬که‭ ‬مانور‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬که‭ ‬شبیه‌سازی‭ ‬حمله‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تروریستی‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬شهر‭ ‬پرنفوس‭ ‬بود،‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬سنجیده‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬بریدجنرال‭ ‬جنرال‭ ‬ابراهیم‭ ‬است‭. ‬‮«‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬هدف‭ ‬مستلزم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گروپ‭ ‬مسلکی‭ ‬پلان‌گذاران،‭ ‬کارشناسان‭ ‬تاکتیک‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬جنگی‭ ‬است‭.‬‮»‬

اعضای اردوهای ایالات متحده، مصر و عربستان سعودی روش استفاده از تجهیزات برای خنثی نمودن حملات کیمیاوی، بیالوژیک، رادیولوژیک و هسته‌ای را در جریان مانور «ستاره درخشان» تعلیم دادند. پرکمشر Bridget Haugh/اردوی ایالات متحده

سمینار‭ ‬رهبران‭ ‬ارشد

غیر‭ ‬از‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬مانورهای‭ ‬ساحوی،‭ ‬نشست‭ ‬قومندانان‭ ‬ارشد‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‮»‬‭ ‬شاهد‭ ‬حضور‭ ‬قومندانان‭ ‬ارشد‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬امنیتی‭ ‬برای‭ ‬گفتگو‭ ‬درباره‭ ‬چالش‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬معاصر‭ ‬بود‭. ‬اشتراک‌‌کنندگان‭ ‬به‭ ‬توصیف‭ ‬دنیایی‭ ‬پرداختند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تهدیداتی‭ ‬مانند‭ ‬سیستم‌های‭ ‬هوایی‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ (‬UAS‭)‬،‭ ‬همه‌گیری،‭ ‬تروریزم،‭ ‬درگیری‌های‭ ‬ایدیولوژیک‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬سایبری‭ ‬ارکان‭ ‬آمادگی‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬شکل‭ ‬می‌دهد‭. ‬

تورن‌جنرال‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬الکسوس‭ ‬گرینکویچ،‭ ‬رئیس‭ ‬عملیات‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬بالای‭ ‬ضرورت‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬بلندمدت‭ ‬و‭ ‬پایدار‭ ‬سیستم‌های‭ ‬هوایی‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بی‌پیلوت‭ ‬سهل‌الوصول‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬منطقه‭ ‬پراکنده‭ ‬شده‌اند‭ ‬و‭ ‬افراط‌گرایان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬قوای‭ ‬هوایی‭ ‬کم‌مصرف‭ ‬برخوردار‭ ‬نموده‌اند‭. ‬

‮«‬اگر‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تهدید‭ ‬مقابله‭ ‬نکنید،‭ ‬بعداً‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬روبرو‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬امروز‭ ‬زمان‭ ‬فکر‭ ‬کردن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬تورن‌جنرال‭ ‬گرینکویچ‭ ‬به‭ ‬شرکای‭ ‬خارجی‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬است‭.‬

دگروال‭ ‬حمدان‭ ‬العنزی،‭ ‬از‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬این‭ ‬اظهارات‭ ‬را‭ ‬تایید‭ ‬کرد‭. ‬او‭ ‬توضیح‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬کشورش‭ ‬چگونه‭ ‬با‭ ‬صدها‭ ‬حمله‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬طیارهٔ‭ ‬بی‌پیلوت‭ ‬شبه‌نظامیان‭ ‬حوثی‭ ‬یمن‭ ‬مقابله‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬بعضی‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بی‌پیلوت‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور،‭ ‬در‭ ‬ترمیمگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬مکان‌های‭ ‬مخفی،‭ ‬تولید‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬شناسایی‭ ‬خاستگاه‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬مشکل‭ ‬ساخته‭ ‬است‭.‬

دگروال‭ ‬العنزی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬تکنالوژی‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬پیشرفته‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬این‭ ‬گروپ‌های‭ ‬شبه‌نظامی‭ ‬و‭ ‬تروریستی‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬تجهیزات‭ ‬اردوهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬حاکی‭ ‬از‭ ‬استفاده‭ ‬آنان‭ ‬از‭ ‬کمک‌های‭ ‬خارجی‭ ‬است‭.‬‮»‬

خدمه زرهی چندملیتی در حال تمرین حرکت در صحرای مصر پرکمشر Bridget Haugh/اردوی ایالات متحده

جنرال‭ ‬رفیق‭ ‬از‭ ‬مصر‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬یک‭ ‬تعداد‭ ‬از‭ ‬همتایانش‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬اردوها‭ ‬به‭ ‬کمک‭ ‬کارشناسان‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬مراکز‭ ‬بحران‭ ‬بپردازند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬چالش‌های‭ ‬امنیتی‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬پیش‌بینی،‭ ‬تحلیل‭ ‬و‭ ‬خنثی‭ ‬کنند‭.‬

‮«‬این‭ ‬چالش‌ها‭ ‬تمام‭ ‬دنیا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بر‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬شامل‭ ‬تهدیدات‭ ‬داخلی،‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬بلایای‭ ‬طبیعی‭ ‬می‌شود‭. ‬اردوها‭ ‬باید‭ ‬بحران‭ ‬را‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬وقوع‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬تاثیر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬برسانند‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬جنرال‭ ‬رفیق‭ ‬است‭.‬

تهدیدات‭ ‬غیرمتعارف

این‭ ‬تهدیدات‭ ‬ترکیبی‭ ‬اساس‭ ‬تمرینات‭ ‬قوا‭ ‬در‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‮»‬‭ ‬بود‭. ‬کار‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬طیاره‌های‭ ‬بی‌پیلوت،‭ ‬خنثی‭ ‬نمودن‭ ‬بمبهای‭ ‬دست‌ساز‭ (‬IED‭)‬،‭ ‬قرنطین‭ ‬کردن‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کیمیاوی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬حملات‭ ‬سایبری،‭ ‬با‭ ‬ترکیب‭ ‬تعلیم‭ ‬نظری‭ ‬و‭ ‬عملی‭ ‬تعقیب‭ ‬شد‭.‬

در‭ ‬محوطه‭ ‬باز‭ ‬منطقه‭ ‬تعلیمی‭ ‬‮«‬منقار‭ ‬الوحیش‮»‬،‭ ‬کارشناسان‭ ‬مصری‭ ‬و‭ ‬امریکایی‭ ‬حوزه‭ ‬طیارهٔ‭ ‬بی‌پیلوت‭ ‬به‭ ‬تبادل‭ ‬دیدگاه‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سیستم‌های‭ ‬هوایی‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬پرداختند‭. ‬کارشناسان‭ ‬بر‭ ‬اهمیت‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬میدانی‭ ‬معلومات‭ ‬درباره‭ ‬سیستم‌های‭ ‬هوایی‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬دشمن‭ ‬تاکید‭ ‬کردند‭. ‬

هدف‭ ‬اصلی‭ ‬این‭ ‬تعلیم‭ ‬شناسایی‭ ‬نوع‭ ‬طیارهٔ‭ ‬بی‌پیلوت‭ -‬نظامی‭ ‬یا‭ ‬تجاری‭- ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬نسخه‌های‭ ‬مهاجم‭ ‬بود‭. ‬شناسایی‭ ‬بربنیاد‭ ‬اندازه،‭ ‬رنگ،‭ ‬سرعت،‭ ‬ارتفاع‭ ‬پرواز،‭ ‬جهت‭ ‬و‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬طیارهٔ‭ ‬بی‌پیلوت‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬

قوای مصری در حال تمرین مداوای مصدومیت پا در جریان مانور ستاره درخشان تولی سرپرکمشر ANDREW MILLER/اردوی ایالات متحده

کنشگران‭ ‬مستقل‭ ‬طیارهٔ‭ ‬بی‌پیلوت‭ ‬را‭ ‬تکنالوژی‭ ‬ارزان‌قیمتی‭ ‬می‌دانند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬قابلیت‭ ‬تهدید‭ ‬زیربناهای‭ ‬اساسی‭ ‬و‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬میدانی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭. ‬اردوها‭ ‬با‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬معلومات‭ ‬درباره‭ ‬سیستم‌های‭ ‬هوایی‭ ‬بدون‭ ‬سرنشین‭ ‬می‌توانند‭ ‬خاستگاه‭ ‬طیارهٔ‭ ‬بی‌پیلوت‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صحنه‭ ‬خنثی،‭ ‬غیرفعال‭ ‬و‭ ‬منهدم‭ ‬سازند‭. ‬

یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬جلوه‌های‭ ‬عملیات‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تروریزم‭ -‬بمبهای‭ ‬دست‌ساز‭- ‬توجه‭ ‬ده‌ها‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬مصری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬آموخته‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬قوای‭ ‬تحت‭ ‬هدایت‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬خواهند‭ ‬گذاشت،‭ ‬جلب‭ ‬کرد‭.‬

کارآموزان‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬عساکر‭ ‬امریکایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬با‭ ‬تروریست‌ها‭ ‬جنگیده‭ ‬بودند،‭ ‬و‭ ‬تجربیات‭ ‬قوای‭ ‬مصری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صحرای‭ ‬سینا‭ ‬با‭ ‬ترویست‌ها‭ ‬مقابله‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬مستفید‭ ‬شدند‭. ‬این‭ ‬دانش‭ ‬بشمول‭ ‬انواع‭ ‬مواد‭ ‬مخدر‭ ‬و‭ ‬چاشنی‌های‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬بمبهای‭ ‬دست‌ساز،‭ ‬روش‭ ‬جاگذاری‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬وسیله‭ ‬دشمن‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬اجتناب‭ (‬از‭)‬،‭ ‬خنثی‭ ‬نمودن‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬کردن‭ ‬آنها‭ ‬بود‭. ‬

بیش‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مصری،‭ ‬عربستانی‭ ‬و‭ ‬یونانی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬نرس‌های‭ ‬اردوی‭ ‬مصر‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬درباره‭ ‬تلفات‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬پرداختند‭. ‬همانند‭ ‬بیشتر‭ ‬موضوعات‭ ‬تعلیمی‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‮»‬،‭ ‬پلان‭ ‬صحی‭ ‬نیز‭ ‬بیشتر‭ ‬عملی‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬نظری‭.‬

گروپ‌های‭ ‬صحی‭ ‬امریکایی‭ ‬مهارت‌های‭ ‬اساسی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬تخلیه‭ ‬عساکر‭ ‬مجروح‭ ‬در‭ ‬جنگ‭ ‬شهری‭ ‬کسب‭ ‬نموده‭ ‬بودند،‭ ‬به‭ ‬اشتراک‭ ‬گذاشتند‭ ‬و‭ ‬ضمناً‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬کمک‌داکتران‭ ‬مصری‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬تداوی‭ ‬صدمات‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬زمینی‭ ‬نامساعد‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬دسترس‭ ‬امبولانس‭ ‬و‭ ‬هلیکوپتر،‭ ‬مستفید‭ ‬شدند‭. ‬

یکی‭ ‬از‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬امریکایی‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬بعد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬روش‭ ‬قوای‭ ‬مصری‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬نجات‭ ‬جان‭ ‬عساکر‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ‭ ‬آشنا‭ ‬شدیم،‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬عراق‭ ‬و‭ ‬افغانستان‭ ‬را‭ ‬صرف‌نظر‭ ‬کردیم‭.‬‮»‬‭ ‬

قوا در حال کوشش برای ورود به یک تعمیر که در قریه فرضی در تصرف تروریست‌ها قرار دارد سرباز AMBER COBENA/اردوی ایالات متحده

هماهنگ‌سازی‭ ‬قوا‭ ‬

نقطه‭ ‬اوج‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‮»‬‭ ‬تمرین‭ ‬ترکیبی‭ ‬با‭ ‬آتش‭ ‬زنده‭ ‬بشمول‭ ‬تجهیزات‭ ‬زرهی،‭ ‬طیاره‭ ‬و‭ ‬توپخانه‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬هدایت‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬عمدتاً‭ ‬قوای‭ ‬مصری‭ ‬مجهز‭ ‬به‭ ‬تانکهای‭ ‬امریکایی‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشتند‭. ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬از‭ ‬تعلیم‭ ‬چندملیتی‭ ‬صرف‭ ‬آماده‌سازی‭ ‬مقدمات‭ ‬آن‭ ‬شد‭. ‬

شاهکار‭ ‬عملیات‭ ‬دریایی‭ ‬حمله‭ ‬هماهنگ‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬ساحل‭ ‬سیدی‭ ‬عبدالرحمان‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پشتیبانی‭ ‬ناوگروپ‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬جنوب‭ ‬دریای‭ ‬مدیترانه‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬آبی‭-‬خاکی‭ ‬قوای‭ ‬مصر،‭ ‬یونان‭ ‬و‭ ‬قبرس‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭. ‬

تعلیم‭ ‬دریایی‭ ‬روزانه‭ ‬در‭ ‬مدیترانه‭ ‬که‭ ‬دفاع‭ ‬هوایی،‭ ‬توپخانه‭ ‬سطحی،‭ ‬حرکت‭ ‬دریایی‭ ‬هماهنگ‭ ‬و‭ ‬توقف،‭ ‬سوار‭ ‬شدن،‭ ‬جستجو‭ ‬و‭ ‬توقیف‭ ‬کشتی‌های‭ ‬مشکوک‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شد،‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬تعلیمات‭ ‬مهم‭ ‬بود‭. ‬

تعلیم‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‮»‬‭ ‬جلوه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بارزتری‭ ‬داشت‭. ‬عساکر‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬قطعات‭ ‬برگزیدهٔ‭ ‬مصر،‭ ‬اردن،‭ ‬پاکستان،‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬قبرس‭ ‬و‭ ‬یوتان‭ ‬عضو‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬بودند‭. ‬آنها‭ ‬پرش‭ ‬از‭ ‬طیاره،‭ ‬نفوذ‭ ‬به‭ ‬تعمیر‭ ‬مسکونی،‭ ‬فرود‭ ‬با‭ ‬طناب‭ ‬از‭ ‬هلیکوپتر،‭ ‬نجات‭ ‬گروگان‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬نفوذ‭ ‬مرزی‭ ‬را‭ ‬تمرین‭ ‬نمودند‭.‬

پلان‌گذاران‭ ‬سناریوهایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬یکپارچه‭ ‬و‭ ‬هماهنگ‭ ‬ساختن‭ ‬قوای‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬با‭ ‬پیاده‌نظام‭ ‬معمولی،‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬واگذاری‭ ‬وظایف‭ ‬خاص‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬عملیات‌های‭ ‬پیچیده‭ ‬مانند‭ ‬بازپس‌گیری‭ ‬قریه‭ ‬مصری‭ ‬از‭ ‬تروریست‌ها،‭ ‬طراحی‭ ‬نموده‭ ‬بودند‭. ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‮»‬،‭ ‬قطعات‭ ‬پولیس‭ ‬مصر‭ ‬نیز‭ ‬وارد‭ ‬عمل‭ ‬شدند‭. ‬

بریدجنرال‭ ‬جنرال‭ ‬عالمگیر‭ ‬ایوب،‭ ‬قومندان‭ ‬پیاده‌نظام‭ ‬پاکستان،‭ ‬اعزام‭ ‬45‭ ‬قوای‭ ‬پاکستانی‭ ‬به‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‮»‬‭ ‬را‭ ‬ارزشمند‭ ‬دانست‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬فرصت‭ ‬کم‌نظیری‭ ‬برای‭ ‬تمرین‭ ‬عمیق‭ ‬با‭ ‬عساکر‭ ‬کشورهای‭ ‬دوست‭ ‬ایجاد‭ ‬نمود‭.‬

‮«‬هدف‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬مانورهای‭ ‬چندملیتی،‭ ‬تبادل‭ ‬دیدگاه‭ ‬و‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬پروسیجرهای‭ ‬مختلف‭ ‬رایج‭ ‬در‭ ‬مصر،‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬بود‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬جنرال‭ ‬ایوب‭ ‬است‭.‬

قوای چندملیتی عملیات خاص در حال دفاع از مواضع خود خورد ضابط ارکان DEAN GANNON/اردو ایالات متحده

گروپ‭ ‬اعزامی‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… (‬دوم‭) ‬اردن‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬فرصت‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬مصر‭ ‬مستفید‭ ‬شدند‭. ‬آنها‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬همتایان‭ ‬مصری‭ ‬و‭ ‬امریکایی‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬تعلیم‭ ‬پرداختند‭.‬

دگرمن،‭ ‬علی‭ ‬الاجرمه،‭ ‬اظهار‭ ‬نمود‭: ‬‮«‬مانور‭ ‬ستاره‭ ‬درخشان‭ ‬2021‭ ‬فرصتی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬مرور‭ ‬عملکرد‭ ‬دیگر‭ ‬قوای‭ ‬شرکت‌کننده‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬چالشی‭ ‬برای‭ ‬دقت‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬انعطاف‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬سطوح‭ ‬رهبری،‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اجرای‭ ‬تاکتیک‌ها‭ ‬و‭ ‬ترفندهای‭ ‬طرف‌های‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬مشترک،‭ ‬سریع،‭ ‬منعطف‭ ‬و‭ ‬موثر‭ ‬با‭ ‬تنگناهای‭ ‬تعلیمی‭.‬‮»‬

مصر‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬دوباره‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2023‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‮»‬‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬تهدیدات‭ ‬نظامی‭ ‬سنتی‭ ‬و‭ ‬غیرسنتی‭ ‬که‭ ‬پیوسته‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه‭ ‬و‭ ‬آسیای‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭ ‬میانه‭ ‬ظاهر‭ ‬می‌شود،‭ ‬برگزار‭ ‬کند‭.  

‮«‬از‭ ‬زمان‭ ‬برگزاری‭ ‬نخستین‭ ‬مانور‭ ‬ستاره‭ ‬درخشان‭ ‬در‭ ‬1980،‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬به‭ ‬سنت‭ ‬محبوب‭ ‬و‭ ‬تاریخی‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬یکدیگر‭ ‬همکاری‭ ‬می‌کنند،‭ ‬مبدل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬قومندان‭ ‬وقت‭ ‬قومندانی‭ ‬مرکزی‭ ‬ایالات‭ ‬متحده،‭ ‬جنرال‭ ‬کِنِت‭ ‬مَکِنزی،‭ ‬است‭. ‬‮«‬امتحان‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬مفاهیم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬باعث‭ ‬موفقیت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬افراط‌گرایی‭ ‬خشن‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬‮»‬

جنرال‭ ‬مصری،‭ ‬عرفات،‭ ‬نیز‭ ‬ستاره‭ ‬درخشان‭ ‬را‭ ‬ستود‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬نماد‭ ‬همکاری‭ ‬چندملیتی‭ ‬دانست‭.‬

جنرال‭ ‬عرفات‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬‮«‬موفقیت‭ ‬ستاره‭ ‬درخشان‭ ‬21‭ ‬حاوی‭ ‬پیام‭ ‬مهمی‭ ‬با‭ ‬مضمون‭ ‬توانایی‭ ‬ما‭ ‬برای‭ ‬همکاری‭ ‬تنگاتنگ‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬است‭. ‬همچنان‭ ‬به‭ ‬مردم‭ ‬خود‭ ‬اطمینان‭ ‬خاطر‭ ‬می‌دهیم‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬توانایی‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬ملت‭ ‬برخوردار‭ ‬هستند‭.‬‮»‬‭ 


دفع‭ ‬حملات‭ ‬سایبری

کارکنان‭ ‬یونیپاث

در‭ ‬مانوری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬قدرت‭ ‬نظامی‭ ‬معروف‭ ‬است،‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‮»‬‭ ‬هدف‭ ‬تعلیمی‭ ‬تاکتیکی‭ ‬جدیدی‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬کرد‭: ‬امنیت‭ ‬سایبری‭.‬

تمرین‭ ‬ستاد‭ ‬قومندانی،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خیمهٔ‭ ‬نظامی‭ ‬در‭ ‬پایگاه‭ ‬نظامی‭ ‬محمد‭ ‬نقیب‭ ‬اجرا‭ ‬شد،‭ ‬شامل‭ ‬17‭ ‬عسکر‭ ‬اردو‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬مصر‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬عسکر‭ ‬سعودی‭ ‬وظیفه‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬شبکه‌های‭ ‬کمپیوتری‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عهده‭ ‬داشت‭.‬

عساکر‭ ‬و‭ ‬ملوانان،‭ ‬به‭ ‬تقلید‭ ‬از‭ ‬گروپ‭ ‬واکنش‭ ‬اضطراری‭ ‬کمپیوتری‭ (‬CERT‭)‬،‭ ‬چهار‭ ‬روز‭ ‬تعلیم‭ ‬صنفی‭ ‬را‭ ‬سپری‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬بعداً‭ ‬دانش‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬ترمینل‌های‭ ‬کمپیوتری‭ ‬را‭ ‬سنجیدند‭. ‬مربیان‭ ‬امریکایی‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬تعلیم‭ ‬فرد‭-‬به‭-‬فرد‭ ‬پرداختند‭ ‬و‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬ضرورت‭ ‬از‭ ‬ترجمان‭ ‬های‭ ‬عربی‭ ‬و‭ ‬انگلیسی‭ ‬کمک‭ ‬گرفتند‭.‬

این‭ ‬نقش‌آفرینی‭ ‬بشمول‭ ‬دشمنان‭ ‬سایبری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬قصد‭ ‬داشتند‭ ‬در‭ ‬شبکه‌های‭ ‬کمپیوتری‭ ‬نفوذ‭ ‬کنند‭. ‬آنها‭ ‬گاهی‭ ‬از‭ ‬ایمیل‌های‭ ‬ظاهراً‭ ‬بی‌خطر‭ ‬‮«‬نیزه‌ماهی‮»‬‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬شیوه‌های‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬ترفندهای‭ ‬واقعی‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬هکرها‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کردند‭. ‬قوا‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬شناسایی،‭ ‬دفع،‭ ‬حذف،‭ ‬و‭ ‬راپور‭ ‬حوادث‭ ‬به‭ ‬زنجیره‭ ‬قومندانی‭ ‬می‌پرداختند‭. ‬

در‭ ‬3‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬نیم،‭ ‬مخاطبین‭ ‬دوره‭ ‬تعلیمی‭ ‬حداقل‭ ‬20‭ ‬مورد‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬نفوذ‭ ‬سایبری‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬کردند‭. ‬برای‭ ‬شناسایی،‭ ‬تفتیش‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬حوادث‭ ‬سایبری،‭ ‬مخاطبین‭ ‬دوره‭ ‬تعلیمی‭ ‬از‭ ‬سیستم‌های‭ ‬پیشرفته‭ ‬کشف‭ ‬نفوذ‭ ‬و‭ ‬نرم‌افزار‭ ‬تفتیش‭ ‬امنیت‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کردند‭.‬

پرسونل‭ ‬قوای‭ ‬بحری‭ ‬که‭ ‬مشتاق‭ ‬تقویت‭ ‬سیستم‌های‭ ‬جنگ‭ ‬الکترونیک‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬حملات‭ ‬سایبری‭ ‬احتمالی‭ ‬بودند‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تعلیم‭ ‬اشتراک‭ ‬نمودند‭. 

‮«‬ما‭ ‬دوره‭ ‬تعلیم‭ ‬پیشرفته‭ ‬امنیت‭ ‬سایبری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬الزامات‭ ‬امنیتی‭ ‬ملی‭ ‬برگزار‭ ‬نمودیم‭.‬‮»‬‭ ‬این‭ ‬گفته‭ ‬جنرال‭ ‬رفیق‭ ‬عرفات،‭ ‬مدیر‭ ‬تعلیم‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مصر،‭ ‬است‭.‬


مشارکت‭ ‬اردن‭ ‬در‭ ‬مانور‭ ‬ستاره‭ ‬درخشان

قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن،‭ ‬اداره‭ ‬هدایت‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬رسانه

روابط‭ ‬اردن‭ ‬با‭ ‬همسایه‌اش،‭ ‬مصر،‭ ‬کاملاً‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬دیدگاه‌های‭ ‬عالی‌جناب‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… (‬دوم‭) ‬بن‭ ‬الحسین،‭ ‬قومندان‭ ‬عالی‭ ‬قوای‭ ‬مسلح،‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬روابط‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬احترام‭ ‬متقابل‭ ‬و‭ ‬پایبندی‭ ‬مستمر‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬افقی‌های‭ ‬همکاری‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬ملت‌های‭ ‬دوست‭ ‬و‭ ‬برادر‭ ‬است‭.‬

این‭ ‬رویکرد‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬عرصه‌ها،‭ ‬بخصوص‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه،‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬روابط‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬استراتژی‌ها‭ ‬و‭ ‬پروگرام‌های‭ ‬زمینه‭ ‬ساز‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬همزیستی‭ ‬مسالمت‌آمیز‭ ‬مردم‭ ‬دنیا،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صلح‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬مشاهده‭ ‬کرد‭.‬

مانور‭ ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‭ ‬21‮»‬‭ ‬که‭ ‬سپتمبر‭ ‬2021‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬مصر‭ ‬برگزار‭ ‬شد،‭ ‬همکاری‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تعلیم‭ ‬نظامی‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬برادر‭ ‬و‭ ‬هم‌پیمان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬منافع‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اشتراک‭ ‬مستحکم‌تر‭ ‬نمود‭. ‬این‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اجرایی‭ ‬ماموریت‌های‭ ‬مشترک‭ ‬به‌وسیله‭ ‬قطعات‭ ‬اشتراک‌،‭ ‬بخشها‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬نظامی،‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬درس‌های‭ ‬آموخته‌شده‭ ‬از‭ ‬جنگ‌ها‭ ‬و‭ ‬مخاطرات‭ ‬غیرسنتی‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬امنیت‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمد‭.‬

مشارکت‭ ‬گروپ‭ ‬قوای‭ ‬خاص‭ ‬ملک‭ ‬عبدا‭… ‬دوم‭ ‬نمونه‭ ‬بارزی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رویکرد‭ ‬است‭. ‬‮«‬ستاره‭ ‬درخشان‭ ‬21‮»‬‭ ‬فرصت‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬تعلیمات‭ ‬بشمول‭ ‬عملیات‭ ‬هوابرد،‭ ‬فیر‭ ‬با‭ ‬سلاح‌های‭ ‬کوچک،‭ ‬مهارت‌های‭ ‬حفظ‭ ‬جان‭ ‬در‭ ‬میدان‭ ‬جنگ،‭ ‬فرود‭ ‬سریع‭ ‬با‭ ‬طناب،‭ ‬جنگ‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬تن‌به‌تن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬قوا‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭.‬

این‭ ‬موضوعات‭ ‬تعلیمی‭ ‬مهارت‌های‭ ‬اساسی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬عسکر‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬اردن‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬برخوردار‭ ‬باشد‭. ‬ستاره‭ ‬درخشان‭ ‬21‭ ‬فرصتی‭ ‬عالی‭ ‬برای‭ ‬مرور‭ ‬عملکرد‭ ‬دیگر‭ ‬قوای‭ ‬اشتراک‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬کشیدن‭ ‬دقت‭ ‬روانی‭ ‬و‭ ‬انعطاف‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬سطوح‭ ‬راهبری‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اجرای‭ ‬تاکتیک‌ها‭ ‬و‭ ‬ترفندهای‭ ‬طرف‌های‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬تنگناهای‭ ‬تعلیمی،‭ ‬فراهم‭ ‬کرد‭. 

بطور‭ ‬کلی،‭ ‬ستاره‭ ‬درخشان‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ارائه‭ ‬تعلیم‭ ‬درباره‭ ‬روش‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬اقدامات‭ ‬غیرقانونی‭ ‬مانند‭ ‬عبور‭ ‬غیرمجاز‭ ‬از‭ ‬مرز،‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬دزدی‭ ‬دریایی،‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬غیرقانونی‭ ‬تهدیدکننده‭ ‬ثبات‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬کشورها‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭.‬

این‭ ‬مانور‭ ‬همچنان‭ ‬قومندانان‭ ‬و‭ ‬قوای‭ ‬ستادی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‌های‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬غیرمتعارف،‭ ‬سنجش‭ ‬همه‭ ‬اجزای‭ ‬سیستم‭ ‬امنیتی‭ ‬و‭ ‬اداری،‭ ‬اجرای‭ ‬پروسیجرهای‭ ‬هماهنگ‌سازی‭ ‬میان‭-‬واحدی،‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬توانایی‌های‭ ‬قوا‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬اشتراک‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬ایفای‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬مختلف،‭ ‬آماده‭ ‬کرد‭. ‬این‭ ‬هدف‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬سناریوهای‭ ‬مشابه‭ ‬عملیات‌های‭ ‬واقعی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬تهدیدات‭ ‬فعلی‭ ‬و‭ ‬بالقوه‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬وظایف‭ ‬قوا‭ ‬حاصل‭ ‬می‌شود‭.‬

این‭ ‬مانور‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬معلومات،‭ ‬تنظیم‭ ‬شیوه‌های‭ ‬کنترول‭ ‬و‭ ‬قومندانی‭ ‬در‭ ‬پروسه‭ ‬تجهیز‭ ‬قوا،‭ ‬و‭ ‬پلان‌گذاری‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‌های‭ ‬هجومی‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شد‭. ‬این‭ ‬مانور‭ ‬بر‭ ‬ایجاد‭ ‬هماهنگی‭ ‬بین‭ ‬قوای‭ ‬زمینی،‭ ‬بحری‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬استفاده‭ ‬مطلوب‭ ‬از‭ ‬سلاح‭ ‬و‭ ‬تجهیزات،‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬تقویت‭ ‬مهارت‌های‭ ‬جنگی‭ ‬و‭ ‬سنجش‭ ‬توانایی‭ ‬قومندانان‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬کنترول‭ ‬جنگ‭ ‬متمرکز‭ ‬بود‭.‬

اشتراک‭ ‬در‭ ‬مانورهایی‭ ‬مانند‭ ‬ستاره‭ ‬درخشان‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬گسترده‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬اردن،‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه،‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬امنیت‭ ‬و‭ ‬ثبات‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬افراط‌گرایی،‭ ‬تروریزم‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬داخلی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬اقدامات‭ ‬پیوسته‭ ‬برای‭ ‬یکپارچه‭ ‬نمودن‭ ‬مفکوره‌ها‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬هماهنگ‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬این‌ترتیب،‭ ‬امکان‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬سطح‭ ‬بالای‭ ‬شایستگی،‭ ‬آمادگی‭ ‬و‭ ‬مسلکی‌‌گرایی‭ ‬برای‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬سناریوهای‭ ‬احتمالی‭ ‬فراهم‭ ‬می‌گردد‭.‬

در‭ ‬سطح‭ ‬عملیات‭ ‬خاص،‭ ‬اردن‭ ‬دارای‭ ‬روابط‭ ‬مناسبی‭ ‬با‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬شرکای‭ ‬منطقوی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬است‭. ‬رابطه‭ ‬ما‭ ‬با‭ ‬قطعات‭ ‬عملیات‭ ‬خاص‭ ‬ایالات‭ ‬متحده‭ ‬رابطه‌ای‭ ‬تاریخی‭ ‬و‭ ‬استراتژیک‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درجریان‭ ‬سالها‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬مبنای‭ ‬اعتماد‭ ‬کسب‌شده‭ ‬در‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬تعلیمی‭ ‬شکل‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬درجریان‭ ‬سالها‭ ‬با‭ ‬افزوده‭ ‬شدن‭ ‬صاحب‌منصبان‭ ‬رابط،‭ ‬گروپ‌های‭ ‬تعلیم‭ ‬سیار‭ ‬و‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬طیف‭ ‬گسترده‭ ‬عملیات‌های‭ ‬خاص‭ ‬تقویت‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

این‭ ‬همکاری‭ ‬به‭ ‬ارتقای‭ ‬سطح‭ ‬هماهنگی‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬درک‭ ‬مشترک‭ ‬منجر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬را‭ ‬قسمی‭ ‬رقم‭ ‬زده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قوای‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬می‌توانند‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬عملیات‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬ناآرام‭ ‬و‭ ‬رویدادهای‭ ‬تعلیمی‭ ‬مختلف،‭ ‬مانند‭ ‬‮«‬شریک‭ ‬قشون‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬رزمنده‭ ‬هاشمی‮»‬‭ ‬بزنند‭. ‬این‭ ‬رویدادهای‭ ‬تعلیمی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬موانع‭ ‬زبانی‭ ‬گهگاهی،‭ ‬موثر‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬

در‭ ‬خاتمه،‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬قوای‭ ‬مسلح‭ ‬مصر،‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬میزبانی‭ ‬و‭ ‬کوشش‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬دیگر‭ ‬اشتراک‌‌کنندگان‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬نقش‌آفرینی‭ ‬در‭ ‬موفقیت‭ ‬این‭ ‬مانور‭ ‬تشکر‭ ‬کنیم‭. ‬امیدوار‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬روابط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تک‌تک‭ ‬اشتراک‌‌کنندگان‭ ‬ستاره‭ ‬درخشان‭ ‬بهبود‭ ‬ببخشیم‭.‬

نظرات بسته شده است.